UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2009]
22 grudnia 2009

Tradycyjne wigilie klasowe

W dniu dzisiejszym odbyy si tradycyjne wigilie klasowe, przygotowane przez uczniw poszczeglnych klas. Wszystkim uczniom i ich rodzinom skadamy yczenia radosnych wit oraz pomylnoci w nadchodzcym roku.
18-19 grudnia 2009

Wycieczka do Wiednia

W dniach 18-19 grudnia 2010 grupa uczniw klas III uczestniczya w wycieczce do Wiednia. Celem wycieczki byo zwiedzanie zabytkw Wiednia, zapoznanie z tradycj witeczn kraju niemieckojzycznego oraz udzia w Jarmarku Boonarodzeniowym. Kierownikiem wycieczki bya p. M. Zborowicka-Antoszak a funkcj opiekunw penili p. M. Ligudziska, p. K. Mamcarczyk i p. M. Popiech.
16 grudnia 2009

Wybory do Miejskiej Rady Modzieowej w Bytomiu

Protok z wyborw do Miejskiej Rady Modzieowej w Bytomiu.
16 grudnia 2009

Projekt "Ambasador mediacji"

W dniu dzisiejszym grupa uczniw naszej szkoy, biorca udzia w projekcie "Ambasador mediacji" uczestniczya w jego podsumowaniu, ktre odbyo si w I LO w Bytomiu.
13 grudnia 2009

Terminy prac zaliczeniowych z Technologii Informacyjnej

Terminy i tematy prac zaliczeniowych z Technologii Informacyjnej dla klas pierwszych i drugich zamieszczono w dziale Informatyka
12 grudnia 2009

Prbna matura z chemii, fizyki i WOSu

W dniu dzisiejszym odbyy si prbne matury z chemii, fizyki i WOSu. Chemi na poziomie podstawowym pisao 5 uczniw a na poziomie rozszerzonym 13 uczniw. Do egzaminu z fizyki przystpia 1 uczennica a egzamin na poziomie podstawowym z WOSu pisao 4 uczniw a na poziomie rozszerzonym 11 osb.
9 grudnia 2009

Gra miejska realizowana w ramach projektu pn. "Wygraj fundusze europejskie"

Grupa uczniw naszej szkoy uczestniczya w dniu dzisiejszym w XI Bytomskim Spotkaniu Europejskim. Uczniowie przez 3 dni uczestniczyli w "Grze miejskiej, realizowanej w ramach projektu pn. "Wygraj fundusze europejskie", realizowanego przez Modzieowe Centrum Edukacji Europejskiej w Bytomiu we wsppracy z Miastem Bytom, wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Organizatorem projektu "Wygraj fundusze Europejskie" jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana z siedzib w Warszawie. Uczniowie naszej szkoy zajmowali si zagadnieniami zmian w kulturze dziki rodkom unijnym.
9 grudnia 2009

Spektakl musicalowy Jekyll&Hyde

W dniu dzisiejszym grupa naszych uczniw, pod opiek p. mgr Marty Zborowickiej-Antoszczak oraz p. mgr Agaty Sobo uczestniczya w spektaklu musicalowym Jekyll&Hyde, ktre prezentowa Teatr Rozrywki w Chorzowie.
8, 9, 10 grudnia 2009

Pierwsza pomoc

Kolejne klasy pierwsze uczestniczyy w tym tygodniu w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.
7 grudnia 2009

Promocja zdrowia

W dniu dzisiejszym odbyo si spotkanie w ramach promocji zdrowia. Uczniowie klas I wysuchali prelekcji na temat narkomanii.
7 grudnia 2009

Przedstawienie "Cholonek" w Teatrze Korez

W dniu dzisiejszym klasy 2 abc i 3b uczestniczyy w spektaklu pt. "Cholonek" w Teatrze "Korez" w Katowicach. Przedstawienie bardzo podobao si widzom i wzbudzio wiele dyskusji.
4 grudnia 2009

Przedstawienie w przedszkolu.

Po raz kolejny grupa uczniw klasy 2e zaprezentowaa w Przedszkolu nr 30 przedstawienie mikoajkowe, ktre przygotowaa pod opiek p. mgr Judyty Szczchor.
4 grudnia 2009

Wykad Wolfganga Templina

W dniu dzisiejszym grupa uczniw klas II uczestniczya w wykadzie Wolfganga Templina "Od zaangaowanego modego komunisty do opozycjonisty i dziaacza na rzecz praw czowieka i obywatela", ktry odby si w Bibliotece miejskiej w Bytomiu.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ