UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2015]

13 sierpnia 2015 r.

W zwizku z obnieniem wymiaru czasu pracy pracownikw niepedagogicznych o 8 godzin w miesicu sierpniu 2015r. (zgodnie z art. 1302 Kodeksu Pracy) z powodu wystpienia wita w dniu 15 sierpnia 2015r. w sobot, ustala si dzie 14 sierpnia 2015r. (tj. pitek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.


14 lipca 2015 r.

Wykaz podrcznikw na rok szkolny 2015/2016

Do pobrania wykaz podrcznikw na rok szkolny 2015/2016 w formacie *.doc


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ