UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

30 listopada 2015 r.

Kolejne osignicia naszych uczniw!!!
GRATULUJEMY!!!


30 listopada 2015 r.

"Uwaga uczniowie otrzymujcy stypendium szkolne: Termin skadania faktur w MOPR, upywa z dniem 7 grudnia 2015r."


27 listopada 2015 r.


24 listopada 2015 r.

Uczennice klasy 2a Magdalena Wachstyl i Natalia Wojciechowska wziy udzia w Regionalnym Siemianowickim Festiwalu Piosenki "Jesie wspomnie".


Konkurs organizowany by przez Modzieowy Dom Kultury w Siemianowicach lskich i Siemianowickie Centrum Kultury. Fina konkursu odby si w pitek 27.11.2015r. Uczennicom gratulujemy udanego wystpu. I.Orlacz19 listopada 2015 r.

Udzia w debacie o imigrantach 16 XI 2015


Dnia 16 XI 2015 grupa modziey z klasy I c oraz kilku uczniw klas II i III pod opiek Adama Kubacza uczestniczya w debacie na temat „Uchodcy czy emigranci? Obecno uchodcw i emigrantw w Europie. Jak sobie z ni poradzi?” . Spotkanie zostao zorganizowane przy wsppracy Wydziau Strategii i Funduszy Europejskich w ramach III czci Bytomskich Spotka Europejskich. Miejscem obrad bya aula Pastwowych Szk Budownictwa. Nasi licealici wzili aktywny udzia w debacie. Pytania do zaproszonych osb skierowali uczniowie Krzysztof Wrbel, Wojciech Kowalczyk z klas II oraz Maciej Szostak z klasy III, ktry swoim ciekawym wystpieniem rozpocz oywion dyskusj powicon zagadnieniu imigrantw. Spora grupa jej uczestnikw w zadawanych pytaniach dobieraa logiczne argumenty, trudne do odparcia. Modzi ludzie nieco inaczej postrzegali problem uchodcw ni osoby zaproszone do debaty. Gospodarze imprezy pozytywnie ocenili udzia modziey. Wskazali na konieczno kontynuacji dyskusji na kolejnym spotkaniu.19 listopada 2015 r.

Spoeczno Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Bytomiu

skada serdeczne podzikowanie wszystkim sympatykom szkoy, za wsparcie i solidarno podczas gosowania na

Polsk Modzieow Orkiestr Symfoniczn biorc udzia w III edycji

Oglnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkolnych.Dziki Waszym gosom zostalimy zwycizcami

i bdziemy reprezentowa szko oraz miasto Bytom w Warszawie

na koncercie finaowym w studiu im. Witolda Lutosawskiego.

Jeszcze raz DZIKUJEMY!


13 listopada 2015 r.

W ramach obchodw zwizanych z 97 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci, w IV Liceum Oglnoksztaccym im .Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”.

Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ” Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. .Jury w skadzie:pani Danuta Szymczyk reyser teatralny z Modzieowego Domu Kultury nr1 a zarazem przewodniczca jury, instruktor teatralna pani Barbara Krupa,pani Helena Colik,reprezentujca Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego,pan Lesaw Ordon przewodniczcy Regionalnej Sekcji Owiaty NSZZ’ Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania oraz przedstawiciele szkoy:

wicedyrektor pani Boena Balcerak i nauczyciel bibliotekarz pani Iwona Orlacz ocenio wystpy modych artystw.

Wykonawcw oceniano w 2 kategoriach :pie patriotyczna i poezja patriotyczna, oddzielnie uczniw gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych.

Wyniki konkursu:

SZKOY GIMNAZJALNE

W kategorii: pie patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

I miejsce- Martynie Wojnar i Marcie Sanigrskiej z Zespoem -Gimnazjum Nr 1 –za wykonanie pieni „Dzi id walczy,Mamo!”-s.Jzef Szczepaski,muz.Magorzata Godlewska.

Jury przyznao 2 drugie miejsca:

II miejsce- ukaszowi Franusikowi –Gimnazjum Nr 2-za prezentacj pieni „Nie pytaj o ni” z repertuaru ELDO.

II miejsce-Katarzynie Franik – Gimnazjum Nr 9 - za wykonanie pieni „Powrcisz tu” s.Janusz Kondratowicz,muz.Piotr Figiel.

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce – Angelice Kozowskiej – IV LO – za wykonanie pieni z repertuaru Ireny Santor – „Powrcisz tu”-s. Janusz Kondratowicz,muz.Piotr Figiel.

Jury przyznao 2 drugie miejsca:

II miejsce – Katarzynie Czerniak – IV LO- za przedstawienie pieni „Taki kraj”-z repertuaru Jana Pietrzaka.

II miejsce – Magdalenie Wachstyl – IV LO – za prezentacj pieni z repertuaru Jacka Kaczmarskiego „A my nie chcemy ucieka std”.

III miejsce-Natalii Wojciechowskiej – IV LO- za wykonanie pieni „Jeszcze w zielone gramy” s.Wojciech Mynarski,muz.Jerzy Matuszkiewicz.

Wyrnienie w tej kategorii jury przyznao Annie Stypukowskiej – reprezentujcej Klub Osiedlowy RELAX- za wykonanie pieni”Jeszcze si tam agiel bieli”s. Wojciech Mynarski,muz. Wodzimierz Korcz.

W kategorii:poezja patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

II miejsce – Natalii Czajkowskiej – IV LO- za prezentacj utworu Wisawy Szymborskiej „Nienawi”.

III miejsce – Ewie Biel – I LO – za przedstawienie utworu Kazimierza Wierzyskiego „Do towarzysza Wiesawa”.

NAGRODY SPECJALNE PRZEWODNICZCY SOLIDARNOCI PRZYZNA:

Katarzynie Franik – Gimnazjum nr 9.

Ewie Biel – I LO.

Konkurs przygotowali nauczyciele IV LO pod kierownictwem pani Iwony Orlacz.

FOTOGaleria


17 listopada 2015 r.

Kolejne sukcesu MartyFOTOGaleria


13 listopada 2015 r.

Prosimy o wysyanie smsw na grup Marty w pfinale Mam Talent.
9 listopada 2015 r.

Wspieramy orkiestr bytomskiej szkoy muzycznej.

MUZYCZNA PROSI O WSPARCIE!

Bardzo serdecznie dzikujemy wszystkim, ktrzy wczyli si w ogldanie i gosowanie na orkiestr bytomskiej szkoy muzycznej. Walczymy w Oglnopolskim Konkursie Orkiestr. JESTEMY NA DRUGIM MIEJSCU, ALE SYTUACJA ZMIENIA SI DYNAMICZNIE.

Mona sprawdza na stronie http://www.oksos.pl/wyniki . Przed nami orkiestra z Bielska, a za nami Zduska Wola. Walka bdzie do samego koca, czyli do niedzieli 15 listopada! ZOSTAO 5 DNI...

Na nowo zostaa uruchomiona strona oksos, przez ktr mona odda gos na wybran orkiestr.

Bardzo prosimy o ogldanie (jak najczciej - KADEGO DNIA:-)) na youtube - wystarczy wpisa : Grieg Bytom, Bizet Bytom, Szymanowski Bytom i wczy - trzy wejcia to jeden punkt!

albo klikn w ponisze linki:

Grieg

Bizet

Szymanowski

Zachcamy do polubienia! i przekazywania znajomym:-)

Bardzo dzikujemy za zaangaowanie,

KADY GOS NA WAG ZOTA!!!


Dodajmy,e przedstawiciele modziey - kwintet dty - wystpili u nas w szkole we wtorek i koncertowali na dugiej przerwie, by zachci do gosowania na orkiestr. Bardzo dzikuj i pozdrawiam, Agata Sobo


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ