UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2013]

29 listopada 2013 r.

Noc filmowa

W nocy z 29 na 30 listopada 100 uczniw szkoy uczestniczyo w nocy filmowej. Czas wypeniy projekcje filmw w 3 salach oraz zajcia przygotowane przez organizatorw nocy.


28-29 listopada 2013 r.

Zajcia dla przedszkolakw z okazji andrzejek

Uczniowie klasy IF i 1B przygotowali zajcia dla przedszkolakw z okazji andrzejek. Odwiedzili Przedszkola nr 24 i 29.


27 listopada 2013 r.

Przedstawienie muzyczne Rock-opery w "Krzyacy"

Grupa uczniw naszej szkoy uczestniczya w przedstawieniu muzycznym Rock-opery w "Krzyacy". w hali widowiskowej w "Spodku".


26-27-28-29 listopada 2013 r.

Prbna matura z jzyka polskiego

Uczniowie klas III mieli okazj sprawdzi swe umiejtnoci przed egzaminem maturalnym. Do matury z OPERONEM z jzyka polskiego przystpio 156 osb, egzamin z matematyki pisao 155 osb, matur z jzyka obcego pisano z jzyka angielskiego i niemieckiego na poziomie podst i rozszerzonym. 29 Listopada trzecioklasici przystpili do egz. z przedmiotw na poziomie rozszerzonym: matematyka, jzyk polski, historia, biologia, fizyka.


21 Listopada 2013 r.

Konferencja z okazji wiatowego Dnia Rzucania Palenia

Klasa 3e uczestniczya w dniu dzisiejszym w konferencji z okazji wiatowego Dnia Rzucania Palenia. Impreza przygotowana zostaa przez Pastwowego Powiatowego Inspekora Sanitarnego w Bytomiu oraz Centrum Onkologii w Gliwicach.


20 Listopada 2013 r.

Obchody Midzynarodowego wita Uytkownikw i Pasjonatw Systemw Informacji Geograficznej (GIS)

Grupa uczniw klas II uczestniczya w obchodach midzynarodowego wita uytkownikw i pasjonatw Systemw Informacji Geograficznej (GIS). Zajcia, jak co roku, odbyway si w Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych.


19 Listopada 2013 r.

Kolejny wykad w ramach Wszechnicy Informatyki

W dniu dzisiejszym grupa uczniw klas II uczestniczya w kolejnym wykadzie w ramach Wszechnicy Informatyki.


14 Listopada 2013 r.

Konferencja na temat transplantologii

Grupa uczniw klas II uczestniczya dzisiaj w konferencji na temat transplantologii, zorganizowanej przez Zesp Policealnych Szk Medyczno-Spoecznych w Bytomiu.


14 Listopada 2013 r.

Spotkanie "Dotyk historii i wielka przygoda. Modzie w wyprawach na kresy"

Grupa uczniw klas II uczestniczya dzisiaj w spotkaniu "Dotyk historii i wielka przygoda. Modzie w wyprawach na kresy", ktre odbyo si w Bytomskim Centrum Kultury.


7 Listopada 2013 r.

Lekcja muzealna

Grupa uczniw klas II, w ramach przedmiotu przyroda uczestniczya dzisiaj w lekcji muzealnej o tematyce ekologicznej w Muzeum Grnolskim w Bytomiu.


7 listopada 2013 r.

Midzyszkolny Konkurs Prozy Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”

W dniu 07.11.2013r., w ramach obchodw 95 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci,w IV LO odby si Midzyszkolny Konkurs Prozy Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”- to kolejna edycja tego konkursu. Organizatorami konkursu byli:
IV Liceum Oglnoksztacce im.Bolesawa Chrobrego w Bytomiu
Komisja Midzyzakadowa NSZZ „Solidarno”Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu
Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu. W konkursie udzia wzio 30 wykonawcw-uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych Bytomia. Ich wystpy oceniao jury w skadzie:
-mgr Danuta Szymczyk-reyser teatralny-MDK nr1
-mgr Helena Colik- reprezentujca Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego
-mgr Andrzej Kiebusiewicz – przedstawiciel NSZZ”Solidarno”Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu
mgr Iwona Orlacz -reprezentujca IV Liceum Oglnoksztacce im.Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.

Uczestniczcy w konkursie uczniowie naszej szkoy zdobyli:
-w kategorii poezja patriotyczna wyrnienie otrzymaa Martyna Wiecha – kl.1a – za recytacj wiersza K.K.Baczyskiego -”Bye jak wielkie stare drzewo”
-w kategorii pie patriotyczna – Dagmara Szczepanik – kl.1c -zdobya I miejsce za wykonanie pieni-„Miejcie nadziej”.

Laureatkom gratulujemy!

Konkurs przygotoway nauczycielki mgr Sylwia Bielski i mgr Iwona Orlacz6 listopada 2013 r.

PRAWDY POLAKW I POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGOCI

Dnia 06.11.2013r. odbya si szkolna akademia,ktra uzyskaa charakter uroczystoci miejskiej,poniewa zaszczycili j swoj obecnoci znamienici gocie:
- wiceprezydent Miasta Bytomia-pani Aneta Latacz
- przewodniczca Rady Miejskiej Bytomia-pani Danuta Skalska
- inspektor Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu-pani Helena Colik
- inspektor Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu-pan Jacek Telga
- prezes Zwizku Nauczycielstwa Polskiego -oddzia w Bytomiu-pani Anna Cholewiska
- przewodniczcy Niezalenego Samorzdnego Zwizku Zawodowego
„Solidarno”Pracownikw Owiaty i Wychowania Bytom-Radzionkw-Piekary lskie a zarazem radny Rady Miejskiej w Bytomiu-pan Alfred Pyrk.
Dyrektor szkoy,pan Tadeusz Paliga powita goci i modzie przybyych na akademie,po czym gos zabraa pani Danuta Skalska, ktra opowiedziaa o swoich przeyciach zwizanych z akademi, w ktrej uczestniczya ponad 50 lat temu a bya to akademia (obowizkowa) zorganizowana na cze Rewolucji Padziernikowej. Wyrecytowaa wiersz chwalcy Lenina i Zwizek Radziecki zaznaczajc, e o wicie 11 listopada,polskim wicie, moglimy tylko marzy.
Nastpnie zacza si cz artystyczna akademii,w ktrej uczestniczyli uczniowie prawie wszystkich klas. Przedstawili proz,poezj i pieni patriotyczne od takich,ktre powstay w 1918 roku a do zupenie wspczesnych. Usyszelimy przemwienie Jzefa Pisudskiego,pie „Pki biaych r”obejrzelimy prezentacj przedstawiajc legiony wraz z pieni „Pierwsza brygada”.
Prezentowano utwory 20-lecia midzywojennego,okresu Polski Ludowej,Stanu Wojennego .a po utwory wspczesne ,zakoczone pieni”Ja to mam szczcie”.Moemy stwierdzi,e ta akademia bya prawdziw lekcj polskiego patriotyzmu.
Modzi wykonawcy prezentowali wybrane utwory w sposb dojrzay i wietny artystycznie.Akademi przygotowali nastpujcy uczniowie:
KLASA IA:
-Martyna Wiecha
-Alicja wirk
-Jakub Boruta
KLASA 1C:
-Magdalena Gocicka
-Kamila Nagel
-Dagmara Szczepanik
KLASA 1F:
-Mateusz Bujoczek
-Natalia Czajkowska
-Roksana Kauziska
-Dominika Placek
KLASA 2B:
-Magdalena Lalewicz
-Magdalena Geppert
-Wiktoria Stankiewicz
2 KLASA 2C:
-Patryk Kaczmarek
KLASA 2D:
-Maria Hory
KLASA 2E:
-Bartosz Czajka
-Wojciech Ilnicki
-Pawe Knejski
KLASA 3A:
-Tomasz Bry
-Klaudia Frydrychowska
KLASA 3B:
-Bartomiej Szymak
KLASA 3C:
-Wiktoria Ferdyn
-Martyna Gawe
-Aleksandra Mitas
-Angelika Nieradzik
-Nikolina Rudakiewicz
-Dagmara Szafraniec
-Dagmara leboda
-Weronika Wolska
KLASA 3D:
-Monika Haa
-Magdalena Mociska
-Sawomir Nas
-Daniel Paruch
-Robert Zawrzel -opracowanie prezentacji multimedialnej

Scenografi opracowali uczennice i uczniowie klasy 1F.

Akademi przygotoway nauczycielki:mgr Iwona Orlacz i mgr Sylwia Bielski


5 listopada 2013 r.

95 rocznica Odzyskania Niepodlegoci

W zwizku z 95 rocznic odzyskania niepodlegoci, IV Liceum Oglnoksztacce organizuje dwie imprezy artystyczne, zwizane z tym witem.
W rod, 6 listopada akademi szkoln, ktr obecnoci swoj zaszczyc wadze Bytomia, przedstawiciele Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego oraz owiatowych zwizkw zawodowych.
W czwartek 7 listopada odbdzie si w naszej szkole Midzy szkolny Konkurs Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej "Polskie drogi do niepodlegoci". Do udziau w konkursie licznie zgosili si uczniowie bytomskich szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Organizatorkami uroczystoci s nauczycielki: Iwona Orlacz i Sylwia Bielski.


6 listopada 2013 r.

Planszwki

Zapraszamy 9 listopada 2013 r. o godz. 11.00 !!!!!!!
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ