UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2008]

30 wrzenia 2008 r.

Ochrona biornorodnoci

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 1E, z inicjatywy dr Magorzaty Brzustewicz, uczestniczyli w wykadzie dr hab. Piotra Skubay w Paacu Modziey w Katowicach.
Wykad by powicony rnym aspektom biologii w kontekcie ochrony biornorodnoci na Ziemi.30 wrzenia 2008 r.

Osobliwoci fizyki

W dniu dzisiejszym uczniowie, realizujcy materia rozszerzony z fizyki, wzili udzia w pokazach dowiadcze, organizowanych przez Uniwersytet lski w Katowicach, pt. "Osobliwoci fizyki". Tegoroczne zajcia powicone byy oddziaywaniom w przyrodzie, termodynamice i statyce.
Szczeglne zainteresowanie wzbudziy dowiadczenia wyjaniajce rwnowag chwiejn i trwa. Przedstawiciele mskiej czci grupy, realizujc swoje rne pomysy, prbowali przezwyciy siy grawitacji. Gratulujemy Mateuszowi Mularczykowi poczucia rwnowagi i sprawnoci fizycznej!27 wrzenia 2008 r.

Modzie Bytomia poznaje Jur!

Po takim hasem Urzd Miejski w Bytomiu zorganizowa rajd pieszy, ktrego celem byo zapoznanie modziey z walorami przyrodniczymi i zabytkami Wyyny Krakowsko-Czstochowskiej oraz propagowanie turystyki pieszej wrd modych.
W rajdzie uczestniczyli rwnie uczniowie IV LO reprezentowani przez 9-cio osobow druyn z kl. II c, ktr opiekowaa si Pani Agnieszka Kasperczyk. Rajd pieszy organizowany by z okazji wiatowego Dnia Turystyki, ktry obchodzony jest 27 wrzenia. W tym roku hasem obchodw jest "Turystyka - wyzwanie w obliczu zmian klimatycznych".
Rajd mia charakter gwiadzisty. Bray w nim udzia 4 grupy. Kada grupa udaa si inn tras pod opiek przewodnika. Kady krok, po tej ziemi to spotkanie z histori, przyrod i piknem niespotykanego gdzie indziej krajobrazu. S tu miejsca znane w caej Polsce i poza jej granicami np. Ojcowski Park Narodowy, pera renesansu - zamek w Pieskowej Skale czy te niesamowita Maczuga Herkulesa, oraz miejsca, ktre s mao znane lecz niemniej godne zobaczenia.

Zobacz zdjcia [1] [2] [3]
24 wrzenia 2008 r.

Wycieczka "ladami Wyspiaskiego"

Odbya si wycieczka uczniw klas 3BCD do Krakowa. Celem wyprawy byo poznanie miejsc zwizanych z twrczoci modopolskiego artysty Stanisawa Wyspiaskiego.
O godzinie 8:30 uczniowie pod opiek Sylwii Bielski, Hanny Malcher - Strojny, Joanny Jaksik, Aleksandry Wnuk, Agaty Sobo oraz Marty Zborowickiej wyruszyli do dawnej stolicy Polski. Zwiedzanie rozpoczo si od bronowickiej chaty - miejsca, w ktrym odbyo si wesele poety Lucjana Rydla z Jadwig Mikoajczykwn. Wydarzenie to stao si inspiracj do napisania synnego dramatu - "Wesela". W owianej legend chacie mieci si obecnie Muzeum Modej Polski. O genezie "Wesela" opowiadaa tam uczniom ona wnuka Lucjana Rydla.
Z podkrakowskich Bronowic udalimy si do centrum miasta. Zwiedzilimy koci o.o. franciszkanw, w ktrym mieszcz si pikne witrae oraz polichromie zaprojektowane przez Stanisawa Wyspiaskiego, Koci Mariacki, przy renowacji ktrego pracowa autor "Nocy Listopadowej" oraz Muzeum Stanisawa Wyspiaskiego. W starej, krakowskiej kamienicy zgromadzono liczne pamitki po wielkim artycie.
Mimo niepogody wszyscy wrcili bardzo zadowoleni i peni wrae. Wycieczka "ladami Wyspiaskiego" pozwolia lepiej pozna twrczo jednego z najwybitniejszych polskich artystw.24 wrzenia 2008r.

Lody na Ziemi a ocieplenie klimatu

Uczniowie klasy 1B uczestniczyli w wykadzie prof. Jacka Jani, z WNoZ Uniwersytetu lskiego, pt. "Lody na Ziemi a ocieplenie klimatu".
Wykad by elementem projektu edukacyjnego realizowanego z okazji Roku Planety Ziemi i Midzynarodowego Roku Bada Polarnych.22 wrzenia 2008r.

Turniej piki rcznej

W dniu dzisiejszym odby si II Turniej w pice rcznej dziewczt o Puchar Dyrektora IV LO i Prezesa UKS "Sikorak". Gocilimy druyny z Gimnazjum nr 4 z Piekar lskich oraz Gimnazjum nr 6 z Bytomia. W spotkaniu finaowym szczypiornistki z Piekar lskich pokonay nasze reprezentantki rnic dwch bramek i zajy pierwsze miejsce w Turnieju.

Gratulujc zwycistwa druynie z Piekar lskich jednoczenie dzikujemy wszystkim zawodniczkom za udzia i sportow postaw!!!22 wrzenia 2008r.

Regulamin przyj uczniw do IV LO w Bytomiu

Dyrektor szkoy przedstawia do konsultacji czonkom Rady Pedagogicznej projekt regulaminu przyj uczniw do IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu. Swoje uwagi oraz propozycje mona zgasza do dnia 30 wrzenia 2008 r.17 - 18 wrzenia 2008r.

Warsztaty przyrodnicze

Trzydziestoosobowa grupa, zoona z uczniw naszego Liceum oraz Gimnazjum Nr 1 w Bytomiu, uczestniczya w warsztatach przyrodniczych, ktre odbyy si w Orodku Edukacyjno - Naukowym Zespou Parkw Krajobrazowych wojewdztwa lskiego w Smoleniu.

Wyjazd zorganizowaa Pani mgr Joanna Furtak a drugim opiekunem bya nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Bytomiu Pani mgr Sylwia lzak.

Z pierwszych informacji jakie do nas dotary wynika, e byo STRASZSZSZNIE ZIMNO!16 wrzenia 2008r.

Matura 2009

Prezentujemy kolejne materiay, ktre mog by pomocne w trakcie przygotowywania si do egzaminw maturalnych w 2009 r.:

Tablice fizyczne obowizujce w trakcie egzaminu maturalnego.
Tablice chemiczne obowizujce w trakcie egzaminu maturalnego.
Tablice matematyczne obowizujce w trakcie egzaminu maturalnego.15 wrzenia 2008r.

Turniej siatkwki

W dniu dzisiejszym odbyy si w naszym Liceum zawody w siatkwce dziewczt i chopcw o Puchar Prezesa UKS "Sikorak". W zawodach wzio udzia okoo 60 uczniw, reprezentujcych Gimnazja i Licea z terenu Bytomia i Piekar lskich.

Dzikujemy za przyjcie zaproszenia i udzia w zawodach!13 wrzenia 2008r.

Zebrania z rodzicami

Wdniu 15 wrzenia odbd si zebrania wychowawcw klas z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy !

Take 15 wrzenia, zgodnie z terminem wyznaczonym przez Dyrektora CKE, mona bdzie odebra zawiadczenia o wynikach poprawkowych egzaminw maturalnych.11 wrzenia 2008r.

Matura 2009

W oczekiwaniu na podsumowanie wynikw egzaminw maturalnych, ktre odbyy si w naszym Liceum w 2008 r., prezentujemy:
4 wrzenia 2008r.

Matura 2009

W dniu dzisiejszym rozpoczy si spotkania dyrektora szkoy z uczniami klas maturalnych. Maturzyci otrzymaj deklaracje maturalne, ktre s zobowizani wypeni i odda wychowawcom klas do koca wrzenia 2008 r.

Deklaracja dla uczniw przystpujcych po raz pierwszy do egzaminu maturalnego.
Deklaracja dla absolwentw przystpujcych po raz kolejny do egzaminu maturalnego.
Komunikat o sposobie dostosowania warunkw i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.
Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta.3 wrzenia 2008r.

Nowi nauczyciele w IV LO

W biecym roku szkolnym po raz pierwszy zostali zatrudnieni w naszym Liceum nastpujcy nauczyciele: mgr Justyna Apolinarska - chemia; mgr Agnieszka Kasperczyk - geografia i wychowanie do ycia w rodzinie oraz ks Jarosaw Steczkowski - religia

YCZYMY SAMYCH SUKCESW !!!1 wrzenia 2008r.

Wychowawcy klas pierwszych

Wychowawcami klas pierwszych zostali nastpujcy nauczyciele:
o Klasa 1A - mgr Ewa Szpara
o Klasa 1B - mgr Leszek Piwko
o Klasa 1C - mgr Piotr Baraski
o Klasa 1D - mgr Karolina Mamcarczyk
o Klasa 1E - mgr Sylwia Bielski1 wrzenia 2008r.

Rozpoczcie roku szkolnego 2008/2009

O godzinie 9:00, w "Sali Lustrzanej" rozpoczo si uroczyste rozpoczcie roku szkolnego dla uczniw klas pierwszych. Program artystyczny przygotowaa klasa 2C pod opiek swojej wychowawczyni - p. Aleksandry Wnuk.

Msza wita dla uczniw IV LO odbya si o godzinie 8:30 w kociele Ducha witego w Bytomiu przy ulicy Krakowskiej.

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ