UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

17 stycznia 2014 r.

Wizyta w Zakadzie Opiekuczo-Leczniczym w Bytomiu

Kontynuujc dziaalno wolontariack grupa uczniw naszej szkoy udaa si dzisiaj do Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Bytomiu, aby przedstawi pacjentom placwki koncert kold.


9, 14 stycznia 2014 r.

Wystawa interaktywna "Zagadki optyki"

Uczniowie klas III, realizujcy rozszerzony zakres materiau z fizyki uczestniczyli w wystawie interaktywnej "Zagadki optyki", zorganizowanej na Uniwersytecie lskim.


8 stycznia 2014 r.

Spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Huddersfield z Wlk. Brytanii

W dniu dzisiejszym uczniowie klas III mieli okazj spotka si z p. Robertem Basikiem reprezentujcym Uniwersytet Huddersfield w Wlk. Brytanii, ktry przedstawi informacj na temat moliwoci studiowania w Wlk. Brytanii. Uczniowie mieli wiele pyta, zwizanych z edukacj zagraniczn i z duym zaangaowaniem uczestniczyli w spotkaniu


2 stycznia 2014 r.

Wizyta w Domu Pomocy Spoecznej

Uczniowie naszej szkoy udali si dzisiaj do Domu Pomocy Spoecznej w Piekarach lskich, aby zaprezentowa koldy.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ