UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]
31 marca 2010

Wykad prof. dr hab Janusz Arabskiego pt. "Jzyk a pe"

W dniu dzisiejszym prof. dr hab Janusz Arabski wygosi dla zainteresowanych uczniw naszej szkoy wykad pt. "Jzyk a pe". Wykad obejmowa nastpujce zagadnienia:
 • sposb wyraania pci w jzyku
 • rnice midzy jzykiem kobiet i mczyzn
 • zaleno uzdolnie jzykowych midzy kobietami i mczyznami

  25 marca 2010

  Konkurs miejski "Juliusz Sowacki - jego ycie i twrczo w oczach wspczesnych"

  W dniu dzisiejszym odby si konkurs miejski "Juliusz Sowacki - jego ycie i twrczo w oczach wspczesnych", w ktrym nasza uczennica Anna Zbik zaja I miejsce. Konkurs zorganizowa Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 4 w Bytomiu.
  24 marca 2010

  Wykad dr A. Boczarowskiego pt. "Geneza Wielkiego Wybuchu"

  W dniu dzisiejszym grupa uczniw naszej szkoy braa udzia w kolejnym wykadzie dr A. Boczarowskiego pt. "Geneza Wielkiego Wybuchu".
  24 marca 2010

  Lekcja w Muzeum lskim w Katowicach

  Grupa uczniw klas III braa udzia w dniu dzisiejszym w lekcji muzealnej "Oblicza secesji". Bogata ekspozycjaMuzeum lskiego w Katowicach umoliwia zapoznanie si z rnymi ciekawostkami, ktre kryj secesyjne sprzty i dziea sztuki.
  18 marca 2010

  Zajcia w Urzdzie pracy

  Kolejna grupa naszych uczniw braa udzia w zajciach, ktre odbyy si w Urzdzie Pracy w Bytomiu.
  16 marca 2010

  Oglnopolski Konkurs Recytatorski

  Adrianna Jendroszek uzyskaa nominacj do udziau w przesuchaniach etapu regionalnego w Katowicach 55 Oglnopolskiego Konkursu recytatorskiego.
  12 marca 2010

  wito liczby PI

  W dniu 12 marca poczone siy drugich klas fakultetowych matematycznych pod opiek mgr Weroniki Kaluby i mgr Henryka Kali wziy udzia, w czwartych ju, obchodach wita Liczby PI. Impreza organizowana na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu lskiego w Katowicach cieszya si naprawd du popularnoci. Oprcz zgbiania tajnikw nauk cisych na wykadach prowadzonych przez rzetelnych lektorw ("Od mioci do asymptonicznej swobody czyli krtka historia oddziaywa w przyrodzie" oraz "Zoty wiek kosmologii"), uczniom naszej szkoy dane byo uczestnictwo w niezwykle ciekawym pokazie praktycznym z fizyki "Sia, ktrej nie wida". Wrd eksperymentw nie zabrako zdumiewajcych rezultatw bada, czy te efektownych wystrzaw. Ostatecznie, by dopeni edukacyjnego przesania caego wypadu, uczniowie IV LO z powodzeniem zmierzyli si, ze stojcymi na wysokim poziomie trudnoci, amigwkami matematycznymi. Na koniec wrd wszystkich dao si sysze opinie o fachowej organizacji oraz bardzo ciekawej formie celebracji wita. Z pewnoci nie p6ozostanie to bez znaczenia podczas wyboru kierunku dalszej, policealnej edukacji.
  10 marca 2010

  Dzie Przedsibiorczoci

  Dziesitego marca uczniowie klas drugich IV LO w Bytomiu wzili udzia w "Dniu Przedsibiorczoci" - programie jednodniowych praktyk dla uczniw szk ponad gimnazjalnych. Program ten ma na celu:
  -Uwiadomienie uczniom zwizku pomidzy wysikiem woonym w wyksztacenie a karier zawodow,
  -Uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczce specyfiki zawodu, wymaganych kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  -Umoliwienie poznania relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy,
  -Unaocznienie modym ludziom koniecznoci dostosowania si do zmieniajcych si warunkw pracy.

  Do grona firm, ktre umoliwiy naszym uczniom odbycie praktyk doczyy:

  -Apteka „Fizjo” w Radzionkowie
  -Miejskie Przedszkole nr 12 w Piekarach lskich
  -Gimnazjum nr 6 w Bytomiu
  -Polska Dziennik Zachodni w Bytomiu
  -Przedszkole Miejskie nr 35 w Bytomiu
  -Apteka przy ul. Zabrzaskiej 10 w Bytomiu
  -A.T. Pegaz
  -Szkoa Podstawowa nr 51 w Bytomiu
  -Lecznica weterynaryjna „Equivet” w Gliwicach
  -Medyczne laboratorium diagnostyczne w Piekarach lskich
  -„Victoria” w Bytomiu
  -Przychodnia Weterynaryjna w Bytomiu
  -Przedszkole Miejskie nr 4 w Bytomiu
  -„wiat Jzykw” w Bytomiu
  -Autorskie Biuro Projektowo-usugowe „APP” w Bytomiu

  4 marca 2010

  Sesja naukowa w Liceum Mundurowym w Bytomiu

  4 marca 2010 r. uczniowie zainteresowani fizyk stosowan wzili udzia w sesji naukowej organizowanej przez Liceum Mundurowe w Bytomiu. Odwiedzajc kolejne stoiska powicone rnym zagadnieniom mieli midzy innymi moliwo zapozna si z fizycznymi aspektami nurkowania, wiczenia tyzny fizycznej i zasad dziaania rnego rodzaju broni. Z tajnikami strzelania i walki z si odrzutu zapozna ich kolega szkolny ukasz Rajfur zaangaowany na stoisku strzeleckim jako instruktor. Uczniowie oraz opiekunka grupy Weronika Kaluba - Dytkowska. Sprawdzili teori w praktyce oddajc pojedycze strzay i serie z prezentowanej broni. Nikt nie zgin.
  3 marca 2010

  Warsztaty - "Bytomski Przedsibiorca Jutra 2010"

  3 marca uczniowie "Sikoraka" uczestniczyli w warsztatach "Bytomski Przedsibiorca Jutra 2010". Organizatorami konkursu i warsztatw byli Prezydent Bytomia oraz Grnolska Wysza Szkoa Przedsibiorczoci im. Karola Goduli w Chorzowie. Celem warsztatw byo zaangaowanie uczniw w tworzenie projektw pozwalajcych unowoczeni Bytom w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji. Grupa w skadzie: Dominika Kopaczko, Karolina Kocielna, Adrian Skut, Kajetan Zdebel zaja II miejsce.
 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ