UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]

29 listopada 2010

Cholonek czyli dobry Pan Bg z gliny

Klasy trzecie uczestniczyy w spektaklu "Cholonek" w Teatrze Korez. Przedstawienie cieszyo si duym uznaniem uczniw.


26 listopada 2010

Wycieczka do Krakowa

Uczniowie klas 3 abd uczestniczyli dzisiaj w wycieczce przedmiotowej do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego". Podczas pobytu w Krakowie uczniowie zwiedzali Rydlwk, Koci Franciszkanw oraz uczestniczyli w lekcji powiconej kulturze Modej Polski w kawiarni "Zielony Balonik".


15 listopada 2010

wito Niepodlegoci

W dniu 15 listopada 2010r., w ramach obchodw wita Niepodlegoci, tradycyjnie ju w naszej szkole, odby si Midzyszkolny Konkurs Prozy, Poezji i Pieni Patriotycznej "Polskie drogi do niepodlegoci". Organizatorami konkursu byo IV LO, Komisja Midzyzakadowa NSZZ "Solidarno" Pracownikw Owiaty i Wychowania oraz Wydzia Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu.
W konkursie uczestniczyli uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bytomia oraz uczniowie gimnazjum z Chorzowa. Jury w skadzie: mgr Danuta Szymczyk, mgr Ewa Rafke-Kot, mgr Helena Colik, mgr Boena Balcerak ocenio wystpy modych wykonawcw.
W kategorii szk gimnazjalnych:
 1. miejsce zdoby zesp wokalny "Oktawa" - reprezentujcy Gimnazjum nr 10, za wykonanie pieni "Warszawskie dzieci".
  Jury przyznao rwnie uczniom szk gimnazjalnych 2 drugie miejsca:
 2. miejsce
  zespoowi w skadzie:
  Anna Zaborowska
  Klaudia Rysko
  Jakub Noculak
  - z gimnazjum nr 14 za wykonanie pieni Jacka Kaczmarskiego "Mury".
 1. miejsce
  Marcie Mazur z gimnazjum nr 7 za wykonanie pieni Jana Pietrzaka "eby Polska bya Polsk".

Uczniowie szk ponadgimnazjalnych zdobyli:
 • Grand Prix:
  Micha Surma reprezentujcy Zesp Szk Elektryczno-Elektronicznych za recytacj wiersza Jana Lechonia - "Pisudski"
 1. miejsce
 • Joanna Trynkos - I LO za wykonanie wiersza Juliana Tuwima "Kwiaty Polskie"
 • Adrianna Jendroszek - IV LO za recytacj utworu Zbigniewa Herberta "Odpowied"
  1. miejsca:
 • Mateusz Wal - z Zespou Szk Elektryczno-Elektronicznych za wykonanie wiersza Wadysawa Anczyca "Hej, strzelcy wraz",
 • Pawe Nowak - z I LO za przedstawienie utworu Juliusza Sowackiego "Grb Agamemnona"
 • Artur Sitowski - LO nr 8, za zaprezentowanie fragmentu Wielkiej Improwizacji - "Dziady cz.3"
 1. miejsca:
 • Damian Kamiski - IV LO za "Wiersz o Polsce" autorstwa Wojciecha Bka
 • Katarzyna Klama z Zespou Szk Gastronomiczno-Hotelarskich za wykonanie pieni "Dzi do ciebie przyj nie mog"

Wyrnienie:
 • Rafa Wiszowaty z Zespou Szk Gastronomiczno-Hotelarskich, za przedstawienie wasnego utworu pt."Katyski winowajco"
Z ramienia IV LO konkurs przygotoway:
 • mgr Sylwia Bielski
 • mgr Iwona Orlacz13-14 listopada 2010

Warsztaty szkoleniowe "Ambasador mediacji"

Grupa uczniw naszej szkoy uczestniczya w projekcie "Ambasador mediacji". 13-14 listopada odbyy si w ramach tego projektu warsztaty szkoleniowe w Wile-Gbcach w trakcie ktrych uczestnicy zapoznali si z podstawowymi wiadomociami dotyczcymi komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji. 22.12.2010. odbdzie si uroczyste zakoczenie projektu, poczone z wrczeniem uczestnikom certyfikatw "ambasadorw mediacji". Koordynatorem realizacji projektu na terenie naszej szkoy bya mgr Judyta Szczchor.


11 listopada 2010

We are the Champions!

W dniu dzisiejszym zosta rozegrany w Piekarach lskich Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar Niepodlegoci. W turnieju wystpia reprezentacja naszych nauczycieli wspieranych przez ich piekarskich kolegw. Nasi zawodnicy odnieli zdecydowane zwycistwo pokonujc druyny policji, lekarzy i radnych Piekar lskich. W finale zmierzyli si ponownie z policjantami odnoszc kolejne zwycistwo. Krlem strzelcw turnieju zosta Dariusz Bednarski. Barw IV LO bronili: Adam Maniura, Adam witek, Dariusz Bednarski i Leszek Piwko. Z nieznanych przyczyn w turnieju nie zagra kierownik druyny Grzegorz Skibniewski.


10 listopada 2010

Swito Niepodlegoci

W dniu dzisiejszym modzie klas I i II uczestniczya w akademii z okazji wita Niepodlegoci. Akademi przygotowaa mlodzie klasy III D pod opiek mgr Karoliny Mamcarczyk. Wsparcia udzielia kalsa III B wraz ze swoim wychowawc.
05 listopada 2010

Wycieczki naukowe

W dniu dzisiejszym klasa Ie uczestniczya w wykadzie na temat prywatyzacji oraz obserwowaa debat pt. "Akcjonariat obywatelski to najlepszy sposb na upowszechnianie wasnoci prywatnej w Polsce", ktra odbya si w Wyszej Szkole Biznesu w Chorzowie.
03 listopada 2010

Warsztaty naukowe

W dniu dzisiejszym klasy II zakoczyy cykl warsztatw "Uczenie si a sia twrczego i pozytywnego mylenia", realizowanych w zakresie preorientacji zawodowej.
02 listopada 2010

Wycieczki naukowe

Grupa uczniw naszej szkoy po raz kolejny uczestniczya w edukacyjnych zajciach wyjazdowych, zorganizowanych w ramach projektu "Poczuj, dotknij, sprawd", finansowanego ze rodkw Unii Europejskiej.
Realizacja projektu "Poczuj, dotknij, sprawd jest" odpowiedzi na zapotrzebowanie efektywniejszego ksztacenia w zakresie przedmiotw przyrodniczych, wspomaganych nauk jzykw obcych oraz ICT. Odzwierciedla ona ponadto trendy wspczesnej edukacji.
W Galerii zdj - 2010/2011 - zamieszczamy opis projektu oraz albumy fotograficzne.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ