UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

3 grudnia 2014 r.

KONKURSY!!!

W pitek 28 listopada wystartowa oglnopolski konkurs filmowy „ENERGOOSZCZDZNIE NA EKRANIE!”, dedykowany dla uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z caej Polski.

Celem konkursu jest zaktywizowanie modziey szkolnej do podjcia dziaa zwizanych ze stworzeniem filmu reklamowego o oszczdzaniu energii. Konkurs niewtpliwie zachci uczniw do wykazania si kreatywnoci, a take przyczyni si do rozwijania wrd modziey postaw proekologicznych.

Gwnym fundatorem nagrd jest firma TAURON, ktra prowadzi obecnie szerok oglnopolsk kampani powicon „promocji energooszczdnej”.Poza nagrodami rzeczowymi, zwyciski film zostanie wyemitowany w jednym z czoowych kanaw TV.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostpne s na stronie: http://www.konkursenergooszczedny.pl/

Ewentualne zapytania mona skada na adres: konkurs@fabrykaidei.pl lub dzwonic pod nr telefonu 71/ 337 65 07

Z powaaniem,
Organizator konkursu
Fabryka Idei Sp. z o.o.

======================================================
======================================================

Uprzejmie informuj, e Ministerstwo Spraw Wewntrznych ogosio oglnopolski Konkurs na materia filmowy (30-40 sekundowy spot filmowy) promujcy noszenie elementw odblaskowych pod nazw ,,BYSKOTLIWI”. Konkurs skierowany jest do uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szczegowe informacje o Konkursie mona uzyska na stronie internetowej Kuratorium Owiaty – sprawy obronne edukacja dla bezpieczestwa lub www.msw.gov.pl/blyskotliwi , pod numerem telefonu 22/60-149-42 Pani Anna Klimaszek.

Starszy wizytator ds. obronnych KO

Wacaw Wjcik


20 listopada 2014 r.

Wycieczka do CINIBA

Grupa modziey z przedmiotu INFORMATYKA poziom rozszerzony, pod opiek nauczyciela Piotra Baraskiego, uczestniczya w prezentacji sposobw korzystania z zasobw CINIBA i wykorzystanych w nim technologii informatycznych.

Dzikujemy pracownikom CINIBA za fantastyczne spotkanie.


6 listopada 2014 r.

W zwizku z obnieniem wymiaru czasu pracy pracownikw niepedagogicznych o 8 godzin w miesicu listopadzie 2014r. (zgodnie z art. 1302 Kodeksu Pracy) z powodu wystpienia wita w dniu 01 listopada 2014r. w sobot, ustala si dzie 10 listopada 2014r. (poniedziaek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.


4 listopada 2014 r.

W dniu 4 listopada 2014r.,w ramach obchodw rocznicy wita Niepodlegoci, w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”. Organizatorami konkursu byli: IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ” Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w skadzie: mgr Danuta Szymczyk (reyser teatralny) a zarazem przedstawiciel Modzieowego Domu Kultury Nr 1, mgr Lesaw Ordon - przewodniczcy Regionalnej Sekcji Owiaty NSZZ „Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania, mgr Helena Colik, reprezentujca Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego oraz przedstawiciele szkoy mgr Boena Balcerak, mgr Iwona Orlacz, mgr Sylwia Bielski ocenio wystpy modych artystw.

Wykonawcy wystpowali w 2 kategoriach: pie patriotyczna i poezja patriotyczna, oddzielnie uczniowie gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych.

Wyniki konkursu:

Po raz pierwszy w kategorii pieni patriotycznej jury przyznao dwie nagrody GRAND PRIX. Otrzymay je:

-Julia Mika z Gimnazjum Nr1- za wykonanie pieni „Miasteczko Bez”(s. Agnieszka Osiecka, muz. Aleksander Olszaniecki),

-Marta Mazur i Dominika Nowak (duet)-reprezentujce Zesp Szk Nr 2, II LO, ktre zaprezentoway pie „Tango na gos, orkiestr i jeszcze jeden gos”(s. i muz. Grzegorz Tomczak).

SZKOY GIMNAZJALNE

W kategorii: poezja patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

I miejsce - Patrycji Ciupiskiej -Gimnazjum Nr 2 za recytacj wiersza Teodora Bujnickiego „Rkopisy wojenne”,

II miejsce - Danielowi Olejnikowi –Gimnazjum Nr 14 za prezentacj utworu Mariana Hemara „Katy”,

III miejsce - Kamilowi Liberze – Gimnazjum Nr 7- za przedstawienie wiersza Jzefa Relidzyskiego – „Naprzd”.

W kategorii: pie patriotyczna jury przyznao nastpujce miejsca:

Ze wzgldu na wysoki poziom prezentowanych utworw jury przyznao w tym konkursie dwa pierwsze i dwa drugie miejsca.

I miejsce –Zespoowi Bell Team Canto – Gimnazjum Nr 2 – za wykonanie pieni „Obud si Polsko” ( z repertuaru zespou Zayazd),

I miejsce - Chrowi Kameralnemu „Cantabile”- Gimnazjum Nr 10 za prezentacj pieni „Warszawskie dzieci”(s. A Wast, muz. A.Panufnik),

II miejsce – ukaszowi Franusikowi – Gimnazjum Nr 2, ktry wystpi z pieni „Paacyk Michla”(s. J. Szczepaski),

II miejsce –Michelle Boentce – Gimnazjum Nr 14 za wykonanie pieni „Wrzosy” s.G. Walczak, muz. R. Gleinert),

III miejsce – Joannie Fronczek – Gimnazjum Nr 10 za prezentacj pieni „Warszawo ma” (s.A. Wast, muz. E. Oberfeld).

Wyrnienia przyznano:

Aleksandrze Medyskiej z Zespoem z Gimnazjum Nr 2 za wykonanie pieni „11 Listopada” (s. E. Buczyska, muz. J. Pitkowski),

Weronice Kowolik- -Gimnazjum Nr 6 za utwr – „Powrcisz tu” (s. J. Kondratowicz, muz. P. Figiel),

Zespoowi eskiemu „Tre Corde” w skadzie: Wiktoria Szczudo, Marta Kudzior, Nicola Grnik z Gimnazjum Nr 2 za prezentacj pieni ”Ojczyzna”(s. i muz. ks. S.Ceberek).

Nagrod Specjaln Przewodniczcego NSZZ” Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu otrzyma ukasz Franusik z Gimnazjum Nr 2.

SZKOY PONADGIMNAZJALNE

Uczestnikom szk ponadgimnazjalnych jury przyznao nastpujce miejsca:

W kategorii poezja patriotyczna:

I miejsce – Agnieszce Rak z I LO – za przedstawienie utworu Konstantego Ildefonsa Gaczyskiego – „Pie o fladze”,

II miejsce – Magdalenie Lalewicz z IV LO, ktra zaprezentowaa wiersz Stanisawa Baliskiego – „Ojczyzna Szopena”,

III miejsce – Viktorii Paweckiej z I LO za prezentacj utworu Zbigniewa Herberta – „Pan od przyrody”,

Wyrnienie otrzymaa Martyna Grieger z I LO, ktr usyszelimy w wierszu Kazimiery Iakowiczwny – „Ojczyzna”.

W kategorii pie patriotyczna:

I miejsce – Karolinie Zitek z VIII LO za pie: „Moja litania” (s. i muz. Leszek Wjtowicz)

II miejsce – Angelice Kozowskiej z IV LO za prezentacj pieni – „Polskie kwiaty” (s. i muz. Magdalena Nazaretanka)

Jury przyznao dwa rwnorzdne miejsca uczennicom:

III miejsce – Wioletcie Wojniak z Zespou Szk Gastronomiczno-Hotelarskich za wykonanie pieni z repertuaru Ireny Santor „Powrcisz tu”

III miejsce – Weronice Zawadzkiej z Zespou Szk Gastronomiczno-Hotelarskich, ktr usyszelimy w pieni autorstwa Jacka Kaczmarskiego „A my nie chcemy ucieka std”

Nagrod specjaln Przewodniczcego Komisji Midzyzakadowej NSZZ „Solidarno” Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu otrzymaa:

Natalia Czajkowska z IV LO za przedstawienie utworu Zbigniewa Herbert „Przesuchanie anioa”.

Konkurs przygotoway prof. Sylwia Bielski i prof. Iwona Orlacz.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ