UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2011]

28 padziernika 2011

"Kongurencje, czyli kiedy 4+4=3"

Grupa uczniw klas 2 uczestniczya dzisiaj w wykadzie "Kongurencje, czyli kiedy 4+4=3", organizowanym przez studentw Koa Naukowego Matematykw Ul.


27 padziernika 2011

"Bitwa Warszawska"

Klasa 2e uczestniczya dzisiaj w projekcji filmu "Bitwa Warszawska"


24-26 padziernika 2011

Wycieczka do Wisy

Klasa 3a, pod opiek wychowawcy p. J. Furtak oraz p. M. Popiecha uczestniczya w wycieczce do Wisy. W ramach wyjazdu turystyczno - rekreacyjnego uczniowie zapoznali si z ofert regionalnych muzew oraz trasami turystycznymi Wisy i Cieszyna.


24 padziernika 2011

"Wprowadzenie na rynek pracy"

Klasy 3 uczestniczyy dzisiaj w warsztatach prowadzonych w ramach preorientacji zawodowej "Wprowadzenie na rynek pracy".


21 padziernika 2011

"Dni zdrowia i urody"

Grupa uczniw klasy 1e, pod opiek p.B.witek uczestniczya dzisiaj w wykadach i warsztatach organizowanych w ramach "Dni zdrowia i urody" przez Zesp Policealnych Szk Medyczno - Spoecznych w Bytomiu.


18 padziernika 2011

"Bitwa Warszawska"

Uczniowie klasy 2b uczestniczyli dzisiaj w seansie filmowym "Bitwy Warszawskiej".


12-14 padziernika 2011

"Poczuj, dotknij, sprawd - z nauk za Pan Brat"

Grupa uczniw naszej szkoy uczestniczya w kolejnym wyjedzie, realizownym w ramach projektu "Poczuj, dotknij, sprawd - z nauk za Pan Brat". Uczniowie mieli okazj pozna walory przyrodnicze Parku Narodowego Gr Stoowych oraz odby warsztaty przedmiotowe z biologii, geografii i fizyki.


7 listopada 2011 r.

Wyjazd do Teatru Korez w Katowicach

Modzie klas pierwszych naszej szkoy w dniu dzisiejszym braa udzia w spektaklu "Scenariusz dla 3 aktorw" Bogusawa Schaeffera.
Fotoreporta z wyjazdu - foto piotrb


19-20.10.2011

Midzynarodowa Konferencja w ramach projektu " Wsppraca modziey polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji modego pokolenia do udziau w yciu publicznym"

W dniach 19-20.10.2011 w Hebdowie k/Krakowa odbya si Midzynarodowa Konferencja w ramach projektu "Wsppraca modziey polskiej i szwajcarskiej w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji modego pokolenia do udziau w yciu publicznym". Nasz szko w tym projekcie reprezentowa bd: Filip Luks -ucze klasy 2e i Karolina Mamcarczyk-nauczycielka historii. Nasi przedstawiciele bd uczestniczy w warsztatach realizujcych w/w projekt w grudniu, marcu i kwietniu.Ostateczne podsumowanie projektu nastpi w czerwcu 2012 roku. Udzia w projekcie jest duym wyrnieniem dla naszej szkoy, do ktrego zakwalifikowao si 45 szk ponadgimnazjalnych z caej Polski.


24 padziernika 2011 r.

Czwartki z FILHARMONI

Zapraszamy wszystkich chtnych na czwartkowe koncerty do Filharmonii lskiej w Katowicach

CENA BILETW: 10 z + ok. 10 z za dojazd autokarem lub busem

INFORMACJE I ZGOSZENIA u

p. Agaty Sobo, p. Katarzyny Bugajskiej i p. Marty Zborowickiej-Antoszak

17.11.2011 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Gershwin, czyli amerykaski sen
Program: George Gershwin – suita z musicalu Amerykanin w Paryu
George Gershwin – Bkitna rapsodia na fortepian i orkiestr
Zgoszenia do 10.11.2011

8.12.2011 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Dziadek do orzechw: Co to jest „balet”?
Program:
Piotr Czajkowski – Dziadek do orzechw op. 71a, Walc z opery Eugeniusz Oniegin
Zgoszenia do 1.12.2011

12.01.2012 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Muzyka ze wiata filmw
Program:
Hans Zimmer – Piraci z Karaibw
Thomas Newman – Gdzie jest Nemo
Randy Newman – Toy Story
Grzegorz Ciechowski – Wiedmin
Elton John/Hans Zimmer – Krl Lew
John Williams – Gwiezdne wojny
Zgoszenia do 5.01.2012

23.02.2012 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Banie z Bliskiego Wschodu
Program:
Nikoaj Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35
Zgoszenia do 16.02.2012

8.03.2012 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Cay ten jazz i blues
W programie: standardy jazzowe oraz bluesowe
Zgoszenia do 1.03.2012

12.04.2012 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: A to jest chr
wystpi Chr Filharmonii lskiej
W programie m. in.:
Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin, Astor Piazzolla
Zgoszenia do 5.04.2012

17.05.2012 /czwartek/ godz. 17.00
KONCERT: Hiszpaski temperament
Program:
Emile Waldteufel – España walc op. 236
Joaquin Rodrigo – Fantasia para un gentilhombre (Fantazja dla szlachcica)
Georges Bizet – suita z opery Carmen (fragmenty)
Zgoszenia do 10.05.2012


20 padziernika

MISTRZOSTWA BYTOMIA W TENISIE STOOWYM DZIEWCZT

Rewelacyjnie zakoczyy si Mistrzostwa Bytomia w tenisie stoowym dziewczt. Zawody odbyy si 20.10.11r. Nasz szko reprezentoway:

1.Magdalena Hajda
2.Edyta Paweczyk
3.Aleksandra Pawowska
4.Stpniewska Anna - rezerwowa

Po wietnej grze dwie z naszych dziewczt znalazy si na podium. Wygrywajc wszystkie mecze w znakomitym stylu, pierwsze miejsce wywalczya Edyta Paweczyk pokonujc w finale drug nasz zawodniczk Magdalen Hajd. Trzecia nasza zawodniczka Aleksandra Pawowska zaja 5 miejsce przegrywajc walk o wejcie do pfinau z Edyt Paweczyk. Tym samym nasza druyna zakwalifikowaa si do Zawodow Rejonowych, w ktrych zmierzy si z druyn z Piekar Slskich.

Gratulujemy!!!


13 padziernika 2011 r.

Akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Galeria fotografii z Dnia Edukacji Narodowej - fotografie autorstwa Kamila Kwanego


12 padziernika 2011 r.

Nauka drog do sukcesu na lsku – III edycja

Nauka drog do sukcesu na lsku – III edycja Wydzia Edukacji przypomina, i do 31 padziernika 2011 r. trwa nabr wnioskw o przyznanie stypendium w ramach III edycji programu stypendialnego „Nauka drog do sukcesu na lsku”.
Projekt „Nauka drog do sukcesu na lsku" skierowany jest do uczennic i uczniw szczeglnie uzdolnionych w zakresie przedmiotw matematyczno-przyrodniczych i technicznych, ktrych niekorzystna sytuacja materialna stanowi barier w rozwoju edukacyjnym. Projekt w imieniu Samorzdu Wojewdztwa lskiego realizuje Wydzia Europejskiego Funduszu Spoecznego Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego. Stypendia s finansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, budetu pastwa oraz budetu Wojewdztwa lskiego. Obecnie realizowana jest III edycja projektu, ktra zostaa zaplanowana na rok szkolny 2011/2012. W ramach projektu moliwe bdzie przyznanie wsparcia stypendialnego 400 uczniom szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie speniajcy kryteria okrelone w regulaminie zainteresowani otrzymaniem stypendium wnioski (wraz z zacznikami) mog skada osobicie lub wysa na adres:
 Kancelarii Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa lskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 Kancelarii Midzywydziaowego Zespou Zadaniowego w Bielsku-Biaej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biaa;
 Sekretariatu Midzywydziaowego Zespou Zadaniowego w Czstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Czstochowa.

Szczegowe informacje na temat zasad ubiegania si o stypendium, Regulamin III edycji programu oraz wzory dokumentw dostpne s na stronie internetowej www.efs.slaskie.pl w zakadce Projekty systemowe/Poddziaanie 9.1.3/ III Edycja.


11 padziernika

Projekcja filmu "Bitwa Warszawska"

Klasa 2A, pod opiek wychowawcy p.E.Klimek, wybraa si do kina na projekcj filmu " Bitwa Warszawska".


10 padziernika

Autorski program profilaktyczny "Moja spowied"

Uczniowie klasy 2A i 1B, w ramach godzin wychowawczych, wzili udzia w autorskim programie profilaktycznym "Moja spowied", realizowanym przez klub KONTRA w Bytomiu .


10 padziernika 2011 r.

Nasz ucze Micha Wolny przyjty do grona uczestnikw programu pomocy wybitnie zdolnym.

Ucze klasy III c Micha Wolny zosta przyjty do grona uczestnikw programu pomocy wybitnie zdolnym w roku szkolnym 2011/2012. Program realizowany jest przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Micha w cigu roku szkolnego bdzie mia moliwo wzi udzia w seminariach humanistycznych i filmowych w Krakowie i Warszawie oraz w Wakacyjnych Spotkaniach Wielodyscyplinarnych.

Wszystkie dziaania i indywidualne konsultacje maj sprzyja rozwojowi jego talentu.


4 - 9 padziernika 2011 r.

Wyjazd do Brukseli

Ucze klasy III B, Maciej Mrowiec, w dniach 4 - 9 padziernika 2011 r. bra udzia w wyjedzie studyjnym do Brukseli. Wyjazd ten by nagrod w Wojewdzkim Konkursie "Wygraj Bruksel", organizowanym przez lski Zwizek Gmin i Powiatw. Podczas wyjazdu laureaci zwiedzali m. in. Komitet Europejski, Parlament Europejski, w ktrych zapoznawali si ze szczegowymi strukturami dziaania Unii Europejskiej. Ponadto zobaczyli wiele innych symboli Brukseli, a w fabryce czekolady degustowali prawdziw, belgijska czekolad.


7 padziernika

Warsztaty "Opanuj stres przed matur"

Klasy III w ramach godzin wychowawczych uczestniczyy dzisiaj w warsztatach "Opanuj stres przed matur". Warsztaty przeprowadzane byy przez psychologa z Wyszej Szkoy Zarzdzania Ochron Pracy.


6-7 padziernika

Wyjazd do Wisy

Klasa 2b uczestniczya w wyjedzie integracyjno-turystycznym do Wisy pod opiek wychowawcy p.W. Kaluby i p.S. Bielski. Pikna pogoda pozwolia wej w czwartek na Stoek, jednak w pitek nie udao si ju i w gry. Czwartkowy wieczr przy ognisku z kiebaskami umilali uczniowie grajcy na gitarze oraz harmonijce. Mona byo obserwowa gwiedziste niebo z dala od zanieczyszczenia wiatem.


6 padziernika

Prezentacja egzaminw z jz. angielskiego; Seans filmowy "Bitwa Warszawska"

Uczniowie klasy 3B pod opiek p.H. Malcher-Strojny uczestniczyli dzisiaj w prezentacji dotyczcej egzaminw z jz. angielskiego oraz wzili udzia w prbnych fragmentach egzaminu w British Council w Katowicach.

Klasa IC pod opiek wychowawcy- p.K. Mamcarczyk uczestniczya dzisiaj w seansie filmowym "Bitwy Warszawskiej".


6 padziernika

Przedstawienie musicalowe "Producenci" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

Grupa uczniw klas II i III, pod opiek p.M. Zborowickiej, A.Sobo i K. Bugajskiej uczestniczya w przedstawieniu musicalowym "Producenci" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.


6 padziernika 2011 r.

Stypendium Prezesa Rady Ministrw

"Nie dla szkoy, lecz dla ycia uczymy si" tymi sowami nasza uczennica klasy III a Dominika Zikowska rozpocza sw wypowied w imieniu osb wyrnionych Stypendium Prezesa Rady Ministrw, ktre otrzymay osoby z najwysz redni w szkole.

Uroczysto wrczenia nagrd odbya si dzisiaj w Tarnowskich Grach z udziaem wiceminister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas i przedstawicieli Kuratorium Owiaty w Katowicach, Delegatura Bytom.

Gratulujemy!!!


10 padziernika 2011 r.

Modzi gosowali !

Modzi gosowali !

30 wrzenia 2011 roku w naszej szkole odbyy si modzieowe wybory parlamentarne w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Modzi gosuj”, zorganizowane przez ucznia naszej szkoy, jednoczenie Radnego Modzieowej Rady Miejskiej-Dawida Jusiewicz.

Do udziau w wyborach zostao uprawnionych 330 uczniw klas pierwszych i drugich. Gosy oddao 287 uczniw, w tym 5 z nich oddao gosy nie wane..

Wyniki modzieowych wyborw parlamentarnych w naszej szkole przedstawiaj si nastpujco:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo 35
Komitet Wyborczy Polska jest Najwaniejsza 18
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 25
Komitet Wyborczy Ruch Palikota 111
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy- Sierpie ‘80 4
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 88


5 padziernika

Dzie Pierwszoklasisty

Dnia 5-tego padziernika odby si w naszej szkole Dzie Pierwszoklasisty, zorganizowany przez ubiegorocznych zwycizcw - klas 2 c.
Klasy pierwsze po dugim okresie przygotowa w kocu sprostay postawionym im zadaniom, t.j. nakrcenie zwiastunw bajek oraz wykonanie plakatw przedstawiajcych swoich wychowawcw. Reszta konkurencji zostaa niespodziank, a do tego dnia, dla uczniw jak i nauczycieli. Podczas caego przedsiwzicia odbywajcego si w auli szkolnej przedstawiciele pierwszych klas brali udzia w zabawnych konkurencjach, m.in. wyciganie chusteczek higienicznych pojedynczo z pudeka w jak najkrtszym czasie, "Klasoliada", czyli quiz o naszej szkole, karaoke oraz wiele innych. Wszystkie te konkurencje (plus fim i plakat) byy odpowiednio punktowane przez nasze wspaniae Jury. Obejrzelimy rwnie wszystkie filmy przygotowane przez pierwsze klasy. Wywoay one duo entuzjazmu wrd widowni.
Jednak mimo dobrego przygotowania w aspekcie filmw, trzeba przyzna, e Pierwszaki jeszcze nie za dobrze znaj swoj szko (quiz) oraz nie do koca potrafi w krtkim czasie zgra si i wsplnie zapiewa piosenk (karaoke), mimo wybitnej pomocy dziewczyn i chopakw z klasy 2c siedzcych na widowni, zadanie to w wykonaniu naszych debiutantw wypado niezbyt dobrze.
Na zakoczenie trudw i zmaga tego uroczystego dnia wsplnie zataczylimy nasz tradycyjny ju taniec szkoy - "Bomb". Podsumowujc, jako klasa druga, dziki wsplnemu zaangaowaniu, wsppracy oraz towarzyszcej przy tym wydarzeniu nieustannej zabawie, zorganizowalimy fantastyczny Dzie Kota, ktry mamy nadziej tegoroczni pierwszoklasici zapamitaj na dugo. Sprawio nam to wiele radoci, a co waciwe, efekt by zaskakujco bardzo pozytywny. Apelujemy wic do pierwszych klas - nie stresujcie si tak nigdy wicej! Dzie Pierwszoklasisty to Wasz Dzie, w ktrym chodzio o lepsze poznanie siebie nawzajem podczaj realizacji rnego typu projektw, a ju przede wszystkim o dobr zabaw dla wszystkich! Klasie zwyciskiej serdecznie gratulujemy i yczymy powodzenia w organizacji przyszorocznego Dnia Kota. Nauczycielom biorcym udzia w przygotowaniach, a pniej w samym Dniu, wszystkim uczniom przebranym oraz tym mniej przebranym za woony trud i zaangaowanie rwnie serdecznie dzikujemy!!! ;-)

Aga Sanigrska
Marcelina Kulawik
KLASA 2 C


4 padziernika 2011 r.

Warsztaty ekologiczne

4 padziernika grupa uczniw z klas drugich braa udzia w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez pracownikw Miasteczka Ekologicznego w Rogoniku. Na terenie byego kamienioomu szukalimy triasowych skamieniaoci i poznawalimy podstawowe zaoenia pracy geologa w terenie. Przy rdeku w Rogoniku oznaczalimy metodami chemicznymi jako wody oraz rozpoznawalimy organizmy wskanikowe dla wd I klasy czystoci.


3-4 padziernika

Wycieczka krajoznawczo-turystycznej w okolice Czorsztyna, Szczawnicy i Zakopanego

Klasa 2D pod opiek wychowawcy p.S. Bielskiej oraz p.K.Bugajskiej i M. Zborowickiej uczestniczya w wycieczce krajoznawczo-turystycznej w okolice Czorsztyna, Szczawnicy i Zakopanego. Turystom towarzyszya pikna pogoda i doskonae humory.


3 padziernika

Honorowe krwiodawstwo

Klasy III miay dzisiaj okazj zapozna si z ide honorowego krwiodawstwa. Wzorem lat ubiegych uczniowie penoletni bd mogli oddawa krew w czasie akcji organizowanych przez PCK.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ