UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

30 wrzenia 2014 r.

Uczniowie klas 1e, 1d, 1f uczestniczyli dzisiaj,

wraz z wychowawcami, w integracyjnym wyjciu na seans filmowy do bytomskiej „ Agory”.


30 wrzenia 2014 r.

INFO-news

Trwa rekrutacja uczestnikw do e-learningowego projektu „Akademia Edukacji Menederskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistw”. Projekt jest adresowany do uczniw szk ponadgimnazjalnych z caej Polski, a udzia w nim jest nieodpatny. Przedsiwzicie jest dofinansowane ze rodkw Narodowego Banku Polskiego.

W programie znajduj si zajcia z 5 obszarw tematycznych:
finansowanie dziaalnoci biznesowej,
wzmacnianie przewag konkurencyjnych,
budowanie wizerunku firmy i produktu,
zarzdzanie kapitaem ludzkim,
midzynarodowe relacje biznesowe.

Kady uczestnik projektu moe wybiera z 50 rnorodnych wydarze edukacyjnych tworzc w ten sposb swj wasny, indywidualny plan ksztacenia. S to m.in. dyskusje na forum, czaty z ekspertami, wykady e-learningowe, konkursy, projekty zespoowe

Zajcia bd realizowane przez cay rok szkolny.

Wicej informacji i elektroniczny formularz zapisw znajduje si na stronie: www.kafeteria.edu.pl

Zwracamy si do Pastwa z prob przekazanie poniszej informacji uczniom interesujcym si ekonomi i zarzdzaniem. Pod podanym linkiem: http://kafeteria.edu.pl/broszura/ znajd Pastwo broszur na temat projektu, ktr mona wydrukowa lub przesa mailem.


26 wrzenia 2014 r.

Z inicjatywy pana Grzegorza Kowalskiego, nauczyciela chemii, grupa uczniw klas III,

realizujcych rozszerzony zakres chemii uczestniczya dzisiaj w krakowskiej Nocy Naukowcw, ktra odbywaa si na Wydziale Inynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


24, 25 , 26 wrzenia 2014 r.

Grupy uczniw klas II,

w ramach przedmiotu historia i spoeczestwo oraz rozszerzenia z historii, uczestniczyy dzisiaj w pokazie filmu „Miasto 44”.


24 wrzenia 2014 r.

Maturzyci!!!

Wnioski o dostosowanie warunkw egzaminu maturalnego, dostpne s u pani pedagog.

Wnioski prosz zoy do 30 wrzenia 2014r. u pedagoga szkolnego.


23 wrzenia 2014 r.

Uczniowie klas 1b i 1e wybrali si dzisiaj

wraz z wychowawcami na seans filmowy do bytomskiej „Agory”.


16 wrzenia 2014 r.

Grupa uczniw klas II, realizujcych rozszerzony zakres fizyki,

uczestniczya dzisiaj w pokazach „Osobliwoci wiata fizyki”, ktre odbyy si na Uniwersytecie lskim.


12 wrzenia 2014 r.

V Festiwal Modelarski - Jaworzno 2014

Nasz nauczyciel Piotr Baraski uczestniczy w dniach 6, 7 wrzenia, ju po raz drugi, w wystawie i zawodach V Festiwalu Modelarskiego - Jaworzno 2014, wystawiajc dioram Polska 1944, dioram Francja 1940, model czogu T 34/76 z zaog oraz model samolotu RWD-8.


12 wrzenia 2014 r.

DEKLARACJA PRZYSTPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Zacznik L_1a Deklaracja dla ucznia liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego

Zacznik L_1b Deklaracja absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005-2013/2014 i przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw oraz osoby, ktra ukoczya liceum oglnoksztacce na podstawie egzaminw eksternistycznych


11 wrzenia 2014 r.

Zmiana Planu Lekcji

Informujemy, e od 15 wrzenia 2014 r. nastpuje zmiana planu lekcji.

Szczegy w dziale PLAN LEKCJI.


5 wrzenia 2014 r.

Klasa 2a wybraa si dzisiaj pod opiek wychowawcy

na seans filmowy do „Agory”.


4 wrzenia 2014 r.

Po raz kolejny z inicjatywy nauczyciela fizyki pani Weroniki Kaluby –Dytkowskiej uczestnicy zaj z fizyki na poziomie rozszerzonym

z klas 3 uczestniczyli w wykadach, organizowanych na Uniwersytecie lskim, tym razem obserwowali oni pokazy „Osobliwoci wiata fizyki”.


2-10 wrzenia 2014 r.

Grupa uczniw naszej szkoy, pod opiek p. D. Grzeli oraz p. A. witka, uczestniczya w obozie windsurfingowym.

Amatorzy tej dyscypliny sportu codziennie szkolili si w Chaupach, gdzie rwnie mieli zakwaterowanie.


25 sierpnia 2014 r.

Rozpoczcie roku szkolnego 2014/2015

1 wrzenia 2014 r.

Dla uczniw klas I o godz. 9.00 w auli szkoy

Dla uczniw klas II i III o godz. 10.00 - spotkania z wychowawcami klasowymi.

Msza wita rozpoczynajca rok szkolny dla uczniw
IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego
w Bytomiu,
zostanie odprawiona w Kociele NMP w Bytomiu
o godz. 8.00


22 sierpnia 2014 r.

Poprawkowe egzaminy maturalne zarwno pisemne jak i ustne,
odbd si dnia 26 sierpnia 2014r.
o godz. 9.00


22 sierpnia 2014 r.

W zaczeniu przekazujemy informacj dotyczc Rzdowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", w ktrej zawarte zostay terminy:

1. zoenia wniosku przez osoby uprawnione do szkoy do ktrej dziecko bdzie uczszczao upywa 5.09.2014 r.

2. zoenia wniosku przez szko do Wydziau Edukacji upywa 9.09.2014 r.

wyprawka1.jpg
wyprawka2.jpg
wyprawka3.jpg
wyprawka4.jpg


18 sierpnia 2014 r.

Egzaminy maturalne zarwno pisemne jak i ustne w terminie sierpniowym, zostan przeprowadzone w szkole zdajcego.

Egzamin pisemny: w dniu 26 sierpnia 2014r. o godz. 9.00

Egzamin ustny: w dniu 26 sierpnia 2014r. od godz. 9.00

Wyniki egzaminu oraz wiadectwa dojrzaoci zostan przesane do szk w dniu 12 wrzenia 2014r."


1 lipca 2014 r.

SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKW

IV LICEUM OGLNOKSZTACCEGO IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRCZNIKW DLA KLAS PIERWSZYCH

IV LICEUM OGLNOKSZTACCEGO IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU

NA ROK SZKOLNY 2014/20154 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ