UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2013]

26 kwietnia 2013 r.

Poegnanie klas trzecich

W auli IV Liceum Oglnoksztaccego imienia Bolesawa Chrobrego odbyo si poegnanie klas trzecich. Uroczysto szkoln uwietnio wprowadzenie odnowionego sztandaru szkoy. Uczniowie klasy trzeciej „b” z inicjatywy Szymona Ooga i Dominika Stochmiaka zaangaowali si finansowo w jego odrestaurowanie i doszycie orowi korony. Praca artystyczno–rzemielnicza zostaa wykonana w Zakonie Sistr Borymeuszek w Piekarach lskich. Zaangaowana w spraw wychowawczyni klasy Weronika Kaluba – Dydkowska jest dumna z postawy patriotycznej swoich uczniw i ich przywizania do symboli narodowych. Modzie klasy trzeciej „b” cieszy si, e zostawia trway lad swojej obecnoci w historii szkoy. Spoeczno Bytomia bdzie moga podziwia odnowiony sztandar w trakcie miejskich uroczystoci zwizanych z obchodami rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 Maja.


26 kwietnia 2013 r.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2013

W Parku Miejskim im. Franciszka Kachla odbyy si Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 2013. Nasza szko reprezentowali: Alicja Szymkowicz, Agnieszka Kos, Aleksandra Koaczek, Bettina Borek, Adam Bk i Piotr Szymkowicz.

Fotoreporta Bettiny Borek...


5 kwietnia 2013 r.

Wystawa fotografii "Bez Kliszy"

Fotoreporta Piotra Baraskiego z wernisau wystawy...


5 kwietnia 2013 r.

Wystawa fotografii "Przez Szko..."


5 kwietnia 2013 r.

Czy pomaganie jest przyjemne?

Za nami realizacja projektu UNICEF „ Wszystkie kolory wiata”. Zebrane rodki pomog w ratowaniu ycia dzieci w Czadzie. Ogromne podzikowania dla:

KLAS, ktre podjy wyzwanie i stworzyy podobizny naszych nauczycieli,

WYKONAWCW, ktrzy uszyli sympatyczne lalki

SPONSORW, ktrzy nabyli swoje podobizny i tym samym zasilili konto akcji

Mamy nadziej, e udzia w akcji dostarczy moc radoci oraz satysfakcji z zaangaowania wszystkim osobom uczestniczcym


5 kwietnia 2013 r.

Licealici z IV LO w Bytomiu pokazuj swoje zdjcia. Wystawa w CH Agora Bytomnews na www.bytom.naszemiasto.pl.. news na www.agorabytom.pl..


3 kwietnia 2013 r.

Bez Kliszy V przygotowania

Fotoreporta Piotra Baraskiego z dzisiejszych przygotowa do wystawy w Agorze


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ