UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2009]

31 marca 2009 r.

Wykad dr Ryszarda Kozioka

W dniu dzisiejszym dr Ryszard Kozioek z Uniwersytetu lskiego w Katowicach przybliy uczniom klas II problematyk "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Wykad zatytuowany "Jak nie uton w Potopie" bardzo podoba si suchaczom.30 marca 2009 r.

Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie

W Gimnazjum nr 1 w Bytomiu odbya si wieczornica "Bo we mnie jest pomie, ktry myli" - wspomnienie o Zbigniewie Herbercie. Wieczornica bya efektem wsppracy nauczycieli i uczniw IV Liceum Oglnoksztaccego i Gimnazjum nr 1, ktrzy w ubiegym roku zaangaowani byli w obchody Roku Herbertowskiego.
Zapoznalimy si z sylwetk Zbigniewa Herberta, ktr przedstawili uczniowie Gimnazjum nr 1, uczennice naszej szkoy Justyna Czajkowska oraz Dominika Szymaska recytoway teksty poety. Moglimy rwnie obejrze nagrodzone prace plastyczne Doroty Frydrych i Renaty ukasiewicz.
Wieczornica odbya si z inicjatywy mgr Iwony Orlacz oraz mgr Agaty Sobo.30 marca 2009 r.

Konkurs Plastyczny

Marcin Hilmer ucze klasy II C zosta laureatem Midzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne spojrzenie" zorganizowanego przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu pod honorowym patronatem Z-cy Prezydenta miasta Sosnowca Zbigniewa Jaskierni. Tegoroczna, sidma ju edycja uzyskaa rwnie honorowy patronat Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF (Polish National Committee for UNICEF).
Na konkurs napywa co roku kilka tysicy prac, bdcych artystyczn realizacj tematu przewodniego. W dotychczasowych edycjach mielimy okazj oglda ponad 11000 prac plastycznych z Polski oraz z 26 pastw Europy, Azji, Afryki i Ameryki Pnocnej.
W sidmej edycji Midzynarodowego Konkursu Plastycznego „Inne Spojrzenie” o tytule przewodnim „Tajemniczy Ogrd” wzio udzia 2404 uczestnikw z 25 pastw Europy, Azji, Afryki i Ameryki Pnocnej. Jury cznie wytypowao do nagrd i wyrnie prace 261 uczestnikw.
tutaj mona zobaczy wyniki konkursu...

GRATULUJEMY!!!27 marca 2009 r.

Targi Edukacyjne

Podczas kolejnego dnia Targw Edukacyjnych w ZSO nr 3 w Bytomiu uczniowie zapoznali si z ofert edukacyjn oraz uczestniczyli w wykadach.
Klasa 3C - wysuchaa wykadu "Kobieta - autorka w perspektywie literatury koca XIX wieku, czyli o tym jak sta si czowiekiem."
Klasa 1B - uczestniczya w wykadzie historycznym "O Ksistwie Warszawskim sw kilka".
Klasa 1A - zapoznaa si z wykadem na temat "Powstania homo sapiens".
Osoby zainteresowane fizyk wysuchay wykadu "Fizyka sportw ekstremalnych".27 marca 2009 r.

Miejski Konkurs Jzyka Angielskiego

W dniu dzisiejszym piciu uczniw naszej szkoy wzio udzia w finale Miejskiego Konkursu Jzyka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze i Cywilizacji UK i USA dla szk ponadgimnazjalnych, ktry zosta zorganizowany przez Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 5 im. J.F. Kennedy'ego.
Z wielk radoci stwierdzamy, e nasi uczniowie zajli nastpujce miejsca:
 • Tomasz Papiernik - I miejsce
 • Dorota Frydrych - II miejsce
 • Anna Biela - III miejsce
 • Adrianna Stpie - IV miejsce
 • Dominik Aziewicz - V miejsce

  GRATULUJEMY!!!  27 marca 2009 r.

  Wyjcie do BCK w Bytomiu

  Uczniowie klas 1D i 2C uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym "Anita", ktry przedstawiono na scenie Bytomskiego Centrum Kultury w Bytomiu.  27 marca 2009 r.

  Przegld Twrczoci Artystycznej

  W IV Midzyszkolnym Przgldzie Twrczoci Artystycznej, ktry odby si w II Liceum Oglnoksztaccym im. Stefana eromskiego w Bytomiu, wzili udzia uczniowie klas 2B i 2D.
  Zesp "Tradycjonalistw" z klasy 2B zdoby III miejsce za przedstawienie swej wersji II cz. "Dziadw" Adama Mickiewicza.

  GRATULUJEMY!  26 marca 2009 r.

  Konkurs Ortograficzny

  Ucze klasy 3E - Pawe Janczyk, zdoby III miejsce w XI Miejskim Konkursie Ortograficznym, ktry odby si w I Liceum Oglnoksztaccym im. Jana Smolenia w Bytomiu.

  GRATULUJEMY!!!  26 marca 2009 r.

  Targi Edukacyjne

  Modzie naszej szkoy licznie odwiedzia Targi Edukacyjne, ktre odbywaj si w ZSO nr 3 w Bytomiu.
  Ekspozycj targow zwiedzay klasy 3B i 1A. Uczniowie klasy 1A wysuchali wykadu "Inynier - zawd przyszoci", podczas ktrego prowadzcy przedstawi pozytywne aspekty zawodu inyniera.  26 marca 2009 r.

  Promocja szkoy

  W ramach dziaa promocyjnych uczniowie naszej szkoy, pod opiek mgr Joanny Furtak, udali si dzisiaj do Gimnazjum nr 2 w Bytomiu.  26 marca 2009 r.

  Wyjazd do teatru

  Uczniowie klas 2A, 2C, 2D, 2E z inicjatywy nauczycieli jzyka polskiego, udali si do Krakowa do Teatru im. Juliusza Sowackiego. W programie wycieczki znajduje si lekcja teatralna oraz spektakl "Kordian", ktrego realizacja odbiega od tradycyjnych inscenizacji dramatu Sowackiego.  25 marca 2009 r.

  Wyjcie do BCK w Bytomiu

  W Bytomskim Centrum Kultury odby si wykad dr Andrzeja Boczarowskiego pt. "Ewolucja zmysw", w ktrym uczestniczyy klasy 1B i 2A. Druga cz spotkania powicona bya relacji z podry do Meksyku - "Z wizyt u Kukulkana - relacje z wyprawy do krainy Majw".  24 marca 2009 r.

  Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojzycznych

  Odby si I Midzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojzycznych - Bytom 2009.
  Ucze klasy 2E - Tomasz Papiernik zakwalifikowa si do II czci konkursu.  24 marca 2009 r.

  Wyjcie do kina

  Klasa 2A w nagrod za osignicie najwyszej redniej w szkole i najlepsz frekwencj udaa si, pod opiek wychowawcy mgr Marcina Popiecha do kina na seans filmowy.
  Naley doda, e w minionym roku szkolnym klasa ta rwnie bya najlepsz w szkole.  24 marca 2009 r.

  Promocja szkoy

  Grupa uczniw naszej szkoy, pod opiek mgr Judyty Szczchor, w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu zaprezentowaa ofert naszej szkoy uczniom klas trzecich.  19 marca 2009 r.

  VI Turniej Szkl w CS

  Druyna naszej szkoy wzia udzia w VI Turnieju Szk w CS zorganizowanym prze Wysz Szko Technologii Informatycznych w Katowicach. Zawody odbyway si podczas Oglnopolskich Targw Edukacyjnych zorganizowanych w dniach 17-19 marca na terenie Grnolskiego Centrum Kultury w Katowicach. Fotoreporta Piotra Baraskiego

  18 marca 2009 r.

  Promocja szkoy

  W zwizku ze zbliajc si rekrutacj do klas pierwszych rozpoczynamy akcj promocji naszej szkoy. Podczas spotka z gimnazjalistami prezentowane s warunki rekrutacji, zasady nauczania przedmiotw na poziomie rozszerzonym. Uczniowie naszej szkoy przedstawiaj rwnie atmosfer szkoy, dziaalno UKS, osignicia sportowe oraz kalendarz imprez i inicjatywy podejmowane przez uczniw.
  Gimnazjalici mog zobaczy, przygotowane przez naszego absolwenta Krzysztofa Leniewskiego filmy reklamowe "Kim chc zosta w przyszoci" i "Sklepik szkolny", w produkcjach tych wystppowali nasi uczniowie.
  Prezentowany jest rwnie film "Nasze liceum w krzywym zwierciadle", w ktrym zagrali - dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkoy.
  W dniu dzisiejszym grupa naszych uczniw, pod opiek mgr Joanny Furtak odwiedzia Gimnazjum nr 1 w Bytomiu i zaprezentowaa uczniom klas trzecich ofert naszej szkoy.  17 do 24 marca 2009 r.

  Wystawa prac modelarskich uczestnikw zaj Pracowni Projektowania Modelowego w MDK nr 1 w Bytomiu

  Prace wystawiaj m. in. uczniowie naszej szkoy: Damian Safader oraz Baej Baraski, a take nauczyciel Piotr Baraski Fotoreporta Piotra Baraskiego

  18 marca 2009 r.

  VII Konkurs Piosenki Obcojzycznej

  Uczennice Elbieta Paczyk III( b) i Magdalena Kozio (II b) zajy rwnorzdnie trzecie miejsce w VII Konkursie Piosenki Obcojzycznej zorganizowanym w Zespole Szk Nr 2 im. Janusza Korczaka w Piekarach lskich. Uczennice wystpiy z inicjatywy mgr Iwony Orlacz. Elbieta Paczyk przedstawia piosenk "Cabaret" a Magdalena Kozio "Colors of the wind".

  16 marca 2009 r.

  Fizyka w tacu - taniec z fizyk

  Grupa kka fizycznego klas II pod opiek mgr Weroniki Kaluby-Dytkowskiej wzia udzia w sesji naukowej "Fizyka w tacu - taniec z fizyk", ktra odbya si w Bytomskim Centrum Kultury. W czasie sesji prof. U. l. dr hab. Krzysztof Wjcik poprowadzi wykad, w ktrym zawarte byy teorie fizyczne zwizane z ruchem w tacu a uczniowie Szkoy Baletowej prezentowali na ywo ciekawe wariacje taneczne, odnoszce si do danych twierdze fizycznych. Po przerwie prof. Wojciech Dindorf zaprezentowa w sposb dowcipny szereg dowiadcze fizyki klasycznej zwizanej ze zjawiskiem rezonansu. Na koniec wystpili uczniowie Bytomskiej Szkoy Baletowej im. Ludomira Ryckiego przygotowani przez Kazimierza Ciel przedstawiajc pokaz taneczny.

  16 marca 2009 r.

  Ludzie w Powstaniu Warszawskim

  Grupa uczniw klas III, pod opiek mgr Karoliny Mamcarczyk uczestniczya w sesji naukowej "Ludzie w Powstaniu Warszawskim", ktra odbya si w II Liceum Oglnoksztaccym w Bytomiu.

  13 marca 2009 r.

  PI razy my

  Uczniowie naszej szkoy Kinga Stecua i Tomasz Kaua (kl. II b) zajli I miejsce w konkursie "PI razy my" podczas III wita Liczby Pi organizowanym przez Uniwersytet lski w Katowicach.
  Konkurs polega na nakrceniu filmu o obiekcie matematycznym, fizycznym, informatycznym lub chemicznym, ktry istnieje w realnym wiecie.
  Kinga i Tomek nakrcili film pt "Figury wok nas, czyli droga do szkoy". Film pokazywa, e kady z nas codziennie widzi mnstwo figur geometrycznych, cho czsto nie zdajemy sobie z tego sprawy, e kady obiekt jest okrelony wzorem matematycznym.
  13. 03. 2009 r. na Uniwersytecie lskim w Katowicach w Instytucie Matematyki i Fizyki odbyo si oficjalne wrczenie nagrd i dyplomw.
  Fotoreporta Grayny Stecuy

  13 marca 2009 r.

  Musical SPIN

  Grupa uczniw szkoy, pod opiek mgr Marty Zborowickiej, udaa si na musical SPIN, ktry wystawiono w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

  6 marca 2009 r.

  Wycieczka do Teatru Rozrywki w Chorzowie

  Grupa uczniw naszej szkoy, pod opiek p. Marty Zborowickiej, uczestniczya w wyjedzie do Teatru Rozrywki w Chorzowie, w ktrym wystawiono musical "Rent".  11 marca 2009 r.

  Konferencja Metodyczna - „Choroby genetyczne czowieka”

  11.03.2009r. w Sali Lustrzanej odbyo si spotkanie nauczycieli przyrody i biologii oraz uczniw zainteresowanych zagadnieniami biologicznymi. Spotkanie miao charakter Konferencji Metodycznej a jego tematem byy „Choroby genetyczne czowieka”. Gociem specjalnym i gwnym prelegentem bya prof. Ewa Bartnik – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor w ciekawy i przystpny sposb przedstawia zebranym najnowsze odkrycia genetyki zwizane z przyczynami i profilaktyk chorb genetycznych. Organizatorem i gospodarzem konferencji bya mgr Barbara witek – nauczycielka biologii w IV LO i doradca metodyczny przyrody i biologii w Bytomiu.  4 marca 2009 r.

  Wystp grupy "LaCata"

  W dniu dzisiejszym szkolna grupa teatralna "LaCata", wystpia gocinnie w Dziennym Domu Opieki nr 1 w Bytomiu ze spektaklem "Cafe" wedug francuskiego dramaturga i scenarzysty C. Rulliera.
  Sztuka zoona z kilku krtkich scenek w kawiarni, opowiada w zabawny sposb o zawiych meandrach ludzkiej komunikacji. Przedstawienie bardzo podobao si publicznoci.
  Grupa "LaCata" istnieje w szkole od zeszego roku i cay obecny rok szkolny przygotowuje si do wystpu na Midzynarodowym Festiwalu Szkolnych Teatrw Francuskojzycznych w Saint-Malo, we Francji.
  Szkolny teatr zaprezentuje si przed europejsk publicznoci w dniach od 1 do 4 kwietnia 2009 r. jako jedyna reprezentacja naszego kraju, pord wielu grup francuskojzycznych z caej Europy.  2 marca 2009 r.

  Debata w Urzdzie Miejskim

  Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w debacie, ktra odbya si w Urzdzie Miejskim w Bytomiu. Debata, zorganizowana przez Modych Demokratw, powicona bya "Roli Bytomia w wojewdztwie lskim".
  Uczestnicy debaty zaproszeni zostali na nastpne spotkanie, tym razem z udziaem europarlamentarzystw, ktra odbdzie si w Katowicach.  28 lutego i 1 marca 2009 r.

  VI Midzynarodowy Festiwal Modeli Plastykowych w Bytomiu

  W Pastwowych Szkoach Budownictwa w Bytomiu odbyy si zawody VI Midzynarodowego Festiwalu Modeli Plastykowych. W zawodach swoje prace wystawi Piotr Baraski oraz Damian Safader. Zapraszamy na fotoreportae z wystawy tegorocznej oraz poprzednich.Jak rwnie do fotografii wykonanych w pracowni modelarskiej prowadzonej przez Piotra Baraskiego w MDK nr 1 w Bytomiu.
 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ