UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2011]

30 listopada 2011r.

Dzie Angielski

30 listopada 2011 r. odby si Dzie Angielski, w ktrym wziy udzia klasy drugie.
Kada klasa wybraa przedstawicieli do prezentacji multimedialnej na temat uprzednio wylosowany, do udziau w quizie obejmujcym wiedz o historii, geografii i tradycjach w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz wykonania plakatu na temat "Jak przedstawiby kuchni angielsk?"

W quizie:

I miejsce zdobya klasa II b
II miejsce - II d
III miejsce - II a

W trzech konkurencjach quiz + plakat + prezentacja multimedialna:

I miejsce zdobya klasa II b
II miejsce - II d i II e
III miejsce - II a

Imprez przygotoway p. A. Klisiewicz i p. B. witek


30 listopada 2011r.

Podzikowanie dla szkoy

Nasza szkoa otrzymaa Dyplom za udzia w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej "Modzi gosuj 2011".
Przypomnijmy - akcj w naszej szkole koordynowa Dawid Jusiewicz - Radny Modzieowej Rady Miejskiej.


25 listopada 2011r.

Dzieciaki ze Szkoy Podstawowej nr. 1

"Alicja, mamo. Oeni si z Alicj." ."W przyszoci bd mieszkaa w Himalajach!" - te i inne zapewnienia niosy si echem po karytarzach naszego liceum dnia 25 listopada w godzinach popoudniowych. Nie, nie to nie uczniowie Sikoraka snujcy plany na najblisze lata. Tym razem przyszo przepowiaday sobie dzieciaki ze Szkoy Podstawowej nr. 1. Z okazji zbliajcych si Andrzejek chtni uczniowie klas 2e oraz 1d, we wsppracy z pedagogiem szkolnym p. Judyt Szczchor, zorganizowali dla nich gry i zabawy w klimacie bani i wrb, w trakcie ktrych mali odkrywcy mogli wykaza si m.in. sprytem, umiejtnociami tanecznymi, zdolnoci mylenia (bardzo) abstrakcyjnego czy sprawnoci ruchow.
Podzieleni na kilkuosobowe grupy, pod czujnym okiem opiekunw przedzierali si przez gszcz szkolnych korytarzy. W poszczeglnych salach mieli okazj spotka tzrech wrbitr, straszn wiedm, ktra lubia sycha "Macareny", dwa amorki, Bab-Jag z jej kotem wprost z bajki o Jasiu i Magosi... A to tylko maleka cz wszystkich atrakcji, ktre czekay na dzieci.
Wsplna zabawa zakoczya si sodkim poczstunkiem w Sali Lustrzanej i cho na buziach maluchw, opuszczajcych wraz z rodzicami budynek szkoy, gociy umiechy, to do dzi nie wiemy kto bawi si lepiej: uczestnicy czy organizatorzy ... ; )

Madzia Mociska 1d


22 listopada 2011r.

Podzikowanie dla szkoy za akcj krwiodawstwa

Nasza szkoa otrzymaa Dyplom za udzia w X Okrgowej Edycji Akcji Honorowego Krwiodawstwa PCK w roku szkolnym 2010/2011


22 listopada 2011r.

Nagroda dla Adrianny Jendroszek

Adrianna Jendroszek zdobya II nagrod w XXX Bytomskiej Scenie Recytatora w ramach V Bytomskiej Jesieni Literackiej


20 listopada 2011r.

Wyrnienie w XIX Konkursie Piosenki Poetyckiej "Jastrzbskie piewania"

Nasza uczenica Adrianna Jendroszek zdobya wyrnienie w XIX Konkursie Piosenki Poetyckiej "Jastrzbskie piewania"

Gratulujemy


19 listopada 2011r.

"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"

19.11.2011r. odbyo si w naszej szkole spotkaknie w ramach projektu "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej". Organizatorem bya Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.prof.Z.Religi w Zabrzu. W trakcie sesji przedstawiono naszym uczniom film edukacyjny przedstawiajcy problematyk przeszczepw narzdw i tkanek. Po filmie odbya si bardzo ciekawa dyskusja z prelegentami dotyczca problematyki filmu.
W spotkaniach uczestniczyli

 • pani Jolanta Wszoek z Banku Tkanek - prowadzca spotkanie,
 • lekarz med.: Adam May - przedstawiciel Poltransplantu,
 • dr n. med. Dariuisz Dobrowolski- tranplantolog,
 • Pan Waldemar Pudlo - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,
 • Pani Magdalena Tauola - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,
 • Pani Lucyna achecka - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,
 • Damian Rotel - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii,

  osoby po przeszczepie serca:
 • Pan Florian Tomala,
 • Pan Jan Malinowski
 • oraz uczniowie klasy II i III naszego liceum z nauczycielami.


  18 listopada

  Spotkania informacyjne dla rodzicw

  Dnia 21 listopada o godz. 17.00 odbd si zebrania z rodzicami uczniw klas I - III

  Serdecznie zapraszamy


  18 listopada

  Matury prbne

  W dniach 22 - 25 listopada odbd si matury prbne:

  • 22.XI - j. polski poziom podstawowy
  • 23.XI - matematyka poziom podstawowy
  • 24.XI - j. angielski, j. niemiecki, j. francuski - poziom podstawowy i rozszerzony
  • 25.XI - matematyka, j. polski, biologia poziom rozszerzony

  Uczniowie, ktrzy zadeklarowali zdawanie z jzykw obcych lub j. polskiego i biologii na poziomie rozszerzonym proszeni s o zgoszenie w sekretariacie, ktry z egzaminw bd pisa w dn. 24.XI i 25.XI

  Uczniw, piszcych egzamin maturalny, obowizuje strj odwitny.
  Prosimy o przyniesienie dowodw osobistych i dugopisw z czarnym wkadem.

  W dniu 24.XI - klasy I i II zaczynaj zajcia od 4 godziny lekcyjnej.


  18 listopada

  Rozpoczto internetowe gosowanie na filmy zgoszone w 4 edycji konkursu filmowego "matma mnie krci"

  Rozpoczynamy internetowe gosowanie na filmy zgoszone w 4 edycji konkursu filmowego "matma mnie krci"

  Gosowanie potrwa do 14 grudnia wcznie. 15 najlepszych filmw przejdzie do finau, gdzie zwycizc wyoni jury.

  Zasady oceniania

  Lista zgoszonych filmw

  YouTube/Kalkulatory

  Projekt klasy II C <------ Koniecznie zagosuj
  15, 17 listopada 2011r.

  Warsztaty "Radzenie sobie ze stresem"

  Klasy II uczestniczyy w warsztatach "Radzenie sobie ze stresem", ktre prowadzone byy przez pracownika Wyszej Szkoy Psychologii Spoecznej.


  16 listopada 2011 r.

  Doroczna kwesta organizowana na Cmentarzach przez Towarzystwo Mionikw Lwowa i Kresw Poudniowo -Wschodnich

  W dniach 30.10-1.11 2011r.modzie naszej szkoy ju 6 raz wzia udzia w dorocznej kwecie organizowanej na Cmentarzach przez Towarzystwo Mionikw Lwowa i Kresw Poudniowo -Wschodnich. Tym razem udao si zorganizowa 39 uczniw, ktrzy kwestowali na rzecz pomocy dla najbiedniejszych polskich dzieci z Kresw oraz na odnow Cmentarza Orlt Lwowskich. Zebrano kwot 16.888 PLN. Prezes Zarzdu Towarzystwa, mgr Danuta Skalska przesaa na rce dyrektora mgr Tadeusza Paligi podzikowania dla uczniw -kwestarzy i profesor Karoliny Mamcarczyk, ktra od lat propaguje t akcj wrd uczniw.


  16 listopada 2011r.

  Wycieczka edukacyjna do Krakowa

  W dniu dzisiejszym uczniowie klas II uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Krakowa, podczas ktrej zwiedzali oddzia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w podziemiach Rynku oraz wystaw malarstwa W. Turnera w Muzeum Narodowym - W. Turner - malarz ywiow.


  15 listopada 2011r.

  Modzieowa Nagroda w Dziedzinie Kultury WENA 2011

  Ucze klasy III Micha Wolny otrzyma Modzieow Nagrod w Dziedzinie Kultury WENA 2011 w kategorii literatura.  Gratulujemy!!!


  7 listopada 2011r.

  „Polskie drogi do niepodlegoci”

  W dniu 7 listopada br., dla uczczenia 93 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci, w IV LO im. Bolesawa Chrobrego odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej „Polskie drogi do niepodlegoci”.
  Organizatorami konkursu byli IV LO im. Bolesawa Chrobrego, Komisja Midzyzakadowa NSZZ „Solidarno” pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego.
  W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury w skadzie mgr Danuta Szymczyk (reyser teatralny),mgr Ewa Rafke – Kot (NSZZ „Solidarno”),mgr Helena Colik (Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego),oraz mgr Iwona Orlacz i wicedyrektor Boena Balcerak (IV LO) ocenio wystpy modych artystw.

  Jury oceniao wykonawcw w dwch kategoriach:
  - pie patriotyczna
  - poezja patriotyczna.

  Oceny jury:

  1. Kategoria Recytacja
   – Szkoy ponadgimnazjalne:
  - I miejsce – Adam Grzybowski - reprezentant II LO, ktry wystpi z wierszem Juliana Tuwima „Kwiaty Polskie” – fragment „My country is my home”
  - II miejsce – Damian Kamiski – IV LO za prezentacj poezji Zbigniewa Herberta „Przesanie Pana Cogito”
  - III miejsce – Filip Kaamaga – II LO. Ucze zaprezentowa monta tekstw poetyckich E.Lipskiej i J. Polkowskiego.
   – Gimnazja :
  - II miejsce – Karolina Zitek – Gimnazjum nr 14, ktra wykonaa wiersz Mieczysawa Ubysza „Ostatnia wiadomo”.
  2. Kategoria Pie Patriotyczna
   Szkoy ponadgimnazjalne:
  - I miejsce ex aequo: Magdalena Mociska - IV LO. Uczennica wykonaa piosenk „Ja to mam szczcie” z repertuaru Janusza Radka, i Adrianna Jendroszek IVLO, ktra wystpia w aranacji muzycznej (poezja piewana) do wiersza Zbigniewa Herberta „Odpowied”.
  - II miejsce Alicja Kaka i Szymon Og (duet) IV LO za piosenk „Stare miasto”, z repertuaru zespou LAO CHE.
   Gimnazja:
  - I miejsce Marta Mazur i Marta Gaidas z zespoem z Gimnazjum nr 7 za wykonanie pieni „Nasze miejsce na ziemi”- sowa Jzef Kondratowicz, muzyka Wojciech Trzciski
  - II miejsce – Angelika Kozowska Gimnazjum nr 2, ktra zaprezentowaa piosenk „Powrcisz tu”, sowa Janusz Kondratowicz, muzyka Wodzimierz Korcz
  - III miejsce – Dominika Maziarka Gimnazjum nr 7. Uczennica wraz z zespoem wykonaa utwr Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
  Nagrody specjalne Przewodniczcego Solidarnoci otrzymali :
  - Karol Knapik – Gimnazjum nr 2 za wykonanie pieni „Nim wstanie dzie”, sowa Agnieszka Osiecka, muzyka Krzysztof Komeda
  - Magdalena Rzeczkowska IV LO za pie „Biay krzy”, sowa Janusz Kondratowicz, muzyka Krzysztof Klenczon.
  Uroczysto przygotoway nauczycielki mgr Sylwia Bielski i mgr Iwona Orlacz.
  Fotoreportae z przebiegu Konkursu:


  7 listopada 2011

  "Ewolucja obszarw trawiastych"

  Grupa uczniw klas I uczestniczya dzisiaj w wykadzie dr Boczarowskiego "Ewolucja obszarw trawiastych"


  4 Listopada 2011

  Wycieczka przedmiotowa do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego"

  Klasy 3 uczestniczyy dzisiaj w wycieczce przedmiotowej do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego". Tradycyjnie zwiedzano Koci Franciszkanw, Muzeum St. Wyspiaskiego oraz Rydlwk


  2 listopada 2011r.

  II miejsce w Konkursie "O Zoty Jesienny Li"

  Nasz ucze Micha Wolny zdoby II miejsce w IX edycji Konkursu poezji piewanej "O Zoty Jesienny Li"

  Gratulujemy


  2 listopada 2011r.

  Wyrnienie w Konkursie Piosenki Turystycznej, Poezji piewanej i Sztuk Rnych "Wrzosowisko"

  Nasza uczenica Adrianna Jendroszek zdobya wyrnienie w XXIV Oglnopolskim Konkursie Piosenki Turystycznej, Poezji piewanej i Sztuk Rnych "Wrzosowisko"

  Gratulujemy


  2 listopada 2011r.

  I Miejsce w wojewdzkim konkursie fotograficznym "Miosz w Bytomiu"

  Nasza uczennica Agnieszka Bieda zdobya I Miejsce w wojewdzkim konkursie fotograficznym "Miosz w Bytomiu"

  Gratulujemy


 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ