UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]

26 kwietnia 2011 r.

DRODZY MATURZYCI !!!

Uroczyste zakoczenie roku szkolnego

Pitek 29 kwietnia 2011 r.

godzina 10.00


Oddaj krew-wcz si do grona honorowych dawcw krwi.

W maju w Bytomiu mona odda krew w nastpujcych dniach:
05.05.2011r.
19.05.2011r.

w godzinach od 12.00 do 17.00

MIEJSCE: BYTOM - RYNEK

Aby odda krew naley:
-way co najmniej 50 kg
-by zdrowym
-wiek 18-45 lat
-posiada dokument tosamoci

13-15.04. 2011
Wycieczka do Wrocawia i Kotliny Kodzkiej

Uczniowie klas Id i Ie oraz IId i IIe uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Wrocawia i Kotliny Kodzkiej.


4 kwietnia 2011 r.

"Moja firma - Czy ja si do tego nadaj?"Klasy 3b i 3d uczestniczyy dzisiaj w zajciach w Urzdzie Pracy na temat "Moja firma - Cz ja si do tego nadaj?".


4-6 kwietnia 2011
Warsztaty w Urzdzie Pracy

Klasy III uczestniczyy w warsztatach w Urzdzie Pracy "Moja firma - czy ja si do tego nadaj", zajcia odbyy sie w ramach preorientacji zawodowej.


6.04.2011
Wykad na temat totalitaryzmu

Klasa Ib uczestniczya w wykadzie powiconym totalitaryzmom, ktry odby si w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu


31.03-1.04.2011

Wycieczka do Kielc

Grupa uczniw klas 3c i 3e uczestniczya w wycieczce krajoznawczej do Jdrzejowa, Chcin i Kielc


31 marca 2011
Wykad w IPN

Grupa uczniw klasy Ib uczestniczya, pod opiek wychowawcy klasy, w wykadzie zorganizowanym przez katowicki oddzia Instytutu Pamici Narodowej dotyczcym stanu wojennego. Uczniowie mogli rwnie wzi udzia w grze "Kolejka"


15 kwietnia 2011 r.METROPOLITALNY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY
„Pikno ycia rodzinnego”
PATRONAT HONOROWY:
PREZYDENT BYTOMIA – PIOTR KOJ


ORGANIZATOR:

Wydzia Kultury UM w Bytomiu oraz Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystw.

Konkurs jest zorganizowany w ramach czwartej edycji Metropolitalnego wita Rodziny .
CEL KONKURSU:

 • Pokazanie roli rodziny w yciu czowieka
 • Podniesienie rangi wartoci ycia rodzinnego

  TEMAT:
  „Pikno ycia rodzinnego”

  ZAPRASZAMY!!!
  Regulamin konkursu
  UWAGA MATURZYCI  Przypomina si, e dnia 04 KWIETNIA 2011 r. upywa termin skadania BIBLIOGRAFII Z JZYKA POLSKIEGO.

  Informujemy, e od 24 lutego do 01 marca na stronie internetowej OKE Jaworzno zosta uruchomiony serwis dla maturzystw.
  W zwizku z powyszym prosi si o logowanie na serwis i weryfikacj czy dane wysane do OKE zostay poprawnie wprowadzone.
  Osoby, ktre nie otrzymay hase i loginw mog je odebra w sekretariacie szkoy.

  14 kwietnia 2011

  REKRUTACJA

  W zakadce REKRUTACJA (menu z lewej strony) publikujemy REGULAMIN rekrutacji do naszej szkoy na rok szkolny 2011/2012 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ