UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

28 lutego 2014 r.

Regulamin przyj do klas I w roku szkolnym 2014/2015

Do pobrania dokument w formacie *.pdf...


27 lutego 2014 r.

Tusty Czwartek

W czwartek klasy I i II prezentoway swoje wypieki, ktre pniej wszyscy degustowali. Byo PYSZNIE!!!


26 lutego 2014 r.

Zapraszamy na Otwarte Warsztaty Pracowni Modelarskiej


24 lutego 2014 r.

Szanowni Pastwo Maturzyci,

Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie w terminie od 21 lutego (12:00) do 1 marca (15:00) br. uruchomia dla Pastwa Serwis, ktrego celem jest umoliwienie Pastwu weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych.

Prosimy, aby wszyscy uczniowie/absolwenci, ktrzy zoyli deklaracj przystpienia do egzaminu maturalnego w 2014 roku, odebrali od dyrektora szkoy swj login oraz haso do Serwisu i zweryfikowali swoje dane osobowe i egzaminacyjne. Jeeli zdajcy stwierdzi bd w zapisie danych, powinien ten fakt niezwocznie zgosi dyrektorowi szkoy.

Kody dostpu do serwisu maturzysty s do odbioru w sekretariacie szkoy.


17 lutego 2014 r.

Seans filmowy "Jack Strong"

Grupa uczniw klas II, w ramach przedmiotu historia i spoeczestwo, wybraa si dzisiaj do bytomskiej "Agory" na seans filmowy "Jack Strong"


18-24 lutego 2014 r.

Zajcia z zakresu preorientacji zawodowej

Uczniowie klas I uczestniczyli w zajciach z zakresu preorientacji zawodowej, prowadzonych przez pracownikw OHP w Radzionkowie. Zajcia te maj za zadanie przygotowanie uczniw do funkcjonowania na rynku pracy.


5-21 lutego 2014 r.

Zajcia z zakresu preorientacji zawodowej

Uczniowie klas drugich uczestniczyli w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej. Zajcia, prowadzone przez pracownikw OHP w Chorzowie su przygotowaniu do wyboru kierunku studiw oraz przyszego funkcjonowania na rynku pracy.


19 lutego 2014 r.

"Odyseja chiska - 2049"

Grupa uczniw klas II uczestniczya dzisiaj w wykadzie otwartym prof. dr. hab. Waldemara Dziaka pt. "Odyseja chiska - 2049".
Uczniowie klas Ie i If, w ramach edukacji historycznej, uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym ogldajc film "Jack Strong".


18 lutego 2014 r.

Wszechnica Informatyki

Na kolejnym spotkaniu modzie z grupy z rozszerzon informatyk uczestniczya w wykadzie pt.: "Protokoy dostpu do cza, czyli skd wiadomo, kiedy kto mwi" wygoszonego przez dra. hab. in. Bartomieja Zieliskiego.
Wykad odby si na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 16 w auli F.


13 lutego 2014 r.

Zajcia o "Fascynujcym kosmosie"

Grupa uczniw, uczszczajcych na zajcia z przyrody, udaa si dzisiaj do Planetarium w Chorzowie na zajcia o "Fascynujcym kosmosie".


11 lutego 2014 r.

Zajcia rozszerzone z biologii

Grupa uczniw klas II, uczestniczcych w zajciach rozszerzonych z biologii, uczestniczya dzisiaj w wykadach zorganizowanych przez lski Uniwersytet Medyczny, ktre odbyy si w Urzdzie Miejskim w Bytomiu.


11 lutego 2014 r.

Dzie Bezpiecznego Internetu


6 lutego 2014 r.

Spektakl teatralny "Dziea wszystkie Szekspira"

W dniu dzisiejszym klasy I uczestniczyy w spektaklu teatralnym "Dziea wszystkie Szekspira". Celem niekonwencjonalnie zrealizowanego przedstawienia byo zapoznanie uczniw z twrczoci W. Szekspira.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ