UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Aktualnoci

Aktualnoci s przechowywane przez okres okoo miesica, a nastpnie przenoszone s do archiwum aktualnoci


Uwaga!
Zebranie dla Rodzicw
17 wrzenia 2018r. godz. 17.00

Uwaga Maturzyci!


Deklaracja przystpienia do matury do pobrania tutaj!

Harmonogram matur 2019 tutaj2017/2018
Wspomnienia z wycieczki szkolnej do Anglii iSzkocji w roku szkolnym 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 odwiedzilimy Londyn, York, Edynburg, Oxford i Brighton. Z atrakcji turystycznych, polecamy midzy innymi Edinburgh Dungeons, Camera Obscura. Jak mona zauway na zdjciach, kwietniowa pogoda nam dopisaa, na molo w Brighton mona byo si opala W zaczeniu kilka zdj.
W przyszym roku lecimy na Malt.


19 czerwca 2018 r.
Spotkanie z Lilian Nazha
W dniu 19.06. gocilimy w naszej szkol Lilian Nazha z Syrii, ktra jest gociem bytomskiej parafii Jezuitw pod wezwaniem Najwitszego Serca Pana Jezusa. Opowiedziaa nam prawdziw histori swojego kraju. Po prezentacji by czas na rozmowy, degustacj i tace. Nasi uczniowie uczyli si tacw syryjskich, a potem wsplnie odtaczylimy taniec Sikoraka. Lilian bardzo dzikujemy za wsplnie spdzony czas i yczymy powodzenia.
DZIE OTWARTY DLA NAUCZYCIELI W ZUS

W dniu 25 czerwca serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na dzie otwarty do Oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w Zabrzu oraz do Inspektoratu Zakadu Ubezpiecze Spoecznych w Tarnowskich Grach.

Podczas tego dnia nasi eksperci bd udziela porad z zakresu uprawnie emerytalnych dla nauczycieli. Dodatkowo bdzie mona uzyska informacje na temat zasad przyznawania emerytury oraz wiadczenia kompensacyjnego, wpywu na ich wysoko oraz dowiedzie si jakie dokumenty naley zoy wraz z wnioskiem o wiadczenie emerytalne i kompensacyjne.

Ponadto o godzinie 10.00 na sali konferencyjnej zabrzaskiego Oddziau ZUS odbdzie si prelekcja pt. „Jakie emerytury dla nauczycieli”.

Tego samego dnia uruchomiona zostanie specjalna linia telefoniczna dla nauczycieli - pod numerem 502 009 883.

Serdecznie zapraszamy do uzyskania porad w naszym Oddziale ZUS w Zabrzu, przy ul. Szcz Boe 18 lub Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Grach, przy ul. Grniczej 4-8 od godz. 8.00 do 17.00.Wycieczka do Francji

W dniach 27.05 - 1.06.2018 uczniowie Sikoraka wzili udzia w wycieczce na Lazurowe Wybrzee. Nasza wyprawa rozpocza si jednak od zwiedzania Wenecji. Noc spdzilimy w hotelu nad Jeziorem Garda a nastpnego dnia pojechalimy do Francji. Bylimy w Muzeum Perfum Fragonard w Grass Zaliczylimy Saint Tropez. W Cassis kpalimy si w Morzu rdziemnym. Odwiedzilimy te dawn stolic Prowansji Aix en Provence z cudownym deptakiem Mirabeau. Przed powrotem zwiedzilimy Oceanarium w Monte Carlo i Paac Ksicy. Do zachodu soca plaowalimy przed nocn jazd do kraju. Zostay pikne wspomnienia uwiecznione na zdjciach.17-18 marca 2018 r.

W dniu 17 i 18 marca modelarze pracowni modelarskiej razem z opiekunem Piotrem Baraskim wzili udzia w VII Koszciskim Festiwalu Modelarskim

Wyrnienie otrzyma Wojtek Wrbel oraz Piotr Baraski. Gratulujemy!!!

FOTOGaleria17 marca 2018 r.

Dnia 17.03.2018 r. w naszej szkole odby si kurs pierwszej pomocy, przeprowadzony przez ratownikw medycznych.

W kursie wzio udzia 17 uczniw, ktrzy otrzymaj certyfikaty za zdobyt wiedz, ktra moe przyda si kademu w codziennym yciu. Dzikujemy za zorganizowanie kursu w naszej szkole.

FOTOGaleriaTERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019.28 luty 2018 r.

Oferta nauczania w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie 5 klas pierwszych. Klasy I bd klasami oglnymi, realizujcymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotw. Klasy podzielone bd wedug stopnia znajomoci jzykw obcych. Jzykiem wiodcym moe by jzyk angielski lub jzyk niemiecki.

Uczniowie po I semestrze klasy I podejmowa bd decyzj o wyborze przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym. Uczniowie maj moliwo sprecyzowania swych zainteresowa i dokonanie przemylanego wyboru przedmiotw nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom moliwo wyboru 3 przedmiotw spord nastpujcych: jzyk polski, jzyki obce, matematyka, historia, wiedza o spoeczestwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizowa bd przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zalenoci od wybranych przedmiotw, realizowanych w zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczy bd w zajciach z przedmiotw uzupeniajcych - przyroda lub historia i spoeczestwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III nauk przedmiotw w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuowa bd w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone bd w grupach midzyoddziaowych.

Przykadowe moliwoci realizacji przedmiotw realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy ucze wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mog to by:
a. biologia, chemia, fizyka
b. biologia, chemia, jzyk polski
c. biologia, geografia, jzyk polski
d. wiedza o spoeczestwie, historia, jzyk polski
e. matematyka, informatyka, fizyka
f. matematyka, geografia, fizyka
g. wiedza o spoeczestwie, biologia, geografia
h. jzyk obcy nowoytny i dwa przedmioty oglnoksztacce spord nastpujcych:
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz jzyk polski, matematyka, wiedza o spoeczestwie, informatyka.

Realizujc misj propagowania sportowego trybu ycia, w roku szkolnym 2018/2019 proponujemy zajcia sportowe z: koszykwki, siatkwki/ siatkwki plaowej, piki nonej, zajcia rekreacyjno-zdrowotne, siowni/tenis stoowy, pywanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, eglarstwo/ratownictwo, wspinaczk skakow, krgle. W ramach zaj z wychowania fizycznego proponujemy take zajcia taneczne, aerobik i step.

W ofercie mamy take wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat mona zaliczy wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do muzew i teatrw, wyjazdy na sesje naukowe, odbywajce si na Politechnice lskiej i w Uniwersytecie lskim. Szkoa posiada zaangaowan, otwart i jednoczenie dowiadczon kadr. Wikszo nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, penicy funkcj egzaminatorw maturalnych Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od lat pracujemy w systemie grup midzyoddziaowych. W klasach drugich i trzecich koncentrujemy si na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemylenia i waciwy wybr przedmiotw zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowizkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na powicenie uwagi tym przedmiotom, ktre ucze naprawd lubi. Zajcia fakultatywne to take moliwo poznania kolegw i koleanek z innych klas, gdy zajcia odbywaj si w grupach midzyoddziaowych.

IV Liceum Oglnoksztacce na co dzie ttni yciem. Modzie organizuje imprezy artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, nagrywa filmy i muzyk. Zdobywamy take nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych.

Jestemy wic szko wszechstronn. czymy tradycj i nowoczesno. Dlatego 1 wrzenia musisz by z nami.

12 grudnia 2017 r.

12 XII 2017 odwiedzia nas zeszoroczna absolwentka Natalia Ziba, obecnie studentka na Coventry University w Wielkiej Brytanii.


W imieniu IV LO dzikuj za profesjonaln i bardzo interesujc prezentacj na temat sposobw aplikowania i moliwoci studiowania w Wielkiej Brytanii

Boena Drzewiecka

FOTOGaleria


5-12 grudnia 2017 r.

W dniach 5-12 grudnia 2017 dziewicioro uczniw naszej szkoy wraz z opiekunkami (prof. witek i prof. Wilk) wyjechao na wymian modzieow do szkoy w Osthofen w Niemczech.


Byli wrd nich reprezentanci zarwno klas I, II i III , ktrzy przez tydzie gocili u swoich zagranicznych partnerw. Mielimy okazj zapozna si dokadnie z caym zapleczem szkoy goszczcej, skorzysta z tamtejszych warsztatw i basenu oraz, oczywicie, uczestniczy w lekcjach. Nie zabrako take elementu poznawczo – turystycznego, czyli wycieczek do Moguncji z jej wspania katedr oraz do Frankfurtu nad Menem, gdzie zwiedzilimy m.in. Muzeum Przyrodnicze. Czas upywa nam w atmosferze zbliajcych si wit, czego widocznym elementem byy tradycyjne jarmarki boonarodzeniowe.
Przede wszystkim jednak spdzalimy z rwienikami, wykorzystujc i szlifujc swoje umiejtnoci jzykowe z angielskiego i niemieckiego. Rewizyta ju za p roku, w czerwcu.

FOTOGaleriaZgodnie z Zarzdzeniem nr 22 Prezydenta Bytomia z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i modziey w okresie ferii zimowych i letnich” Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu przekazuje informacje dotyczce zakresu podejmowanych przez szko/placwk dziaa w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku w ramach udzielanego dofinansowania do ferii zimowych w roku szkolnym 2017/2018
Pena tre dokumentu w formacie


23 listopada 2017 r.

Wyrnienie dla Anny Czech w III Oglnopolskim Frankofoskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge 2017.


Gratulujemy!!!


20 listopada 2017 r.

W dniu 20 listopada 2017r. w Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie, odbya si uroczysto wrczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrw.


Wyrnienie to otrzymaa Kinga Makowiecka, ktra w roku szkolnym 2016/2017 uzyskaa najwysz redni w szkole.

Gratulujemy i yczymy kolejnych sukcesw !


13 listopada 2017 r.

13 listopada b. r mia miejsce Konkurs Patriotyczny w IV LO.


Uczniowie klas pierwszych i drugich oceniani byli w kategoriach : plakat patriotyczny, wiersz lub piosenka oraz strj. Wrd uczniw klas pierwszych zwyciya klasa 1c,a wrd uczniw klas drugich klasa 2c. Nagrod dla zwycizcw jest dzie bez pytania na yczenie. Konkurs zorganizowali nauczyciele historii K.Mamcarczyk i L. Piwko.

FOTOgaleria
11 listopada 2017 r.

Poczet sztandarowy w skadzie Remigiusz Respondek, Wiktoria Kroeninger Wiktoria Sprysak reprezentowa nasz szko w obchodach wita Niepodlegoci.


Po uroczystej Mszy switej pochd przemaszerowa ulicami Bytomia pod Pomnik Wolnoci. Tutaj w asycie Wojska Polskiego odby si apel polegych i zoono wizanki kwiatw.


11 listopada 2017 r.

Wyrnienie dla Patryka Adamczyka za zajcia V miejsca w Turnieju Szermierczym z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodlegoci.


Gratulujemy!!!


8 listopada 2017 r.

W dniu 08 listopada 2017r.,w ramach obchodw zwizanych z 99 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci, w IV Liceum Oglnoksztaccym im .Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”.


Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ” Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szk podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. .Jury w skadzie: pani Danuta Szymczyk, reyser teatralny z Modzieowego Domu Kultury nr1 a zarazem przewodniczca jury, Helena Colik i Karina Wyciszkiewicz reprezentujce Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego, Lesaw Ordon przewodniczcy Regionalnej Sekcji Owiaty NSZZ’ Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania oraz przedstawicielka szkoy Iwona Orlacz. Wykonawcw oceniano w dwch kategoriach: recytacja i wokal. Jury wzio rwnie pod uwag wiek uczestnikw.

Wyniki konkursu:

SZKOY PODSTAWOWE i GIMNAZJALNE

W kategorii: poezja patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

I miejsce- Mateuszowi Golorowi - Szkoa Podstawowa Nr 28 –za wykonanie utworu Macieja Somczyskiego i Beniamina Muszyskiego "Janek-historia maego powstaca" .

II miejsce- Danucie Ungier – Szkoa Podstawowa Nr 33 - za prezentacj wiersza Jerzego Ficowskiego " Tutaj ".

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

GRAND PRIX przyznano Radosawowi Rzeczkowskiemu -IV LO - za recytacj utworu Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego "Polska".

I miejsce - Dominikowi Gwizdakowi - I LO- za wykonanie utworu Krzysztofa Kamila Baczyskiego "Kolda".

II miejsce - Kamilowi Liberze - I LO -za- prezentacj wiersza Krzysztofa Kamila Baczyskiego "Polacy".

III miejsce-Paulinie Gondek - IV LO- za recytacj utworu Wojciecha Bka "Wiersz o Polsce". .

W kategorii: pie patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

SZKOY PODSTAWOWE i GIMNAZJALNE

GRAND PRIX przyznano Danielowi Nowakowi - Szkoa Podstawowa Nr 51-za wykonanie pieni "Dzi id walczy, mamo" -s .Jzef Szczepaski, muz. Magdalena Godlewska.

I miejsce - Danucie Ungier - Szkoa Podstawowa Nr 33 - za wykonanie pieni "Warszawo ma"- s. Ludwik Starski, muz. Aleksander Olszaniecki.

II miejsce - Zespoowi Bell Team Canto-Szkoa Podstawowa Nr3 i Gimnazjum Nr2 - za wykonanie pieni "Kolda warszawska"- s. Stanisaw Baliski, muz. Zbigniew Preisner.

III miejsce - Zuzannie Frank-Oglnoksztacca Szkoa Baletowa(kl. VII)-za prezentacj pieni "Pocaunek" -s. Krzysztof Kamil Baczyski, muz. Edyta Szymaska.

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

Jury przyznao 2 drugie miejsca:

II miejsce- Weronika Frczek-IV LO - za wykonanie pieni "Taki kraj" s. Jan Pietrzak, muz. Zbigniew Raj.

II miejsce- Matyldzie Wieczorek-IV LO -za pie- "Rozkwitay pki biaych r" s. Mieczysaw Kozar - Sobudzki, muz. Kazimierz Wroczyski.

NAGRODY SPECJALNE PRZEWODNICZCEGO SOLIDARNOCI OTRZYMALI:

Sonia Cieplik - IV LO- za recytacj wiersza Mariana Hemara- "Katy".

Daniel Nowak - Szkoa Podstawowa Nr 51 za wykonanie pieni "Dzi id walczy, mamo".

Konkurs zorganizoway nauczycielki IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego: Iwona Orlacz i Sylwia Bielski.


3 listopada 2017 r.

Modzie uczca si fizyki w zakresie rozszerzonym wzia udzia w wykadach wygoszonych na Wydziale Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej w Gliwicach.


Oprcz zapoznania si z moliwociami studiw na rnych ciekawych kierunkach, uzyskaa wiele informacji o cieczach nienewtonowskich, zabezpieczeniach elektrowni jdrowych energetyce harvesting. Wszyscy uzmysowili sobie moliwoci pozyskiwania energii marnotrawionej w wyniku chodzenia czy jazdy rowerem.


27 padziernika 2017 r.

27 padziernika w ramach wsppracy z Bibliotek Miejsk w Piekarach lskich, gocilimy w auli wolontariuszy z Francji i Hiszpanii oraz Pani Magorzat Kocek.


Uczniowie zapoznali si z zaoeniami wolontariatu europejskiego programu Erasmus +. Wolontariusze zaprezentowali swoje kraje. Bya to rwnie okazja do rozmw w jzyku francuskim, hiszpaskim i angielskim. Najywsze dyskusje miay miejsce ju po czci oficjalnej, kiedy to wolontariusze odpowiadali na pytania naszych uczniw. Bardzo dzikujemy Maevie, Maksowi oraz Pani Magorzacie Kocek za spotkanie.

FOTOgaleria
3 padziernika 2017 r.

We wrzeniu modzie z I klas naszego LO zainteresowana nauk w redniej szkole amerykaskiej spotkaa si z przedstawicielem programu FLEX Jakubem Kolmasiakiem aby pozna szczegy uczestnictwa w tym programie.


Musz przyzna, e Kuba nawiza wietny kontakt z modzie i tak ciekawie opowiada o moliwociach i dowiadczeniach, jakie mona wynie z uczestnictwa w programie FLEX, e zapomniaam zupenie o zrobieniu zdj w trakcie tego spotkania. Kiedy modzie wrcia do klas poprosiam o pamitkowe zdjcie dzikujc Kubie za wizyt w naszej szkole.

Powodzenia Jakubie

Boena Drzewiecka


3 padziernika 2017 r.

Integracyjny spyw kajakowy klas IB i IIIC po rzece Ruda.


W minion rod, 27. wrzenia, modzie z dwch klas i rnych rocznikw, IB i IIIC wraz z wychowawczyniami, prof. Ligudzisk i prof. Wilk oraz opiekunami, prof. Kowalskim i prof. Toborem, odbya malowniczy spyw kajakowy po rzece nieopodal Rybnika. Celem 7-kilometrowego szlaku po silnie meandrujcej Rudej z licznymi przeszkodami naturalnymi byy Rudy Raciborskie, gdzie moglimy si przebra w suche ubrania, wypocz przy ognisku i skorzysta z atrakcji lecej na Szlaku Zabytkw Techniki – przejadki kolejk wskotorow ze stacji Rudy do Paproci i z powrotem. Pniej obejrzelimy pocysterski klasztor, bdcy najwaniejszym zabytkiem tej niewielkiej miejscowoci, wraz z okalajcym go parkiem. Pogoda dopisaa i humory uczestnikom take.


22 wrzenia 2017 r.

15,21 i 22 wrzenia kolejne grupy naszych uczniw odwiedziy Uniwersytet lski w ramach corocznych "Osobliwoci wiata Fizyki".


Podczas interesujcych wykadw i pokazw dowiadcze modzie uporzdkowaa swoj wiedz o zjawiskach elektromagnetycznych i termodynamice. Przypomniaa sobie, jak wiedza z fizyki pomaga radzi sobie w niecodziennych warunkach wakacyjnego biwaku.


18 wrzenia 2017 r.

MATURZYCI 2017/2018 !!!!!


Deklaracja dla:(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015
Kolejne sukcesy naszych uczniw
Nagrody Prezydenta Bytomia

68 uczniw oraz 5 studentw, rozpoczo nauk z nagrod za wybitne osignicia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2016/2017.

O tym, kto otrzyma Nagrod Prezydenta Bytomia zadecydoway przede wszystkim dobre wyniki w nauce oraz znaczce ocignicia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu wojewdzkim, krajowym lub midzynarodowym.

Uczniowie musieli si te wykaza dobr opini i uznaniem w rodowisku szkolnym lub akademickim. Stypendia trafiy do 18 uczniw szk podstawowych, 27 gimnazjalistw, 23 uczniw szk ponadgimnazjalnych oraz 5 studentw. Wybrano rwnie stypendystw programu „Mode Talenty”.

W tym roku nagrody Prezydenta Bytomia otrzymali uczniowie naszej szkoy:

Marcin Krzesiski

oraz

Radosaw Paczyna

GRATULUJEMY!!!


Karta KUP dla uczniwRozpoczyna si nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom, przypominamy o tym, e po przedueniu wanoci legitymacji naley odnowi swoje prawo do ulgi zapisane na karcie KUP. Uczniom, ktrzy jeszcze nie maj spersonalizowanej karty KUP rwnie przypominamy, e okresowe bilety imienne oraz bilety szkolne mona kupowa wycznie na karty spersonalizowane.23 czerwca 2017 r.

Kolejne sukcesy naszych uczniw30 maja 2017 r.

Sukces artystyczno-jzykowy uczniw naszej szkoy w konkursie „Kolorowy wiat jzykw".


30. maja br. w radzionkowskim L.O. im. Powstacw lskich nasi pierwszo- i drugoklasici stawali w artystyczne szranki w kategoriach wiersz/piosenka w jzyku obcym oraz praca plastyczna o tematyce „Metropolie wiata". Zaszczytne drugie miejsce w recytacji po angielsku zaj Jakub Wujek, ucze klasy IIA; w piosence obcojzycznej Weronika Frczek z IA zaja trzeci lokat i ta sama pozycja na podium przypada Martynie Piechocie z IIC za graffiti przedstawiajce Nowy Jork. Jakby tego byo mao, z wyrnieniem w kategorii plastycznej wrcia te Aleksandra Gajewska z IIA, ktra namalowaa impresj Parya. Wszystkim uczestnikom i laureatom tego wszechstronnego konkursu serdecznie gratulujemy!

FOTOgaleria
24 maja 2017 r.

Zainteresowani astronomi uczniowie klas drugich wzili udzia w seansie Planetarium lskiego w Chorzowie powiconym szeroko pojtemu kosmosowi.


W trakcie pokazu poczonego z prelekcj mogli zweryfikowa swoj wiedz z najnowszymi odkryciami dotyczcymi planet typu Jowisz oraz spojrze w najdalsze zaktki Wszechwiata. Zdajc sobie spraw z faktu, i tylko jego 5% stanowi widzialna materia, mona poczu ogrom naszej niewiedzy i czekajcych nas odkry.


24 maja 2017 r.

W ramach realizacji programu profilaktycznego "Podstpnie WZW", uczestniczylimy w IV Olimpiadzie Wiedzy "Podstpne WZW".


Nasi uczniowie Marta Wachowska (2a) i Fabian Wesoek (2d) zdobyli drugie miejsce, a Karolina Karch (2d) i Szymon Kwanik (2b) trzecie miejsce w etapie rejonowym Olimpiady. Marta i Fabian wzili udzia w finaowym, wojewdzkim etapie Olimpiady. Gratulujemy i przedstawiamy nagrodzone projekty banerw edukacyjnych. :>

Baner edukacyjny Marty i Fabiana

Baner edukacyjny Karoliny i Szymona


24 maja 2017 r.

Skorzystalimy z zaproszenia i uczestniczylimy w miejskiej Konferencji pod tytuem "Dylematy wspczesnej modziey".


To IV konferencja z cyklu "Inteligentna i Emocjonalna Suba Zdrowia" organizowana przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu. Jak zwykle spotkanie cieszyo si bardzo duym zainteresowaniem. Wysuchalimy kilku prelekcji poruszajcych rne problemy spoeczne zdrowotne dzisiejszej modziey.

DZIKUJEMY ORGANIZATOROM KONFERENCJI ZA UDOSTPNIENIE ZDJ

FOTOgaleria


W Oglnopolskim Konkursie Fizycznym "Eureka" wyrnienia otrzymali:


1. Marcin Balcerzak
2. Mateusz Beczek
3. Adam Mastalerz
4. Angelika Lach
5. Pawe Pszon
7. Maciej Walkowiak

Gratulujemy sukcesu.
Wyniki Oglnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta


Uczniowie naszej szkoy uczestniczcych w Oglnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta uzyskao wyrnienia.
Uczennica Natalia Stanusch, za najwyszy wynik w szkole uzyskaa nagrod ksikow oraz dyplom za bardzo dobry wynik uzyskany w konkursie.

Szczegowe wyniki uzyskane przez naszych uczniw przedstawiaj si nastpujco:

. Natalia Stanusch — 79% (wynik bardzo dobry), nagroda ksikowa
. Pawe Hanus — 76%, wyrnienie
. Aneta Ewertowska — 74%, wyrnienie
. Natalia Pierz — 71%, wyrnienie
. Karolina Bury — 66%, wyrnienie
. Remigiusz Oczko — 66%, wyrnienie
. Aleksandra Baraska — 58%
. Karolina Brenza — 58%
. Magorzata Gul — 50%

GRATULUJEMY!!!

16 maja 2017 r.

Sukces artystyczny uczennicy klasy IE- Irma Mercik zaja II miejsce w Regionalnym Konkursie Plastycznym „Hiszpaskie inspiracje".

II L.O. im. St. eromskiego z Dbrowy Grniczej ju po raz trzeci zachcao modzie z caego regionu do przygotowania prac plastycznych w dowolnej technice, inspirowanych bogat kultur, przyrod i sztuk Hiszpanii. Do organizatorw wpyno wiele rysunkw i malunkw (tylko z naszej szkoy startowao w konkursie 5 osb), jury uznao obraz Irmy, czerpicy z twrczoci Salwadora Dalego, za godny 2. miejsca. 26.04 br. odebraa ona swoj nagrod.

Gratulujemy i zachcamy innych uczniw do stawania w artystyczne szranki.

1 FILM z uroczystoci wrczenia nagrody

2 FILM z uroczystoci wrczenia nagrodyFOTOgaleria
10-14 maja 2017 r.

Na Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey w Sportach Halowych bytomscy brydyci Tomasz Paweczyk i i Micha Kaleta zdobyli zoty medal w kategorii bryd sportowy chopcw.
Po wczeniejszych eliminacjach do udziau w olimpiadzie zakwalifikowano 40 par chopcw i 20 par dziewczt z caej Polski.

Link do strony z wynikami:
http://www.pzbs.pl/wyniki/turnieje/2017/oom/W-chi.html

oraz do strony gwnej OOM:

http://oom2017.zgora.pl/pl/

FOTOgaleria

8 maja 2017 r.

Zjazd Absolwentw rocznika maturalnego "1967" odbedzie si w Auli Naszego Liceum w dniu 24.09.2017 r. o godz. 12.00.

Po uroczystociach w Liceum spotykamy si w lokalu "Pod Czapl" w Bytomiu przy ul. Moniuszki 6/8

Komitet Organizacyjny - osoby do kontaktu:

Ewa Wilczyska
Andrzej Brede
Witek Brya
Feliks Stachurski
epetyczko@wp.pl
andrzej.brede@wp.pl
wbryla@neostrada.pl
felixstachurski@wp.pl
665 178 091
512 241 218
796 511 774
501 342 205


8 maja 2017 r.

Wiktoria Wojtyczka, uczennica klasy 1d ,wzia udzia w XV Wojewdzkim Konkursie "Metamorfozy ksiek".

Wiktoria Wojtyczka, uczennica klasy 1d ,wzia udzia w XV Wojewdzkim Konkursie "Metamorfozy ksiek". Organizatorem Konkursu bya, midzy innymi, Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Uczennica Wiktoria Wojtyczka, podopieczna prof. Iwony Orlacz ,zaja w tym konkursie III miejsce. Uroczysta gala, zwizana z wrczeniem nagrd odbya si w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu 24 kwietnia 2017 roku. Uczennicy gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.


25 kwietnia 2017 r.

Modzie naszej szkoy uczca si fizyki w zakresie rozszerzonym, odwiedzia Wielki wiat Techniki w Ostrawie.

Poprzez interaktywn wystaw kady ucze mia moliwo lepiej zrozumie prawa natury, zapozna si z nowymi technologiami, zawita do teatru nauki oraz obejrze film popularno-naukowy w 3D. Najodwaniejsi uczniowie testowali wytrzymao na przecienia, odczuwajc niesamowity zawrt gowy.


20 kwietnia 2017 r.

Wczoraj uczniowie IV Liceum Oglnoksztaccego w Bytomiu oraz zaproszeni gocie zawitali do MDK na IX Amatorsk Wystaw Fotograficzn.

Swoje prace prezentowali licealici, podopieczni pana Piotra Baraskiego. Zobaczylimy rne style i techniki - wystawa nie miaa motywu przewodniego, dziki czemu kady autor mg zaprezentowa swoje ulubione formy.

Wystawa jeszcze przez kilka dni bdzie dostpna w holu przed sal kameraln. Serdecznie zapraszamy!

FOTOgaleria
20 kwietnia 2017 r.

Gratulujemy naszym uczniom wyrnie w w konkursie na baner edukacyjny w etapie powiatowym VI Olimpiady pod hasem' Podstpne WZW"


Absolwenci, przystpujcy do egzaminw maturalnych w sesji wiosennej 2017,

proszeni s o pilne zgoszenie si do sekretariatu szkoy
2-9 marca 2017 r.

Rewizyta modziey z Hiszpanii w ramach wymiany uczniowskiej 2-9 III 2017

Ju za nami bardzo intensywny pierwszy tydzie marca, ktry spdzili u naszych uczniw gocie ze szkoy w. Jzefa w Salamance, w ramach rewizyty wymiany modzieowej. W czwartek, 2.03, przyleciao do Balic 15 uczniw i dwch opiekunw z Hiszpanii, na ktrych na lotnisku czekaa ju nasza modzie oraz uczniowie z L.O. im. J.F. Kennedy'ego w Katowicach (wspgospodarze wymiany).

Pierwszy dzie pobytu, czyli pitek, wszyscy spdzilimy pocztkowo w IV L.O., gdzie gocie z Hiszpanii uczestniczyli w lekcji jzyka polskiego z prof. Magorzat Wilk, podczas gdy gospodarze, tzn. Marta Wachowska z IIa, Bernadeta Piontek z IIb, Patrycja Ciupiska z IIc, Nikola Wesoowska z IIe, Michalina Kujawska z IIId, Natalia Paczyna z IIIe i Pawe Hanus z IIIf oprowadzali kolegw z Katowic po swojej szkole. Pniej wszyscy uczestniczyli w pokazach eksperymentw chemicznych przygotowanych przez prof. Grzegorza Kowalskiego. Nastpnie udalimy si na spacer po Bytomiu, a po poudniu przenielimy si do L.O. im. Kennedy'ego w Katowicach, gdzie miay miejsce, m.in. rozgrywki sportowe.

Drugiego dnia, tj. w sobot, modzie z Hiszpanii zwiedzaa kopalni Guido w Zabrzu, a po obiedzie bylimy razem w aquaparku w Rudzie lskiej.

Niedziela bya dniem do zagospodarowania przez rodziny goszczce; kilka osb wybrao si ze swoimi partnerami do Warszawy, inni do Wrocawia, Zakopanego, czy Pszczyny. Kady mia dla swojego gocia jaki inny ciekawy pomys.

W poniedziaek pojechalimy na wycieczk na Jur Krakowsko-Czstochowsk, gdzie przeszlimy spacerem z utowca do ruin zamku w Mirowie i dalej do Bobolic. W arkach hiszpaska modzie wzia udzia w warsztatach pracy w drewnie, po czym wsplnie zwiedzalimy zamek Ogrodzieniec (z przewodnikiem). To by dugi i intensywny dzie.

We wtorek zostalimy w Katowicach, gdzie po spacerze przez centrum miasta i Stref Kultury, zeszlimy do nowego Muzeum lskiego w podziemiach dawnej kopalni, a po obiedzie udalimy si do Nikiszowca – tradycyjnej grniczej dzielnicy Katowic. Potem by czas na zakupy w centrum handlowym.

W rod nasi gocie na swoj prob zwiedzali byy niemiecki nazistowski obz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau, a potem dom rodzinny papiea Jana Pawa II w Wadowicach.

Ostatnim dniem pobytu modziey z Salamanki by czwartek, gdy udalimy si do Krakowa i, cho tym razem pogoda nie dopisaa – objechalimy go bardzo dokadnie w autach turystycznych z opisem z gonikw. Potem ju tylko poegnanie na dworcu lub lotnisku i odlot naszych goci do domu.

Te siedem dni upyno nam bardzo szybko, umocniy si wizy nawizane na jesieni w Salamance, niektrzy Hiszpanie zamierzaj do nas wrci latem, bo bardzo im si w Polsce podobao. Mieli niepowtarzaln okazj przekona si o tzw. polskiej gocinnoci, cho z naszej strony by to rewan za cudowny listopadowy tydzie w ich domach, szkole i miecie. Dzikujemy!

FOTOGaleria FOTOGaleria


16 marca 2017 r.

W czwartek, 16. marca br., modzie z klas IB i IIC pojechaa wraz z prof. Magorzat Wilk na Wydzia Filologiczny Uniwersytetu lskiego w Sosnowcu, by wzi udzia w dorocznej HISPANOFONII, czyli wicie Departamentu Hispanistyki Ul.

Tegorocznym tematem przewodnim bya Kuba i to jej powicone byy prelekcje doktorantek, wystpy artystyczne oraz konkurs, w ktrym z ramienia naszej szkoy wystartoway z sukcesem Martyna Piechota i Sandra Wieczorek – uczennice klasy IIC. Podobnie jak w poprzednim roku reprezentacja Sikoraka zaja III miejsce, pokonujc 10 innych szk z caego wojewdztwa. Gratulacje!


28 lutego 2017 r.

Ucze klasy 2 d Micha Freus zaj I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym pt."onierze Wyklci-Niezomni".


Na uroczystej sesji popularnonaukowej,powiconej tej tematyce,ktra odbya si 28 lutego 2017r. w Sali Sesyjnej Urzdu Miejskiego w Bytomiu, Micha Freus odebra nagrod i dyplom z rk organizatorw sesji. Uczniowi serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw.


24 lutego 2017 r.

Szanowni Pastwo,

W Muzeum Grnolskim rusza konkurs na najpikniejsze kroszonki


Muzeum Grnolskie zaprasza mieszkacw wojewdztwa lskiego do udziau w 28. edycji konkursu na najpikniejsze kroszonki – jaja zdobione tradycyjnymi i nowatorskimi technikami. Prace przyjmowane bd od 10 do 13 marca br., a otwarcie wystawy pokonkursowej, na ktrej zostan one zaprezentowane, nastpi 1 kwietnia.

Konkurs skierowany jest do mieszkacw wojewdztwa lskiego, ktrzy ukoczyli 16 lat. Aby wzi w nim udzia, naley dostarczy do muzeum 5 sztuk zdobionych jajek wielkanocnych. Dla osb, ktre bd w konkursie uczestniczy po raz pierwszy, organizatorzy przewidzieli uatwienie – wystarczy, e zgosz 3 kroszonki. Przyjmowane bd tylko prace wykonane na naturalnych jajkach.

Prace naley skada w Dziale Etnografii Muzeum Grnolskiego w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom) w dniach 10–13.03.2017 r. (pitek: 9.00–18.00, sobota i niedziela: 10.00–14.00, poniedziaek: 9.00–18.00).

Prace oceniane bd w czterech kategoriach wedug technik wykonania: 1) wykonane technik rytownicz (drapane), 2) wykonane technik batikow (pisane woskiem), 3) wykonane innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane), 4) wykonane nowatorskimi technikami zdobienia.

Gwnymi kryteriami oceny prac bd walory artystyczne i estetyczne oraz (w kategoriach 1–3) zachowanie tradycyjnych technik i wzorw zdobienia. Za najlepsze prace konkursowe przyznane zostan nagrody finansowe.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastpi w sobot, 1 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Muzeum Grnolskim w Bytomiu. Wystawa potrwa do 30 kwietnia br.

Regulamin konkursu mona pobra ze strony: http://muzeum.bytom.pl/?p=5071.13 lutego 2017 r.

W dniach od 2 do 5 lutego br. na lsku gocia delegacja ze szkoy w Osthofen w Niemczech, z ktr zamierzamy zapocztkowa wymian uczniw w przyszym roku szkolnym.


W pitek gocie odwiedzili nasze liceum, gdzie spotkali si z Dyrekcj i obejrzeli zaplecze naukowe placwki; potem spacerowali po Bytomiu oraz zwiedzili kopalni srebra w Tarnowskich Grach. W sobot pokazalimy im stolic regionu, Katowice, z now siedzib Muzeum lskiego i Nikiszowcem, a pniej zapoznali si z tajemnicami warzenia piwa w browarze w Tychach.

Ostatniego dnia pobytu gocie na wasn prob odwiedzili byy niemiecki nazistowski obz koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau. To byy bardzo intensywne i pouczajce dla obu stron dni.

FOTOGaleria


10 lutego 2017 r.

Modzie naszej szkoy wzia udzia w wycieczce narciarsko-snowbordowej do Ustronia. W piknym socu na stoku Palenicy uczniowie doskonalili jazd, podziwiajc pikne widoki. Do dugi wjazd wycigiem krzesekowym sprzyja nawizywaniu przyjani w grupie preferujcej aktywny wypoczynek.

FOTOGaleria


3 lutego 2017 r.

W poniedziaek 6 lutego 2017r. o godz. 17.00 zapraszamy rodzicw na konsultacje z nauczycielami.

INFORMACJA O OPATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Opat wnosz:

1) absolwenci, ktrzy po raz trzeci i kolejny przystpuj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowizkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwenci, ktrzy przystpuj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, ktry w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgaszali w deklaracji, ale nie przystpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” przystpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystpienie do egzaminu w terminie gwnym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. W razie rezygnacji z przystpienia do egzaminu bd nieprzystpienia do egzaminu opata nie podlega zwrotowi.


16 grudnia 2016 r.

Klasy 1E i 1C , pod opiek K. Mamcarczyk, K.Swdy i Marcina Popiecha w dniu 16 grudnia 2016 r. zwiedzay Muzeum Oskara Schindlera oraz uczestniczyy w Jarmarku Boonarodzeniowym na krakowskim rynku.

Pogoda i nastroje dopisay

FOTOGaleria5 grudnia 2016 r.

Z przyjemnoci informujemy, e nasz ucze Micha Freus, zdoby I nagrod w II Oglnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Modziey. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw. - GRATULUJEMY!!!


2 grudnia 2016 r.

ZEBRANIE INFORMACYJNE

dla RODZICW

odbdzie si

5 grudnia (poniedziaek)

o godzinie 17.00


1 grudnia 2016 r.

Kolejne osignicia naszego ucznia - GRATULUJEMY!!!W zwizku z licznymi pytaniami, ktre dotycz reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Owiaty w Katowicach przez rodzicw i nauczycieli szk i placwek przekazujemy adresy stron, gdzie zainteresowani bd mieli moliwo zapoznania si z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy owiatowej:

stron internetow Ministerstwa Edukacji Narodowej

stron internetow Kuratorium Owiaty w Katowicach

na stron internetow Kuratorium Owiaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoa"


12-19 listopada 2016 r.

Wymiana modzieowa ze szko w. Jzefa w Salamance (Hiszpania)

W listopadzie br. (12-19.11.2016) siedmioro uczniw naszej szkoy wraz z rwienikami z katowickiego liceum im. J.F. Kennedy'ego wyjechao do Hiszpanii z prof. Magorzat Wilk na wymian modzieow do szkoy w. Jzefa w Salamance.
Projekt finansowany ze rde unijnych (Erasmus+) za haso przewodnie mia wczenie do spoeczestwa poprzez sport osb niepenosprawnych. 15-osobowa grupa z Polski i tyle samo modych Hiszpanw mogo przekona si na wasnej skrze, jak to jest gra w pik dla niewidomych (tzw. goal ball), w koszykwk na wzkach inwalidzkich, czy w inne gry adaptowane do potrzeb osb z niepenosprawnoci.
Wrcilimy bogatsi o wiele nowych dowiadcze i midzynarodowych przyjani. Ju czekamy na rewizyt naszych hiszpaskich partnerw w marcu.

FOTOGaleria
10 listopada 2016 r.

Szanowni Pastwo,
Wystartowaa IV edycja edukacyjnej akcji “Kupuj w internecie”, ktrej celem jest zwikszanie kompetencji cyfrowych Polakw w obszarze zakupw online.

Umiejtnoci cyfrowe s jedn z kluczowych kompetencji wspczesnego czowieka, dziki ktrym moe on korzysta z dobrodziejstw technologii. wiadome i bezpieczne dokonywanie zakupw przez internet, a take znajomo swoich praw z tym zwizanych jest jedn z takich kompetencji.

Zapraszamy do zapoznania si z wydanym w ramach akcji miniporadnikiem „Kupuj w internecie”, ktry zawiera: prawa konsumenta, opis procesu zakupowego, dekalog bezpiecznych zakupw online oraz wskazwki, jak kupowa w internecie.

Zachcamy do lektury i dzielenia si miniporadnikiem z tymi, dla ktrych moe by szczeglnie przydatny.

Organizatorem akcji „Kupuj w internecie” jest Izba Gospodarki Elektronicznej. NASK jest partnerem wydarzenia. Akcja zostaa objta honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju.

Pozdrawiamy,
Polskie Centrum Programu Safer Internet


10 listopada 2016 r.

Uczniowie klasy trzeciej rozszerzenia z fizyki wzili udzia w World Science Day For Peace and Development.

Naukowcy Instytutu Fizyki Uniwersytetu lskiego przygotowali szereg dowiadcze oraz wykadw przybliajc uczestnikom histori odkry oraz aktualne problemy i realizowane projekty.
Due wraenie na uczniach zrobio odtworzenie dowiadczenia Torricellego przez dr Jerzego Jarosza, wykad prof. zw. dr hab. Marka Zraka - „Czy Boska czstka wyjania pochodzenie masy”, oraz prezentacje: prof. zw. dr hab. Krystiana Roledera - „Odwieczny spin i europejski tytan” oraz prof. dr hab. Jacka Szadego - „Synchrotron SOLARIS- polskie super wiata”
Biorc udzia w konferencji mona bya odczu atmosfer wspczesnej nauki i pasj ludzi w ni zaangaowanych.


8 listopada 2016 r.

W dniu 08 listopada 2016r.,w ramach obchodw zwizanych z 98 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci, w IV Liceum Oglnoksztaccym im .Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”.

Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ ” Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w skadzie: Danuta Szymczyk - reyser teatralny z Modzieowego Domu Kultury nr 1 a zarazem przewodniczca jury, Helena Colik, reprezentujca Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego, Lesaw Ordon przewodniczcy Regionalnej Sekcji Owiaty NSZZ „Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania oraz przedstawiciele szkoy: wicedyrektor Boena Balcerak oraz nauczyciele Sylwia Bielski i Iwona Orlacz ocenio wystpy modych artystw.

Wykonawcw oceniano w 2 kategoriach: poezja patriotyczna i pie patriotyczna, oddzielnie uczniw gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych.

Wyniki konkursu:

SZKOY GIMNAZJALNE

W kategorii: poezja patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

I miejsce - Weronice Szczepaczyk - Gimnazjum Nr 10 – za wykonanie utworu Wisawy Szymborskiej "Obz godowy pod Jasem" .

II miejsce- Martynie Botryk – Gimnazjum Nr 2 - za prezentacj wiersza Czesawa Miosza "Ballada ".

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

GRAND PRIX przyznano Natalii Pominskiej - Technikum Nr 4 - za recytacj fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

I miejsce - Soni Cieplik - IV LO- za wykonanie utworu KK. Baczyskiego "Bye jak wielkie, stare drzewo".

II miejsce - Klaudii Pawlecie - Zesp Szk Ekonomiczno - Administracyjnych i Oglnoksztaccych - za prezentacj utworu Adama Mickiewicza "Gdy tu mj trup..."

III miejsce - Natalii Szalas - IV LO- za recytacj utworu Zbigniewa Herberta "Przesanie Pana Cogito".

Wyrnienie w tej kategorii otrzymali Weronika Gajdzik z IV LO oraz Daniel Olejnik - I LO.

W kategorii: pie patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

SZKOY GIMNAZJALNE

I miejsce - Katarzynie Franik - Gimnazjum Nr 9 - za wykonanie pieni "Pytasz mnie" z repertuaru Andrzeja Rosiewicza.

II miejsce - duetowi: Aleksandrze Popczyskiej i Nicoli Kapuciskiej - Gimnazjum Nr 14 za prezentacj pieni "Moja litania"- autorstwa Leszka Wjtowicza.

Jury przyznao 2 trzecie miejsca:

III miejsce - Zespoowi Wokalnemu "Bell Team Canto"- Gimnazjum Nr 2- za pie "Jeszcze w zielone gramy", do sw Agnieszki Osieckiej.

III miejsce - Zespoowi Wokalnemu - Gimnazjum Nr 10 - za wykonanie pieni "Serce w plecaku" autorstwa Michaa Zieliskiego i "Pieni obozowej".

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce duetowi: Marcie Sanigrskiej i Martynie Wojnar - I LO - za wykonanie pieni "Biay krzy" sowa Janusz Kondratowicz, muzyka Krzysztof Klenczon.

II miejsce duetowi: Alicji Hadry i Julii Madeji - Modzieowy Dom Kultury Nr 1 za prezentacj piosenki "Dziewczyna z granatem" autorstwa Boeny Kraczkowskiej i Bartosza Chajdeckiego

NAGRODY SPECJALNE PRZEWODNICZCEGO „SOLIDARNOCI” OTRZYMAY:

Martyna Botryk - Gimnazjum Nr 2

Marta Sanigrska - I LO

Martyna Wojnar - I LO

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw

FOTOGaleria


21 padziernika 2016 r.

Dzie Edukacji Narodowej

W Dniu wita Edukacji Narodowej czterech nauczycieli naszej szkoy wyrniono nagrodami.

Nagrody otrzymali:
mgr Marian Kupczyk - Ministra Edukacji Narodowej
mgr Iwona Orlacz - lskiego Kuratora Owiaty
mgr Boena Drzewiecka - Prezydenta Miasta Bytomia
mgr Barbara witek - Prezydenta Miasta Bytomia

Wyrnionym nauczycielom GRATULUJEMY!!!


19 padziernika 2016 r.

Ucze klasy II D Micha Freus zaj 1 miejsce w oglnopolskim konkursie plastycznym pt: "Posta klauna" oraz w oglnopolskim konkursie plastycznym pt:" Obrazki z dawnej wsi- w wiejskiej chacie". Wygra take take konkurs pt: "Pocztwka z wakacji".


19 padziernika 2016 r.

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodzicw i opiekunw na pierwsze spotkanie II Edycji „Szkoy Dla Rodzicw” organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu. Tematem najbliszego spotkania bd „Zachowania suicydalne wrd modziey – jak efektywnie wspiera adolescenta w kryzysie?”
Zajcia prowadz psycholodzy Poradni mgr Agata Susek-Kaczyska i mgr Magdalena Konieczna.
Spotkanie odbdzie si w dniu 19 padziernika 2016 (roda) o godzinie 16.30. w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstacw Warszawskich 12.
Spotkania w ramach „Szkoy Dla Rodzicw” s bezpatne, nie s wymagane wczeniejsze zgoszenia. Sowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Z powaaniem
Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 2819405


4 padziernika 2016 r.

Kolejne osignicia naszych uczniw


3 padziernika 2016 r.

Kolejne osignicia naszych uczniw

Grupa uczniw z klas IB i IE pojechaa do kina studyjnego „wiatowid" w Katowicach, by w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej obejrze film produkcji hiszpasko-meksykaskiej pt. Labirynt fauna. Ten dramat fantazy w reyserii Guillermo del Toro pozwoli modziey zapozna si z tematyk hiszpaskiej wojny domowej i jej nastpstw w formie terroru faszystowskiego gen. Franco. O innych nawizaniach kulturowych obrazu po seansie opowiadaa filmoznawczyni z uniwersytetu SWPS. Wyjcie zorganizowaa hispanistka, prof. Magorzata Wilk z pomoc romanistki, prof. Joanny Trocer – Kurowskiej.


19 wrzenia 2016 r. W trzeci poniedziaek wrzenia klasa 2c udaa si wraz z wychowawczyni, Magorzat Wilk, oraz profesorami Adamem Kubaczem i Grzegorzem Kowalskim na spyw kajakowy Ma Panwi.

Pogoda nas nie rozpieszczaa - byo zaledwie 12˚C, ale zapau nam nie brakowao i wikszo grupy przepyna a dwa odcinki, z ktrych drugi wielu z nas pozostanie w pamici... Byy zwalone przez bobry pnie drzew, kamienie i inne przeszkody naturalne, cho przede wszystkim kady zmaga si z wasnymi sabociami. W sumie przemierzylimy 10 km wrd opolskich pl i k, a potem czekao na nas upragnione ognisko i suche ubrania. Ahoj przygodo! FOTOGaleria


16 wrzenia 2016 r.

INFORMACJE DLA MATURZYSTWINFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie szczegowych sposobw dostosowania warunkw i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie listy systemw operacyjnych, programw uytkowych oraz jzykw programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016,
(3) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015


Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005–2013/2014
oraz (2) absolwenta technikum, ktry ukoczy szko w latach 2005/2006–2014/2015
i (1, 2) przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw

5 wrzenia 2016 r.

ZEBRANIE INFORMACYJNE

dla RODZICW

odbdzie si

12 wrzenia (poniedziaek)

o godzinie 17.00


29 sierpnia 2016 r.

Rozpoczcie roku szkolnego 2016/2017 odbdzie si

1 wrzenia 2016r. o godz. 9.00

- Klasy I - aula szkoy

- Klasy II i III spotkanie z wychowawcami klasMsza wita rozpoczynajca rok szkolny odbdzie si

1 wrzenia 2016r. o godz. 8.00

w Kociele p.w.

Najwitszej Marii Panny w Bytomiu (rynek)


18 lipca 2016 r.

WYKAZ PODRCZNIKW na rok szkolny 2016/2017 do pobrania w formacie *.docRozdanie wiadectw maturalnych odbdzie si 5 lipca 2016r. o godzinie:

3A - 10.15
3B - 10.45
3C - 11.30
3D - 12.15
3E - 13.00
3F - 13.45

Absolwenci - 14.30

Prosz pamita o dokumencie tosamoci ze zdjciem i numerem PESEL.
14 czerwca 2016 r.

Konkurs. Uwaga! Dwie druyny z Sikoraka, pod opiek Grzegorza Kowalskiego, bior udzia w konkursie ”30 laboratoriw na 30-lecie Adamedu”. Nagroda to 10 tysicy na wyposaenie laboratorium chemicznego!Pierwszy etap konkursu to gosowanie internetowe, prosimy wic wszystkich o gosowanie na oba filmy. Gosowanie trwa do 30.06. Codziennie mona odda jeden gos na kady z tych filmw.

Jak gosowa?

Udao si uproci gosowanie. Teraz wystarczy, e klikniesz w te dwa linki i zaznaczysz gosuj. Zrb to CODZIENNIE.

https://adamed30.smapps.xyz/?short_code=RmxAxCcMb0M

https://www.facebook.com/ADAMEDSmartUP/app/249092698772230/?app_data=8b2Nrnb5gvY

Zajmie Wam to tylko kilka sekund.

Udostpnijcie znajomym na FB. Z gry dzikujemy za pomoc.20 czerwca 2016 r.

Kolejny sukces naszego ucznia!!!


22 czerwca 2016 r.

Koczymy rok szkolny aktywnie.

Polecamy spyw Dolin Maej Panwi, radzimy tylko wzi ubrania na zmian. Warto byo. Ruszamy ponownie po wakacjach.

FOTOGaleria22 czerwca 2016 r.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniw gimnazjw i szk rednich z terenu caej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, ktrych trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji modych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsibiorczoci. Stypendia w wysokoci 300 z na miesic przyznawane bd przez kolejne 10 miesicy roku szkolnego. Raz w roku dla Stypendystw organizowany jest take wyjazd motywacyjny do Warszawy poczony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie naley speni:
- zamieszkanie na wsi
- uczszczanie do gimnazjum / szkoy redniej
- przesanie poprawnie wypenionego wniosku wraz ze skanem wiadectwa na adres: stypendia@papilionis.org

Bdziemy niezwykle wdziczni za pomoc w poinformowaniu uczniw o moliwoci ubiegania si o stypendium.

Pozdrawiam,
--
Urszula Nasiowska
Koordynator Zarzdzajcy
kom: 535-114-449
urszula.nasilowska@papilionis.org
www.papilionis.org

Informacja>

Kwestionariusz


21 czerwca 2016 r.

Dnia Wtorek, 21 Czerwca 2016 14:16 Rzecznik Praw Dziecka napisa(a) List Rzecznika Praw Dziecka na zakoczenie roku szkolnego

List do Uczniw

z okazji zakoczenia roku szkolnego 2015/2016

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

Ju za kilka chwil opustoszej mury Waszych szk i peni nowej wiedzy oraz dowiadcze rozpoczniecie upragnione wakacje.
Lato wyzwala wiele radoci i energii. To okres, w ktrym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencj o prawach dziecka, jest realizowane w sposb szczeglny. Spdzacie wicej ni zazwyczaj czasu poza domem, duej pozostajecie bez opieki dorosych.
wietnie, prawda? Zgadzam si, to znakomita lekcja samodzielnoci, pod warunkiem jednak , e wszelkie wakacyjne aktywnoci bdziecie podejmowa odpowiedzialnie.
Beztroskie lato to wyjtkowy przywilej modoci. Przeyjcie je wraz z bliskimi i przyjacimi, tymi na ktrych moecie liczy. Przewidujcie niebezpieczestwa, podejmujcie wycznie mdre decyzje, nie dajcie si ponie emocjom. Zaspakajajcie dziecic ciekawo, ale bez zbdnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w yciu kulturalnym, artystycznym czy sportowym – to rwnie jedno z waszych niezbywalnych praw. Korzystajc z urokw wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osb kolegw, rodzicw, opiekunw. W nadchodzce wakacje aktualne pozostaj hasa kampanii spoecznej Rzecznika Praw Dziecka – Odwaga ratuje ycie (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to przede wszystkim umiejtno podejmowania mdrych decyzji, zdolno do asertywnych postaw, odpowiedzialno za siebie i bliskich.

Wszystkim ycz duo soca i umiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

Z wyrazami szacunku
Dzia Komunikacji Spoecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
16 czerwca 2016 r.

Z okazji wiatowego Dnia Tapas odby si w naszej szkole hiszpasko - francuski poranek kulinarny.

Wzili w nim udzia podopieczni prof. Magdaleny Ligudziskiej, przygotowujcy francuskie niadanie oraz uczniowie prof. Magorzaty Wilk, ktrzy wykonali typowo hiszpaskie przystawki, zwane tapas. Przy wsplnym stole nie mogo zabrakn bagietek, demw, porannej kawy ani oliwek, sera z La Manchy czy szynki serrano. Przy okazji rozstrzygnito mini konkurs na najbardziej oryginaln przeksk. Bon apptit! ¡Que aproveche!

FOTOGaleria
15 czerwca 2016 r.

III Sikorakowy Rajd Grski za nami!

W rod, 15. czerwca br., modzie z naszej szkoy wraz z rwienikami z liceum w Katowicach przemierzaa szlaki Beskidu Maego. Pod opiek ks. Piotra Dyducha i prof. Magorzaty Wilk pojechalimy pocigiem do odygowic, skd kolejno szlakami zielonym, tym, czerwonym i niebieskim wspilimy si na najwyszy szczyt tej partii gr, Czupel (930 m n.p.m.). Po okoo 4 h marszu dotarlimy do schroniska na Magurce Wilkowickiej (909 m n.p.m.), gdzie zjedlimy zasuony gorcy posiek. Pogoda dopisywaa nam cay dzie, byo ciepo, ale nie upalnie. Od schroniska czekao nas jeszcze 1,5 h drogi szlakami czarnym i czerwonym (tego dnia szlimy wszystkimi kolorami szlakw grskich!) do stacji kolejowej w Bielsku-Biaej Mikuszowicach, skd odjechalimy do domu po 16:00. To by intensywny dzie peen wrae. Na jesieni na pewno znw ruszymy w gry... FOTOGaleria
14 czerwca 2016 r.

W dniu wczorajszym o godzinie 17.00 mia miejsce wernisa VIII Amatorskiej Wystawy Fotograficznej uczniw IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu „Bez Kliszy”.

Tym razem wernisa odby si w naszej szkole i mia przebieg, jak zwykle bardzo nietypowy i odmienny od pozostaych, wczeniejszych spotka. W kameralnym gronie, zaproszonych goci powitaa Zuzia Ogrodnik – kustosz wystawy. Po przedstawieniu wystawiajcych swoje prace, zebrani udali si na zwiedzanie wystawy. Prace s wystawione na korytarzach szkoy i bd eksponowane dla wszystkich uczniw jako przykad prezentacji artystycznej twrczoci naszych modych talentw. Ciekawostk, dotychczas nie praktykowan na naszych wystawach, bya moliwo wyraenia swojej opinii o poszczeglnych pracach przez zwiedzajcych. Wraenia na temat prac bd cenn wskazwk dla modych artystw o sposobie odbioru dziea przez innych.

Dzikujemy wszystkim przybyym gociom.

ojciec wystawy piotrb

FOTOGaleria


3 czerwca 2016 r.

Dnia 6 czerwca 2016 r. odbd si zebrania z rodzicami


13 czerwca 2016 r.

w dniu 13. 06.16 w sali lustrzanej IV LO odbyo si spotkanie uczniw klas II z przedstawicielem Walijskiego Uniwersytetu ABERYSTWYTH.

Przedstawiono na nim moliwoci studiowania za granic, zasady rekrutacji, system szkolnictwa wyszego a take moliwosci finansowania studiw
3 czerwca 2016 r.

Kolejne sukcesy uczniw naszej szkoy!

Ucze klasy 1d Micha Freus wzi udzia w dwch,liczcych si,konkursach plastycznych:

-Oglnopolskim Konkursie Plastycznym"Autoportret,czyli portret wasny"

-Wojewdzkim Konkursie Plastycznym"Moja ulubiona pora roku"

W obu tych wydarzeniach kulturalnych zaj III miejsce.

Uczennica klasy 2b Izabela Stpie wzia udzia w Wojewdzkim Konkursie "Biblioteka,Ksika,Czytelnictwo" .W tym konkursie uczennica zdobya I miejsce

Uczniom gratulujemy wspaniaych osigni i yczymy dalszych sukcesw.

Uczniowie s podopiecznymi prof.Iwony Orlacz.GRATULUJEMY!!!
3 czerwca 2016 r.

12 marca 2016 roku ks. prof. Micha Heller obchodzi swoje 80. urodziny.

Z tej okazji w naszej szkole nauczycielka fizyki Weronika Kaluba-Dytkowska przeprowadzia lekcje i dyskusje powicone teamtyce kosmologicznej, popularyzowanej w licznych wykadach i ksikach autora. Ks. prof. Micha Heller specjalizuje si w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara. Za pokonywanie barier midzy nauk a religi otrzyma w 2008 roku Nagrod Templetona. Dziki niej zosta fundatorem i dyrektorem Centrum Kopernika Bada Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Z duym zaskoczeniem i wzruszeniem przyjlimy napisany w maju przez ksidza profesora osobisty list, bdcy odpowiedzi na przesane przez uczniw yczenia. Ks. prof. Micha Heller uwiadomi naszej modziey, e le przed ni ogromne moliwoci i tylko od niej zaley, w jakim stopniu je urzeczywistni.
23 maja 2016 r.

Istnieje moliwo dofinansowania do wypoczynku w okresie ferii letnich dla dzieci i modziey w roku szkolnym 2015/2016

Zgodnie z nowym Zarzdzeniem nr 22 Prezydenta Bytomia z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i modziey w okresie ferii zimowych i letnich” w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku, a take wielkoci finansowych w ramach udzielanego dofinansowania do ferii letnich w roku szkolnym 2015/2016

1/ wypoczynek wyjazdowy:
- dochd brutto na 1-ego czonka w rodzinie nie moe przekracza kwoty 925,00 z brutto,
- stawk dofinansowania okrelono w wysokoci 21 z/dzie przy minimum
10 dniach wypoczynku i maksymalnie 21 dniach wypoczynku, - dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego moe by przyznane uczniowi
w formie jednorazowej tj. : w okresie ferii zimowych lub ferii letnich, - dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego nie wyklucza moliwoci otrzymania dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego.

2/ wypoczynek stacjonarny:
- przy obliczaniu tej formy wypoczynku nie bierze si pod uwag kryterium dochodowego,
- stawk dofinansowania okrelono w wysokoci 9 z/dzie przy minimum 5 dniach wypoczynku,
- dofinansowanie do wypoczynku stacjonarnego moe by przyznane zarwno na ferie zimowe jak i letnie.

Wnioski naley zoy sekretariacie szkoy do 1 czerwca 2016r.
Zapraszamy Gimnazjalistw

na Dni Otwarte

IV Liceum Oglnoksztaccego

25 maja 2016 r.

13.00


23 maja 2016 r.

W maju grupa modziey IV LO uczestniczya w "Dniu Nauki i Przemysu" organizowanym przez Politechnik lsk w Gliwicach.

Liczne stoiska wystawowe informoway zwiedzajcych o najnowszych osigniciach naukowych i sposobach wdraania ich do produkcji. Uczniowie mogli zobaczy rne rozwizania drukarek 3D, sztuczne serca, elementy biomedyczne, drony, bolidy. Zapoznali si z metodami programowania zabawek zbudowanych z klockw Lego, sposobami przeprowadzania prostych reakcji chemicznych dajcych efekty wulkanu czy pozyskiwania wodoru. Najlepszym podsumowaniem wystawy byo stwierdzenie jednej z uczestniczek: "Ju wiem, co chc studiowa" po skoczeniu liceum.
20 maja 2016 r.

Kolejny sukces naszego ucznia!!!

Mikoaj Falba uzyska doskonay rezultat w Oglnoposkim Konkursie Informatycznym

Gratulujemy!!
Zapraszamy po odbir zdj z zakoczenia roku szkolnego klas III.
13 maja 2016 r.

W pitek od rana uczestniczylimy gocinnie w "Ostatnim robotycznym spotkaniu projektowym" w Zesple Szk Technicznych i Oglnoksztaccych w Bytomiu. W auli szkoy pojawiy si osoby biorce udzia w dziaaniu. Byy prezentacje, filmy, muzyczka, jedce roboty, modzi konstruktorzy z Woch i Polski. Przewidziano konkursy z drobnymi nagrodami. Oczywicie wszyscy byli zaproszeni: uczniowie bytomskich szk, nauczyciele, gocie z innych szk, rodzice oraz wszyscy zainteresowani.

FOTOGaleria


13 maja 2016 r.

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodzicw i opiekunw na ostatnie ju przed wakacjami zajcia „Szkoy Dla Rodzicw” organizowanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Bytomiu. Tematem najbliszego spotkania bdzie „Konsekwencja jako skuteczna metoda wychowawcza.” Zajcia prowadz pracownicy Poradni mgr Jolanta Szurgacz i mgr Katarzyna Czwiertnia. Spotkanie odbdzie si w dniu 18 maja 2016 (roda) o godzinie 16.30. w Modzieowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstacw Warszawskich 12.

Spotkania w ramach „Szkoy Dla Rodzicw” s bezpatne, nie s wymagane wczeniejsze zgoszenia. Sowem czekamy na wszystkich zainteresowanych. Szczegy znajd Pastwo take na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

Z powaaniem

Wojciech ywczok- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu , ul. Rostka 16, tel. 32 2819405Zmiana planu lekcji od 2 maja 2016 r.

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego
dla klas trzecich
w pitek 29 kwietnia
o godz. 10.00


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ