UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2011]

13 stycznia 2011

Edukacja prozdrowotna

Klasy drugie uczestniczyy, w ramach edukacji prozdrowotnej, w zajciach powiconych profilaktyce raka piersi.
12 stycznia 2011

Wystawa fotograficzna "Bez Kliszy III"

Uczestnicy i organizatorzy
wystawy fotograficznej "Bez Kliszy III"
maj zaszczyt zaprosi wszystkich zainteresowanych
na wernisa wystawy, ktra odbdzie si
4 lutego (pitek) 2011 r. o godzinie 16.30.
w Modzieowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu
przy ulicy Powstacw Warszawskich 12

Serdecznie zapraszamy do GALERII "POD SZTRYCHEM"

Wernisa uwietni jazzowy koncert Basi Zachnik12 stycznia 2011

KONKURS na plakat promujcy szko

Zesp Promocji Szkoy, pod kierownictwem p. Sylwii Bielski, ogasza konkurs na:
 • plakat promujcy szkol (format A2)
 • broszur informacyjn o szkole
 • ulotk informacyjn o szkole
 • film promujcy szko.


  10 stycznia 2011

  Spotkanie z Adamem Zib

  W naszym liceum odbyo si spotkanie z Adamem Zib, studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. Adam w jzyku angielskim opowiada o swojej drodze na Harvard, poczwszy od pomysu, ktry zrodzi si w pierwszej klasie Katolickiego Liceum Oglnoksztaccego w Katowicach, poprzez pisanie testw wstpnych, po matur i wyjazd do Bostonu.
  Po przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego, okazao si, e nasz go zainspirowa sporo ludzi. Pokaza, e jeeli do czego si dy i si temu powica, wszystko jest moliwe. Aktualnie na Collage Harvard jest czterech polakw, lecz jeszcze nie ma absolwenta IV LO. Jeszcze...


  10 stycznia 2011

  Projekt "Ronij Zdrowo"

  W dniu dzisiejszym odbyo si spotkanie psychologa z klas 1 d, w ramach projektu "Ronij Zdrowo". Zajcia powicone byy zdrowemu trybowi ycia.


  5 stycznia 2011

  Matura prbna z jzyka angielskiego

  W dniu dzisiejszym 93 osoby pisay prbn matur z jzyka angielskiego na poziomie podstawowym a 42 osoby na poziomie rozszerzonym.


 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ