UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]
5 wrzenia 2010

Plan lekcji

Nowy plan lekcji w dziale PLAN LEKCJI.


30 wrzenia 2010

Min termin skadania deklaracji maturalnych

W dniu dzisiejszym zakoczy si termin skadania deklaracji maturalnych. Przypominamy, e termin zgoszenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2011 r. Po tym terminie nie bdzie ju moliwoci dokonywania zmian w deklaracji. Wszelkie informacje zwizane z egzaminem maturalnym znajduj si w zakadce Matura 2011.
23 wrzenia 2010

VI Rajd Historyczny

23 wrzenia 2010 grupa 8 uczniw klasy Ib, pod opiek mgr Weroniki Kaluby-Dytkowskiej, uczestniczya w VI Rajdzie Historycznym "Szlakiem pamici - Spoeczne porozumienia 1980 r. na lsku". Organizatorem rajdu byo Biuro Edukacji Publicznej IPN KZpNP Oddzia w Katowicach. Celem rajdu byo poznanie miejsc historycznych zwizanych ze strajkami, podpisaniem porozumie jastrzbskich i katowickich oraz powstaniem i dziaalnoci NSZZ "Solidarno" w roku 1980.
Trasa rajdu prowadzia poprzez Katowice - Jastrzbie Zdrj - Dbrow Grnicz. Modzie miaa okazj spotka si z uczestnikami tamtych wydarze, poszerzy wiedz o przebiegu strajkw, o ruchu NSZZ "Solidarno" i przeomie 1980r. Usyszaa rwnie opini byego przewodniczcego tego zwizku, e: "Wolno, ktr udao si wywalczy, nie jest nam dana raz na zawsze, ale zaley od postawy przyszych pokole, uczestnictwa w yciu spoecznym i odpowiednich decyzji podczas wyborw".
Dodatkow atrakcj byo zwiedzanie byej Huty "Katowice" w Dbrowie Grniczej.
Dzie Otwarty Centrum Egzaminacyjnego British Council

W dniu 23 wrzenia 2010 grupa uczniw z klas 3a i 3e wzia udzia w Dniu Otwartym Centrum Egzaminacyjnego British Council w Katowicach. Uczniowie zapoznali si ze struktur i wymogami egzaminw FCE i IELTS, mieli rwnie moliwo wykonania kilku wicze z egzaminu FCE oraz zobaczenia czci ustnej tego egzaminu.
20 wrzenia 2010

Pokazy dowiadcze na Uniwersytecie lskim

20 wrzenia 2010 roku modzie klas trzecich, zainteresowana poszerzaniem wiadomoci z fizyki, wzia udzia w pokazach dowiadcze na Uniwersytecie lskim przygotowanych przez pracowni dydaktyczn w ramach corocznego wita nauki "Osobliwoci wiata fizyki". Eksperymenty przedstawiay zagadnienia z dynamiki, wiata dwikw oraz oddziaywa elektrycznych i magnetycznych. Uczestnikw szczeglnie zachwyciy fale stojce w postaci ognikw o rnych ksztatach, powstajcych na rurze z przepywajcym gazem pod wpywem zmieniajcych si dwikw.
9 wrzenia 2010

Spektakl w Teatrze Rozrywki

Grupa uczniw, pod opiek mgr Agaty Sobo uczestniczya w spektaklu "West Side Story" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.
6 wrzenia 2010

Zebrania Informacyjne dla Rodzicw

Wszystkich rodzicw zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z dyrekcj i wychowawcami klas, ktre odbdzie si w poniedziaek 6.09.2010 o godz. 17.00.
Rodzicw uczniw klas pierwszych zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem Szkoy, ktre dobdzie si w Auli. Nastpnie rodzice przejd do klas na spotkanie z wychowawcami.
2 wrzenia 2010

Propozycje tematw do egzaminu ustnego z jzyka polskiego

W zakadce Matura 2010 znajduj si propozycje tematw do egzaminu ustnego z jzyka polskiego w roku szkolnym 2010/2011.


Wycieczka do Biaowiey


W dniach 30.08.2010. - 2.09.2010. grupa uczniw klas III w ramach projektu "Poczuj, dotknij, sprawd - z nauk za Pan Brat" wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego braa udzia w wyjedzie naukowym do Biaowiey.

Nasza szkoa jako jedna z trzech szk bytomskich bierze udzia w projekcie unijnym "Poczuj, dotknij, sprawd - z nauk za Pan Brat". W ramach projektu organizowane s wyjazdy naukowe z zakresu biologii, geografii i fizyki, zajcia z jzyka angielskiego oraz ICT. Koszty zaj pokrywa Unia Europejska.
W dniach 30.08-2.09.2010 odbya si pierwsza naukowa wycieczka do Biaowiey. Oprcz zwiedzania Biaowieskiego Parku Narodowego uczniowie odwiedzili take Kampinoski Park Narodowy. W biaowieskim orodku odbyway si zajcia przedmiotowe. Przez cae cztery dni panowaa bardzo przyjacielska i sympatyczna atmosfera. Uczniowie uczyli si pracy zespoowej oraz poszerzali wiadomoci z dziedzin przyrodniczych. Wszyscy wrcili zadowoleni twierdzc, e nikt nie zapomni tego mile spdzonego czasu.


1 wrzenia 2010

Pocztek nowego roku szkolnego

Rozpocz si kolejny rok szkolny. Nauk w naszej szkole rozpoczyna 170 uczniw klas I. Uroczyste rozpoczcie roku odbyo si w auli szkoy a program artystyczny przygotowany pod opiek mgr. M. Kupczyka, przedstawili uczniowie oraz absolwenci szkoy.

W dniu dzisiejszym odbya si uroczysto wrczenia Nagrd Prezydenta Bytomia za wybitne osignicia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniw i studentw - mieszkacw Bytomia.
Nagrody otrzymay:
  • Kinga Stecua - absolwentka szkoy
  • Magdalena Skibniewska z kl 2B
  • Magdalena Lis - uczennica rozpoczynajca nauk w naszej szkole w klasie 2D


ZMIANY W STATUCIE SZKOY
Najnowsza wersja statutu szkoy dostpna jest w dziale STATUT

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ