UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2011]

20 grudnia 2011r.

Warsztaty "British English?"

Grupa 25 uczniw klas I c, I d, II a, II c (pod opiek p. Ewy Klimek oraz p. Hanny Malcher-Strojny) uczestniczya w warsztatach pt. "British English?" prowadzonych przez angielskiego aktora Simeona Wren. Prowadzcy w zabawny sposb opowiada o rnicach w akcencie, wymowie i sownictwie pomidzy standardowym jzykiem angielskim a dialektem z pnocy Anglii. Uczniowie mieli rwnie za zadanie uoy dialog stosujc poznane sownictwo, wymow i akcent i zaprezentowa zebranym t rozmow. Mia atmosfera warsztatw, zabawny prowadzcy i jego naturalny jzyk spowodoway, e uczniowie uczestniczyli w niezwykych zajciach z jzyka angielskiego.


16 grudnia 2011 r.

Koncert Adwentowy

16 grudnia odby si w naszej szkole Koncert Adwentowy. Organizatorami byli profesor Jastrzbski i profesor Popiech. Zaproszeni zostali nauczyciele, nasi rodzice, znajomi, za gwnym gociem wieczoru byy dzieci z Towarzystwa Przyjani Dzieciom. Podczas koncertu kold i pastoraek w wykonaniu uczniw naszej szkoy, moglimy sprbowa piernikw i smacznych ciastek oraz skosztowa lekkiego grzaca. Panowa niesamowity nastrj, tego wieczoru w naszej szkole na korytarzach pony wiece, a sala lustrzana pena bya witecznego blasku.
Usyszelimy polskie, angielskie, niemieckie i francuskie koldy. W przerwach pomidzy piewem, opowiadano o tradycjach witecznych obchodzonych w krajach europejskich.
Mielimy okazje usysze rwnie utwory muzyczne zagrane na skrzypcach, klarnecie, fujarce, organach i cymbakach. Na publicznoci zrobio to ogromne wraenie.
Warto rwnie wspomnie o wystpie uczennic z klasy 1c, ktre zapieway poruszajc „Kold dla nieobecnych”. Byo to zachwycajce zakoczenie wieczoru.


14 grudnia 2011 r.

Debata nt polskiej prezydencji w UE

Modzie klasy III a , II d i I d uczestniczya w debacie nt polskiej prezydencji w UE. Debat zorganizowa gliwicki Dom Wsppracy Polsko-Niemieckiej. W jej trakcie uczniom zostay przyblione zasady i cele prezydencji oraz tematyka funkcjonowania instytucji unijnych. Uczniowie uczestniczyli w projektowaniu logo polskiej prezydencji.
Kulminacyjnym momentem bya dyskusja zespow na temat moliwoci i celw wsparcia finansowego Unii dla pogronej kryzysem Grecji.


13 grudnia 2011r.

Wspomnienie okresu stanu wojennego

13 grudnia uczniowie klasy II b oraz reprezentanci wszystkich pozostaych klas pierwszych i drugich wzili udzia w spotkaniu zorganizowanym przez Pani Weronik Kalub-Dytkowsk przypominajcym okresu stanu wojennego. Uczniowie mogli zobaczy kartki na miso, podziemn pras z tego okresu nazywan bibu, a nastpnie zagra w gr edukacyjn „Kolejka”. Podczas rozgrywek modzie moga wczu si w tamte czasy zdobywajc artykuy potrzebne do zorganizowania uroczystoci rodzinnej, urzdzenia mieszkania, bd wysania dzieci na kolonie. Graczy zaskakiway pojawiajce si nage listy spoeczne, matki z dzieckiem na rynku lub remanenty.
Funkcjonowa te czarny rynek. Do jury konkursu powoano Pani mgr Korneli Bana, reprezentujc Instytut Pamici Narodowej, ktry by gwnym sponsorem nagrd ksikowych. Dodatkowo za pierwsze miejsce mona byo wygra zwoje szarego papieru toaletowego, a za drugie szare mydo. Uczniowie szybko przyswoili sobie zasady zdobywania towarw i traktowali „Kolejk” jako gr strategiczn.
Magdalena Mociska z 1d oraz Alicja Kaka i Szymon Og z klasy 2b wprowadzili klimat tamtych czasw piewajc piosenki stanu wojennego.


9 grudnia 2011r.

XX Edycja Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu ycia"

Nasza uczennica Alicja Szymkowicz z klasy I E zaja I miejsce w rejonowych zawodach XX Edycji Olimpiady "Promocja Zdrowego Stylu ycia". Bdzie reprezentowa nasz rejon w zawodach wojewdzkich.

Gratulujemy


9 grudnia 2011r.

Zapraszamy Was bardzo serdecznie na uroczysto "Stan Wojenny"

Zapraszamy Was bardzo serdecznie

na uroczysto

"Stan Wojenny"

W czci artystycznej wystpuj uczniowie naszej szkoy, ktrzy piewaj i recytuj utwory Kaczmarskiego.

Impreza odbdzie si jutro (sobota) o godz. 16.00 w Zespole Szk Budowlanych przy ul. Powstacw lskich.

Na uroczysto zapraszaj uczniowie i nauczyciele, ktrzy przygotowali ww. imprez.


7 grudnia 2011r.

Spotkanie z przedstawicielami University College of Northern Denmark

Grupa modziey pod opiek p. Ewy Klimek uczestniczya w spotkaniu z przedstawicielami University College of Northern Denmark zorganizowanym przez I LO w Bytomiu. Uczestnicy spotkania mogli posucha Polki z Wrocawia, ktra jest na II roku studiw w Aalborg oraz przedstawicielki wykadowcw tamtejszego uniwersytetu; bya rwnie moliwo zadawania pyta obu paniom oraz krtkiej rozmowy. Uczniowie dowiedzieli si midzy innymi jakie s warunki przyj na studia i kierunki studiw organizowane dla obcokrajowcw przez Duskie wadze. Polka chtnie opowiadaa o tym jak zorganizowaa sobie ycie na pocztku pobytu w miecie i na uczelni i jakie korzyci wynosi ze studiowania pord obcokrajowcw i Duczykw na tej uczelni. Film promujcy uczelni przedstawi kilku obcokrajowcw, ktrzy zachwalali moliwoci studiowania i ycie studenckie w miecie Aalborg pooonym niedaleko wybrzea.


7 grudnia 2011r.

V Mistrzostwa w Makijau i Charakteryzacji

Klasa II e uczestniczya w V Mistrzostwach w Makijau i Charakteryzacji, ktre odbyy si w Zespole Szk Policealnych w Bytomiu. Uczniowie mieli okazj zapozna si ze sposobem charakteryzacji w kategorii "Pikni, sawni i bogaci" oraz z makijaem subowym i lubnym.


6 grudnia 2011r.

Nasza szkoa znw najlepsza!

Nasza szkoa zwyciya w konkursie wiedzy na temat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zorganizowanym z okazji XIII Bytomskiego Spotkania Europejskiego, reprezentowana przez dwuosobow druyn w skadzie:

Agata Telga- uczennica klasy 3a, oraz Dawid Jusiewicz- ucze klasy 2e.

Konkurs skada si z dwch etapw. Pierwszy etap, ktry odby si 4 listopada mia charakter eliminacyjny, ktry nasza druyna przesza bez problemw, ulegajc jedynie reprezentacji I LO w Bytomiu.
W etapie finaowym, ktry odby si 28 listopada w auli Pastwowych Szk Budownictwa podczas gwnych obchodw XIII Bytomskiego Spotkania Europejskiego, udzia wzio 7 reprezentacji bytomskich szk.
Zwyciya nasza szkoa pokonujc w ostatniej fazie reprezentacj I LO w Bytomiu - ktra zaja ostatecznie zaszczytne drugie miejsce.

Gratulujemy zwycizcom !


6 grudnia 2011r.

2e wybraa sie do przedszkola miejskiego nr63 w Bytomiu

Dnia 6 grudnia 2011 klasa 2e razem z pani Judyt wybraa sie do przedszkola nr 63 w Bytomiu. Organizowalimy dzieciom mikoajki-rozdawalimy prezenty, bawilimy si z dzieciakami. Panowaa bardzo mia, przedwiteczna atmosfera. Dzieci pieway piosenki, mwiy wierszyki i taczyy-a to wszystko dla witego Mikoaja. Wszyscy byli zadowoleni z tego spotkania, a my cieszylismy si z tego, e moglimy sprawi rado przedszkolakom.

Beata winiarz 2e


6 grudnia 2011r.

"Mikoajki" w Domu Dziecksa w Chorzowie

Przez par miesicy uczennice klasy 2e Joanna Wojtynek, Natalia Klicza wraz ze swoim zespoem pod opiek pani Judyty Szczchor zbieray pienidze i sponsorw eby zorganizowa "mikoajki" w Domu Dziecksa w Chorzowie. W dniu 6 grudnia jako podsumowanie caego projektu koordynatorki wraz z zespoem przygotoway paczki dla kadego podopiecznego oraz cz artystyczn cae przedsiwzicie okazao niesamowitym i niezapomnianym przeyciem dla kadego uczestnika tego projektu. Zostao take nagrodzone wyrnieniem ze "Najwiksze wyzwanie" na gali podsumowujce wszystkie dziaania w ramach projektu Korba.

Joanna Wojtynek 2e


5 grudnia 2011r.

2e wybraa sie do przedszkola miejskiego nr30 w Bytomiu

W dniu 5 grudnia 2011 pod opiek pedagoga szkolnego-p.Judyty Szczchor caa 2e wybraa sie do przedszkola miejskiego nr30 w Bytomiu.
Zorganizowalimy tam imprez mikoajkow. Wszystkie dzieciaki dostay prezenty, a uczniowie przebrali si za anioki, elfy i krasnoludki. Nie zabrako take witego Mikoaja, ktry budzi najwiksz rado wrd przedszkolakw. Ten dzie by dla nas wszystkich peen pozytywnych emocji.

Natalia Klicza 2e


5 grudnia 2011r.

Adrianna Jendroszek laureatk XVIII Oglnopolskich Basztowych Konfrontacji recytatorskich

Adrianna Jendroszek zdobya I nagrod w XVIII Oglnopolskich Basztowych Konfrontacjach Recytatorskich "KORYFEUSZ 2011"

Gratulujemy!!!


5 grudnia 2011r.

Wycieczka do Drezna

2 grudnia, miaa miejsce wycieczka do Drezna. Uczniowie naszej szkoy mieli okazj zobaczy najstarszy w Europie Jarmark witeczny, ktry odby si w tym roku po raz 577. Po zmierzchu barokowe Drezno tonie w girlandach owietle co jest niewtpliwie wielk atrakcj i wyczuwa si ju w tej atmosferze magi wit. Za dnia zwiedzalimy Zwinger - rezydencj ksit elektorw saskich i krlw polskich ( Augusta II i Augusta III), gdzie znajduje si galeria malarstwa ( obrazy takich mistrzw jak: Cranach,Rubens i Rafael) oraz manufaktura drezdeskiej porcelany. Bylimy rwnie w skarbcu,gdzie mielimy okazj zobaczy najwikszy diament wiata. Wrcilimy pno w nocy, zmczeni ale peni wrae. Kierownikiem wycieczki by mgr Robert Jastrzbski i mgr Marcin Popiech. Opiek te sprawoway mgr Katarzyna Swda i mgr Karolina Mamcarczyk.

Plac Sikorskiego, godzina 2.45. Przed oper ju od jakiego czasu zaczynaj zbiera si ludzie. Prawie wszyscy stoj zaspani i milczcy, wypatruj kolejnych znajomych. Na pi minut przed trzeci sycha otwierajce si drzwi – ze szkoy wychodzi pokana grupka osb na czele ze sta, znan z najlepszych wycieczek szkolnych, ekip nauczycielsk – prof. Popiechem, Swd, Mamcarczyk i Jastrzbskim. Wszyscy wsiadamy do autokaru, szybkie sprawdzanie obecnoci i wyjedamy. Przed nami 6 godzin jazdy, Drezno czeka.
Na miejscu bylimy w okolicach 9. Poegnalimy kierowc na kilkanacie najbliszych godzin i zebralimy si pod Pomnikiem Augusta Mocnego. Po kilku minutach robienia pierwszych zdj, obwizywania si szalikami i narzekania na swoje niewyspanie, nauczyciele doprowadzili nas do porzdku i zamienilimy si w such – pan przewodnik rozpocz ju swoj opowie i pokrtce przedstawi nam plan dnia.
Pierwszym przystankiem by ogrd przed paacem Zwinger. Spdzilimy tam p godziny na ogldaniu zabytkowych kolumn, fontann i pomnikw, a nastpnie udalimy si na Stary Rynek. Po drodze mielimy okazj zatrzyma si na dusz chwil i zobaczy przepikn panoram miasta. Co w tej chwili mwi przewodnik? Nie wiadomo – najwaniejsze jest chyba to, e widok zapa nas za serca i jeli wyleci nam kiedy z pamici przez zbliajc si z kad chwil staro i skleroz, pozostanie na setkach, zrobionych w tamtym momencie zdj.
Potem wrcilimy do paacu. Tym razem jednak mielimy skoncentrowa si na znajdujcych si wewntrz: obrazach, porcelanie, zbiorach broni. Podzielilimy si na kilka mniejszych grupek i wedug wasnego zamysu zaczlimy przemierza niegdysiejsz wasno Fryderyka Augusta I. Jedni zachwycali si porcelanowymi kolekcjami z Chin lub Mini, drudzy bez pamici oddali si sztuce, podziwiajc setki obrazw malarzy z caego wiata, a trzeci zostali mylami na ziemi i poszli do Rusthammer- dawnej zbrojowni. I tak upyny nam trzy godziny.
Okoo 14 zrobilimy sobie kilkugodzinn „przerw na toalet”. Udalimy si wic do Altmarkt Gelerei, centrum handlowego. Zjedlimy obiad, pochodzilimy po sklepach, a potem przyszed czas na kolejny punkt programu- muzeum jubilerstwa i zotnictwa. Grunes Gawolbe to skarbiec, ktry zachwyci kadego swoimi najwikszymi w Europie, zbiorami klejnotw. Tutaj najmniejszy, najzwyklejszy przedmiot wzbudza fascynacj i podanie. Biuteria, kielichy, miecze- wszystko zdawao si wrcz krzycze „Popatrz na mnie, spjrz jak byszcz!”.
Ostatnimi miejscami, ktre mielimy zobaczy, byy: may jarmark, Katedra witej Trjcy i Dresdner Strizelmarkt . Czy kto podejrzewa wtedy, e zacznie pada deszcz i wszystko zwiedzimy w tempie ekspresowym? Raczej nie, ale p godziny pniej stalimy oko w oko ze synnym drezdeskim Jarmarkiem Boonarodzeniowym. Ostatnie chwile w Niemczech spdzilimy na kupowaniu pamitek, jedzeniu grillowanych kiebas i – w przypadku penoletnich - piciu grzaca. O 21 przemoczeni, o wiele biedniejsi, ale bez wtpienia szczliwi, wrcilimy do autokaru. Wszyscy dzielilimy si wraeniami, ogldalimy kupione rzeczy i zrobione zdjcia, a w chwil pniej umilklimy, dajc w ciszy odpocz swoim towarzyszom. Wycieczka dobiega koca o godzinie 2.20. Poegnalimy si i nie mylc o niczym innym jak tylko o nie i kolejnej, zapowiadanej na kwiecie wycieczce, ruszylimy w kierunku domw, autobusw i aut, w ktrych czekali na nas najblisi.

Opracowaa: Weronika Pluskota kl. II A.


2 grudnia 2011r.

Rajd Historyczny

W dniu 2 grudnia uczniowie klas II o rozszerzeniu historycznym udali si na wycieczk, ktr zorganizowa Instytut Pamici Narodowej w Katowicach. Po zapoznaniu si z uczestnikami wycieczki z innych szk, udali si do Zakadu Karnego Zabrze-Zaborze. Na miejscu zostali oprowadzeni po terenie zakadu, mogli zobaczy warunki mieszkalne osadzonych oraz wysucha historii opowiedzianych przez Ksidza Pruchae. W wietlicy wysuchali take wykadu Pana Andrzeja Sznajdera, najmodszego internowanego w czasie stanu wojennego, by wtedy uczniem II klasy bytomskiego liceum.
Okoo godziny 12:00 udali si autokarem do Muzeum Izby Pamici Kopalni „Wujek”, tam dowiedzieli si co wydarzyo si w grudniu 1981 roku na tym terenie. Strajk grnikw i pacyfikacja kopalni z dnia 16grudnia to historia, ktra zapada w pami uczniom naszego liceum, zobaczyli histori strajku na filmie Agnieszki widziskiej. Pod koniec rajdu delegacja skadajca si z piciu uczniw, po jednym z kadej szkoy zoya kwiaty i znicze pod krzyem Polegych przy KWK „Wujek”.
„Wycieczka bya bardzo pouczajca, przede wszystkim uwiadomia nam ,e trzeba pamita o historii naszej ojczyzny i o ludziach, ktrzy walczyli o wolno dla nas”.
Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania artykuw dotyczcych tej wycieczki:

http://wiadomosci.wp.pl/title,Andrzej-Sznajder-najmlodszy-internowany-zatrzymano-mnie-w-szkole,wid,8637094,wiadomosc.html?ticaid=1d7e1>

http://www.muzeum-wujek.pl/index.phpOpracowaa: Paulina Lach kl. II D.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ