UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2012]

30 marca 2012r.

XIV Targi Edukacyjne w Bytomiu

Klasy III uczestniczyy dzisiaj w XIV Targach Edukacyjnych w Bytomiu. Uczniowie mieli okazj zapozna si ze specjalnociami i kierunkami ksztacenia oraz zasadami rekrutacji na wysze uczelnie.


30 marca 2012r.

Wieczornica

Fotoreporta (autor: Kamil Kwany)


29 marca 2012r.

Targi Edukacyjne w Bytomiu i Radzionkowie

Reprezentacja uczniw naszej szkoy uczestniczya dzisiaj w Targach Edukacyjnych w Bytomiu i Radzionkowie, prezentujc ofert edukacyjn szkoy od roku szkolnego 2012/2013


29 marca 2012 r.

III Etap IX Edycji slskiego Konkursu Jzyka Niemieckiego

I miejsce Gloria Majowska 2a

Nagrody i dyplomy wrczali:

  • lski Kurator Owiaty p. Stanisaw Faber
  • Prezydent Miasta Chorzowa p. Andrzej Kotala
  • Dyrektor Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztacacych Nr 3 p. Krystian Biadacz

Uroczysto uwietni wykad pani prof. dr hab. Barbary Szewczyk o twrczoci artystycznej Janoscha


28 - 29 marca 2012r.

Wystawa interaktywna "Nauki dawne i niedawne"

Uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w wystawie interaktywnej "Nauki dawne i niedawne".


28 marca 2012r.

Warsztaty emisji gosu w orach

Uczniowie naszej szkoy - Aleksandra Goska (II b) i Micha Wolny (III c) uczestniczyli w warsztatach emisji gosu w orach w ramach przygotowania do finaowego wystpu w konkursie "Poezja Herberta".


26 marca 2012r.

BOLKI rozdane

Fotoreporta z przebiegu rozdania Bolkw 2012 (autor: Kamil Kwany)


23 marca 2012r.

Wyjazd naukowy do Centrum Kopernika w Warszawie

Uczniowie klas drugich i trzecich rozszerzenia z fizyki i chemii uczestniczyli w wyjedzie naukowym do Centrum Kopernika w Warszawie w ramach projektu "Poznaj, dotknij, sprawd".

Trudy podry zostay wynagrodzone moliwoci przeprowadzenia szeregu dowiadcze i obserwacji. Znajomo praw fizycznych po kursie szkoy redniej podpowiadaa, e nie ma w nich magii lecz umiejtne poczenie teorii z praktyk, ktre zachwyciy kadego.


22 marca 2012 r.

VI Wojewdzkie Spotkania Teatrw Jednego Aktora i Piosenki Aktorskiej

I miejsce Adrianna Jendroszek - gratulujemy!!!


21 marca 2012 r.

II Oglnopolski Konkurs Literacki


20 marca 2012r.

Seans filmowy "elazna dama"

W dniu dzisiejszym grupa uczniw klasy I d uczestniczya w seansie filmowym w Katowicach na filmie "elazna dama".


15 marca 2012r.

Przedstawienie teatralne w jzyku angielskim w Teatrze "Korez" w Katowicach

Grupa uczniw klasy II d uczestniczya dzisiaj w przedstawieniu teatralnym w jzyku angielskim w Teatrze "Korez" w Katowicach.


15 marca 2012r.

Wykad na Uniwersytecie lskim na temat antropogenezy i procesw endogenicznych

W dniu dzisiejszym, w ramach projektu "Poczuj, dotknij, sprawd - z nauk za pan brat" grupa 40 uczniw uczestniczya w wykadach na Uniwersytecie lskim na temat antropogenezy i procesw endogenicznych.


14 marca 2012r.

Warsztaty, zorganizowane z okazji "wita liczby PI".

Grupa uczniw klas II uczestniczya dzisiaj w wykadach w warsztatach, zorganizowanych z okazji "wita liczby PI".


14 marca 2012r.

III Konferencja Transplantologiczna „Przeszczep - jestem na tak”.

14 marca pod patronatem Prezydenta Bytomia, w sali sesyjnej Urzdu Miejskiego odbya si III Konferencja Transplantologiczna „Przeszczep- jestem na tak”.
Konferencja zorganizowana bya przez nasze liceum, we wsppracy z Fundacj Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi.
Spotkanie miao charakter edukacyjny, w przystpny sposb objaniao problemy wspczesnej transplantologii oraz ide dawstwa narzdw i tkanek.
Konferencja powicona bya pamici tragicznie zmarej bytomiance Zofii Kostek, ktra ya z dwoma przeszczepionymi narzdami. W czasie konferencji wywietlono film „Przeszczepy tkanek i narzdw- szansa na zdrowie i ycie”.
Obya si prelekcja na temat szpiku kostnego wygoszona przez p. Aleksandr Dylg z Wojewdzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Pan Jan Malinowski- opowiada, jak aktywne ycie prowadz osoby po przeszczepie serca. W dyskusji panelowej, ktra obya si w kocowej czci spotkania udzia wzili:

Ks. prof. Piotr Morciniec- bioetyk, wykadowca Uniwersytetu Opolskiego
Dr Adam May- koordynator „Poltransplantu”
Lek. med. Marek Krzykw-z Banku Tkanek
Jolanta Wszoek-z Banku Tkanek (kierownik projektu)
Dr Krzysztof Szczechowski- lekarz trasplantolog
W trakcie konferencji na parkingu przed Urzdem Miejskim sta autobus –ambulatorium Wojewdzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Mona byo honorowo odda krew oraz wpisa si do rejestru dawcw szpiku kostnego.
Spotkaniu uczestniczyo 160 uczniw bytomskich szk ponadgimnazjalnych.


13 marca 2012 r.Fotoreporta z przebiegu Dnia Odkrywania Talentw (autor: Kamil Kwany)


Fotoreporta z przebiegu Dnia Odkrywania Talentw (autor: Piotr Baraski)


9 marca 2012r.

Wystawa interaktywna "W wiecie fal"

Klasy II c i II d uczestniczyy dzisiaj w wystawie interaktywnej "W wiecie fal" w Muzeum Grnolskim w Bytomiu.


8 marca 2012 r.

XIV Midzyszkolny Konkurs Ortograficzny


6 marca 2012r.

W „ Hali na Skarpie” w Szombierkach odbyy si finay piki siatkowej w Bytomiu.

Dnia 6 marca 2012 roku w „ Hali na Skarpie” w Szombierkach odbyy si finay piki siatkowej w Bytomiu. Druyny walczyy o awans do zawodw rejonowych.
Nasza druyna w skadzie: Karol Szumowski, Max Rewa, Jarek Michalik, Dawid Dziaduch, Micha Cempulik, ukasz Boryczko, Filip Hajdrowski, Wojciech Szpyrka, Tomasz Miliszewski, Filip Luks oraz Adam Bua stanli gotowi do walki pod wodz nowego trenera Krzysztofa Materne. Take profesorowie witek oraz Skibniewski towarzyszyli w tym dniu chopakom. Mieli do rozegrania 2 wane mecze, ktre miay zadecydowa czy zwycistwo powdruje w nasze rce.
Pierwszym przeciwnikiem byo I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu. Od razu zauwaylimy przewag „ Sikoraka”. Druyna ze „ Smolenia” nie wykazywaa takich umiejtnoci jak nasza. Pierwszy set zakoczy si wynikiem 25:20 dla nas, ale do zakoczenia tego spotkania by potrzebny drugi set. Siatkarze naszej szkoy skupili si na grze i skoczyli mecz wynikiem takim samym jak w pierwszym secie. To Jarek Michalik zdoby ostatni punkt wygrywajc kocow akcj.
Natomiast drugi mecz wydawa si o wiele trudniejszy, gdy naszym przeciwnikiem bya druyna z „Budowlanki”. Do tej pory nie przegraa adnego spotkania, wykazujc wszystkie cechy prawdziwego sportowca. Obie druyny prowadziy wyrwnan gr i dostarczay wiele emocji kibicom. Pierwszy set szczliwe zakoczy si wynikiem 26:24 dla nas , do tego przyczynia si ostatnia akcja tego meczu, przeprowadzona przez uksza Boryczko. Drugi set to wiele nerww, poniewa „ Budowlanka” si nie poddaa i walczya do koca. Nie oddawaa za darmo adnego punktu i ostatecznie doprowadzia do tie-breaka. Po krtkiej przerwie nasi siatkarze skupieni na grze wyszli na boisko z zamiarem wygrania tego turnieju. Naley wspomnie o wspaniaej czapie Filipa Luksa, ktry doprowadzi do stanu, e nasza przewaga wzrosa do stanu 8:4. To spotkanie byo imponujce i pomimo dobrej gry naszego przeciwnika wygralimy z ostatecznym wynikiem 15:7.
Zatem wszystko zostao rozwikane… IV LO w Bytomiu zostao mistrzem tegorocznych zawodw piki siatkowej w Bytomiu i awansowao do kolejnych rozgrywek. Jest to niewtpliwie duy sukces i naley pogratulowa caej druynie oraz trenerowi. Jest to pierwsze mistrzostwo od bardzo dugiego czasu, ktre nie byoby moliwe bez pracy i wsparcia kadry nauczycielskiej.


6 marca 2012r.

Muzeum Grnolskie i kino

- Klasa 2 e udaa si dzisiaj do Muzeum Grnolskiego na wystaw "Nauki dawne i niedawne".

- Grupa klasy I d uczestniczya dzisiaj w projekcji filmu "elazna Dama" w Katowicach.


5 marca 2012r.

Muzeum Grnolskie i kino

Grupa uczniw klasy 3a uczestniczya dzisiaj w spektaklu teatralnym wg "Tango" Sawomira Mroka w BCK.


3 marca 2012r.

Koncert w Filharmonii lskiej

Grupa uczniw naszej szkoy uczestniczya dzisiaj w Koncercie w Filharmonii Slskiej "Cay ten jazz i blues"


3 marca 2012r.

Wyrnienie w Oglnopolskim XVII Piaseczyskim Zlocie Piosenki Rnej

Adrianna Jendroszek zdobya wyrnienie w Oglnopolskim XVII Piaseczyskim Zlocie Piosenki Rnej


1 marca 2012 r.

Narodowy Dzie Pamici „onierzy Wykltych”.

Klasa 2b uczestniczya w obchodach "Narodowego Dnia Pamici „onierzy Wykltych” w Katowicach w kinie "wiatowid".


1 marca 2012 r.

Narodowy Dzie Pamici „onierzy Wykltych”.

Konferencja edukacyjna w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu

Relacja z wydarzenia na stronach IPN.....


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ