UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

Zapraszamy na Dni Otwarte Sikoraka, ktre odbd si 30.V.2014r. o godzinie 13.00

Pamitaj o wanych datach:

od 12 V 2014. do 25 VI 2014r. (do godziny 12:00) - Z przez Internet podanie do wybranych szk oraz donie dokumenty do szkoy pierwszego wyboru.

od 27 VI 2014 do 01 VII 2014r. (do godziny 15:00) - Dostarcz do szkoy pierwszego wyboru wiadectwo ukoczenia gimnazjum oraz wynikw egzaminw.

04 VII 2014r. (do godziny 10:00) - Ogoszenie przez dyrektora listy kandydatw zakwalifikowanych do szkoy.

do 08 VII 2014r. (do godziny 10:00) - Potwierdzenie woli uczszczania do szkoy przez dostarczenie oryginaw wiadectwa ukoczenia gimnazjum i wynikw egzaminw.

09 VII 2014r. (do godziny 09:00) - Ogoszenie przez dyrektora listy przyjtych do SIKORAKA!

do 29 VIII 2014r. - W przypadku wolnych miejsc w szkole - skadanie oryginaw dokumentw przez uczniw nieprzyjtych do innych szk

Zapraszamy na Dni Otwarte Sikoraka, ktre odbd si 30.V.2014r.  


30 maja 2014 r.

Program Stypendiw Pomostowych


WANE DLA MATURZYSTW
Dokument do pobrania w formacie *.pdf


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ