UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Informatyka

plik do spisu tresci -->

Odnonik do zasad kodowania w kodzie uzupenieniowym do 2 U2

Dane do zadania BANK

Przypominam, aby przysyane prace w nazwie pliku zawieray nazwisko, imi i klas: np. Kowalski_Jan_IA.doc


mj adres e-mailowy:

piotrb@4lo.bytom.pl

14 padziernika 2014 r.

Rada Rodzicw ufundowaa dla Pracowni Informatycznej rami robota, ktre zostao zmontowane w ramach zaj z przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym - dzikujemy!!!


Rozpoczynam prac z Wami metod WEBQUEST-u. Jest praca oparta na przygotowaniu zespoowego projektu (o tematyce i warunkach przebiegu oraz oceniania opisanych w projekcie) na wybrany temat lub zagadnienie z zakresu programu nauczania. Jest to zadanie dugoterminowe. I tak dla klas pierwszych ustalam termin 2 tygodni od momentu rozpoczcia pracy. Na pocztek skorzystajmy z dowiadcze Waszych starszych kolegw (studentw Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocawskiego, ktrzy przygotowali, midzy innymi dla Was, kilkanacie przykadowych projektw

Odnonik do projektu dla klas pierwszych.


Pozdrawiam serdecznie i ycz owocnej pracy. Wasz piotrb
Zagadnienia dla klas II na rok szkolny 2010/2011

kwiecie, maj 2012:

Tematyka na zaliczenie tematu "Bazy Danych".

 • Pojcie bazy danych.
 • Analogowe bazy danych - przykady.
 • Komputerowe bazy danych - Kartotekowa Baza Danych - podstawowe definicje i przykady.
 • Relacyjne Bazy Danych - podstawowe definicje i przykady.


  20 dodatkowych porad, aby stworzy idealna prezentacj. Jest to uzupenienie artykuu z PC World 2/2010


  Koo Naukowe Matematykw U  Ciekawe adresy www:

  Ciekawe symulacje praw i zjawisk fizycznych - SUPER!!!  pliki do pobrania SORTOWANIE cz1 86twpx

  DEFINICJA ALGORYTMU.

  ALGORYTM – jednoznaczny, szczegowy przepis na rozwizanie postawionego zadania, w skoczonej iloci krokw doprowadzajcy do oczekiwanego wyniku.

 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ