UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2009]

24 lutego 2009 r.

Koncert w ostatnim dniu Karnawau „Bo ycie kabaretem jest”

24.02.09r. uczniowie i absolwenci IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu zorganizowali koncert musicalowo-kabaretowy. Zaproszenie na koncert przyja pani inspektor Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego – mgr Helena Colik. W auli szkoy gocili uczniowie, absolwenci, nauczyciele i rodzice. Modzi artyci, majc do dyspozycji scen, reflektory, mikrofony a przede wszystkim talent , postanowili wyj z cienia i w blasku kolorowych wiate zaprezentowa wybrane przez siebie piosenki z musicali midzy innymi „Greace”, „Jesus Christ Superstar”, „ Cabaret”, „Upir w operze”, „West Side Story” oraz z Kabaretu Starszych Panw „Kaziu, zakochaj si”. Oprcz piewu uczniowie przedstawili ukady taneczne. Pokaz obejmowa rne techniki taca, np. jive, hip-hop, jazz, afro dance, taniec wspczesny i nowoczesny. Wystpy wokalno-tanczne przeplatane byy skeczami duetu kabaretowego. Talent plastyczny pokazali uczniowie, ktrzy przygotowali scenografi tego wystpu. Wystroju sceny nie powstydziyby si profesjonalne teatry. Opiek nad caym przedsiwziciem sprawoway nauczycielki p. mgr Iwona Orlacz i p. mgr Judyta Szczchor.

W koncercie "Bo Zycie Kabaretem jest" wystpili uczniowie: Grzegorz Adamiec, Radosaw Adamiec, Agnieszka Bartoszek, Maja Domin, Bartomiej Garbaciak, Jan Gregoriew, Paulina Koj, Dominika Kopaczko, Dawid Kocielny, Karolina Kocielna, Magda Kozio, Magda Kucharska, Radosaw Lebek, Piotr Maciejewski, Martyna Nowacka, Elbieta Paczyk, Tomasz Papiernik, Joanna Przymus, Marta Redkiewicz, Agnieszka Siwy, Wojciech Sania, Agnieszka Sobieraj, Karolina Sowa, Barbara Staniszewska, Magda Szczepaska, Ada Stpie, Pawe Szepiszczak, Barbara Szewczyk, Dagmara Szopa, Dominika Szymaska, Aleksandra lzak, Jan Wichrowski, Magda Wszoek, Dawid Zaborny, absolwentka Agata Malisz.
fotoreporta z przedstawienia23 lutego 2009 r.

Wana informacja dla uczniw!!!

Potwierdzam podan wczeniej informacj, i w dniu jutrzejszym zajcia odbd si zgodnie z ustalonym planem lekcji.

Marian Kupczyk23 lutego 2009 r.

Wana informacja !!!

Z uzyskanych informacji wynika, e w godzinach nocnych zostanie wznowiona dostawa ciepa do budynku naszej szkoy.
W zwizku z tym zajcia w dniu 24 lutego 2009 r. odbd si zgodnie z obowizujcym planem lekcji.
Ostateczny komunikat w tej sprawie zostanie podany do wiadomoci najpniej jutro do godziny 6:00.

Marian Kupczyk23 lutego 2009 r.

Regulamin przyj do klasy pierwszej

Dyrektor szkoy ogosi w dniu dzisiejszym tre regulaminu przyj do klasy pierwszej IV Liceum Oglnoksztaccego im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu w 2009 r.20 lutego 2009 r.

Wykad o autoprezentacji

W dniu dzisiejszym uczniowie klas trzecich mieli moliwo wysuchania wykadu p. psycholog mgr Magorzaty Lesickiej, ktry dotyczy autoprezentacji.20 lutego 2009 r.

Wyjcie do opery

W dniu dzisiejszym uczniowie klas trzecich, pod opiek mgr Marty Zborowickiej oraz Agaty Sobo, uczestniczyli w spektaklu pt. "Faust", ktry odby si w Operze lskiej w Bytomiu.19 lutego 2009 r.

Wyjcie do opery

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 2C, pod opiek mgr Aleksandry Wnuk, uczestniczyli w spektaklu pt. "Faust", ktry odby si w Operze lskiej w Bytomiu.19 lutego 2009 r.

Konkurs Piosenki Obcojzycznej

W dniu dzisiejszym, w Bytomskim Centrum Kultury, odby si fina VII edycji Konkursu Piosenki Obcojzycznej, organizowany przez II LO w Bytomiu. I miejsce w konkursie zaja Elbieta Paczyk z klasy 3B.

GRATULUJEMY!!!18 lutego 2009 r.

Bardzo wane dla maturzystw!

W dniach od 18 do 26 lutego 2009 r. kady zdajcy egzamin maturalny w 2009 r. otrzyma haso, ktre wraz z jego numerem PESEL umoliwi mu zalogowanie si do serwisu maturzystw. Link bdzie zamieszczony na stronie OKE Jaworzno (Serwisy, Serwisy dla maturzystw). Ze wzgldu na ochron danych osobowych haso do indywidualnego konta otrzyma wycznie zdajcy.
Po przekazaniu zdajcym indywidualnych hase kada osoba zgoszona do egzaminu maturalnego bdzie miaa moliwo sprawdzenie poprawnoci swoich danych (termin weryfikacji: do 26 lutego 2009 r. Jeeli waciciel konta zauway bd, powinien o tym niezwocznie na pimie poinformowa Dyrektora szkoy.
Naley sprawdzi nastpujce dane: nazwisko, imi (imiona), data i miejsce urodzenia, numer PESEL, owiadczenie dotyczce wyraenia bd niewyraenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celw zwizanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia.17 lutego 2009 r.

Konkurs Wokalny

W dniu dzisiejszym Magdalena Kucharska, Kinga Stecua, Magdalena Kozio oraz Elbieta Paczyk wziy udzia w Konkursie Wokalnym "Motyw mioci w piosence obcojzycznej", zorganizowanym przez Modzieowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu. Uczennice zostay zainspirowane oraz zgoszone do Konkursu przez mgr Iwon Orlacz.
Pragniemy rwnie poinformowa, i Magdalena Kucharska z klasy 2B zaja w konkursie I miejsce a Elbieta Paczyk z klasy 3B III miejsce.

GRATULUJEMY!!!13 lutego 2009 r.

Konkurs Jzyka Angielskiego

Pragniemy poinformowa, i Adrianna Stpie, Dorota Frydrych, Tomasz Papiernik, Zuzanna Wnuk oraz Dominik Aziewicz zakwalifikowali si do II etapu Miejskiego Konkursu Jzyka Angielskiego i Wiedzy o Kulturze i Cywilizacji Wielkiej Brytanii oraz Stanw Zjednoczonych, zorganizowanego dla uczniw szk ponadgimnazjalnych.13 lutego 2009 r.

Pierwsza Amatorska Wystawa Fotograficzna "Bez Kliszy"

W Modzieowym Domu Kultury nr w Bytomiu odby si wernisa wystawy fotograficznej uczniw naszej szkoy.
Swoje prace wystawili:
 • Katarzyna Drapa,
 • Daria Mazurak,
 • Alicja Wglowska,
 • Weronika Trocha,
 • Tomasz Papiernik,
 • Baej Baraski,
 • Adam Marciszewski,
 • Marcin Hilmer,
 • Sebastian Szydo,
 • Jan Wichrowski,
 • Dominik Aziewicz.

  Zaszczycili nas swoj obecnoci m.in. Prezydent miasta Bytom Pan Piotr Koj, wicedyrektor Kuratorium Owiaty w Bytomiu Pan Mirosaw Papiernik oraz Naczelnik Wydziau Edukacji Pani Ivetta Gajczyk–Werner.
  Przemwienia na otwarcie wernisau wygosili: Dyrektor MDK nr.1 w Bytomiu Pan Ireneusz Herisz, Pan Stanisaw Usie kurator wystawy oraz Pani Weronika Trocha przedstawicielka modych artystw.
  Na zakoczenie wystawy przemwienie wygosi Pan Piotr Baraski dzikujc artystom za wsplny sukces.
  Artyci i organizatorzy serdecznie dzikuj wszystkim przybyym gociom.
  fotoreporta z wystawy  13 lutego 2009 r.

  Olimpiada Przedsibiorczoci

  Uzyskalimy informacj, i ucze klasy 3A Dawid Zaborny zakwalifikowa si do II etapu Olimpiady Przedsibiorczoci.

  GRATULUJEMY!!!  12 lutego 2009 r.

  Wyjcie do filharmonii

  Uczniowie klas maturalnych, pod opiek mgr Agaty Sobo i mgr Marty Zborowickiej, wzili udzia w wieczornym koncercie "Muzyka filmowa", ktry odby si w Filharmonii lskiej w Katowicach.  10 lutego 2009 r.

  Wyjcie do teatru

  W dniu dzisiejszym grupa uczniw, pod opiek mgr Marty Zborowickiej, udaa si na spektakl pt "Pamitnik narkomanki", ktry wystawiono w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.


 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ