UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

28 padziernika 2014 r.

Uprzejmie informujemy, e kolejna, ju IV, edycja Nocy Biologw odbdzie si 9. stycznia 2015 r.

Wydarzenie to skierowane jest gwnie do dzieci i modziey szkolnej, ale uczestniczy w nim mog wszyscy zainteresowani, ktrzy chc odwiedzi nowoczesne laboratoria, zapozna si z tematyk badawcz realizowan przez naukowcw naszego Wydziau, wysucha ciekawych wykadw oraz uczestniczy w pokazach i w zajciach warsztatowych.

Tym razem zajcia dla modziey bd przygotowywane pod hasem „Ze wiatem za pan brat”.

Szczegowe informacje uka si w listopadzie na stronie internetowej www.wbios.us.edu.pl.

Z powaaniem,

Komitet Organizacyjny „Nocy Biologw 2015”


27 padziernika 2014 r.

Uczniowie klas 1c,2b oraz uczestnicy grup historia i spoeczestwo


uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”.


22-23 padziernika 2014 r.

Uczniowie klas I, wykorzystujc sprzyjajc jesienn pogod wybrali si,


wraz z wychowawcami na wycieczk klasow w Pieniny.


17 padziernika 2014 r.

Szkolni pasjonaci gier planszowych uczestniczyli dzisiaj


w Festiwalu Gier Planszowych, ktry odbywa si w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu.


16 padziernika 2014 r.

Uczniowie klasy 3c uczestniczyli dzisiaj


w seansie filmowym w bytomskiej „Agorze”.


13-15 padziernika 2014 r.

Liczna grupa 70 uczniw klas II, wraz z wychowawcami,


uczestniczya w ramach wycieczki szkolnej w wyjedzie do Pyzwki.


13-15 padziernika 2014 r.

Klasa 1d, wraz z wychowawc. Magdalena Ligudzisk uczestniczya w wycieczce klasowej


do Beskidu lskiego, celem wyjazdu bya integracja zespou klasowego.
Z okazji

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
wszystkiego co dobre
moe pojawi si w relacji nauczyciel-ucze
yczy, w imieniu zespou redakcyjnego www.4lo.bytom.pl,
Wasz piotrb - redaktor naczelny


bo pamitajcie, e wiedza jest naszym skarbem cywilizacyjnym, si postpu, miar naszego humanitaryzmu, pogbieniem wiary, kuni talentu, napdem poznania . . .
14 padziernika 2014 r.

Rada Rodzicw ufundowaa dla Pracowni Informatycznej rami robota, ktre zostao zmontowane w ramach zaj z przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym - dzikujemy!!!


13 padziernika 2014 r.

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z powaaniem

Dzia Komunikacji Spoecznej
Biuro Rzecznika Praw Dziecka


9 padziernika 2014 r.

Klasa 2d, pod opiek wychowawcy p. Weroniki Kaluby wybraa si dzisiaj


na wycieczk klasow do lskiego Ogrodu Zoologicznego.


7 padziernika 2014 r.

Uczestnicy zaj z przyrody wybrali si dzisiaj


do Muzeum Grnolskiego na wystaw „wiat zmysw”.


6-8 padziernika 2014 r.

Klasa 2f, pod opiek wychowawcy pani S. Bielski wybraa si na wycieczk klasow w Jur Krakowsko-Czstochowsk.


Podczas pobytu uczniowie zwiedzali jurajskie zamki w Ogrodziecu, Mirowie i Olsztynie.


6,7,8 padziernika 2014 r.

Pan Marcin Popiech rozpoczyna kolejny sezon wycieczek szkolnych.


Tym razem wyruszy wraz z uczniami klas III do Kotliny Kodzkiej. Pikna pogoda sprzyjaa zwiedzaniu okolic Kodzka i Kudowy.


1,2, 3 padziernika 2014 r.

Zainteresowani filmow wersj historii uczniowie


klas III i I uczestniczyli w pokazach filmu „Miasto 44”.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ