UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Modelarstwo

Koledzy i koleanki modelarze:
Zapraszam do wsplnego redagowanie dziau powiconego modelarstwu we wszystkich klasach i kategoriach.

Galeria prac modelarskich wykonanych przez uczestnikw Pracowni Projektowania Modelowego w Modzieowym Domu Kultury nr 1 w BytomiuZdjcia lokomotyw autorstwa Sebastiana Szydo


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ