UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

29 wrzenia 2015 r.

We wtorek, 29 wrzenia 2015, odby si drugi ju Rajd Sikoraka, po czerwcowej wyprawie na Hal Boracz.

Tym razem zdobylimy Stoek Wielki w Beskidzie lskim (979 m n.p.m.). Ruszylimy niebieskim szlakiem z dworca kolejowego w Wile Dziechcince, by po okoo dwch godzinach marszu zmieni go na ty i poda za nim kolejne 50 minut a do celu. Po odpoczynku w schronisku i pstrykniciu pamitkowej fotki ruszylimy w d inn (cho te niebiesk) tras, a po kolejnych dwch godzinach dotarlimy do dworca w Wile Gbcach. Pogoda, cho chodna, sprzyjaa grskiej wdrwce, w ktrej wzio udzia 17 uczniw z klas I i III oraz profesorowie Grzegorz Kowalski, Krzysztof Materne i Magorzata Wilk.


29 wrzenia 2015 r.

Uczniowie klas I mieli okazj zapozna si dzisiaj z tematyk przestpczoci w sieci.

Zajcia prowadzia nadkom. Joanna Czechowska w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”, realizowanego przez Wysz Szko Zarzdzania Ochron Pracy w Katowicach.


29 wrzenia 2015 r.

Uczestnicy zaj rozszerzonych z historii, z Inicjatywy pana Szymona Opary, zwiedzali dzisiaj wystaw sta, powicon historii Grnego lska w Muzeum lskim w Katowicach.

Znalaz si rwnie czas na zwiedzanie budynku NOSPR w Katowicach.


28 wrzenia 2015 r.

Projekcja filmu "Karbala"

Grupa uczniw klas II, w ramach przedmiotu historia i spoeczestwo, uczestniczya dzisiaj w projekcji filmu „Karbala”.


28 wrzenia 2015 r.

Z wielk satysfakcj informujemy, e w gronie 21 najlepszych tegorocznych maturzystw w Polsce znalaza si absolwentka IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu – Sara Nowak.

Dnia 28 wrzenia 2015 roku w Midzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbya si uroczysta gala II edycji oglnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”, organizowanego przez krakowsk Fundacj „Zawsze Warto” wesp z Centraln Komisj Egzaminacyjn. Realizowany projekt ma na celu wyrnienie i docenienie najlepszych maturzystw w kraju.

Z wielk satysfakcj informujemy, e w gronie 21 najlepszych tegorocznych maturzystw w Polsce znalaza si absolwentka IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu – Sara Nowak.

Kapitua konkursu przyznaa Sarze tytu laureata, za osignicie bardzo wysokich wynikw egzaminw maturalnych - absolwentka „Sikoraka” zdaa pi egzaminw na 100 procent a z pozostaych dwu egzaminw uzyskaa powyej 90 procent.

Uzyskane wyniki wiadcz o ogromnej pracowitoci i zdolnociach Sary i cieszy fakt, e zostay one zauwaone i docenione.

Gratulujemy!

24 wrzenia 2015 r.

Z przyjemnoci informujemy, e uczniowie naszej szkoy Dominik Sielski i Patryk Cebo otrzymali nagrod Marszaka Wojewdztwa lskiego za wybitne osignicia sportowe w 2014 roku.

Zawodnicy reprezentujcy UKS MOSM Bytom zdobyli 1 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorw w Pilce wodnej.


18 wrzenia 2015 r.

Dzisiaj, w Sali Lustrzanej Liceum, odbya si niecodzienna impreza. Pani Judyta Szczchor, ktra peni obowizki pedagoga szkolnego w naszej szkole, zostaa uhonorowana przez stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojtnych tytuem Bytomianki Lata 2015.

Licznie przybyli gocie i przyjaciele zapoznali si z duga list inicjatyw spoecznych oraz dziaa, w ktrych uczestniczy pani Judyta Szczchor.

Judyta Szczchor jest osob niezwykle zaangaowan w prac spoeczn, w integracj rodowisk lokalnych naszego miasta, poczwszy od najmodszych przedszkolakw, starsze dzieci, modzie oraz dorosych. Od wielu lat organizuje dzieciom czas poprzez zabawy mikoajkowe, witeczne, andrzejkowe, wigilijne, z okazji dnia dziecka i innych okolicznociowych wit, konkursy, olimpiady, festyny, akcje charytatywne, pomaga wolontariuszom i organizacjom pozarzdowym. Sama w sposb szczeglny zaangaowana jest w prace na rzecz Stowarzyszenia dla osb wykluczonych „Pomost” oraz na rzecz Stowarzyszenia Przyjaci Szkoy IV LO „Sikorak”. Dziaa na rnych polach – edukacja, kultura, sport, problematyka spoeczna, profilaktyka zdrowotna, terapeutyka. Modym ludziom pomaga kreowa przyszo, wpaja odpowiedzialno za drugiego czowieka, zachca do pokonywania barier i trudnoci, motywuje do wsppracy z innymi.

Wrd goci na pitkowej uroczystoci w IV Liceum Oglnoksztaccym obecni byli: wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz, radna Sejmiku Wojewdztwa lskiego Halina Bieda, radni naszego miasta: Joanna Stpie, Piotr Bula, Andrzej Kostek, Micha Bieda, dyrektorzy IV LO – Tadeusz Paliga oraz Boena Balcerak, rodzice laureatki Maria i Tadeusz Szczchorowie, syn Maksymilian Pakos, najblisi przyjaciele, przedstawiciele przedszkoli i szk w miecie, organizacji pozarzdowych, sympatycy Stowarzyszenia LKN.

W czci artystycznej wystpili: zesp dziecicy „Taneczna Gromada” z Zespou Szk Specjalnych nr 6 w Bytomiu oraz ucze ww. szkoy Adam Pietrasz w pokazie zumby, a take uczniowie IV LO Sandra Bednarska i Tomasz Koakowski, ktrzy zachwycili zebran publiczno oryginalnoci i niezwykym brzmieniem swoich gosw. Miym bardzo akcentem byli take przedstawiciele Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej w Bytomiu – duet skrzypcowy Weronika Sidorska (zeszoroczna absolwentka) oraz Jacek Gogowski (tegoroczny maturzysta), ktrzy zaprezentowali kilka utworw zarwno muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. W czci oficjalnej o laureatce od serca opowiedziay prezeski stowarzysze „Sikorak” i „Pomost” – Boena Balcerak i Anna Razik. Anna Razik wraz z koleankami przygotoway take niespodziank dla laureatki i muzyczn dedykacj od niej dla wszystkich goci uroczystoci.

Imprez wsparli m.in. Studio Florystyczne Stokrotka, Instytut Zdrowia i Urody Yasumi, firma Oxalis – Herbaty i Kawy wiata, Kawiarnia u Fiokw, Zesp Szk Gastronomiczno-Hotelarskich i wielu wspaniaych przyjaci Bytomianki Lata. Serdecznie dzikujemy. Pisemne gratulacje laureatce przekazali take Senator Andrzej Misioek oraz Minister Pracy i Polityki Spoecznej Wadysaw Kosiniak-Kamysz, ktrego list gratulacyjny trafi do laureatki za pomoc i obecnoci Pana Zygmunta Wilka.

http://musil.home.pl/kobiety-bytom/fotorelacje/category/377-bytomianka-lata-2015


15 wrzenia 2015 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
Do pobrania plik w formacie *.pdf
obowizujca w roku szkolnym 2015/2016

dla uczniw szk ponadgimnazjalnych i artystycznych, ktrzy ukocz szko w roku szkolnym 2015/2016

oraz
dla absolwentw licew oglnoksztaccych, ktrzy ukoczyli szko w roku szkolnym 2014/2015

dla absolwentw ponadpodstawowych szk rednich

dla osb, ktre posiadaj wiadectwo lub inny dokument – potwierdzajcy wyksztacenie rednie – wydany za granic, ale nieuprawniajcy do podjcia studiw w Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego oraz(2) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015
Do pobrania plik w formacie *.docx


Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, ktry ukoczy szko w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw
Do pobrania plik w formacie *.docx


Wniosek o przystpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole ni szkoa, ktr ukoczy absolwent, wskazanej przez dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej
Do pobrania plik w formacie *.docx


10 wrzenia 2015r.

Dnia 14 wrzenia 2015r. odbd si zebrania z rodzicami wg nastpujcego harmonogramu:

Do pobrania plik w formacie *.pdf


7 wrzenia i 8 wrzenia 2015r.

Uczestnicy zaj rozszerzonych z fizyki,

pod opiek pani Weroniki Kaluby, obserwowali dzisiaj pokazy dowiadcze na Uniwersytecie lskim w ramach cyklu „Osobliwoci wiata fizyki.”


3 - 6 wrzenia 2015 r.

W dniach 03.09-06.09.2015 odbywa si Turniej Midzynarodowy "Winobranie" w akrobatyce sportowej.By on rwnie startem kontrolnym dla reprezentantw Polski przed Mistrzostwami Europy, ktre odbd si za trzy tygodnie w Niemczech. Uczennica klasy III Marta rutwa nie zawioda i zdobya zoty medal w konkurencji trjki dziewczt kategorii 13-19.


4 wrzenia 2015r.

Zmiana planu lekcji

Zapraszamy do sprawdzenia planw zaj


2 wrzenia 2015r.

Centrum Ksztacenia Ustawicznego zaprasza do udziau w konkursie fotograficznym

Centrum Ksztacenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu ogasza konkurs fotograficzny „Ekspresja i harmonia – dwa rne oblicza Bytomia”.

Celem konkursu jest ukazanie za porednictwem fotografii ciekawych momentw ycia Bytomia, uchwycenie na fotografii dynamiki lub harmonii ycia miasta, propagowanie wiedzy o Bytomiu i budowanie jego pozytywnego wizerunku, rozbudzenie wrd jego mieszkacw zainteresowania miastem, oraz rozwijanie wraliwoci artystycznej bytomian. Zaproszenie do udziau w konkursie organizator kieruje do uczniw bytomskich gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych, suchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych mieszkacw miasta.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i przesanie fotografii zgodnych z tematem konkursu. Prace na konkurs przysya bdzie mona do poowy wrzenia 2015r. Wyniki konkursu zostan ogoszone 29 wrzenia 2015r. (wtorek) o godz.17.00 w czasie wernisau wystawy nagrodzonych i wyrnionych prac w galerii Biura Promocji Bytomia przy Rynku 7.

Regulamin konkursu dostpny jest na stronie internetowej organizatora www.cku.bytom.pl

Honorowy patronat nad konkursem objli Prezydent Bytomia Damian Bartyla i Towarzystwo Mionikw Bytomia.

Sponsorzy nagrd: Opera lska, Bytomskie Centrum Kultury, Muzeum Grnolskie.


1 wrzenia 2015r.

Plan lekcji na pocztek roku szkolnego 2015/2016

Zapraszamy do sprawdzenia planw zaj


Rozpoczcie roku szkolnego
1 wrzenia 2015r. godz. 9.00 - spotkania z wychowawcami klas.

Msza wita godz. 8.00 w kociele Najwitszej Maryi Panny na Rynku.


Kierownik Dziau Dodatkw Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniw Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, e wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2015/2016 mona skada w okresie od 1 sierpnia do 15 wrzenia 2015 roku:

w Miejskim Orodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelcw Bytomskich 21, na parterze budynku w pokoju nr 8,

oraz w Terenowych Punktach Pomocy rodowiskowej w zalenoci od miejsca zamieszkania skadajcego wniosek:

w Terenowym Punkcie Pomocy rodowiskowej nr 5 w Bytomiu przy ulicy Orzegowskiej 20a (poniedziaek – wtorek; czwartek – pitek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy rodowiskowej nr 6 w Bytomiu przy ulicy Piecucha 10 (poniedziaek – czwartek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy rodowiskowej nr 7 w Bytomiu przy ulicy Szymay 122b (poniedziaek – czwartek, w godz. 8-10)

w Terenowym Punkcie Pomocy rodowiskowej nr 8 w Bytomiu przy ulicy Stolarzowickiej 35 (poniedziaek – czwartek, w godz. 8-10)


UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRCZNIKW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
 uczniw klasy III szkoy podstawowej, uczniw klasy III oglnoksztaccej szkoy muzycznej I stopnia
 uczniw klasy IV technikum
 uczniw :
sabowidzcym,
niesyszcym,
sabosyszcym,
z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim,
z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj,
z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej
– posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, zwanej dalej „ustaw”, uczszczajcym w roku szkolnym 2015/2016 do szk dla dzieci i modziey: szk podstawowych, z wyjtkiem klas I, II i IV, gimnazjw, z wyjtkiem klasy I, szk ponadgimnazjalnych: zasadniczych szk zawodowych, licew oglnoksztaccych, technikw lub szk specjalnych przysposabiajcych do pracy dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi lub do oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia, z wyjtkiem klas I, II i IV, oglnoksztaccych szk muzycznych II stopnia, z wyjtkiem klasy I, oglnoksztaccych szk sztuk piknych, z wyjtkiem klasy I, oglnoksztaccych szk baletowych, z wyjtkiem klas I i IV, lub licew plastycznych.
Jakie warunki naley speni aby otrzyma „Wyprawk szkoln”?
Zgodnie z zaoeniami programu w roku 2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podrcznikw a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – take zakupu materiaw edukacyjnych, ucze moe otrzyma tylko ze wzgldu na jedno z trzech wyszczeglnionych poniej kryteriw:
1. uczniom pochodzcym z rodzin, , w ktrych dochd na osob w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osob w rodzinie, o ktrym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), w wysokoci obowizujcej w dniu wejcia w ycie rozporzdzenia.
2. uczniom pochodzcym z rodzin niespeniajcych kryterium dochodowego na osob w rodzinie, o ktrym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2015 r.poz. 163 i 693) na podstawie decyzji dyrektora szkoy, do ktrej uczszcza ucze, uwzgldniajcej warunki lokalne, ekonomiczne i spoeczne. Zgodnie z art. 7 teje ustawy pomoc moe by udzielona osobom i rodzinom w szczeglnoci z powodu: ubstwa, sieroctwa, bezdomnoci, bezrobocia, niepenosprawnoci, dugotrwaej lub cikiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludmi, potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietnoci, bezradnoci w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwaszcza w rodzinach niepenych lub wielodzietnych, braku umiejtnoci w przystosowaniu do ycia modziey opuszczajcej caodobowe placwki opiekuczo-wychowawcze, trudnoci w integracji cudzoziemcw, ktrzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodcy lub ochron uzupeniajc, trudnoci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakadu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klski ywioowej lub ekologicznej.
Liczba uczniw, ktrym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie moe przekroczy w danej gminie 5% oglnej liczby uczniw klas III szkoy podstawowej, klas III oglnoksztaccej szkoy muzycznej I stopnia i klas IV technikum, z wyjtkiem szk prowadzonych przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra waciwego do spraw rolnictwa. Ww. liczba uczniw obejmuje rwnie uczniw szk prowadzonych przez ministra waciwego do spraw rodowiska oraz Ministra Obrony Narodowej.
3. niezalenie od dochodu uczniom niepenosprawnym:
a. sabowidzcym,
b. niesyszcym,
c. sabosyszcym,
d. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim,
e. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f. z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj,
g. z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
h. z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej
– posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, uczszczajcym w roku szkolnym 2015/2016 do szk dla dzieci i modziey: szk podstawowych, z wyjtkiem klas I, II i IV, gimnazjw, z wyjtkiem klasy I, szk ponadgimnazjalnych: zasadniczych szk zawodowych, licew oglnoksztaccych, technikw lub szk specjalnych przysposabiajcych do pracy dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi lub do oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia, z wyjtkiem klas I, II i IV, oglnoksztaccych szk muzycznych II stopnia, z wyjtkiem klasy I, oglnoksztaccych szk sztuk piknych, z wyjtkiem klasy I, oglnoksztaccych szk baletowych, z wyjtkiem klas I i IV, lub licew plastycznych. W przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych w roku szkolnym 2015/2016 do szk dla dzieci i modziey: szk podstawowych, z wyjtkiem klasy IV, gimnazjw, z wyjtkiem klasy I, lub szk ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje rwnie zakup materiaw edukacyjnych, o ktrych mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie owiaty. Naley zwrci uwag, e uczniowie z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcy w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoy podstawowej, w przypadku gdy nie korzystaj z podrcznika do zaj z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spoecznej, zapewnionego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, o ktrym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy - rwnie s objci programem i maj prawo do zakupu materiaw edukacyjnych.
Jak ubiega si o pomoc ?
Aby otrzyma pomoc na zakup podrcznikw naley:
 zoy wniosek do dyrektora szkoy do ktrej ucze bdzie uczszcza w roku szkolnym 2015/2016. Wniosek skada si w terminie ustalonym odpowiednio przez wjta, burmistrza lub prezydenta miasta, waciwego ze wzgldu na siedzib szkoy. Wniosek moe zoy rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastpczy, osoba prowadzca rodzinny dom dziecka), penoletni ucze albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgod rodzicw ucznia (prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych, osb prowadzcych rodzinny dom dziecka) albo penoletniego ucznia.
 Do wniosku naley doczy:
o w przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, ktrego rodzina spenia kryterium dochodowe naley doczy zawiadczenie o wysokoci dochodw. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mona doczy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw – owiadczenie o wysokoci dochodw. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, ktrego rodzina korzysta ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego, mona przedoy – zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw – zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego
o w przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, ktrego rodzina nie spenia kryterium dochodowego, zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw - naley doczy uzasadnienie.
o W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia niepenosprawnego, do wniosku naley doczy kopi orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty.
 rodzice (prawni opiekunowie) dokonuj zakupu podrcznikw.
 zwrotu kosztw zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego, lub podrcznikw do ksztacenia w zawodach, a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rwnie koszt zakupu materiaw edukacyjnych dokona dyrektor szkoy po przedoeniu dowodu zakupu, do wysokoci wartoci pomocy.
 w przypadku zakupw indywidualnych dowodem zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego, lub podrcznikw do ksztacenia w zawodach, a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rwnie zakupu materiaw edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastpczego, osob prowadzc rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub owiadczenie o zakupie odpowiednio podrcznikw lub materiaw edukacyjnych. W przypadku zoenia owiadczenia, naley doczy informacj o rozliczeniu wydatkw odpowiednio na zakup podrcznikw lub materiaw edukacyjnych tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.  w przypadku zakupu podrcznikw dla grupy uczniw, koszt zakupu podrcznikw lub materiaw edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniw (prawnym opiekunom, rodzicom zastpczym, osobom prowadzcym rodzinny dom dziecka) albo penoletnim uczniom po przedoeniu potwierdzenia zakupu zawierajcego: imi i nazwisko ucznia, nazw i adres szkoy, klas, do ktrej ucze bdzie uczszcza, wykaz zakupionych podrcznikw lub materiaw edukacyjnych, kwot zakupu, dat zakupu i czytelny podpis osoby, ktra dokonaa zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, ktry dokona zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniw, dla ktrych zakupiono podrczniki i materiay edukacyjne.  realizacja zwrotu kosztw zakupu podrcznikw, nastpi do dnia 20 listopada 2015r.
Prosz zwrci uwag na zakres wydatkw kwalifikowanych w programie, nie obejmuj one wydatkw zwizanych z zakupem wicze, atlasw, sownikw itp. wydawnictw.
W przypadku uczniw klasy III szkoy podstawowej dopuszcza si refundacj zestawu podrcznikw oferowanych w tzw. box-ach, w ktrych brak jest moliwoci ustalenia ceny na poszczeglne pozycje wydawnicze.

Dyrektor Wydziau Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli

mgr Monika Szulakowska


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ