UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ1) Biblioteka peni rol orodka informacji dla uczniw, nauczycieli, innych pracownikw szkoy oraz absolwentw.

2) W poczet czytelnikw zostaje wpisany kady ucze szkoy w momencie podjcia w niej nauki.

3) Czytelnik wypoycza ksiki osobicie. Jednorazowo moe wypoyczy 5 pozycji.

4) Uytkownik biblioteki ponosi pen odpowiedzialno materialn za wypoyczone materiay biblioteczne.

5) W przypadku zgubienia lub zniszczenia ksiki czytelnik zobowizany jest do odkupienia nowego egzemplarza.

6) Uczniowie zobowizani s do zwrotu wszystkich, wypoyczonych z biblioteki szkolnej ksiek na dwa tygodnie przed zakoczeniem roku szkolnego.

7) Z ksigozbioru podrcznego czytelnik moe korzysta tylko w czytelni.

8) W czytelni obowizuje cisza. W czytelni i wypoyczalni obowizuje zakaz spoywania posikw.

9) Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utrat praw z korzystania z biblioteki.

10) Biblioteka i czytelnia czynne s od poniedziaku do pitku w godzinach od 8.00 do 16.00

powrt

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ