UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2013]

26 czerwca 2013 r.

Wycieczka do ZOO w Chorzowie

Wyjazd odby si pod opiek± naszej wychowawczyni mgr Moniki Sojki oraz mgr Joanny Trocer-Kurowskiej


25 czerwca 2013 r.

ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dla klas I o godzinie 9.00

Dla klas II o godzinie 10.15Wrczenie wiadectw absolwentom klas III - prosz obowi±zkowo przyj z dowodem osobistym

III A10.45
III B11.30
III C12.15
III D13.00
III E13.45
absolwenciod 14.30


25 czerwca 2013 r.

Zakup uywanych podrcznikw

Uczniowie klas II bd± mieli moliwo zakupu uywanych podrcznikw w czwartek 27 czerwca 2013 r., na dugiej przerwie, od absolwentw klas III, ktrych zapraszamy do szkoy, celem sprzeday ksi±ek.


26 czerwca 2013 r. MATERIAY DLA NAUCZYCIELI

PROCEDURA DOPUSZCZANIA PROGRAMW NAUCZANIA W IV LICEUM OGLNOKSZTACACYM IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU

ZACZNIK NR 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA Z ZAKRESU KSZTACENIA OGLNEGO DO UYTKU W IV LICEUM OGLNOKSZTACCYM IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU


5 czerwca 2013 r.

Dzie Dziecka w Przedszkolu

5 czerwca 2013 r. uczennice klasy I ,,A’’ zorganizoway ,,Dzie dziecka’’ dla najmodszych w Przedszkolu przy ul. Gen. Niedwiadka Okulickiego 12a. Niespodziank± dla dziewczyn okaza si entuzjazm i rado dzieci. Myszka Minnie, batman, czerwony kapturek, krliczki, ksiniczki, kotki to tylko niektre z kreacji w jakich wyst±piy nasze uczennice. Stworzyy grupy dla dzieci o zrnicowanym programie: taniec, sport, zagadki, malowanie i chyba najlepsza grupa- ciasteczka i sodkoci!
Z pewnoci± jeszcze tam wrc±!


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ