UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Wiedza o Kulturze

Zapraszam do przygody z przedmiotem Wiedza o Kulturze.

Na pocztek dwa zadania. Rok Szkolny 2010.

Zadanie 1

Zadanie 2


Test 2 - muzyka

Test 2 - obrazyRok Szkolny 2011.
Test 2 - muzyka - format zip

Test 2 - obrazy - format pdf

Test 2 - obrazy - format ppt

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ