UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

30 padziernika 2015 r.

„A mury run”

Dnia 30 10.2015r. odbya si,w Bytomskim Centrum Kultury, uroczysta gala zwizana z 35-leciem powstania Solidarnoci. Wsporganizatorem uroczystoci byo IV Liceum Oglnoksztacce. Wrd zaproszonych goci byli posowie,przedstawiciele Krajowej Sekcji Owiaty i Wychowania NSZZ”Solidarnoci”,radni Rady Miejskiej,przedstawiciele miejskich struktur zwizkw nauczycielskich ZNP i Solidarnoci oraz bardzo liczna publiczno nauczycieli bytomskich szk i placwek owiatowych. W czci artystycznej udzia wziy uczennice,prezentujce pieni patriotyczne i niepodlegociowe.

Wystpiy:

1.Alicja Hadry – kl.1e
2.Angelika Kozowska – kl.2a
3.Magdalena Wachstyl – kl.2a
4.Natalia Wojciechowska – kl.2a
5.Magdalena Gocicka – kl.3c
6.Dagmara Szczepanik – kl.3c
7.Katarzyna Czerniak – kl.3f

Usyszelimy, w ich wykonaniu,pieni:
'Powrcisz tu”,”Jeszcze w zielone gramy”,”Miejcie nadziej”,”Taki kraj”,”Zanim padnie strza”,”Jaskka uwiziona”,”Szklane domy”,”A my nie chcemy ucieka std”
Wystp zakoczono pieni”Mury”z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Uczennicom akompaniowa przy fortepianie absolwent naszego liceum Krzysztof Wygldacz.
Modym artystkom,wspaniaego wystpu,gratulowa Jan Pietrzak.

Uczennice do wystpw przygotowyway prof. Iwona Orlacz i prof. Agata Sobo

FOTOGaleria


23 padziernika 2015 r.

23 padziernika grupa trzecioklasistw pod opiek Weroniki Kaluba-Dytkowskiej wzia udzia w X Rajdzie Historycznym „Szlakiem pamici – Rok 1945 na Grnym lsku” zorganizowanym przez biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

Celem rajdu byo upowszechnienie wrd modego pokolenia wiedzy o sytuacji polityczno-spoecznej na Grnym lsku w 1945r. ze szczeglnym uwzgldnieniem: dziaa militarnych Armii Czerwonej, „rozrachunkw politycznych”, funkcjonowaniem obozw pracy, wywzek Grnolzakw do ZSRS. Modzie zwiedzia Centrum Dokumentacji Deportacji w Radzionkowie, zapalia znicze w miejscach pamici zbrodni stalinowskiej w witochowicach i Przyszowicach oraz dowiedziaa si z relacji yjcych ofiar o tragicznych losach modych mczyzn zmuszeni do pracy w nieludzkich warunkach na terenie ZSRS. Z obozw pracy wikszo ich kolegw nie wrcia, tracc zdrowie i ycie w obcej ziemi. Elementem rajdu bya rwnie rywalizacja pomidzy 6 zespoami naszego wojewdztwa uczestniczcymi w rajdzie. Uczniowie naszej szkoy w skadnie: Artur Tyski, Tomasz Koakowski, Desika Bulak, Natalia Koczub, Dominika Segert i Agata Studnicka wykazali si du wiedz, ktr zdobyli podczas rajdu. Ze wzgldu na ograniczony czas konkurs nie zosta rozstrzygnity, ale nasi zawodnicy wytrwali do koca rozrywek.

Dzikujemy pani dr Kornelii Bana za prowadzenie rajdu i moliwo spotkania z mieszkank Przyszowic, ktra jako maa dziewczynka przeya tragiczne wydarzenia z 24 stycznia 1945 roku, kiedy to onierze Armii Czerwonej zamordowali 62 niewinne osoby przebywajce tego dnia we wsi. Polskie Przyszowice s symbolem zamordowanych przez Sowietw Grnolzakw, ktrzy walczyli o polsko w czasie powsta lskich.

FOTOGaleria


13 padziernika 2015 r.

W dniu dzisiejszym w Zakadzie Aktywnoci Zawodowej w restauracji „wietlik” w Bytomiu odbyo si spotkanie integracyjne w ramach projektu „lscy Seniorzy XXI wieku na topie!”.

Podczas imprezy zaprezentowali si uczniowie IV Liceum Oglnoksztaccego, podopieczni Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Modziey Niepenosprawnej oraz seniorzy. W programie znalazy si m.in.: pokaz capoeiry - brazylijskiej sztuki walki, wystp zespou rockowego Lost in Dust, przedstawienie teatralne, wystp Klubu Romantycznych Serc i kabaretowe „Po naszemu, czyli po lsku”.
Spotkanie byo efektem warsztatw, w ktrych udzia brali seniorzy z Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz licealici z Bytomia, Piekar lskich oraz Tarnowskich Gr. Kursanci wsplnie przez dwa wakacyjne miesice uczyli si zasad realizowania projektw, zarzdzania nimi czy korzystania z dostpnych rde finansowania lokalnych inicjatyw.


12- 13 padziernika 2015 r.

Grupa modziey klas II i III wybraa si , pod opiek nauczycielek jzyka polskiego J. Jaksik, S. Bielski i A. Soleckiej na wycieczk w Beskidy.

Program imprezy obejmowa zwiedzanie ywca, Wgierskiej Grki i gr ar.

FOTOGaleria


5 i 9 padziernika 2015 r.

Klasy I uczestniczyy w wykadach na temat „Jak si uczy, eby si nauczy, czyli podstawowe metody i techniki uczenia si i zapamitywania.”

Wykad prowadzony by przez przedstawicieli Wyszej Szkoy Zarzdzania Ochron pracy w Katowicach by w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”.


8 padziernika 2015 r.

Grupa uczniw klasy 1e, pod opiek pani Agaty Sobo uczestniczya dzisiaj w koncercie w Filharmonii lskiej w Katowicach.


5-7 padziernika 2015 r.

Klasa 1e uczestniczya w wycieczce integracyjnej do Kotliny Kodzkiej.

Bogaty program wycieczki obejmowa zwiedzanie Kotliny Kodzkiej, Opola, Nysy, Paczkowa, Twierdzy Kodzkiej, Kudowy Zdrj i Szczelica. Opiek nad uczniami sprawowali pani Katarzyna Swda, pan Marcin Popiech oraz pan Szymon Opara.


5 padziernika 2015 r.

Klasa 2b wybraa si dzisiaj do bytomskiej „Agory” na seans filmowy.


5 padziernika 2015 r.

Marta rutwa bardzo udanie wystpia na zakoczonych w dniu 04.10.2015 Mistrzostwach Europy w akrobatyce sportowej w Riesie - Niemcy.

Marta wraz z koleankami Magda Rajtor i Oliwia Haupka w konkurencji trjka kobiet w kategorii 13-19 zdobya 4 miejsce. Do medalu brako 0,2 dziesite . W finaowej rywalizacji dziewczta pokonay reprezentacj Rosji, Bugarii, Bialorusi i Holandii.


1 padziernika 2015 r.

Seans filmowy

Grupa uczniw klas 1 i 2, pod opiek nauczycielek jzyka angielskiego – Boeny Drzewieckiej i Ewy Klimek, uczestniczya w edukacyjnym seansie filmowym w kinie „wiatowid” w Katowicach.


30 wrzenia i 5 padziernika 2015 r.

Klasy III uczestniczyy w wykadzie „Skd si bierze stres i do czego jest potrzebny? Jak poradzi sobie z trudnymi sytuacjami w szkole i w domu.

Wykad prowadzony by przez przedstawicieli Wyszej Szkoy Zarzdzania Ochron pracy w Katowicach by w ramach cyklu „Ciekawa lekcja”.


2 padziernika 2015 r.

W pitek, 2 padziernika, chtni uczniowie wybrali si z pani Magorzat Wilk - nauczycielem jzyka hiszpaskiego do kina wiatowid w Katowicach na seans filmu „Labirynt fauna” w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, przeznaczonego dla licealistw.

Projekcja poprzedzona bya krtk prelekcj profesora Uniwersytetu SWPS, dra hab. Marka Leniaka. Dramat produkcji hiszpasko – meksykaskiej w reyserii Guillermo del Toro wzbudzi u uczniw wiele emocji, jeszcze dugo po seansie trudno nam byo wrci do otaczajcej rzeczywistoci.


30 wrzenia - 2 padziernika 2015 r.

13 uczniw klas II i III, pod opiek nauczyciela jzyka polskiego pani Boeny Balcerak uczestniczyo w imprezie filmoznawczej „ Filmowe pojedynki.

Zagubieni w filmie, zagubieni w yciu..”. Podczas pobytu w odzi uczniowie uczestniczyli w pokazach filmw, wysuchali wykadw filmoznawczych oraz mieli okazj uczestnictwa w warsztatach z realizacji filmowej. Podczas imprezy odbyo si rwnie spotkanie z Robertem Wickiewiczem, podczas ktrego wielbicielki aktora miay okazj zdoby autografy i zrobi pamitkowe zdjcia.

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ