UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2014]
26 czerwca 2014 r.

Prosz o odbir pozostawionych rzeczy w szatni !!!!!

Prosz o zwrot wypoyczonych ksiek z biblioteki !!!!!
26 czerwca 2014 r.

Zakoczenie roku szkolnego

Klasy I - 09.00

Klasy II - 10.00
23 czerwca 2014 r.

W najblisz sobot, 28 czerwca 2014 roku w Operze lskiej odbd sie dwa przedstawienia (o 14.30 i o 18.00 ) musicalu „Metro” z muzyk Janusza Stokosy, przygotowane przez uczniw IV klasy II stopnia Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej im. Fryderyka Chopina i studentw Pastwowej Wyszej Szkoy Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydzia Teatru Taca w Bytomiu, z udziaem uczniw: IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego i I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Smolenia w Bytomiu, I Liceum Oglnoksztaccego im. Juliusza Sowackiego w Chorzowie i II Liceum Oglnoksztaccego im. Stanisawa Staszica w Tarnowskich Grach.

Wydarzenie objte Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia. Wsporganizatorami s: Opera lska, Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna im. Fryderyka Chopina i Pastwowa Wysza Szkoa Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydzia Teatru Taca w Bytomiu. Bezpatne wejciwki mona odebra w sekretariacie Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej i w kasie Opery lskiej

Pierwsze przedstawienie, przygotowane przez ten sam zesp odbyo si rok temu w Bytomskim Centrum Kultury... gwn rol odtwarzaa Dagmara Szczepanik – obecnie uczennica naszej szkoy.

Artyku o tym wydarzeniu ukaza si w tygodniku „ ycie Bytomskie” w lipcu ubiegego roku: „Aktorzy wystpujcy w musicalu zagrali przekonujco i radonie. piewali o swoich marzeniach, ale take o tym, e warto je realizowa.”

"http://zyciebytomskie.pl/index.php/ZB/arch_art/modzi-wystawiaj-metro-czyli-nie-mogo-si-nie-uda


23 czerwca 2014 r.

Rozdanie wiadectw maturalnych odbdzie si 27 czerwca 2014r. o godzinie:

- klasa 3A - 10.30
- klasa 3B - 11.15
- klasa 3C - 12.00
- klasa 3D - 12.45
- klasa 3E - 13.30
- absolwenci - 14.30


23 czerwca 2014 r.

WAKACYJNE TARGI PRACY

Modzieowe Biuro Pracy OHP w Radzionkowie i Tarnowskich Grach

zapraszaj na

Wakacyjne Targi Pracy

27 czerwca 2014 r. (pitek)

10.00 - 12.00

Filia Modzieowego Biura Pracy ul. Kuaja 19

41-922 Radzionkw

Oferujemy:

 oferty pracy staej i krtkoterminowej dla absolwentw, modziey uczcej si i osb pozostajcych bez pracy
 oferty pracy za granic
 oferty szkolenia kursowego, przekwalifikowania zawodowego


17 czerwca 2014 r.Nr sprawy: OZ/0612- 3 /14
Bytom, dnia 13.06.2014r.
Dyrektorzy Szk Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

W zwizku z dziaaniami prowadzonymi w ramach profilaktyki uzalenie od rodkw psychoaktywnych oraz konsekwencji nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania UV, Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu zwraca si z prob o zamieszczenie na stronach internetowych Pastwa placwek zaczonych materiaw edukacyjnych.

Materiay mona wykorzysta rwnie w trakcie prowadzonych zaj lekcyjnych.

Zaczniki: 1. Informacja nt. skutkw zdrowotnych wynikajcych z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka
2. Dopalacze-wypalacze – rodki zastpcze – ulotka

Informacja nt. skutkw zdrowotnych wynikajcych z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka 1
Informacja nt. skutkw zdrowotnych wynikajcych z nadmiernego korzystania z promieniowania UV - ulotka 2
Dopalacze-wypalacze – rodki zastpcze – ulotka 1
Dopalacze-wypalacze – rodki zastpcze – ulotka 2

Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu

mgr Jolanta Wsowska


5 maja 2014 r.

Fotoreporta z Dni Otwartych


10 czerwiec 2014 r.

Mistrzostwach Polski Seniorw w akrobatyce sportowej

Na odbywajcych si w ubiegy weekend w Warszawie Mistrzostwach Polski Seniorw w akrobatyce sportowej, skokach na ciece i trampolinie uczennica 1 klasy IV L.O w Bytomiu Marta rutwa zdobya zoty medal w konkurencji Trjki kobiet kategorii senior. Marta wraz z reprezentacj Polski w akrobatyce sportowej rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw wiata w akrobatyce sportowej, ktre odbd si w lipcu w Paryu.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ