UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2013]


28 stycznia 2013 r.

Dzie Bezpiecznego Internetu

Uprzejmie informujemy, e 5 lutego przypadaj obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zapraszamy serdecznie do udziau i przedstawienia wasnych inicjatyw promujcych idee DBI.


25 stycznia 2013 r.

Wyniki wyborw na Przewodniczcego SU

25.01.2013r.1. Gosw oddanych: 407

Gosw wanych: 365

Gosw niewanych: 42

2. Wynik:

MAGDALENA MOCISKA: 218 (54 %)

Joanna Idzik: 147 (36 %)

Gratulujemy!!!


22 stycznia 2013 r.

Koncert w Domu Opieki!

W dniu 22 stycznia uczniowie naszej szkoy udali si pod opiek prof.Furtak i prof. Jastrzbskiego do Domu Opieki prowadzonego przez Siostry Boromeuszki. Podczas koncertu poczonego z recytacj utworw o tematyce witecznej uczniowie zaprezentowali znane koldy polskie, niemieckie i angielskie. Na twarzach mieszkacw mio byo zobaczy umiechy i wzruszenie zwizane z wystpem. Szkolny klub wolontariatu przygotowa dla kadego drobne sodkie upominki:Ach, jak przyjemnie byo otrzyma oklaski od osb , ktre na co dzie borykaj si z trudnociami losu. Najwiksze wraenie na nas wywary jednak upominki- papierowe motylki- wasnorcznie wykonane przez mie "babcie". Umwilimy si ju na ponown wizyt wiosn.


21 stycznia 2013 r.

Wybory Przewodniczacego Samorzdu Uczniowskiego ju 25 stycznia!!!

Nasze kandydatki:
Asia Idzik 2c
Magda Mociska 2d


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ