UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2013]

17 grudnia 2013 r.

Mode Talenty

Uczennice IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu, Dagmara Szczepanik i Natalia Czajkowska wziy udzia w Wojewdzkim Midzyszkolnym Turnieju Modych Talentw, organizowanym przez Grnolskie Centrum Edukacji w Gliwicach. Obie uczennice zostay laureatkami tego konkursu: Dagmara Szczepanik w kategorii piosenki a Natalia Czajkowska w recytacji . W dniu 16.12.2013r.w siedzibie Grnolskiego Centrum Edukacji w Gliwicach odby si uroczysty koncert finalistw. Wystp uczestniczek nagrodzono gromkimi brawami: Dagmar za zaprezentowanie piosenki "My man" a Natali za recytacj utworu Zbigniewa Herberta "Domysy na temat Barabasza". Laureatkom gratulujemy! Uczennice do konkursu przygotowywaa mgr Iwona Orlacz


9, 16 grudnia 2013 r.

Warsztaty Bytomskiego Orodka Promocji Zdrowia

Uczniowie klas I uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych na temat narkotykw, prowadzonych przez Bytomski Orodek Promocji Zdrowia.


12 grudnia 2013 r.

Warsztaty zorganizowane przez SWPS w Katowicach

Uczniowie klasy 1 a uczestniczyli dzisiaj w warsztatach zorganizowanych przez SWPS w Katowicach "Lubi to. Bezpieczny seks" - najczstsze zaburzenia okresu dojrzewania, depresja nastolatkw, samobjstwa, jak pomc sobie i innym.


12 grudnia 2013 r.

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 4

Uczniowie klasy 3 d uczestniczyli dzisiaj w imprezie rodowiskowej w Szkole Podstawowej nr 4 dla dzieci Edterka


11 grudnia 2013 r.

Wizyta w przedszkolu

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 3 d przedstawili inscenizacj bajek J. Brzechwy w Przedszkolu nr 39 i 40 w Bytomiu.


9 grudnia 2013 r.

"ywa lekcja historii"

Uczniowie klas I d i I e uczestniczyli dzisiaj w "ywej lekcji historii", ktra odbya si w Urzdzie Miejskim w Bytomiu z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.


9 grudnia 2013 r.

Mikoajki w przedszkolu

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoy przygotowali zabaw mikoajkow w Przedszkolu nr 30.


6, 13 grudnia 2013 r.

Bytomscy doradcy zawodowi

Uczniowie klas III uczestniczyli w zajciach, prowadzonych przez bytomskich doradcw zawodowych, celem ktrych byo przygotowanie uczniw do przyszego funkcjonowania na rynku pracy.

9 grudnia 2013 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrw

Ucze klasy III d - Sawomir Nas otrzyma Stypendium Prezesa Rady Ministrw - gratulujemy!!!


4 grudnia 2013 r.

Seans filmowy w Bytomskiej "Agorze"

Klasa 2f uczestniczya dzisiaj w seansie filmowym w Bytomskiej "Agorze".


3-5 i 6 grudnia 2013 r.

Mikoajki w przedszkolu

Uczniowie klas I przygotowali zajcia z okazji mikoajek dla przedszkolakw w Przedszkolach nr 3, 5, 9, 25 i 29.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ