UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2012]


31 maja 2012 r.

Dzie Dziecka w przedszkolu

31 maja 2012 r. klasa 2 e wraz z pani Judyt Szczchor zorganizowaa Dzie Dziecka w Przedszkolu nr 30. Byo karaoke, mini disco, zawody sportowe oraz zajcia z mas soln. Dzieciaki bardzo si cieszyy i byy wdziczne za zorganizowanie super imprezy. Niektrzy uczniowie z 2e chcieli nawet zamieni liceum na przedszkole :-)


30 maja 2012 r.

Koncert instrumentalny w wykonaniu Lidiy'i (skrzypce) i Sergiy'a ( bajan) z Ukrainy pod opiek pana Zygmunta Wilka

Dnia 30 maja 2012 roku w naszej szkole odby si koncert instrumentalny, ktry wykonali Lidiy'i (skrzypce) i Sergiy'a ( bajan) z Ukrainy pod opiek pana Zygmunta Wilka.

Pan Wilk wsppracuje z ytomierskim Obwodowym Zwizkiem Polakw na Ukrainie i koordynuje wieloletni prac na rzecz rozwoju kultury oraz czenia mieszkacw naszych regionw - Polski i Ukrainy.

Artyci propaguj przede wszystkim dziea Paderewskiego, ktry zwizany jest z ich ojczyzn.

Nasi uczniowie i profesorowie usyszeli nastpujce utwory:

- M. Berezowski - Sonata
- M. Skoryk - Huculski taniec
- I.J.Paderewski - Melodia
- W. Krl - Banjo i skrzypce
- R. Szczedrin - Naladowanie Albenizu
- M.Skoryk - Taniec hiszpaski
- F. Chopin - Preludia e-moll
- H.Wieniawski - Trzy mazurki ( "Kuiawiak", "Dudziarz", "Obertas")
- A. Bazzini - Rondo
- A.Khachaturian - Taniec z szablami

Krtkie biografie naszych goci :

Lidiya Futorska:
Urodzia si w 1981 roku we Lwowie. W 1988 r. rozpocza nauk w tzw. " Szkole Talentw" - Lwowskiej redniej Specjalnej Muzycznej Szkole im. S.Kruszelnickiej.
Pord pierwszych znacznych osigni skrzypaczki znalazy si:
- udzia w " Classik- premier" ( Kijw, 1994)
-zdobycie tytuu laureata festiwalu " Nowe imiona modych gwiazd Ukrainy" ( Kijw, 1996)
-przyznanie Stypendium Prezydenta Ukrainy
-konkurs im. M.Stryicharza ( Ukraina, 1994)
-konkurs im. M.ysenki ( Ukraina, 2002)
-konkurs im. A.Postacchini ( Wochy, 2003)
-konkurs im. Vaclava Humla ( Chorwacja , 2009)
-sta artystyczny w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina ( 2007-2009)
Koncertowa dziaalno skrzypaczki to zarwno wystpy z kameralnymi, symfonicznymi zespoami, jak rwnie liczne recitale solowe prezentowane zarwno na Ukrainie, jak i w innych pastwach.

Sergiy Chorowec:
Urodzi si 1980 roku na rwieszczynie. W latach 1996 - 1999 studiowa w Rwieskiej muzycznej szkole.
W 1999- 2004 by studentem Kijowskiej Narodowej Muzycznej Akademii im. P.Czajkowskiego, w teje akademii studiowa rwnie w katedrze operowo-symfonicznego dyrygowania ( 2004-2008).
2010-2011 dyrygent symfonicznej orkiestry Dniepropietrowskiego Pastwowego Konswerwatorium im. M. Glinki.
Od 2011 dyrygent Dniepropietrowskiej Obwodowej Filharmonii oraz gwny dyrygent Rwieskiej Obwodowej Filharmonii.
Twrcza wsppraca czy modego dyrygenta z wieloma utalentowanymi solistami . Czsto wsppracuje z kameralnym chrem " Zmartwychwstanie" pod kierownictwem Zasuonego Dziaacza Sztuki Ukrainy Aleksandra Tarasenki.
W swojej twrczoci duo uwagi okazuje muzyce epoki baroku, chocia ulubion dla dyrygenta nadal pozostaje epoka romantyzmu.

Mamy nadzieje, e pastwo Lidiya i Sergiy jeszcze nas odwiedz.

Magdalena Skowroska
Dagmara Szafraniec
Fotoreporta Bartomieja Dudy

Fotoreporta Piotra Burgera


29 - 30 maja 2012 r.

Zakoczy si projekt "Wsppraca modziey polskiej i szwajcarskiej"

Zakoczy si projekt "Wsppraca modziey polskiej i szwajcarskiej" w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji modego pokolenia do udziau w yciu publicznym- uczestniczyli w nim ucze kl. 2e Filip Luks i nauczycielka historii i wos mgr Karolina Mamcarczyk


25-26 maja 2012 r.

Wycieczka do Wiednia

41 uczniw naszej szkoy pod opiek p. Roberta Jastrzbskiego, p. Marcina Popiecha i p. Barbary witek uczestniczyo w wycieczce do Wiednia.


26 maja 2012 r.

Fina VI Oglnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentw"

W dniach 24-26 maja 2012r. w Warszawie odbywa si fina VI Oglnopolskiego Konkursu Fizycznego "Poszukiwanie Talentw" do ktrego zakwalifikowaa si uczennica klasy IIa Dorota Staczyk.
26 maja w budynku Uniwersytetu Warszawskiego odbya si obrona wczeniej nadesanych prac z nastpujcych kategorii:

  1. Dowiadczenia
  2. Fizyka i sztuka
  3. Fizyka i literatura
  4. Nauczanie fizyki

Cztery komisje zadaway Dorocie szczegowe pytania nie tylko z zakresu materiau realizowanego w szkole, ale rwnie wykraczajcego poza jego ramy. Przeprowadzone przez nasz uczennic dowiadczenie polegajce na badaniu ruchu balonu wypenionego wasnorcznie wytworzonym wodorem na tyle zainteresowao Komisj, e prezentowaa je jeszcze raz na gali konkursu.
Fina zakoczy si ogoszeniem wynikw i rozdaniem nagrd. Dorota Staczyk zajea w oglnopolskim konkursie 9 miejsce i uzyskaa a dwa wyrnienia w dziedzinach: "Najciekawsze dowiadczenie" i "Pisanie o fizyce".
Opiekunem Doroty Staczyk podczas przygotowywania prac jak i rywalizacji finaowej bya nauczycielka fizyki Weronika Kaluba-Dytkowska. Zainteresowanych szczegami odsyamy na stron internetow http://talenty.fuw.edu.pl


25 maja 2012 r.

Fina konkursu teatralnego "Szekspiriada" w WSZOP w Katowicach

Uczniowie kl. 1c pod opiek p. Joanny Jaksik zakwalifikowali si do finau konkursu teatralnego "Szekspiriada" w WSZOP w Katowicach, gdzie zajli 4. miejsce


22 maja 2012 r.

"Wygraj Bruksel"

W dniu dzisiejszym grupa naszych uczniw braa udzia w konkursie "Wygraj Bruksel"- do finau dostao si siedmiu uczniw naszej szkoy.


7 maja 2012 r.

Aleksandra Jdrzej zajmuje I miejsce w dyktandzie z jzyka francuskiego


2 maja 2012 r.

WEBQUEST-y dla klas 1A i 1C oraz grupy 2AD - biologia podstawy

Zapraszam do pobrania materiaw do nauki.

Wiadomo od p. Barbary witek

Co sycha Panie Darwinie?

W poszukiwaniu ewolucji…

DIETETYCY ..…W AKCJI


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ