UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

8 stycznia 2015 r.

Uwaga Maturzyci!

Dnia 7 lutego 2015r.

upywa termin zgoszenia zmian w deklaracjach maturalnych

oraz termin zgoszenia

do egzaminu maturalnego dla absolwentw, ktrzy chc podwyszy wynik egzaminu lub absolwentw, ktrzy nie uzyskali wiadectwa dojrzaoci.


15 stycznia 2015 r.

Dzie Bezpiecznego Internetu


16 stycznia 2015 r.

Dni Otwarte w Krakowie


Program Dni Otwartych - do pobrania


15 stycznia 2015 r.

Zdaj matur z WSZOPem


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ