UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]
30 kwietnia 2010

Zakoczyli nauk uczniowie klas III

W dniu dzisiejszym zakoczyli nauk uczniowie klas III. 30 uczniw otrzymao wiadectwa z wyrnieniem a najwysz redni - 5,3 uzyskaa uczennica klasy III b - Kinga Stecua.
Po oficjalnej czci akademii odbya si uroczysto "Lolkw" - czyli nagrd dla wyrniajcych si, pod rnymi wzgldami, uczniw klas III.
...dokument doc zawierajcy pen list wyrnionych

30 kwietnia 2010

Wane dla maturzystw na matury ustne z jzyka polskiego!!!

Podczas ustnych egzaminw z jzyka polskiego bdzie dla zdajcych udostpniony sprzt komputerowy w nastpujcej konfiguracji:
system operacyjny: Windows 2000
pakiet Office 2000 zawierajcy PowerPoint 2000.
Projektor z ekranem nie bdzie udostpniony.
Proponuj wykorzystanie wasnego sprztu komputerowego ze wzgldu na moliwo braku odpowiednich kodekw audio i wideo dla prezentacji wykonanych rnymi technologiami.
Komputery dla grup 5, 8, 11, 12 bd dostpne dla uczniw do sprawdzenia prezentacji tylko w nastpujcych terminach:
10 maja od 13.00 do 14.30
11 maja od 12.00 do 14.30
Komputery dla grup 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 bd dostpne dla uczniw do sprawdzenia prezentacji tylko w nastpujcych terminach:
j.w. oraz od 15 maja do 24 maja w godzinach pracy nauczyciela informatyki.
W okresie trwania egzaminw ustnych, sprzt komputerowy znajdujcy si w pomieszczeniach egzaminacyjnych, bdzie niedostpny dla uczniw.

28 kwietnia 2010

Wykad "Nowoczesne pomiary biometryczne"

Uczennica klasy III b, Kinga Stecua zdobya "lski Talent 2010" w dziedzinie nauki. Jest to kolejna nagroda dla Kingi za jej sukcesy w dziedzinie nauk matematycznych i logicznych.
...wicej ...prasa - Dziennik Zachodni 29 04 2010


24 kwietnia 2010

55 Oglnopolski Konkurs Recytatorski

Uczennica klasy II e Ewelina Dikta, ktra jako laureatka eliminacji miejskich i regionalnych 55 Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii poezji piewanej otrzymaa w dniu dzisiejszym I nagrod w Eliminacjach Wojewdzkich.


23 kwietnia 2010

Wykad "Nowoczesne pomiary biometryczne"

Uczniowie klasy II e uczestniczyli dzisiaj w wykadzie "Nowoczesne pomiary biometryczne". Wykad odby si w Zespole Szk Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu w ramach Festiwalu Nauki.
Uczniowie klasy I b mieli okazj zapozna si z sylwetk Marka Edelmana podczas seansu w BCK


23 kwietnia 2010

Wernisa Drugiej Amatorskiej Wystawy Fotograficznej "Bez Kliszy 2"

Pomys przedstawienia prac fotograficznych uczniw IV LO powsta trzy lata temu. Uczniowie chtnie fotografowali imprezy szkolne, otaczajc rzeczywisto, a czasami to co jest niedostrzegalne, udostpniajc swoje prace na portalach internetowych czy stronie www szkoy. Poniewa jedn z rl nauczyciela jest rozpoznawanie talentw, poprosiem o prezentacje swoich prac, co zaowocowao nastpujcym wnioskiem: modzie posiada ogromny potencja twrczy, ale "wstydzi si" lub inaczej, nie zawsze ocenia pozytywnie swoje zdolnoci. Tak powstaa idea wystawy fotograficznej. Ale takiej innej. Nie sterowanej przez profesjonalistw, ale spontanicznej. Tzn. kady sam wybiera i prezentuje swoje prace. Std brak wsplnego tematu - poza tym, e wykonano prace aparatami cyfrowymi - "Bez Kliszy". Udzia modego czowieka w wystawie fotograficznej moe by t jedyn szans w yciu, bo w yciu dorosym trudniej bdzie "zaistnie".
Obecna wystawa jest kontynuacj ubiegorocznego debiutu. Podobnie jak poprzednio, lokalu udostpnia nam Modzieowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu.

... wicej
21 kwietnia 2010

Kwiaty na grobie prezydenta RP

Grupa 40 uczniw naszej szkoy, pod opiek nauczycieli mgr Leszka Piwko, mgr Karoliny Mamcarczyk i mgr Danuty Grzeli zoya dzisiaj kwiaty na grobie prezydenta RP Lecha Kaczyskiego w Krakowie. Celem wizyty byo przede wszystkim uczczenie pamici wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleskiem.


20 kwietnia 2010

Rejonowe Mistrzostwa Udzielania Pierwszej Pomocy PCK

Druyna reprezentujca nasz szko zdobya w dniu dzisiejszym I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy PCK pod patronatem Prezydenta Bytomia Pana Piotra Koja. Zwyciska druyna wemie udzia w zawodach wojewdzkich 15 maja 2010 roku w Katowicach.


20 kwietnia 2010

Miejski Konkurs Wiedzy o Rosji

Ucze klasy II a, Mateusz Hyla zaj I miejsce w Miejskim Konkursie Wiedzy o Rosji "Wok Rosji i jzyka rosyjskiego".
Gratulujemy zwycistwa!


17 kwietnia 2010

Fina XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przeprowadzonym w Katowicach

Uczennica klasy II a, Martyna Dyduch braa udzia w finale wojewdzkim XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przeprowadzonym w Katowicach.
13 kwietnia 2010

Modzieowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu dzisiejszym druyna w skadzie Baej Baic, ukasz Molski i ukasz Klose zaja II miejsce w Modzieowym Turnieju Motoryzacyjnym na szczeblu okrgowym.


13 kwietnia 2010

Wyrnienie w VI edycji Oglnopolskiego konkursu "Obraz a sowo"

Uczennica klasy II b, Paulina mijowska zdobya I wyrnienie w VI edycji Oglnopolskiego konkursu "Obraz a sowo".


9 kwietnia 2010

Warsztaty chemiczne w Zespole Szk Technicznych im. Jdrzeja niadeckiego w Chorzowie

Grupa uczniw uczestniczya w zajciach fakultetu chemicznego i miaa okazj zapozna si z dowiadczalnymi aspektami chemii. Uczestnicy obserwowali pokaz w ramach Dni Otwartych w Zespole Szk Technicznych im. Jdrzeja niadeckiego w Chorzowie. wicej...
8 kwietnia 2010

Warsztaty "Moja firma - czy ja si do tego nadaj"

Uczniowie klasy III d uczestniczyli w dniu dzisiejszym w warsztatach pt. "Moja firma - czy ja si do tego nadaj". Uczniowie mogli zapozna si z procedura zakadania dziaalnoci gospodarczej i ubiegania si o rodki z EFS.
7 kwietnia 2010

Miejska Konferencja na temat "Grulica - Choroba spoeczna".

Grupa uczniw naszej szkoy, pod opiek mgr Barbary witek uczestniczya w Miejskiej Konferencji na temat "Grulica - Choroba spoeczna".
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ