SZKOŁA
Aktualności
Archiwum
Historia
Patron
Dyrektorzy
Nauczyciele
DOKUMENTY
Przerwy
Galeria
Dojazd
Praca
Kontakt
Pedagog


UCZNIOWIE
Rekrutacja
Matura
Rozszerzenia
Plan
Samorząd
Absolwenci
Biblioteka
Wycieczki
Wolontariat
Imprezy
Sukcesy
Ogłoszenia
Zastępstwa
Niepytani


RODZICE
Zebrania
Materiały
Oferta EdukacyjnaFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu jest wśród 350 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.

Co w jedzeniu piszczy?
BIP


Logo szkoły

+ Aktualności

Aktualności są przechowywane przez okres około miesiąca, a następnie przenoszone są do archiwum aktualności

20 marca 2015 r.

Szanowni Państwo, Pragnę Państwa poinformować, że 16 kwietnia 2015 Wydział Lekarski w Katowicach organizuje Dzień Otwarty.


Gorąco zachęcam do skorzystania z okazji bliższego poznania Kampusu Katowice-Ligota, gdzie zlokalizowany jest nasz Wydział. Ten Dzień to również okazja dla młodzieży, aby bliżej poznać świat akademicki i być może przyszłych kolegów. Aby przekonać kandydatów, że warto studiować medycynę na Naszym Wydziale polecam zwiedzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej – najnowocześniejszego ośrodka tego typu w Polsce.
Zapraszam serdecznie do odwiedzin i przesyłam w załączeniu plakat wraz ze szczegółowym programem Dnia Otwartego z prośbą o rozpowszechnienie tych informacji wśród uczniów Państwa szkół.

Uprzejmie proszę też o odesłanie formularza zgłoszeniowego, co ułatwi organizację tego dnia.

Z poważaniem
Prof. Jan E. Zejda
Dziekan WLK

plakat
formularz


18 marca 2015 r.

W załączeniu przesyłam zaproszenie na - zaplanowane w ramach VIII Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki - wykład prof. Bogdana Dembińskiego "Fizyka i metafizyka światła" oraz wernisaż wystawy fotografii "Światło i Światłość".

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński kieruje Zakładem Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem jego badań i zainteresowań jest filozofia starożytna, szczególnie filozofia Platońska. Zajmuje się również współczesną filozofią nauk przyrodniczych, w tym filozofią matematyki.

Do wysłuchania wykładu zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i szkół policealnych).

Zainteresowani wykładem nauczyciele proszeni są o wcześniejsze potwierdzenie udziału z podaniem przewidywanej liczby uczniów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 marca (tel. 322 810 817 lub e-mail cku@cku.bytom.pl).

Uzupełnieniem wykładu będzie wernisaż wystawy kilkudziesięciu fotografii, których motywem przewodnim jest "Światło i Światłość".

Ryszard Kłak
dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu

Zaproszenie


18 marca 2015 r.

Pragnąc kontynuować z Państwem współpracę w ramach przedstawienia oferty edukacyjnej studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie zapoznania Maturzystów w Państwa Szkole ze szczegółami edukacyjnymi zaprezentowanymi w załączonym folderze. Załączone dokumenty przygotowane są do druku w formacie A-4 i A-3. Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpowszechnieniu oferty edukacyjnej oferowanej przez Wydział Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z poważaniem

Dyrektor
Instytutu Organizacji i Zarządzania
Wydziału Cybernetyki
Wojskowej Akademii Technicznej
Dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WATPismo przewodnie

Folder informacyjny


10 marca 2015 r.

Uczniowie naszego liceum uczestniczyli w wykładzie księdza profesora Michała Hellera „Od Wielkiego Wybuchu do gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?” organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ksiądz profesor Heller jest znanym na całym świecie naukowcem, znakomicie łączącym ze sobą różne dziedziny nauki z filozofią, współpracował z wieloma naukowcami (jak np.:George Cayne). Wycieczkę organizowała pani Weronika Kaluba – Dytkowska. Na wykładzie ks.prof. Heller ciekawym, lecz nieskomplikowanym językiem starał się rzucić trochę światła na temat pochodzenia dobra i zła, oraz ich powiązania z drugą zasadą termodynamiki. Po wykładzie istniała możliwość uzyskania autografu sławnego polskiego naukowca.


5 marca 2015 r.

Jak co roku zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie „Moja ulubiona pora roku". W załączniku przesyłamy regulamin wraz z kartą zgłoszenia.

Marzena Krok
Sekretariat MDK2

Regulamin


5 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Sląskiej "Karlik",

który to stanowi rejonowe eliminacje do Sląskiego Śpiewania.Termin przesłuchań wstępnych - 14.04 (kartę zgłoszenia należy przesłać wraz z załącznikami do 8.04). Proszę o przekazanie tego maila do nauczycieli śpiewu, rytmiki, nauczania początkowego. Zapraszamy zespoły, solistów, zespoły taneczne.

z pozdrowieniami

Sylwia Mistewicz
dział organizacji imprez OPP4 "CET"


Regulamin
Karta zgłoszenia
Ochrona danych


12 marca 2015 r.

Pragniemy zaprosić Państwa uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Teatr w obiektywie” organizowanym przez III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Konkurs wpisuje się w obchody 250 – lecia Teatru Publicznego w Polsce oraz ma stanowić pretekst do bliższego przyjrzenia się teatrowi (repertuarowemu, amatorskiemu, szkolnemu) w związku ze zbliżającym się 27 marca Międzynarodowym Dniem Teatru.

Organizatorom przyświecają następujące cele:

1. Kształtowanie wrażliwości artystycznej.
2. Zainteresowanie młodzieży teatrem jako miejscem inspirującym.
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Dla uczestników przewidzieliśmy nagrody rzeczowe a dla opiekunów podziękowania za wkład pracy.

Prosimy o dostarczanie prac (pocztą lub osobiście) do 30 marca 2015 roku do sekretariatu szkoły ( III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie ul. Farna 5-7 41 -506 Chorzów).

Szczegóły dotyczące przebiegu konkursu znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie!

Katarzyna Sikora

AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STEFANA BATOREGO
41-506 CHORZÓW UL.FARNA 5-7
NIP 6272652004 REGON 240975313
www.3lo.edu.pl

Regulamin konkursu


12 marca 2015 r.

Szkoła Policealna nr 1 w Tarnowskich Górach

zaprasza na DNI OTWARTE w okresie

23.03.2015 - 24.03.2015

od godziny 11.00-17.00

w programie :

- zwiedzanie klasopracowni zawodowych,
- możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów:
a) masażu leczniczego,
b) pielęgnacji i stylizacji paznokci,
c) henny brwi i rzęs,
d) zabiegów fizykalnych,
- słodki poczęstunek.


3 marca 2015 r.

Oferta nauczania w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie 4 klas pierwszych. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotów. Klasy podzielone będą według stopnia znajomości języków obcych. Językiem wiodącym może być język angielski lub język niemiecki.

Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów nauczanych zakresie rozszerzonym. Uczniowie mają możliwość sprecyzowania swych zainteresowań i dokonanie przemyślanego wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom możliwość wyboru 3 przedmiotów spośród następujących: język polski, języki obce, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizować będą przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zależności od wybranych przedmiotów, realizowanych zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z przedmiotów uzupełniających - przyroda lub historia i społeczeństwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III naukę przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuować będą w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone będą w grupach międzyoddziałowych.

Przykładowe możliwości realizacji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mogą to być:
a. biologia, chemia, fizyka
b. biologia, chemia, język polski
c. biologia, geografia, język polski
d. wiedza o społeczeństwie, historia, język polski
e. matematyka, informatyka, fizyka
f. matematyka, geografia, fizyka
g. wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia
h. język obcy nowożytny i dwa przedmioty ogólnokształcące spośród następujących:
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Realizując misję propagowania sportowego trybu życia, w roku szkolnym 2015/2016 proponujemy zajęcia sportowe z: koszykówki, siatkówki/ siatkówki plażowej, piłki nożnej, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, siłownię/tenis stołowy, pływanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, żeglarstwo/ratownictwo, wspinaczkę skałkową, kręgle. W ramach zajęć z wychowania fizycznego proponujemy także zajęcia taneczne, aerobik i step.

W ofercie mamy także wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat można zaliczyć wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do filharmonii i teatrów, wyjazdy na sesje naukowe, odbywające się na Politechnice Śląskiej i w Uniwersytecie Śląskim. Szkoła posiada zaangażowaną, otwartą i jednocześnie doświadczoną kadrę. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, pełniący funkcję egzaminatorów maturalnych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od lat pracujemy w systemie grup międzyoddziałowych, w klasach drugich i trzecich koncentrujemy się na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemyślenia i właściwy wybór przedmiotów zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowiązkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na poświęcenie uwagi tym przedmiotom, które uczeń naprawdę lubi. Zajęcia fakultatywne to także możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych klas, gdyż zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych.

IV Liceum Ogólnokształcące na co dzień tętni życiem. Młodzież regularnie organizuje noce filmowe, wieczornice artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, flash mobach czy lipdubach, nagrywa filmy i muzykę. Zdobywamy także nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych.

Jesteśmy więc szkołą wszechstronną. Łączymy tradycję i nowoczesność. Dlatego 1 września musisz być z nami.


2 marca 2015 r.

Uczestnicy i organizatorzy "Amatorskiej Wystawy Fotograficznej uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu BEZ KLISZY 7" zapraszają na Wernisaż wystawy do CH AGORA w Bytomiu w dniu 4 marca 2015 roku o godzinie 18.00


2 marca 2015 r.

STOWARZYSZENIE AMADEUSZ

43-400 Mysłowice ul. Mikołowska 3
NIP 222-081-64-20 tel./fax. 32 764 36 45
PKO BP 34 1020 2528 0000 0102 0165 2957 www.stowamad.pl
Zarząd Stowarzyszenia Ognisk Edukacyjno Artystycznych bardzo prosi o przekazanie nauczycielom i uczniom Państwa szkoły informacji, że IX Edycja Internetowego Konkursu Wiedzy Muzycznej wkrótce się rozpocznie.
Patronat honorowy nad Festiwalem i Internetowym Konkursem Wiedzy Muzycznej objęli:
Prezydent Miasta Mysłowice - Edward Lasok
Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach - prof. zw. Jan Malicki
Konkurs rozpocznie się 21.03.2015 r. i będzie trwał do 12.04.2015 r. Całość przeprowadzona zostanie za pomocą Internetu.
Na stronie http://stowamad.edu.pl można się już zarejestrować i od 21.03.2015 r. brać udział w rozwiązywaniu zadań i testów konkursowych. Uczniowie w konkursie rejestrują się samodzielnie w podobny sposób jak na portalach społecznościowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidujemy nagrody rzeczowe, które wręczane będą 18.04 2015 r. podczas Koncertu Finałowego w sali Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Wszelkie pozostałe informacje zamieszczone są na stronie konkursu http://stowamad.edu.pl lub stronie stowarzyszenia http://www.stowamad.pl w regulaminie.

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału Państwa uczniów w konkursie.
Pozdrawiamy
Zarząd Stowarzyszenia AMADEUSZ


24 lutego 2015 r.

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 do 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa Rada Kuratorów. W dniach od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 - 1800, natomiast w sobotę w godzinach 1000 – 1300. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. Zachęcam do analizy i wyeksponowania informacji o miejscach świadczenia pomocy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów występujących na Państwa terenie.

Mając na względzie powyższe uprzejmie proszę o poinformowanie podległe Państwu jednostki o tych działaniach, jak również jeżeli to możliwe o umieszczenie informacji o Tygodniu na stronach internetowych Państwa Urzędu.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panem Radosławem Sienkiewiczem – starszym specjalistą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości nr telefonu – 22/ 2390649; e –mail: sienkiewicz@ms.gov.pl


20 lutego 2015 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej - do pobrania plik *.pdf


9 lutego 2015 r.

Wydział Edukacji informuje, że 13 lutego na Placu Sobieskiego na lodowisku otwartym odbędzie się zakończenie ferii zimowych na które serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Od samego rana (8.00) będzie można pojeździć na łyżwach za darmo. O 11.00 zaczynamy zabawę. Spodziewajcie się wielu atrakcji. Będziecie mogli spotkać się z hokeistami Polonii Bytom, zobaczyć jazdę figurową na lodzie, wziąć udział w konkursach tańca w parach czy w slalomie z przeszkodami. Miłośnicy jazdy rowerem już trenują formę przed pokazem rowerowych akrobacji na lodzie. Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla wszystkich, którzy nie jeżdżą na łyżwach: zabawy na śniegu, konkursy sprawnościowe. Będziecie też mogli potańczyć zumbę czy nauczyć się robić zwierzęta z baloników. O 16.00 na lodowisku i na placu Sobieskiego rozpocznie się wielka dyskoteka. Uwaga, uwaga! Kto może, niech weźmie komórkę albo aparat fotograficzny! Z waszych zdjęć stworzymy fotoreportaż z zakończenia ferii. Zdjęcia nadsyłajcie przez trzy dni po zakończeniu imprezy (do poniedziałku, 16 lutego) na adres: promo@um.bytom.pl


8 stycznia 2015 r.

Uwaga Maturzyści!

Dnia 7 lutego 2015r.

upływa termin zgłoszenia zmian w deklaracjach maturalnych

oraz termin zgłoszenia

do egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu lub absolwentów, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości.


15 stycznia 2015 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu


16 stycznia 2015 r.

Dni Otwarte w Krakowie


Program Dni Otwartych - do pobrania


15 stycznia 2015 r.

Zdaj maturę z WSZOPem


22 grudnia 2014 r.

Uczennica klasy 3b Aleksandra Koźlik wzięła udział w Wojewódzkim Międzyszkolnym Turnieju Młodych Talentów, organizowanym przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

W kategorii autorskiej małych form literackich Ola,za opowiadanie „Promyk nadziei” zajęła II miejsce.

Uroczysta gala rozdania nagród i dyplomów odbyła się 15 grudnia br. w siedzibie Centrum w Gliwicach. Olę do konkursu przygotowywała prof. Iwona Orlacz.

Uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


8 grudnia 2014 r.

W najbliższy piątek tj. 12 grudnia o godzinie 16:00 odbędzie się w auli szkoły spotkanie z prof. Maciejem Tramerem

Tematem spotkania będą "Ballady i romanse" Władysława Broniewskiego.
W ramach niedługich praktyk cyklu spotkań z literaturą przyjęło się, że na wykładzie opowiada się o jednym lub co najwyżej dwóch utworach - po prostu dla pokazania piękna sztuki interpretacji w wydaniu akademickim.
Mam nadzieję, że istnieje chociaż wąska grupa licealistów, dla których czytanie wierszy to przyjemność, a nie smutna konieczność :)

Serdecznie zapraszam

Robert Jastrzębski
Ogłaszam Wszem i Wobec najbliższy tydzień od 1 do 8 grudnia, tygodniem DZIEŃDOBROWANIA. To znaczy, że nie boimy się pozdrawiać i odpowiadać na pozdrowienie naszym staropolskim DZIEŃ DOBRY. Nie tylko w domu, ale także po drodze do i ze szkoły, a także w szkole i przed szkołą, swoim znajomym i nieznajomym, dużym i małym, koleżankom i kolegom, uczniom i nauczycielom, ……………………

Na dowód przeczytania tej wiadomości uśmiechamy się :-) do siebie.

PS. Mam nadzieję, że wyznaczony tydzień jest tylko terminem umownym i DZIEŃDOBROWANIE zostanie z nami na zawsze.

Wasz piotrb


3 grudnia 2014 r.

KONKURSY!!!

W piątek 28 listopada wystartował ogólnopolski konkurs filmowy „ENERGOOSZCZĘDZNIE NA EKRANIE!”, dedykowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży szkolnej do podjęcia działań związanych ze stworzeniem filmu reklamowego o oszczędzaniu energii. Konkurs niewątpliwie zachęci uczniów do wykazania się kreatywnością, a także przyczyni się do rozwijania wśród młodzieży postaw proekologicznych.

Głównym fundatorem nagród jest firma TAURON, która prowadzi obecnie szeroką ogólnopolską kampanię poświęconą „promocji energooszczędnej”.Poza nagrodami rzeczowymi, zwycięski film zostanie wyemitowany w jednym z czołowych kanałów TV.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konkursenergooszczedny.pl/

Ewentualne zapytania można składać na adres: konkurs@fabrykaidei.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 71/ 337 65 07

Z poważaniem,
Organizator konkursu
Fabryka Idei Sp. z o.o.

======================================================
======================================================

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło ogólnopolski Konkurs na materiał filmowy (30-40 sekundowy spot filmowy) promujący noszenie elementów odblaskowych pod nazwą ,,BŁYSKOTLIWI”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać na stronie internetowej Kuratorium Oświaty – sprawy obronne edukacja dla bezpieczeństwa lub www.msw.gov.pl/blyskotliwi , pod numerem telefonu 22/60-149-42 Pani Anna Klimaszek.

Starszy wizytator ds. obronnych KO

Wacław Wójcik


20 listopada 2014 r.

Wycieczka do CINIBA

Grupa młodzieży z przedmiotu INFORMATYKA poziom rozszerzony, pod opieką nauczyciela Piotra Barańskiego, uczestniczyła w prezentacji sposobów korzystania z zasobów CINIBA i wykorzystanych w nim technologii informatycznych.

Dziękujemy pracownikom CINIBA za fantastyczne spotkanie.


6 listopada 2014 r.

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracowników niepedagogicznych o 8 godzin w miesiącu listopadzie 2014r. (zgodnie z art. 130§2 Kodeksu Pracy) z powodu wystąpienia święta w dniu 01 listopada 2014r. w sobotę, ustala się dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.


4 listopada 2014 r.

W dniu 4 listopada 2014r.,w ramach obchodów rocznicy Święta Niepodległości, w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieśni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodległości”. Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesława Chrobrego, Komisja Międzyzakładowa NSZZ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w składzie: mgr Danuta Szymczyk (reżyser teatralny) a zarazem przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1, mgr Lesław Ordon - przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, mgr Helena Colik, reprezentująca Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele szkoły mgr Bożena Balcerak, mgr Iwona Orlacz, mgr Sylwia Bielski oceniło występy młodych artystów.

Wykonawcy występowali w 2 kategoriach: pieśń patriotyczna i poezja patriotyczna, oddzielnie uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki konkursu:

Po raz pierwszy w kategorii pieśni patriotycznej jury przyznało dwie nagrody GRAND PRIX. Otrzymały je:

-Julia Mika z Gimnazjum Nr1- za wykonanie pieśni „Miasteczko Bełz”(sł. Agnieszka Osiecka, muz. Aleksander Olszaniecki),

-Marta Mazur i Dominika Nowak (duet)-reprezentujące Zespół Szkół Nr 2, II LO, które zaprezentowały pieśń „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”(sł. i muz. Grzegorz Tomczak).

SZKOŁY GIMNAZJALNE

W kategorii: poezja patriotyczna jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce - Patrycji Ciupińskiej -Gimnazjum Nr 2 za recytację wiersza Teodora Bujnickiego „Rękopisy wojenne”,

II miejsce - Danielowi Olejnikowi –Gimnazjum Nr 14 za prezentację utworu Mariana Hemara „Katyń”,

III miejsce - Kamilowi Liberze – Gimnazjum Nr 7- za przedstawienie wiersza Józefa Relidzyńskiego – „Naprzód”.

W kategorii: pieśń patriotyczna jury przyznało następujące miejsca:

Ze względu na wysoki poziom prezentowanych utworów jury przyznało w tym konkursie dwa pierwsze i dwa drugie miejsca.

I miejsce –Zespołowi Bell Team Canto – Gimnazjum Nr 2 – za wykonanie pieśni „Obudź się Polsko” ( z repertuaru zespołu Zayazd),

I miejsce - Chórowi Kameralnemu „Cantabile”- Gimnazjum Nr 10 za prezentację pieśni „Warszawskie dzieci”(sł. A Włast, muz. A.Panufnik),

II miejsce – Łukaszowi Franusikowi – Gimnazjum Nr 2, który wystąpił z pieśnią „Pałacyk Michla”(sł. J. Szczepański),

II miejsce –Michelle Bożentce – Gimnazjum Nr 14 za wykonanie pieśni „Wrzosy” sł.G. Walczak, muz. R. Gleinert),

III miejsce – Joannie Fronczek – Gimnazjum Nr 10 za prezentację pieśni „Warszawo ma” (sł.A. Włast, muz. E. Oberfeld).

Wyróżnienia przyznano:

Aleksandrze Medyńskiej z Zespołem z Gimnazjum Nr 2 za wykonanie pieśni „11 Listopada” (sł. E. Buczyńska, muz. J. Piątkowski),

Weronice Kowolik- -Gimnazjum Nr 6 za utwór – „Powrócisz tu” (sł. J. Kondratowicz, muz. P. Figiel),

Zespołowi żeńskiemu „Tre Corde” w składzie: Wiktoria Szczudło, Marta Kudzior, Nicola Górnik z Gimnazjum Nr 2 za prezentację pieśni ”Ojczyzna”(sł. i muz. ks. S.Ceberek).

Nagrodę Specjalną Przewodniczącego NSZZ” Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu otrzymał Łukasz Franusik z Gimnazjum Nr 2.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Uczestnikom szkół ponadgimnazjalnych jury przyznało następujące miejsca:

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce – Agnieszce Rak z I LO – za przedstawienie utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – „Pieśń o fladze”,

II miejsce – Magdalenie Lalewicz z IV LO, która zaprezentowała wiersz Stanisława Balińskiego – „Ojczyzna Szopena”,

III miejsce – Viktorii Pławeckiej z I LO za prezentację utworu Zbigniewa Herberta – „Pan od przyrody”,

Wyróżnienie otrzymała Martyna Grieger z I LO, którą usłyszeliśmy w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny – „Ojczyzna”.

W kategorii pieśń patriotyczna:

I miejsce – Karolinie Ziętek z VIII LO za pieśń: „Moja litania” (sł. i muz. Leszek Wójtowicz)

II miejsce – Angelice Kozłowskiej z IV LO za prezentację pieśni – „Polskie kwiaty” (sł. i muz. Magdalena Nazaretanka)

Jury przyznało dwa równorzędne miejsca uczennicom:

III miejsce – Wioletcie Wojniak z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich za wykonanie pieśni z repertuaru Ireny Santor „Powrócisz tu”

III miejsce – Weronice Zawadzkiej z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, którą usłyszeliśmy w pieśni autorstwa Jacka Kaczmarskiego „A my nie chcemy uciekać stąd”

Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu otrzymała:

Natalia Czajkowska z IV LO za przedstawienie utworu Zbigniewa Herbert „Przesłuchanie anioła”.

Konkurs przygotowały prof. Sylwia Bielski i prof. Iwona Orlacz.


28 października 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że kolejna, już IV, edycja Nocy Biologów odbędzie się 9. stycznia 2015 r.

Wydarzenie to skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, ale uczestniczyć w nim mogą wszyscy zainteresowani, którzy chcą odwiedzić nowoczesne laboratoria, zapoznać się z tematyką badawczą realizowaną przez naukowców naszego Wydziału, wysłuchać ciekawych wykładów oraz uczestniczyć w pokazach i w zajęciach warsztatowych.

Tym razem zajęcia dla młodzieży będą przygotowywane pod hasłem „Ze światłem za pan brat”.

Szczegółowe informacje ukażą się w listopadzie na stronie internetowej www.wbios.us.edu.pl.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny „Nocy Biologów 2015”
Z okazji

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
wszystkiego co dobre
może pojawić się w relacji nauczyciel-uczeń
życzy, w imieniu zespołu redakcyjnego www.4lo.bytom.pl,
Wasz piotrb - redaktor naczelny


bo pamiętajcie, że wiedza jest naszym skarbem cywilizacyjnym, siłą postępu, miarą naszego humanitaryzmu, pogłębieniem wiary, kuźnią talentu, napędem poznania . . .
14 października 2014 r.

Rada Rodziców ufundowała dla Pracowni Informatycznej ramię robota, które zostało zmontowane w ramach zajęć z przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym - dziękujemy!!!


13 października 2014 r.

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka


30 września 2014 r.

INFO-news

Trwa rekrutacja uczestników do e-learningowego projektu „Akademia Edukacji Menedżerskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów”. Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a udział w nim jest nieodpłatny. Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.

W programie znajdują się zajęcia z 5 obszarów tematycznych:
finansowanie działalności biznesowej,
wzmacnianie przewag konkurencyjnych,
budowanie wizerunku firmy i produktu,
zarządzanie kapitałem ludzkim,
międzynarodowe relacje biznesowe.

Każdy uczestnik projektu może wybierać z 50 różnorodnych wydarzeń edukacyjnych tworząc w ten sposób swój własny, indywidualny plan kształcenia. Są to m.in. dyskusje na forum, czaty z ekspertami, wykłady e-learningowe, konkursy, projekty zespołowe

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny.

Więcej informacji i elektroniczny formularz zapisów znajduje się na stronie: www.kafeteria.edu.pl

Zwracamy się do Państwa z prośbą przekazanie poniższej informacji uczniom interesującym się ekonomią i zarządzaniem. Pod podanym linkiem: http://kafeteria.edu.pl/broszura/ znajdą Państwo broszurę na temat projektu, którą można wydrukować lub przesłać mailem.


24 września 2014 r.

Maturzyści!!!

Wnioski o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego, dostępne są u pani pedagog.

Wnioski proszę złożyć do 30 września 2014r. u pedagoga szkolnego.


12 września 2014 r.

V Festiwal Modelarski - Jaworzno 2014

Nasz nauczyciel Piotr Barański uczestniczył w dniach 6, 7 września, już po raz drugi, w wystawie i zawodach V Festiwalu Modelarskiego - Jaworzno 2014, wystawiając dioram Polska 1944, dioramę Francja 1940, model czołgu T 34/76 z załogą oraz model samolotu RWD-8.


12 września 2014 r.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Załącznik L_1a Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

Załącznik L_1b Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych


11 września 2014 r.

Zmiana Planu Lekcji

Informujemy, że od 15 września 2014 r. następuje zmiana planu lekcji.

Szczegóły w dziale PLAN LEKCJI.


25 sierpnia 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r.

Dla uczniów klas I o godz. 9.00 w auli szkoły

Dla uczniów klas II i III o godz. 10.00 - spotkania z wychowawcami klasowymi.

Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny dla uczniów
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Bytomiu,
zostanie odprawiona w Kościele NMP w Bytomiu
o godz. 8.00


22 sierpnia 2014 r.

Poprawkowe egzaminy maturalne zarówno pisemne jak i ustne,
odbędą się dnia 26 sierpnia 2014r.
o godz. 9.00


22 sierpnia 2014 r.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", w której zawarte zostały terminy:

1. złożenia wniosku przez osoby uprawnione do szkoły do której dziecko będzie uczęszczało upływa 5.09.2014 r.

2. złożenia wniosku przez szkołę do Wydziału Edukacji upływa 9.09.2014 r.

wyprawka1.jpg
wyprawka2.jpg
wyprawka3.jpg
wyprawka4.jpg


18 sierpnia 2014 r.

Egzaminy maturalne zarówno pisemne jak i ustne w terminie sierpniowym, zostaną przeprowadzone w szkole zdającego.

Egzamin pisemny: w dniu 26 sierpnia 2014r. o godz. 9.00

Egzamin ustny: w dniu 26 sierpnia 2014r. od godz. 9.00

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół w dniu 12 września 2014r."


1 lipca 2014 r.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BYTOMIU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BYTOMIU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

26 czerwca 2014 r.

Proszę o odbiór pozostawionych rzeczy w szatni !!!!!

Proszę o zwrot wypożyczonych książek z biblioteki !!!!!
26 czerwca 2014 r.

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I - 09.00

Klasy II - 10.00
23 czerwca 2014 r.

W najbliższą sobotę, 28 czerwca 2014 roku w Operze Śląskiej odbędą sie dwa przedstawienia (o 14.30 i o 18.00 ) musicalu „Metro” z muzyką Janusza Stokłosy, przygotowane przez uczniów IV klasy II stopnia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, z udziałem uczniów: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Wydarzenie objęte Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia. Współorganizatorami są: Opera Śląska, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Bezpłatne wejściówki można odebrać w sekretariacie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i w kasie Opery Śląskiej

Pierwsze przedstawienie, przygotowane przez ten sam zespół odbyło się rok temu w Bytomskim Centrum Kultury... główną rolę odtwarzała Dagmara Szczepanik – obecnie uczennica naszej szkoły.

Artykuł o tym wydarzeniu ukazał się w tygodniku „ Życie Bytomskie” w lipcu ubiegłego roku: „Aktorzy występujący w musicalu zagrali przekonująco i radośnie. Śpiewali o swoich marzeniach, ale także o tym, że warto je realizować.”

"http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/modzi-wystawiaj-metro-czyli-nie-mogo-si-nie-uda


23 czerwca 2014 r.

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się 27 czerwca 2014r. o godzinie:

- klasa 3A - 10.30
- klasa 3B - 11.15
- klasa 3C - 12.00
- klasa 3D - 12.45
- klasa 3E - 13.30
- absolwenci - 14.30


23 czerwca 2014 r.

WAKACYJNE TARGI PRACY

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Radzionkowie i Tarnowskich Górach

zapraszają na

Wakacyjne Targi Pracy

27 czerwca 2014 r. (piątek)

10.00 - 12.00

Filia Młodzieżowego Biura Pracy ul. Kużaja 19

41-922 Radzionków

Oferujemy:

 oferty pracy stałej i krótkoterminowej dla absolwentów, młodzieży uczącej się i osób pozostających bez pracy
 oferty pracy za granicą
 oferty szkolenia kursowego, przekwalifikowania zawodowego


17 czerwca 2014 r.Nr sprawy: OZ/0612- 3 /14
Bytom, dnia 13.06.2014r.
Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

W związku z działaniami prowadzonymi w ramach profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz konsekwencji nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania UV, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych Państwa placówek załączonych materiałów edukacyjnych.

Materiały można wykorzystać również w trakcie prowadzonych zajęć lekcyjnych.

Załączniki: 1. Informacja nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka
2. Dopalacze-wypalacze – środki zastępcze – ulotka

Informacja nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka 1
Informacja nt. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka 2
Dopalacze-wypalacze – środki zastępcze – ulotka 1
Dopalacze-wypalacze – środki zastępcze – ulotka 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

mgr Jolanta Wąsowska


5 maja 2014 r.

Fotoreportaż z Dni Otwartych


10 czerwiec 2014 r.

Mistrzostwach Polski Seniorów w akrobatyce sportowej

Na odbywających się w ubiegły weekend w Warszawie Mistrzostwach Polski Seniorów w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i trampolinie uczennica 1 klasy IV L.O w Bytomiu Marta Śrutwa zdobyła złoty medal w konkurencji Trójki kobiet kategorii senior. Marta wraz z reprezentacją Polski w akrobatyce sportowej rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw Świata w akrobatyce sportowej, które odbędą się w lipcu w Paryżu.


Zapraszamy na Dni Otwarte Sikoraka, które odbędą się 30.V.2014r. o godzinie 13.00

Pamiętaj o ważnych datach:

od 12 V 2014. do 25 VI 2014r. (do godziny 12:00) - Złóż przez Internet podanie do wybranych szkół oraz donieś dokumenty do szkoły pierwszego wyboru.

od 27 VI 2014 do 01 VII 2014r. (do godziny 15:00) - Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminów.

04 VII 2014r. (do godziny 10:00) - Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

do 08 VII 2014r. (do godziny 10:00) - Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminów.

09 VII 2014r. (do godziny 09:00) - Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do SIKORAKA!

do 29 VIII 2014r. - W przypadku wolnych miejsc w szkole - składanie oryginałów dokumentów przez uczniów nieprzyjętych do innych szkół

Zapraszamy na Dni Otwarte Sikoraka, które odbędą się 30.V.2014r.  


30 maja 2014 r.

Program Stypendiów Pomostowych


WAŻNE DLA MATURZYSTÓW
Dokument do pobrania w formacie *.pdf


24 kwietnia 2014 r.

Od 28 kwietnia obowiązuje nowy plan lekcji. Szczegóły w dziale PLAN


17 kwietnia 2014 r.

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracowników niepedagogicznych o 8 godzin w miesiącu maju 2014r. (zgodnie z art. 130§2 Kodeksu Pracy) z powodu wystąpienia święta w dniu 03 maja 2014r. w sobotę, ustala się dzień 02 maja 2014r. (piątek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.


11 kwietnia 2014 r.

Pielgrzymka do Częstochowy

Uczestnicy fakultetu z WOS-u wzięli dzisiaj udział w obchodach rocznicy mordu polskich policjantów w Twerze przez NKWD. Uroczystości odbywały się w Katowicach.


11 kwietnia 2014 r.

Wycieczka przedmiotowa do Żywca

Uczniowie klas I uczestniczyli dzisiaj w wycieczce przedmiotowej do Żywca.
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z przebiegiem procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz zapoznanie z historią i architekturą Żywca.


4 kwietnia 2014 r.

Turniej piłki nożnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Już po raz kolejny prawie 50 osobowa grupa wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyła w turnieju piłki nożnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, który odbył się w hali "Na Skarpie".


3 kwietnia 2014 r.

Zajęcia integracyjne z osobami niepełnosprawnymi

Uczennice klas I uczestniczyły dzisiaj w zajęciach integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi w EDTERKu w SP nr 4.


30 marca 2014 r.

WYCIECZKA DO LONDYNU

W sobotę 22 marca połączone siły Sikoraka, Budowlanki i ZSO nr 3 pod dowództwem Pani Profesor Bożeny Drzewieckiej udały się na wycieczkę do Londynu. Po ponad dwudziestu morderczych godzinach spędzonych w autokarze i dwóch godzinach spędzonych na promie wczesnym niedzielnym rankiem przywitały nas piękne białe klify w Dover. Po kolejnych godzinach spędzonych w autokarze dotarliśmy do naszego miejsca docelowego - Londynu.

Od razu zaczęliśmy zwiedzanie. Zobaczyliśmy m. in. Big Ben, Trafalgar Square z kolumną Nelsona, National Gallery, Piccadilly Circus, Soho, China Town i Covent Garden. Dzień zakończyliśmy wizytą na London Eye, z którego roztacza się przepiękny widok na panoramę miasta. Po tym bardzo wyczerpującym dniu udaliśmy się do rodzin, u których spędzaliśmy noce.

Po wyjątkowo krótkim odpoczynku zwarci i gotowi wyruszyliśmy na podbój Londynu....tym razem odwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, Hyde Park oraz zobaczyliśmy Buckingham Palace. Oczywiście nie obyło się bez zakupów na jednej z najbardziej ruchliwych ulic handlowych w Europie - Oxford Street.

Dzień czwarty to wycieczka do Stonehenge i przechadzka po muzeach - Natural History Museum, Science Museum i Victoria and Albert Museum. Ostatni dzień to zwiedzanie British Museum, twierdzy Tower of London i obserwatorium astronomicznego w Greenwich, gdzie można było stanąć jedną nogą na półkuli północnej, a drugą na półkuli południowej.

Tuż po tym skierowaliśmy się do autokaru, którym udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Tak właśnie w telegraficznym skrócie wyglądała nasza wycieczka do serca Wielkiej Brytanii.

Reasumując po szalonych przejażdżkach metrem i dziesiątkach kilometrów pokonanych na nogach zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do Bytomia. Z tego miejsca należy podziękować całemu gronu pedagogicznemu, przewodnikowi oraz wszystkim uczestnikom tej wycieczki za to, iż sprawili, że czas spędzony w Londynie był niezwykle udany. Wyjazd ten był zdecydowanie za krótki, ale miejmy nadzieję, że każdemu z nas kiedyś uda się chociażby na kilka dni powrócić do tego pięknego miasta.
18 marca 2014 r.

Spektakl teatralny pt. "Dwa" w Teatrze "Korez"

Uczniowie klas III b i II a uczestniczyli dzisiaj w spektaklu teatralnym pt. "Dwa" w Teatrze "Korez"


13-14 marca 2014 r.

Pielgrzymka do Częstochowy

Grupa tegorocznych maturzystów wybrała się na pielgrzymkę do Częstochowy. Część uczestników przebyła trasę pieszo wyruszając już 13 marca


28 lutego 2014 r.

Regulamin przyjęć do klas I w roku szkolnym 2014/2015

Do pobrania dokument w formacie *.pdf...


27 lutego 2014 r.

Tłusty Czwartek

W czwartek klasy I i II prezentowały swoje wypieki, które później wszyscy degustowali. Było PYSZNIE!!!


26 lutego 2014 r.

Zapraszamy na Otwarte Warsztaty Pracowni Modelarskiej


24 lutego 2014 r.

Szanowni Państwo Maturzyści,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie w terminie od 21 lutego (12:00) do 1 marca (15:00) br. uruchomiła dla Państwa Serwis, którego celem jest umożliwienie Państwu weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych.

Prosimy, aby wszyscy uczniowie/absolwenci, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2014 roku, odebrali od dyrektora szkoły swój login oraz hasło do Serwisu i zweryfikowali swoje dane osobowe i egzaminacyjne. Jeżeli zdający stwierdzi błąd w zapisie danych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

Kody dostępu do serwisu maturzysty są do odbioru w sekretariacie szkoły.


17 lutego 2014 r.

Seans filmowy "Jack Strong"

Grupa uczniów klas II, w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo, wybrała się dzisiaj do bytomskiej "Agory" na seans filmowy "Jack Strong"


18-24 lutego 2014 r.

Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej

Uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej, prowadzonych przez pracowników OHP w Radzionkowie. Zajęcia te mają za zadanie przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.


5-21 lutego 2014 r.

Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej

Uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej. Zajęcia, prowadzone przez pracowników OHP w Chorzowie służą przygotowaniu do wyboru kierunku studiów oraz przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.


19 lutego 2014 r.

"Odyseja chińska - 2049"

Grupa uczniów klas II uczestniczyła dzisiaj w wykładzie otwartym prof. dr. hab. Waldemara Dziaka pt. "Odyseja chińska - 2049".
Uczniowie klas Ie i If, w ramach edukacji historycznej, uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym oglądając film "Jack Strong".


18 lutego 2014 r.

Wszechnica Informatyki

Na kolejnym spotkaniu młodzież z grupy z rozszerzoną informatyką uczestniczyła w wykładzie pt.: "Protokoły dostępu do łącza, czyli skąd wiadomo, kiedy kto mówi" wygłoszonego przez dra. hab. inż. Bartłomieja Zielińskiego.
Wykład odbył się na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 16 w auli F.


13 lutego 2014 r.

Zajęcia o "Fascynującym kosmosie"

Grupa uczniów, uczęszczających na zajęcia z przyrody, udała się dzisiaj do Planetarium w Chorzowie na zajęcia o "Fascynującym kosmosie".


11 lutego 2014 r.

Zajęcia rozszerzone z biologii

Grupa uczniów klas II, uczestniczących w zajęciach rozszerzonych z biologii, uczestniczyła dzisiaj w wykładach zorganizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.


11 lutego 2014 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu


6 lutego 2014 r.

Spektakl teatralny "Dzieła wszystkie Szekspira"

W dniu dzisiejszym klasy I uczestniczyły w spektaklu teatralnym "Dzieła wszystkie Szekspira". Celem niekonwencjonalnie zrealizowanego przedstawienia było zapoznanie uczniów z twórczością W. Szekspira.


17 stycznia 2014 r.

Wizyta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Bytomiu

Kontynuując działalność wolontariacką grupa uczniów naszej szkoły udała się dzisiaj do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bytomiu, aby przedstawić pacjentom placówki koncert kolęd.


9, 14 stycznia 2014 r.

Wystawa interaktywna "Zagadki optyki"

Uczniowie klas III, realizujący rozszerzony zakres materiału z fizyki uczestniczyli w wystawie interaktywnej "Zagadki optyki", zorganizowanej na Uniwersytecie Śląskim.


8 stycznia 2014 r.

Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Huddersfield z Wlk. Brytanii

W dniu dzisiejszym uczniowie klas III mieli okazję spotkać się z p. Robertem Błasikiem reprezentującym Uniwersytet Huddersfield w Wlk. Brytanii, który przedstawił informację na temat możliwości studiowania w Wlk. Brytanii. Uczniowie mieli wiele pytań, związanych z edukacją zagraniczną i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu


2 stycznia 2014 r.

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Uczniowie naszej szkoły udali się dzisiaj do Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich, aby zaprezentować kolędy.17 grudnia 2013 r.

Młode Talenty

Uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu, Dagmara Szczepanik i Natalia Czajkowska wzięły udział w Wojewódzkim Międzyszkolnym Turnieju Młodych Talentów, organizowanym przez Górnośląskie Centrum Edukacji w Gliwicach. Obie uczennice zostały laureatkami tego konkursu: Dagmara Szczepanik w kategorii piosenki a Natalia Czajkowska w recytacji . W dniu 16.12.2013r.w siedzibie Górnośląskiego Centrum Edukacji w Gliwicach odbył się uroczysty koncert finalistów. Występ uczestniczek nagrodzono gromkimi brawami: Dagmarę za zaprezentowanie piosenki "My man" a Natalię za recytację utworu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza". Laureatkom gratulujemy! Uczennice do konkursu przygotowywała mgr Iwona Orlacz


9, 16 grudnia 2013 r.

Warsztaty Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia

Uczniowie klas I uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat narkotyków, prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia.


12 grudnia 2013 r.

Warsztaty zorganizowane przez SWPS w Katowicach

Uczniowie klasy 1 a uczestniczyli dzisiaj w warsztatach zorganizowanych przez SWPS w Katowicach "Lubię to. Bezpieczny seks" - najczęstsze zaburzenia okresu dojrzewania, depresja nastolatków, samobójstwa, jak pomóc sobie i innym.


12 grudnia 2013 r.

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 4

Uczniowie klasy 3 d uczestniczyli dzisiaj w imprezie środowiskowej w Szkole Podstawowej nr 4 dla dzieci Edterka


11 grudnia 2013 r.

Wizyta w przedszkolu

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 3 d przedstawili inscenizację bajek J. Brzechwy w Przedszkolu nr 39 i 40 w Bytomiu.


9 grudnia 2013 r.

"Żywa lekcja historii"

Uczniowie klas I d i I e uczestniczyli dzisiaj w "Żywej lekcji historii", która odbyła się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.


9 grudnia 2013 r.

Mikołajki w przedszkolu

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły przygotowali zabawę mikołajkową w Przedszkolu nr 30.


6, 13 grudnia 2013 r.

Bytomscy doradcy zawodowi

Uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach, prowadzonych przez bytomskich doradców zawodowych, celem których było przygotowanie uczniów do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.

9 grudnia 2013 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Uczeń klasy III d - Sławomir Nas otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów - gratulujemy!!!


4 grudnia 2013 r.

Seans filmowy w Bytomskiej "Agorze"

Klasa 2f uczestniczyła dzisiaj w seansie filmowym w Bytomskiej "Agorze".


3-5 i 6 grudnia 2013 r.

Mikołajki w przedszkolu

Uczniowie klas I przygotowali zajęcia z okazji mikołajek dla przedszkolaków w Przedszkolach nr 3, 5, 9, 25 i 29.


29 listopada 2013 r.

Noc filmowa

W nocy z 29 na 30 listopada 100 uczniów szkoły uczestniczyło w nocy filmowej. Czas wypełniły projekcje filmów w 3 salach oraz zajęcia przygotowane przez organizatorów nocy.


28-29 listopada 2013 r.

Zajęcia dla przedszkolaków z okazji andrzejek

Uczniowie klasy IF i 1B przygotowali zajęcia dla przedszkolaków z okazji andrzejek. Odwiedzili Przedszkola nr 24 i 29.


27 listopada 2013 r.

Przedstawienie muzyczne Rock-opery w "Krzyżacy"

Grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w przedstawieniu muzycznym Rock-opery w "Krzyżacy". w hali widowiskowej w "Spodku".


26-27-28-29 listopada 2013 r.

Próbna matura z języka polskiego

Uczniowie klas III mieli okazję sprawdzić swe umiejętności przed egzaminem maturalnym. Do matury z OPERONEM z języka polskiego przystąpiło 156 osób, egzamin z matematyki pisało 155 osób, maturę z języka obcego pisano z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podst i rozszerzonym. 29 Listopada trzecioklasiści przystąpili do egz. z przedmiotów na poziomie rozszerzonym: matematyka, język polski, historia, biologia, fizyka.


21 Listopada 2013 r.

Konferencja z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

Klasa 3e uczestniczyła w dniu dzisiejszym w konferencji z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia. Impreza przygotowana została przez Państwowego Powiatowego Inspekora Sanitarnego w Bytomiu oraz Centrum Onkologii w Gliwicach.


20 Listopada 2013 r.

Obchody Międzynarodowego Święta Użytkowników i Pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Grupa uczniów klas II uczestniczyła w obchodach międzynarodowego święta użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zajęcia, jak co roku, odbywały się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.


19 Listopada 2013 r.

Kolejny wykład w ramach Wszechnicy Informatyki

W dniu dzisiejszym grupa uczniów klas II uczestniczyła w kolejnym wykładzie w ramach Wszechnicy Informatyki.


14 Listopada 2013 r.

Konferencja na temat transplantologii

Grupa uczniów klas II uczestniczyła dzisiaj w konferencji na temat transplantologii, zorganizowanej przez Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu.


14 Listopada 2013 r.

Spotkanie "Dotyk historii i wielka przygoda. Młodzież w wyprawach na kresy"

Grupa uczniów klas II uczestniczyła dzisiaj w spotkaniu "Dotyk historii i wielka przygoda. Młodzież w wyprawach na kresy", które odbyło się w Bytomskim Centrum Kultury.


7 Listopada 2013 r.

Lekcja muzealna

Grupa uczniów klas II, w ramach przedmiotu przyroda uczestniczyła dzisiaj w lekcji muzealnej o tematyce ekologicznej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.


7 listopada 2013 r.

Międzyszkolny Konkurs Prozy Poezji i Pieśni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodległości”

W dniu 07.11.2013r., w ramach obchodów 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,w IV LO odbył się Międzyszkolny Konkurs Prozy Poezji i Pieśni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodległości”- to kolejna edycja tego konkursu. Organizatorami konkursu byli:
IV Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego w Bytomiu
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. W konkursie udział wzięło 30 wykonawców-uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Bytomia. Ich występy oceniało jury w składzie:
-mgr Danuta Szymczyk-reżyser teatralny-MDK nr1
-mgr Helena Colik- reprezentująca Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
-mgr Andrzej Kiełbusiewicz – przedstawiciel NSZZ”Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu
mgr Iwona Orlacz -reprezentująca IV Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

Uczestniczący w konkursie uczniowie naszej szkoły zdobyli:
-w kategorii poezja patriotyczna wyróżnienie otrzymała Martyna Wiecha – kl.1a – za recytację wiersza K.K.Baczyńskiego -”Byłeś jak wielkie stare drzewo”
-w kategorii pieśń patriotyczna – Dagmara Szczepanik – kl.1c -zdobyła I miejsce za wykonanie pieśni-„Miejcie nadzieję”.

Laureatkom gratulujemy!

Konkurs przygotowały nauczycielki mgr Sylwia Bielski i mgr Iwona Orlacz6 listopada 2013 r.

PRAWDY POLAKÓW I POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 06.11.2013r. odbyła się szkolna akademia,która uzyskała charakter uroczystości miejskiej,ponieważ zaszczycili ją swoją obecnością znamienici goście:
- wiceprezydent Miasta Bytomia-pani Aneta Latacz
- przewodnicząca Rady Miejskiej Bytomia-pani Danuta Skalska
- inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu-pani Helena Colik
- inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu-pan Jacek Telęga
- prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego -oddział w Bytomiu-pani Anna Cholewińska
- przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania Bytom-Radzionków-Piekary Śląskie a zarazem radny Rady Miejskiej w Bytomiu-pan Alfred Pyrk.
Dyrektor szkoły,pan Tadeusz Paliga powitał gości i młodzież przybyłych na akademie,po czym głos zabrała pani Danuta Skalska, która opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z akademią, w której uczestniczyła ponad 50 lat temu a była to akademia (obowiązkowa) zorganizowana na cześć Rewolucji Październikowej. Wyrecytowała wiersz chwalący Lenina i Związek Radziecki zaznaczając, że o święcie 11 listopada,polskim święcie, mogliśmy tylko marzyć.
Następnie zaczęła się część artystyczna akademii,w której uczestniczyli uczniowie prawie wszystkich klas. Przedstawili prozę,poezję i pieśni patriotyczne od takich,które powstały w 1918 roku aż do zupełnie współczesnych. Usłyszeliśmy przemówienie Józefa Piłsudskiego,pieśń „Pąki białych róż”obejrzeliśmy prezentację przedstawiającą legiony wraz z pieśnią „Pierwsza brygada”.
Prezentowano utwory 20-lecia międzywojennego,okresu Polski Ludowej,Stanu Wojennego .aż po utwory współczesne ,zakończone pieśnią”Ja to mam szczęście”.Możemy stwierdzić,że ta akademia była prawdziwą lekcją polskiego patriotyzmu.
Młodzi wykonawcy prezentowali wybrane utwory w sposób dojrzały i świetny artystycznie.Akademię przygotowali następujący uczniowie:
KLASA IA:
-Martyna Wiecha
-Alicja Świrk
-Jakub Boruta
KLASA 1C:
-Magdalena Gościcka
-Kamila Nagel
-Dagmara Szczepanik
KLASA 1F:
-Mateusz Bujoczek
-Natalia Czajkowska
-Roksana Kałuzińska
-Dominika Placek
KLASA 2B:
-Magdalena Lalewicz
-Magdalena Geppert
-Wiktoria Stankiewicz
2 KLASA 2C:
-Patryk Kaczmarek
KLASA 2D:
-Maria Horyń
KLASA 2E:
-Bartosz Czajka
-Wojciech Ilnicki
-Paweł Knejski
KLASA 3A:
-Tomasz Bryś
-Klaudia Frydrychowska
KLASA 3B:
-Bartłomiej Szymak
KLASA 3C:
-Wiktoria Ferdyn
-Martyna Gaweł
-Aleksandra Mitas
-Angelika Nieradzik
-Nikolina Rudakiewicz
-Dagmara Szafraniec
-Dagmara Śleboda
-Weronika Wolska
KLASA 3D:
-Monika Hałaś
-Magdalena Mościńska
-Sławomir Nas
-Daniel Paruch
-Robert Zawrzel -opracowanie prezentacji multimedialnej

Scenografię opracowali uczennice i uczniowie klasy 1F.

Akademię przygotowały nauczycielki:mgr Iwona Orlacz i mgr Sylwia Bielski


5 listopada 2013 r.

95 rocznica Odzyskania Niepodległości

W związku z 95 rocznicą odzyskania niepodległości, IV Liceum Ogólnokształcące organizuje dwie imprezy artystyczne, związane z tym świętem.
W środę, 6 listopada akademię szkolną, którą obecnością swoją zaszczycą władze Bytomia, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz oświatowych związków zawodowych.
W czwartek 7 listopada odbędzie się w naszej szkole Między szkolny Konkurs Prozy, Poezji i Pieśni Patriotycznej "Polskie drogi do niepodległości". Do udziału w konkursie licznie zgłosili się uczniowie bytomskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorkami uroczystości są nauczycielki: Iwona Orlacz i Sylwia Bielski.


6 listopada 2013 r.

Planszówki

Zapraszamy 9 listopada 2013 r. o godz. 11.00 !!!!!!!
25 października 2013 r.

Przedstawienie w Teatrze Rozrywki "Skrzypek na dachu"

Grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. A Soboń wzięła udział w przedstawieniu w Teatrze Rozrywki "Skrzypek na dachu".


25 października 2013 r.

Wykład w ramach Wszechnicy Informatyki

Wykład w ramach Wszechnicy Informatyki pt. "Przetwarzanie języka naturalnego". Udział wzięła grupa uczniów klas drugich w ramach przedmiotu INFORMATYKA - poziom rozszerzony :-)


17, 24 października 2013 r.

Seans filmowy filmu pt. "Wałęsa - człowiek nadziei"

Uczniowie klas II w ramach przedmiotu Historia i Społeczeństwo uczestniczyli w seansie filmowym filmu pt. "Wałęsa - człowiek nadziei".


23 października 2013 r.

Wizyta w teatrze

Jak co roku uczniowie klas I udali się do Teatru Korez na spektakl pt. "Scenariusz dla trzech autorów". Wizyta w teatrze stanowi część edukacji teatralnej uczniów naszej szkoły.


22 października 2013 r.

Wycieczka od Krakowa

Uczniowie klas 1b i 1e uczestniczyli w wycieczce od Krakowa. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie z wystawą "Human Body Exhibition", oprócz niej uczniowie odwiedzili również Uniwersytet Jagielloński oraz krakowski rynek.


21 października 2013 r.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych uczniowie klasy 1c, pod opieką p. L. Piwko uczestniczyli w projekcji filmów w BCK.


13 października 2013 r.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczniowie klasy 1c, pod opieką p. R Jastrzębskiego przygotowali akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie wypełnione było piosenkami oraz tekstami, związanymi z życiem szkolnym. Podczas akademii odbyło się również pasowanie na uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego tegorocznych pierwszoklasistów.


10 października 2013 r.

Spotkanie z przedstawicielami Policji

W ramach realizacji szkolnego Planu Profilaktyki odbyło się dzisiaj spotkanie z przedstawicielami Policji z uczniami 12 klas. Przedmiotem spotkania były zagrożenia związane z internetem.


9 października 2013 r.

Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego

Dzisiaj zakończyły się, prowadzone już od września, zajęcia integracyjne dla uczniów klas I. Zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego pozwalają uczniom klas I na wzajemne poznanie i integrację.


9 października 2013 r.

Wycieczka do Wisły.

Klasy II, z inicjatywy p. M. Pośpiecha uczestniczyły dzisiaj w wyciecze do Wisły. Piękna pogoda pozwoliła na spacer po ścieżce ekologicznej, udało się również zwiedzić Zamek Prezydentów.


5 października 2013 r.

Ruszyły planszówki w naszej szkole! Premiera odbyła się 5.10na kolejne spotkanie zapraszamy 26.10!!!!!


4 października 2013 r.

Wycieczka do Krakowa.

W ramach realizacji zajęć poza salą lekcyjną uczniowie klas II uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, podczas której zwiedzali wystawę Human Body oraz Muzeum Farmacji.


3 października 2013 r.

Zawody lekkoatletyczne03. października, tego roku, odbyły się zawody lekkoatletyczne. Spotkanie sportowe odbyło się na terenie ZSO nr. 3. W zawodach brało udział 8 szkół średnich.
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzić się w konkurencjach takich jak: rzut kulą, skok w dal, bieg, na 100, 400, 800 oraz 1500 m. Dziewczyny spisały się świetnie. Zajęły 2 miejsce spośród wszystkich szkół, lepsi okazali się jedynie gospodarze, dziewczyny ze szkoły sportowej. Chłopcom poszło nieco gorzej, zajęli 5 miejsce, lecz poziom był niezwykle wysoki, a oni dawali z siebie wszystko.
Mimo ogromnego zmęczenia i niezbyt sprzyjającej pogody, wszyscy spisali się świetnie. Dziękujemy za kolejne medale zdobyte dla naszej szkoły!

Drużyna dziewczyn:

Bieg na 100m.: - Gajda Karolina - Słabosz Martyna
Bieg na 400m.: - Moskwa Dominika - Szymańska Agata
Bieg na 800m.: - Jarczewska Martyna - Kałuzińska Roksana
Rzut kulą: - Placek Dominika
- Lewicka Wiktoria
- Burak Ola
Skok w dal: - Drożdż Klaudia - Agnieszka Grochowska
Sztafeta: - Moskwa Dominika
- Gajda Karolina
- Grochowska Agnieszka
- Słabosz Martyna

Drużyna chłopców:

Bieg na 100m.: - Kubica Jakub
- Michalak Paweł
- Łesek Marcin
Bieg na 400m.: - Dolata Tomasz
- Ludwig Mateusz
- Jagoda Witold
Bieg na 1500m.: - Ptak Grzegorz
- Szwan Oskar
- Żaglewski Kamil
- Subik Jakub
- Gut Marcin
- Beczek Mateusz
Rzut kulą: - Skorus Mateusz
- Kołakowski Tomasz
Skok w dal: - Pierzyna Szymon
- Buła Jan
Sztafeta: - Kubica Jakub
- Michalak Paweł
- Ferster Adam
- Huptas Paweł


2 października 2013 r.

Wycieczka edukacyjna

Klasa IIa, pod opieką p M. Pośpiecha raz p. K Mamcarczyk udała się dzisiaj na wycieczkę edukacyjną szlakiem powstań śląskich i gen. J Ziętka.


2 października 2013 r.

Udział w spektaklu "Jesus Christ Superstar"

Grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką p. A Soboń uczestniczyła dzisiaj w spektaklu "Jesus Christ Superstar" w chorzowskim Teatrze Rozrywki.


1 października 2013 r.

"Dzień Pierwszoklasisty"

W auli szkoły odbyła się dzisiaj uroczystość "Dzień Pierwszoklasisty" - uczniowie klasy 2E, którzy w zeszłym roku wygrali rywalizację, przygotowali zadania i konkurencje dla tegorocznych pierwszoklasistów. Jury oceniało również przebrania uczniów oraz zaangażowanie publiczności podczas rywalizacji. Wygrała klasa 1F, która za rok przygotowywać będzie imprezę dla młodszych kolegów.


30 września 2013 r.

Podsumowanie wyborów Mistera Szkoły

Dzisiaj odbyło się podsumowanie wyborów Mistera Szkoły. Podczas szkolnych obchodów Dnia Chłopaka podano, że zwyciężył w rywalizacji Zbyszek Chechliński z klasy IIe.


26 września 2013 r.

CZWÓRKA ZAPRASZA CZWÓRKĘ

27 i 28 września 2013r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu (ulica Chrobrego 9) odbędzie się III Szkolny Festiwal Gier Planszowych. Imprezę organizuje Szkolne Koło Gier Planszowych - które będzie podczas Festiwalu obchodzić swoją pierwszą rocznicę działalności:) Planszową zabawę wsparły: Rebel, Bard, Hasbro, Egmont, Granna, Albi, Hobbity, Fabryka Gier Historycznych, Polskie Gry Planszowe, IPN, Grzegorz Przydatek, G3 oraz sklepy Przy Planszy, "Graki Gry bez prądu".
W piątek (27 września) od 14.00 do 18.00 na uczestników Festiwalu czekać będzie ponad 100 gier w games roomie w tym takie nowości jak: "Augustus", "7 dni Westerplatte", "Bohaterzy Wyklęci", "111", "Kod Faraona", "Ognisty Podmuch", "Ewolucja", "Plask", "Serce smoka", "Shinobi" czy "Orientuj się". Odbędą się też dwa turnieje z nagrodami: w "Dobble" i "Connect 4". Sobota - 28 września - przeznaczona została na eliminacje Mistrzostw Polski w grze "Wsiąść do Pociągu - Europa", które rozpoczną się o godzinie 10.00.
Festiwal ma formułę otwartą - organizatorzy mają nadzieję, że pojawią się na nim uczniowie "czwórki" wraz z rodzicami i rodzeństwem, absolwenci, a także uczniowie okolicznych szkół:) i nie tylko:) Zapraszamy!!!


24 września 2013 r.

DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Załącznik 1a Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości) Do pobrania dokument w formacie *.docx

Załącznik 1a Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości) Do pobrania dokument w formacie *.doc

Załącznik 1a Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości) Do pobrania dokument w formacie *.odt


Załącznik 1b Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013 Do pobrania dokument w formacie *.docx

Załącznik 1b Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013 Do pobrania dokument w formacie *.doc

Załącznik 1b Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013 Do pobrania dokument w formacie *.odt


Załącznik 1c Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych Do pobrania dokument w formacie *.docx

Załącznik 1c Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych Do pobrania dokument w formacie *.doc

Załącznik 1c Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych Do pobrania dokument w formacie *.odt


18 i 19 września 2013 r.

"Osobliwości świata fizyki"

Uczniowie klas drugich i trzecich zainteresowani fizyką mogli wziąć udział w pokazach doświadczeń organizowanych przez Uniwersytet Śląski. Tematyka zająć dotyczyła historii źródeł światła, badania natury światła oraz zasad dynamiki. Można się było dowiedzieć jak zadziałać siłą aby skutki były jak największe.


16 września 2013 r.

Uroczyste sportowe rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 16.09.2013 nauczyciele wf-u oraz dyrekcja IV LO w Bytomiu zorganizowała uroczyste rozpoczęcie roku na kompleksie boisk „Torkacik ”. W imprezie uczestniczyło ponad 100 uczniów naszej szkoły. Zostały rozegrane następujące konkurencje:
 Siatkówka
 Piłka Nożna
 Koszykówka
Siatkowa piłka plażowa nie została rozegrana ze względu na złe warunki pogodowe. Na początku nauczyciele wf-u przedstawili podsumowanie sportowe za poprzedni rok w którym nasza szkoła zdobyła wicemistrzostwo zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Dyrektor mgr Tadeusz Paliga wręczył dyplom oraz nagrodę rzeczową najlepszemu sportowcowi szkoły za rok 2012/2013 Dawidowi Charzewskiemu.
Oprócz uczniów naszej szkoły w zawodach wzięli udział zaprzyjaźnieni uczniowie z Liceum w Piekarach Śląskich. Impreza przebiegła bez żadnych przykrych niespodzianek i kontuzji. Wszyscy bawili się na medal, dopiero podczas finałowego meczu turnieju piłki nożnej zaczął padać ulewny deszcz. Rywalizacja była jednak tak zacięta że ani sędzia ani zawodnicy nie chcieli przerwać tego meczu. Oto wyniki poszczególnych turniejów:
- piłka nożna:
I miejsce – FC Pomyleni
II miejsce – FC Faworyci
III miejsce –AC Pajace
-Siatkówka:
I miejsce – I Liceum Piekary Śląskie
II miejsca – Gajda i Spółka
III miejsce – Pawnuki
- koszykówka:
I miejsce - Pierwszaki
II miejsce – Surowe Kurczaki
Nauczyciele wychowania fizycznego składają serdeczne podziękowania Dyrekcji Szkoły za umożliwienie zorganizowania tej świetnej imprezy, Radzie Rodziców za ufundowanie nagrody dla najlepszego sportowca oraz OSiR za umożliwienie skorzystania z zespołu boisk „Torkat” w Bytomiu. Do zobaczenia w przyszłym roku!


16 września 2013 r.

Zebrania Informacyjne dla Rodziców

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI ORAZ KONSULTACJI DLA RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

16.09.2013 Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas I – III.
21.10.2013r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III.
2.12.2013r. Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III. Informacje o proponowanych ocenach śródrocznych.
13.01.2014r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I- III.
24.02.2014r. Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III.
31.03.2014r. Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III. Informacje o proponowanych ocenach rocznych w klasach maturalnych.
2.06.2014r. Zebranie dla rodziców uczniów klas I – II. Informacje o proponowanych ocenach rocznych w klasach I-II.13 września 2013 r.

Przypominamy o spotkaniu informacyjnym dla Rodziców w dniu 16 września 2013 r. (poniedziałek)o godzinie 17.00

Zapraszamy!!!
5 września 2013 r.

Informujemy zainteresowanych absolwentów
oraz uczniów klas II,
że w dniach 9 - 13 września 2013r.
podczas długiej przerwy
na korytarzu I piętra
odbędzie się kiermasz używanych książek
5 września 2013 r.

Tematy maturalne z języka polskiego na maturę 2014 r.

Do pobrania dokument w formacie *.doc


5 września 2013 r.

Pierwszy krok w skale...


2 września 2013 r.

Plany lekcji

Plan lekcji dla klas pierwszych w formacie *.xlsx

Plan lekcji dla klas drugich w formacie *.xlsx

Plan lekcji dla klas trzecich w formacie *.xlsx

Plan rozszerzeń dla klas drugich z legendą objaśniającą w formacie *.doc


27 sierpnia 2013 r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

2 września 2013 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I

o godz. 9.00 w auli szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas II i III

o godz. 10.00 - spotkania z wychowawcami klasowymi


Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny

dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu zostanie odprawiona w Kościele NMP w Bytomiu o godzinie 8.00
Wykaz podręczników dla klas I II i III na rok szkolny 2013/2014

Do pobrania dokument w formacie *.doc1 lipca 2013 r.

UWAGA RODZICE !!!
Dofinansowanie zakupów podręczników
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

Dokument do pobranie w formacie *.pdf


4 Liceum Ogólnokształc±ce. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ