UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2010]

17 grudnia 2010

Prelekcja

Uczniowie klasy 3abe uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez p. mgr M. Lesieck na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.


13-14 grudnia 2010

Prelekcja

W ramach lekcji wychowawczych klasy I uczestniczyy w prelekcjach profilaktycznych "Papierosy nie!".


12 grudnia 2010

Matury prbne

W dniu dzisiejszym odbya si prbna matura z fizyki, chemii i wiedzy o spoeczestwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W maturach uczestniczyo 22 uczniw.


10 grudnia 2010

XII Bytomskie Spotkania Europejskie

W dniu 10.12.2010. w Pastwowych Szkoach Budownictwa, w ramach Bytomskich Spotka Europejskich odby si fina konkursu wiedzy: Bytom-Recklinghausen - miasta partnerskie. Grupa uczniw naszej szkoy w skadzie: Agata Telga, Kajetan Piela i Maciej Mrowiec zdobya I miejsce w konkursie. W ramach nagrody pojedzie do Recklinghausen. Opiekunem grupy bya mgr Judyta Szczchor.
Wycieczka do Krakowa

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 3c i 3e uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Krakowa "Szlakiem Wyspiaskiego".


9 grudnia 2010

Warsztaty dlka klas II

W dniach 6 i 9 grudnia klasy II uczestniczyy w ramach lekcji wychowawczych w warsztatach "Poznaj swoje predyspozycje zawodowe"
Dni otwarte Na Wydziale Prawa U

Modzie klasy IIa pod opiek mgr. L. Piwko uczestniczya w Dniach Otwartych Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego. Uczniowie mieli okazj pozna wydzia, uczestniczy w zajciach z prawa karnego czy zapozna si z metodami pracy na wariografie oraz z technikami grafologicznymi.


6 grudnia 2010

Wykad na temat FAS

W dniu dzisiejszym klasy 2 cde uczestniczyy w wykadzie na temat FAS. Na pocztku stycznia 2011 w szkole bdzie prezentowana wystawa fotografii na temat szkodliwoci alkoholu w czasie ciy.


3 grudnia 2010

Mikoajki dla przedszkolakw

W dniu 3.12.2010. uczniowie klasy Ie pod opieka pedagoga szkolnego- Judyty Szczchor, zorganizowali zabaw mikoajkow dla przedszkolakw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Bytomiu.


1 grudnia 2010

Konferencja o AIDS

W dniu dzisiejszym odbya si VI edycja konferencji powiconej zagroeniu AIDS. Podczas konferencji wykad wygosi dr M. Beniowski, ktry omwi zagadnienia zwizane z diagnostyk i leczeniem AIDS w cigu 30 lat.
Podczas konferencji dokonano rwnie podsumowania miejskich konkursw biologicznych:
-Choroby cywilizacyjne czowieka, test wiedzy i prezentacja multimedialna
-Konkurs Wiedzy o AIDS
-Konkurs plastyczny na temat uzalenie

W konkursie "Wiedzy o AIDS" Nicola Kaszuba zdobya I miejsce, a Joanna Szydeko
V miejsce. W konkursie pod hasem "Choroby cywilizacyjne" I miejsce zdobya Nicola Kaszuba, II miejsce Dominika Zikowska, a V miejsce Joanna Szydeko.
W konkursie "Choroby cywilizacyjne czowieka"- prezentacja multimedialna I miejsce zaja Dorota Staczyk a III miejsce Magdalena Szczurek.
Laureatami Konkursu Plastycznego na temat uzalenie zostay Izabela Szafraniec - zdobywczyni I miejsca i Magdalena liwiska, ktra zaja III miejsce.
Druyna reprezentujca nasz szko w Skadzie Agata Telga, Kajetan Piela, Maciej Mrowiec pod opiek p. Judyty Szczchor zakwalifikowaa si do finau konkursu wiedzy o dziesicioleciu wsppracy pomidzy Bytomiem a Recklinghausen. Fina odbdzie si 10 grudnia 2010r. w auli Pastwowych Szk Budownictwa. Trzymamy kciuki i yczymy zwycistwa.4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ