UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY








Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.






Logo szko³y





+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

24 lutego 2015 r.

Uprzejmie informuj, e wzorem lat ubiegych Ministerstwo Sprawiedliwoci organizuje w dniach 23 do 28 lutego 2015 roku „Tydzie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrcenie szczeglnej uwagi na potrzeby i prawa osb pokrzywdzonych przestpstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem” wczyy si: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radcw Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Gwna Policji, Komenda Gwna Stray Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a take Krajowa Rada Kuratorw. W dniach od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestpstwem bd mogy skorzysta z bezpatnych porad i informacji udzielanych przez prawnikw, psychologw oraz przedstawicieli wyej wymienionych rodowisk w trakcie dyurw penionych w ww. podmiotach. Dyury specjalistw bd odbyway si od poniedziaku do pitku w godzinach 1000 - 1800, natomiast w sobot w godzinach 1000 – 1300. Lista Orodkw i ich adresy znajduj si na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. Zachcam do analizy i wyeksponowania informacji o miejscach wiadczenia pomocy ze szczeglnym uwzgldnieniem podmiotw wystpujcych na Pastwa terenie.

Majc na wzgldzie powysze uprzejmie prosz o poinformowanie podlege Pastwu jednostki o tych dziaaniach, jak rwnie jeeli to moliwe o umieszczenie informacji o Tygodniu na stronach internetowych Pastwa Urzdu.

W przypadku pyta prosz o kontakt z Panem Radosawem Sienkiewiczem – starszym specjalist w Departamencie Wsppracy Midzynarodowej i Praw Czowieka w Ministerstwie Sprawiedliwoci nr telefonu – 22/ 2390649; e –mail: sienkiewicz@ms.gov.pl


20 lutego 2015 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania wgldu do pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wgldu do pracy egzaminacyjnej - do pobrania plik *.pdf


9 lutego 2015 r.

Wydzia Edukacji informuje, e 13 lutego na Placu Sobieskiego na lodowisku otwartym odbdzie si zakoczenie ferii zimowych na ktre serdecznie zapraszamy i zachcamy do udziau.

Od samego rana (8.00) bdzie mona pojedzi na ywach za darmo. O 11.00 zaczynamy zabaw. Spodziewajcie si wielu atrakcji. Bdziecie mogli spotka si z hokeistami Polonii Bytom, zobaczy jazd figurow na lodzie, wzi udzia w konkursach taca w parach czy w slalomie z przeszkodami. Mionicy jazdy rowerem ju trenuj form przed pokazem rowerowych akrobacji na lodzie. Przygotowalimy te mnstwo atrakcji dla wszystkich, ktrzy nie jed na ywach: zabawy na niegu, konkursy sprawnociowe. Bdziecie te mogli potaczy zumb czy nauczy si robi zwierzta z balonikw. O 16.00 na lodowisku i na placu Sobieskiego rozpocznie si wielka dyskoteka. Uwaga, uwaga! Kto moe, niech wemie komrk albo aparat fotograficzny! Z waszych zdj stworzymy fotoreporta z zakoczenia ferii. Zdjcia nadsyajcie przez trzy dni po zakoczeniu imprezy (do poniedziaku, 16 lutego) na adres: promo@um.bytom.pl


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ