UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]

24 kwietnia 2014 r.

Od 28 kwietnia obowizuje nowy plan lekcji. Szczegy w dziale PLAN


17 kwietnia 2014 r.

W zwizku z obnieniem wymiaru czasu pracy pracownikw niepedagogicznych o 8 godzin w miesicu maju 2014r. (zgodnie z art. 1302 Kodeksu Pracy) z powodu wystpienia wita w dniu 03 maja 2014r. w sobot, ustala si dzie 02 maja 2014r. (pitek) dniem wolnym od pracy w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.


11 kwietnia 2014 r.

Pielgrzymka do Czstochowy

Uczestnicy fakultetu z WOS-u wzili dzisiaj udzia w obchodach rocznicy mordu polskich policjantw w Twerze przez NKWD. Uroczystoci odbyway si w Katowicach.


11 kwietnia 2014 r.

Wycieczka przedmiotowa do ywca

Uczniowie klas I uczestniczyli dzisiaj w wycieczce przedmiotowej do ywca.
Celem wyjazdu byo zapoznanie uczniw z przebiegiem procesw biotechnologicznych w przemyle oraz zapoznanie z histori i architektur ywca.


4 kwietnia 2014 r.

Turniej piki nonej dla dzieci niepenosprawnych intelektualnie

Ju po raz kolejny prawie 50 osobowa grupa wolontariuszy z naszej szkoy uczestniczya w turnieju piki nonej dla dzieci niepenosprawnych intelektualnie, ktry odby si w hali "Na Skarpie".


3 kwietnia 2014 r.

Zajcia integracyjne z osobami niepenosprawnymi

Uczennice klas I uczestniczyy dzisiaj w zajciach integracyjnych z osobami niepenosprawnymi w EDTERKu w SP nr 4.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ