UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

WYKAZ CZYTELNICTWA UCZNIW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
KLASA ILOC UCZNIW BELETRYSTYKA POPULARNO NAUKOWE OGӣEM ILO KSIZEK NA 1 UCZNIA NAJLEPSZY CZYTELNIK W KLASIE ILO KSIEK PRZECZYTANYCH
Ia 31 166 16 182 6 Szweda Agata 10
Ib 33 102 10 112 3 Mroczek Dominika 9
Ic 31 103 11 114 4 Sankowski Szymon 14
Id 30 138 11 149 5 Jagieo Micha 9
Ie 31 100 6 106 3 Gbiorczyk Julia, Krzesiski Bartosz 6
If 31 164 15 179 6 Napirkowska Magorzata 11
IIa 30 335 33 368 12 Wierzbowska Magorzata 18
IIb 31 310 20 330 11 Drd Angelika 25
IIc 32 306 24 330 10 Gajda Karolina, Mikiewicz Joanna, Spentana Anna 20
IId 30 176 22 198 7 Bubolik Edyta 23
IIe 31 272 43 315 10 Bugajczyk Natalia 24
IIf 30 188 18 206 7 Kos Agnieszka 20
IIIa 30 354 34 388
III miejsce
13 Pytlik Anna 25
IIIb 31 413 101 514
I miejsce
17 Nowicka Karolina
I miejsce
41
IIIc 30 380 91 471
II miejsce
16 Ferdyn Wiktoria
III miejsce
27
IIId 34 335 49 384 11 Kotula Aleksandra 26
IIIe 31 289 69 358 12 Szymkowicz Alicja
II miejsce
29
RAZEM 527 4131 573 4704 9


W czytelni skorzystano z ksigozbioru podrcznego i internetu 934 razy

Z wypoyczalni skorzystano 5520 razy

rednia wypoycze na 1 ucznia w roku szkolnym 2013/2014 wyniosa – 9 ksiek

powrt

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ