UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2012]

28 wrzenia 2012 r.

Wykaz dni wolnych

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z pniejszymi zmianami) informuj o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zaj dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013:

- 02 listopada 2012 r. (pitek)
- 02 maja 2013 r. (czwartek)
- 06 maja 2013 r. (poniedziaek)
- 07 maja 2013 r. (wtorek)
- 08 maja 2013 r. (roda)
- 09 maja 2013 r. (czwartek)
- 10 maja 2013 r. (pitek)
- 31 maja 2013 r. (pitek)

Dyrektor szkoy mgr Tadeusz Paliga


27 wrzenia 2012 r.

Wycieczka do Centrum Egzaminacyjnego British Council

Grupa uczniw klasy 2 d pod opiek p. Ewy Klimek pojechaa do Centrum Egzaminacyjnego British Council mieszczcego si w Katowicach. Podczas warsztatw uczniowie mieli moliwo zapoznania si z formatem i wymogami egzaminu FCE oraz mogli zadawac pytania, wic wszelkie dodatkowe informacje zostay im przekazane. Ostatni cz warsztatw powicono na prb czci ustnej egzaminu. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa a w szczeglnoci z ostatniej czci gdy mieli moliwo wypowiedzi przed innym egzaminatorem.


27 wrzenia 2012 r.

Wybory do Modzieowej Rady Miejskiej w Bytomiu

W dniu dzisiejszym odbyy si wybory do Modzieowej Rady Miejskiej w Bytomiu. Wybralimy 2 radnych.
Wyniki gosowania:
- Bubalik Edyta 125 gosw
- Burczyk Wojciech 166 gosw
Stypa Patryk 171 gosw.
Radnymi Modzieowej Rady Miejskiej, reprezentujcymi nasz szko zostali:
Stypa Patryk i Burczyk Wojciech.


25 wrzenia 2012 r.

Wycieczka do Doliny Dolnej Skawy

W dniu 25 wrzenia 2012 r. uczniowie klasy I b wraz z wychowawc p. Monik Sojk oraz p. Ew Wag mieli okazj uda si na wycieczk do Doliny Dolnej Skawy w celu obserwacji ostoi ptactwa wodnego. Wyposaeni w lornetki, lunety i klucze do oznaczania ptakw moglimy podziwia m.in. czaple siwe, lepowrony, perkozy dwuczube, abdzie nieme, kaczki krawki, yski i wiele innych. Dowiedzielimy si rwnie, i teren ten podlega szczeglnej ochronie w postaci obszaru NATURA 2000, ktrej celem jest zachowanie siedlisk wodnych i rzadkich gatunkw ptakw.


20 wrzenia 2012 r.

Dzie Sportu

Zoty Sikorak

IV LO w Bytomiu moe poszczyci si niebywaym sukcesem. Od pocztku rywalizacji na najbardziej usportowion szko w Bytomiu (2001) jeszcze adnej ze szk nie udao si zdoby pierwszego miejsca dwa razy z rzdu. Jeszcze wikszego wyczynu dokonaa modzie z IV LO w Bytomiu zdobywajc pierwsze miejsce zarwno w kategorii dziewczt jak i chopcw trzy razy z rzdu w 2010, 2011 i 2012.
Na sukces ten zoyo si wiele czynnikw:
- Po pierwsze wspaniaa modzie, ktra umiejtnie potrafi czy nauk z wyczynami sportowymi. adna z osb biorca udzia w zawodach sportowych nie ma problemu ze zdaniem matury.
- Po drugie pozytywny stosunek do udziau w rywalizacji sportowej dyrekcji i wikszoci grona pedagogicznego ktre nie stwarza problemw przy zwalnianiu uczniw na zawody.
- Po trzecie wypracowany przez nauczycieli wychowania fizycznego system selekcji, ktry wyania najlepszych uczniw do poszczeglnych dyscyplin sportowych.
- Po czwarte sportowy duch panujcy w szkole:
- systematyczne organizowanie dni sportu szkolnego
- organizowanie mistrzostw szkoy w rnych dyscyplinach
- systematyczne zajcia pozalekcyjne
- organizacja konkursu na najlepszego sportowca szkoy
- bardzo dobra baza (siownia, sala do aerobiku, stoy do tenisa stoowego oraz dua sala gimnastyczna)
- odbywajce si co roku obozy narciarskie i wyjazdy turystyczne
- uroczyste poegnanie absolwentw reprezentujcych szko

Wszystko to sprawia i do IV LO co roku garnie si modzie uzdolniona sportowo. Trjka nauczycieli (Danuta Grzela, Adam witek i Grzegorz Skibniewski) zdaj sobie spraw, e kiedy musi przyj kres tej zotej serii ale taki wyczyn pozostanie zawsze na kartach historii szkoy. Maj nadziej, e nowe pokolenia sprbuj powtrzy te sukcesy.
O popularnoci sportw w IV LO niech wiadczy ilo uczestnikw (118) w sportowym rozpoczciu roku szkolnego ktry mia miejsce w miniony czwartek.
Jak co roku, w naszym miecie odbyy si zawody sportowe IV Liceum Oglnoksztaccego.
118 uczniw., na zespole boisk „Torkacik” w dniu 20.09.2012r zmierzyo si w takich konkurencjach jak:
- pika noa
- pika siatkowa
- pika plaowa
- pika koszykowa

W pierwszej kategorii zwycizcami zostali uczniowie klasy IIe: Wojciech Szpyrka, Kamil Baejewski, Bartomiej Mazur, Jakub Kubica, Adam Bk, Wojciech Burczyk, ukasz Gocha oraz Mateusz Gawliczek. W konkurencji piki plaowej chopcw na podium stanli: Adam Bua i Karol Szumowski, natomiast w kategorii dziewczt Agnieszka Grochowska i Klaudia Drod.
W pice siatkowej najlepsza okazaa si klasa Id: Sindy Juraszek, Edyta Bubolik Diana Sozajska, Marta Hunger, Wojciech Rokita, Oskar Szwam. W rywalizacji piki koszykowej zwyciskimi druynami byy druyny skadajce si z uczniw: Jakuba Szmida, Sawomira Nasa, Filipa Szymczaka, Kamila Ostrowskiego, Piotra mudy, drug zwycisk druyn bya druyna: Agnieszki Sanigrskiej, Renaty Morawiec, Magdaleny Matysiak, Kamila Brol, Aleksandry Nas oraz Wiktorii Wjtowicz.

Zawody zostay zorganizowane dziki zaangaowaniu dyrektora IV Liceum Oglnoksztaccego mgr Tadeusza Paligi oraz nauczycieli wychowania fizycznego: mgr Danuty Grzeli, mgr Grzegorza Skibniewskiego oraz mgr Adama witka.


19 wrzenia 2012 r.

UWAGA!!! MATURZYCIZacznik 1a. Deklaracja absolwenta przystpujcego do egzaminu maturalnego w 2013 r. po raz pierwszy (w tym absolwenta, ktry przystpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2007 i nie uzyska wiadectwa dojrzaoci)

Zacznik 1b. Deklaracja absolwenta, ktry przystpi po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2012)

Zacznik 1c. Deklaracja absolwenta, ktry przystpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008–2009 i nie uzyska wiadectwa dojrzaoci, oraz absolwenta, ktry przystpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyska wiadectwo dojrzaoci i chce podwyszy wyniki egzaminw lub zda egzaminy z przedmiotw dodatkowych )

Tutaj znajdziesz pozostae deklaracje oraz dodatkowe informacje


17 wrzenia 2012 r.

Aktualizacja planu lekcji - zapraszamy do dziau Plan Lekcji


7 i 13 wrzenia 2012 r.

Pokazy dowiadcze na Uniwersytecie lskim

Modzie naszej szkoy wzia udzia w pokazach dowiadcze na Uniwersytecie lskim w ramach corocznego wita "Osobliwoci wiata fizyki". Zainteresowana tym przedmiotem grupa uczniw pod opiek Weroniki Kaluby-Dytkowskiej moga zgbi prawa termodynamiki, hydrostatyki oraz wasnoci materiaw uywanych od lat jak i powstajcych obecnie w laboratoriach.


7 wrzenia 2012 r.

Tematy do egzaminu ustnego z jzyka polskiego

Tematy do egzaminu ustnego z jzyka polskiego

<<=== do pobrania dokument *.doc ==>>7 wrzenia 2012 r.

Zebrania informacyjne dla Rodzicw

10 wrzenia o godzinie 17.00 odbd si

zebrania z rodzicami uczniw klas I, II i III.

Zebranie z rodzicami uczniw klas I F odbdzie si w czwartek 13 wrzenia o godzinie 17.00.28 sierpnia 2012 r.

ROZPOCZCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
3 wrzenia 2012 r.

Rozpoczcie roku szkolnego
dla uczniw klas I
o godz. 9.00 w auli szkoy
Rozpoczcie roku szkolnego
dla uczniw klas II i III
o godz. 10.00 - spotkania z wychowawcami klasowymi
Msza wita rozpoczynajca rok szkolny
dla uczniw IV Liceum Oglnoksztaccego
im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu
zostanie odprawiona
w Kociele NMP w Bytomiu o godzinie 8.00

OGOSZENIA


10 sierpnia 2012 r.

Materiay dla nauczycieli do pobrania - PROCEDURA DOPUSZCZANIA PROGRAMW NAUCZANIA W IV LICEUM OGLNOKSZTACACYM IM. BOLESAWA CHROBREGO W BYTOMIU

Plik do pobrania -----> zatwierdzenie_programu.doc <-----


27 lipca 2012 r.

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRCZNIKW

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

 Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniw z klas I-III szkoy podstawowej
- uczniw klasy IV szkoy podstawowej
- uczniw klasy I szkoy ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoy zawodowej, liceum oglnoksztaccego, technikum


Szczegy w dokumencie do pobrania ...tutaj

Wykaz podrcznikw dla klas I na rok szkolny 2012/2013

Do pobrania dokument w formacie *.doc
Wykaz podrcznikw dla klas II i III na rok szkolny 2012/2013

Do pobrania dokument w formacie *.doc4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ