UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2008]

29 padziernika 2008 r.

Koncert w Filharmonii lskiej

Grupa uczniw naszej szkoy, pod opiek p. Marty Zborowickiej oraz p. Agaty Sobo, uczestniczya w koncercie muzyki symfonicznej i jazzowej, ktry odby si w Filharmonii lskiej w Katowicach. Mamy nadziej, e uczestnictwo w yciu kulturalnym naszego regionu stanie si staym przedmiotem zainteresowa uczniw.29 padziernika 2008 r.

Prelekcja

W Sali Lustrzanej odby si wykad oraz pokaz filmu pt. "Wpyw alkoholu na ci". Prelegentem bya p. Ewa Mickiewicz - Ciepy - kierownik szkolenia praktycznego w Szkole Policealnej Nr 1 w Bytomiu. W spotkaniu udzia wzili uczniowie klas trzecich, ktzy z duym zainteresowaniem wysuchali wykadu i obejrzeli film.25 padziernika 2008 r.

Aktualnoci geograficzne

Dyrektor szkoy uruchomi dzia "Aktualnoci geograficzne", ktry znajduje si w zakadce "Geografia".25 padziernika 2008 r.

Egzamin maturalny 2009

Przedstawiamy kalendarz maturzysty opracowany przez OKE w Jaworznie. [1] [2]24 padziernika 2008 r.

Egzamin maturalny 2009

Z analizy wstpnych deklaracji zoonych przez uczniw i absolwentw wynika, i egzaminy maturalne z poszczeglnych przedmiotw bdzie zdawao:

Egzaminy ustne:

Jzyk polski: 167 osb,

Jzyk angielski PP: 114 osb,
Jzyk angielski PR: 12 osb,

Jzyk niemiecki PP: 43 osoby,
Jzyk niemiecki PR: 5 osb,

Egzaminy pisemne:

Jzyk polski PP: 143 osoby,
Jzyk polski PR: 26 osb,

Jzyk angielski PP: 86 osb,
Jzyk angielski PR: 38 osb,

Jzyk niemiecki PP: 39 osb,
Jzyk niemiecki PR: 7 osb,

Biologia PP: 15 osb,
Biologia PR: 64 osoby,

Chemia PP: 3 osoby,
Chemia PR: 39 osb,

Fizyka i astr. PP: 2 osoby,
Fizyka i astr. PR: 8 osb,

Geografia PP: 11 osb,
Geografia PR: 23 osoby,

Historia PP: 31 osb,
Historia PR: 11 osb,

Matematyka PP: 12 osb,
Matematyka PR: 44 osoby,

Wos PP: 8 osb,
Wos PR: 22 osoby,

Historia sztuki PR: 1 osoba,

Historia muzyki PR: 1 osoba,23 padziernika 2008 r.

Zajcia dodatkowe w roku szkolnym 2008/2009

Informujemy, i w biecym roku szkolnym odbywaj si nastpujce zajcia dodatkowe:

jzyk polski: wtorek od 13:40 do 15:15 - mgr Sylwia Bielski, przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

jzyk polski: wtorek od 15:20 do 16:05 oraz pitek od 8:00 do 8:45 - mgr Aleksandra Wnuk, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla klas II i III,

jzyk polski: wtorek od 8:55 do 9:40 oraz od 13:40 do 14:25 - mgr Boena Balcerak, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla klas III,

jzyk angielski: czwartek od 15:15 do 16:00 - mgr Alina Klisiewicz - aba, praca z uczniem zdolnym,

jzyk niemiecki: czwartek od 8:00 do 8:45 - mgr Marta Zborowicka, przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

matematyka: czwartek od 7:10 do 7:45 - mgr Ewa Szpara, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla grupy III AB,

matematyka: pitek od 15:30 do 17:30 - mgr Tadeusz Paliga, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas maturalnych,

biologia: wtorek od 7:10 do 7:45 - mgr Joanna Furtak, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla grupy 3ABC,

biologia: pitek od 15:20 do 16:05 - mgr Joanna Furtak, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla grupy 3DE,

biologia: wtorek od 15:15 do 16:05 - dr Magorzata Brzustewicz, spotkanie Kka Twrczego Biologa,

historia: pitek od 15:15 do 16:00 - mgr Krzysztof Mamcarczyk, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas maturalnych,

geografia: wtorek od 7:10 do 7:55 - mgr Agnieszka Kasperczyk, zajcia z geografii fizycznej dla uczniw klas drugich,

geografia: czwartek od 7:10 do 7:55 - mgr Joanna Sitek, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas drugich,

geografia: roda od 15:20 do 16:05 - mgr Marian Kupczyk, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas trzecich,

fizyka: poniedziaek od 15:15 do 16:30 - mgr Weronika Kaluba - Dytkowska, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas trzecich,

fizyka: wtorek od 15:15 do 16:30 - mgr Weronika Kaluba - Dytkowska, zajcia dodatkowe dla uczniw klas drugich,

chemia: czwartek od 15:20 do 16:45 - mgr Katarzyna Swda, przygotowanie do egzaminu maturalnego dla uczniw klas trzecich,

informatyka: pitek od 13:30 do 15:00 - mgr Piotr Baraski, nauka programowania, rozwizywanie zada informatycznych (rwnie maturalnych) - przygotowanie do konkursw, praca nad stron www szkoy,

Kko Teatralne poniedziaek od 15:20 do 16:15 - mgr Joanna Jaksik,

Klub Europejski terminy uzalenione od harmonogramu imprez - mgr Barbara witek, mgr Judyta Szczchor,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!21 padziernika 2008 r.

Wycieczka do kina

Klasa 2B, ktra w minionym roku szkolnym miaa najwysz frekwencj i najwysz redni ocen, wykorzystaa w dniu dzisiejszym swoj nagrod i udaa si do Katowic na seans filmowy w systemie 3D.
19 padziernika 2008 r.

Egzamin maturalny - wyniki z 2008 r.

Zobacz wyniki matur na znormalizowanej skali staninowej.18 padziernika 2008 r.

Prbna matura z jzykw obcych

Ju po raz kolejny rozpocz si cykl prbnych matur. W sobotni poranek 159 uczniw klas III przystpio do pisania prbnego egzaminu z jzyka angielskiego i jzyka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Taka prba przed waciwym egzaminem to doskonaa okazja do oceny wasnych umiejtnoci i uzupenienia wiadomoci.
Nastpny egzamin, tym razem z przedmiotu wybranego, odbdzie si za miesic w sobot 15 listopada 2008 r.18 padziernika 2008 r.

Egzamin maturalny - wyniki z 2008 r.

Wyniki z przedmiotw zdawanych w czci pisemnej przedstawiaj si nastpujco:

jzyk polski (PP) - 149 zdajcych, redni wynik 70,8% (kraj 52%, lskie 54,2%, Bm 53,1%),
jzyk polski (PR) - 22 zdajcych, redni wynik 69,9% (kraj 59%, lskie 62,8%, Bm 66,3%),

jzyk angielski (PP) - 110 zdajcych, redni wynik 83% (kraj 61%, lskie 62,4%, Bm 61,9%),
jzyk angielski (PR) - 25 zdajcych, redni wynik 75,7% (kraj 70%, lskie 70,1%, Bm 73,1%),

jzyk niemiecki (PP) - 32 zdajcych, redni wynik 84,9% (kraj 54%, lskie 56,8%, Bm 56,3%),
jzyk niemiecki (PR) - 5 zdajcych, redni wynik 89,8% (kraj 72%, lskie 75,2%, Bm 79,5%),

jzyk francuski (PP) - 2 zdajcych, redni wynik 84,5% (kraj 65%, lskie 60,7%, Bm 60,8%),

biologia (PP) - 8 zdajcych, redni wynik 54,5% (kraj 41%, lskie 42,4%, Bm 43,9%),
biologia (PR) - 45 zdajcych, redni wynik 59% (kraj 51%, lskie 52,7%, Bm 57,9%),

chemia (PP) - 2 zdajcych, redni wynik 54% (kraj 51%, lskie 52,1%, Bm 44,8%),
chemia (PR) - 20 zdajcych, redni wynik 44,3% (kraj 48%, lskie 56,3%, Bm 49,9%),

fizyka i astr. (PP) - 1 zdajcy, redni wynik 52% (kraj 57%, lskie 53,6%, Bm 62,4%),
fizyka i astr. (PR) - 4 zdajcych, redni wynik 56,3% (kraj 54%, lskie 58,5%, Bm 64,9%),

geografia (PP) - 5 zdajcych, redni wynik 68,8% (kraj 46%, lskie 47,4%, Bm 46,4%),
geografia (PR) - 26 zdajcych, redni wynik 69,2% (kraj 55%, lskie 59%, Bm 60,1%),

historia (PP) - 21 zdajcych, redni wynik 63,2% (kraj 55%, lskie 56,5%, Bm 54,37%),
historia (PR) - 19 zdajcych, redni wynik 57,5% (kraj 48%, lskie 49,3%, Bm 50,9%),

matematyka (PP) - 16 zdajcych, redni wynik 73,1% (kraj 53%, lskie 54,9%, Bm 50,4%),
matematyka (PR) - 31 zdajcych, redni wynik 59% (kraj 54%, lskie 58,9%, Bm 56,9%),

wos (PP) - 10 zdajcych, redni wynik 56,6% (kraj 41%, lskie 41,1%, Bm 40,1%),
wos (PR) - 31 zdajcych, redni wynik 46,2% (kraj 44%, lskie 45,1%, Bm 43,4%),

historia sztuki (PR) - 1 zdajcy, redni wynik 46,2% (kraj 44%, lskie 45,1%, Bm bd),
historia sztuki (PR) - 1 zdajcy, redni wynik 38% (kraj 51%, lskie 66,9%, Bm bd),17 padziernika 2008 r.

Egzamin maturalny - wyniki z 2008 r.

Otrzymalimy wyniki egzaminu maturalnego dla absolwentw naszej szkoy z 2008 roku.

Do egzaminu maturalnego przystpio 171 absolwentw.
W naszym Liceum zdao matur oraz otrzymao wiadectwo dojrzaoci 98,8% absolwentw, w kraju 79%, w wojewdztwie lskim 80%, w Bytomiu 79%.

Wyniki z przedmiotw zdawanych w czci ustnej przedstawiaj si nastpujco:

jzyk polski - 171 zdajcych, redni wynik 71% (kraj 68%, lskie 70,4%),

jzyk angielski (PP) - 124 zdajcych, redni wynik 87,7% (kraj 67%, lskie 67,9%),
jzyk angielski (PR) - 12 zdajcych, redni wynik 92,8% (kraj 80%, lskie 81,2%),

jzyk niemiecki (PP) - 33 zdajcych, redni wynik 84,1% (kraj 61%, lskie 62,7%),
jzyk niemiecki (PR) - 4 zdajcych, redni wynik 93,3% (kraj 84%, lskie 86,6%),

jzyk francuski (PP) - 2 zdajcych, redni wynik 87,5% (kraj 71%, lskie 67,6%),17 padziernika 2008 r.

Wycieczka do Krakowa

W dniu dzisiejszym klasa 3E uczestniczya w wycieczce do Krakowa - "ladami Wyspiaskiego". Opiekunami grupy byy mgr Joanna Jaksik oraz mgr Weronika Kaluba-Dytkowska.15 - 17 padziernika 2008 r.

Pika rczna dziewczt

W dniach 15 i 17 padziernika 2008 r. odbyy si zawody piki rcznej dziewczt szk ponadgimnazjalnych.
Nasz szko reprezentoway: Aneta Janta, Angelika Litwin, Joanna Skoczylas, Agata Adamus, Iza Krawczyk, Kamila Czapla, Edyta Kotua, Katarzyna uczyska, Alicja Bargielska, Karolina Ros oraz Karolina Matusiak.

W eliminacjach naszej druynie nie sprostaa adna z druyn, w zwizku z czym IV LO uplasowao si na pierwszym miejscu w grupie.

Wyniki rozgrywek:

I LO - IV LO 3:4,
II LO - IV LO 4:4,

Dziki wietnej dyspozycji naszych zawodniczek w eliminacjach, druyna moga zaprezentowa si w finaach Mistrzostw Bytomia.

Wyniki rozgrywek:

ZSAS - IV LO 4:12,
V LO - IV LO 8:6,

Podsumowujc, dziewczyny pod opiek mgr Grzegorza Skibniewskiego, w klasyfikacji kocowej zajy II miejsce w Bytomiu.

GRATULUJEMY !!!16 padziernika 2008 r.

Deklaracja wyboru przedmiotw

W dniu dzisiejszym dyrektor szkoy ogosi wzr deklaracji wyboru przez uczniw przedmiotw nauczanych w zakresie rozszerzonym.
Wzr deklaracji znajduje si w dziale "Statut i regulaminy".
16 padziernika 2008 r.

Sesja popularnonaukowa

Delegacja klasy 1A, pod opiek mgr Karoliny Mamcarczyk, uczestniczya w odsoniciu pomnika ofiar terroru komunistycznego w latach 1945-1956.
Odsonicie pomnika poprzedzone byo sesj popularnonaukow pt. "Ofiary komunistycznego terroru w Bytomiu".
Prelegenci omawiali rne aspekty zagadnienia, uczniowie wysuchali kilku wykadw dotyczcych m.in. wywzki mieszkacw Bytomia do Zwizku Radzieckiego w 1945 r., obozw pracy przymusowej w Bytomskim Zjednoczeniu Wglowym w pierwszych powojennych latach.

Zobacz zdjcia i przeczytaj wicej na ten temat na stronie Urzdu Miejskiego.15 padziernika 2008 r.

Honorowi Dawcy Krwi

W auli odbyo si cykliczne spotkanie penoletnich uczniw naszej szkoy z Kierownikiem Stacji Krwiodawstwa w Bytomiu p. Jolant Piechowsk
W trakcie spotkania przybliono uczniom ide honorowego krwiodawstwa oraz przedstawiono zasady regulujce proces oddawania krwi.
Uczniowie klas trzecich z wielkim zainteresowaniem wysuchali wykadu a nastpnie dobrowolnie zgosili wol honorowego oddania swojej krwi.
Uczniowie naszej szkoy od czterech lat aktywnie uczestnicz w akcjach krwiodawstwa a w ubiegym roku szkolnym oddali cznie 20 litrw krwi.13 padziernika 2008 r.

Dzie Edukacji Narodowej

O godzinie 14:00, rozpocza si uroczysta Akademia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, w ktrej oprcz nauczycieli i uczniw uczestniczyli take emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoy.
Bardzo ciekaw cz artystyczn przygotowali uczniowie klas trzecich oraz drugich.
13 padziernika 2008 r.

lubowanie pierwszoklasistw

W dniu dzisiejszym, o godzinie 10:00, odbyo si uroczyste lubowanie uczniw klas pierwszych.
Z rk Pani wicedyrektor uczniowie otrzymali pamitkow odznak, zawierajc oficjalne logo naszej szkoy.11 padziernika 2008 r.

Nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Pragniemy poinformowa, i z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody otrzymali nastpujcy pracownicy szkoy:

mgr Joanna Furtak - Nagroda lskiego Kuratora Owiaty,
mgr Iwona Orlacz - Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia,
mgr Henryk Kalla - Nagroda Prezydenta Miasta Bytomia,
mgr Boena Balcerak - Nagroda Dyrektora IV LO,
mgr Weronika Kaluba - Dytkowska - Nagroda Dyrektora IV LO,
mgr Krzysztof Mamcarczyk - Nagroda Dyrektora IV LO,
mgr Grzegorz Skibniewski - Nagroda Dyrektora IV LO,
Pani Beata Polasek - Nagroda Dyrektora IV LO,
Pan Norbert Biernot - Nagroda Dyrektora IV LO,
Pan Marek Standera - Nagroda Dyrektora IV LO,

GRATULUJEMY !!!11 padziernika 2008 r.

Dzie Edukacji Narodowej

Dyrektor IV LO w Bytomiu informuje, i 14 padziernika 2008 r. jest dniem wolnym od zaj dydaktycznych.10 padziernika 2008 r.

Wolne miejsce pracy

Dyrektor ogosi w dniu dzisiejszym nabr, na wolne stanowisko kierownika gospodarczego szkoy. Wicej informacji na ten temat znajduje si w dziale "Praca".

Informacja na ten temat ukazaa si rwnie w dniu dzisiejszym na stronie Urzdu Miejskiego.10 padziernika 2008 r.

Biegi przeajowe

W dniu dzisiejszym nasze dziewczyny zajy III miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Sztafetowych Biegach Przeajowych, zorganizowanych przez MSZS Bytom dla szko ponadgimnazjalnych.

GRATULUJEMY !!!08 padziernika 2008 r.

Miejska Liga Lekkoatletyczna

Z informacji przekazanych przez Pana mgr Grzegorza Skibniewskiego dowiedzielimy si, i w nasze uczennice zajy III miejsce w miejskiej lidze lekkoatletycznej. Nasza reprezentacja wystpia w nastpujcym skadzie:

Bieg na 60 m - Paulina Koj z 3D oraz Paulina Zabotna z 2C,
Bieg na 400 m - Agnieszka Mytyk z 3D Martyna Nowacka z 2A oraz Magda gowik z 1C,
Bieg na 800 m - Izabela Krawczyk z 1B oraz Ewelina Klama z 1D,
Skok w dal - Wioletta Bereska z 2A oraz Andelika Litwin z 1C,
Pchnicie kul - Magdalena Szczepaska, Marta Tazbir z 3E oraz Agata Adamus z 1E,

Paulina Koj z klasy 3D w biegu na 60 m uzyskaa czas 8,4 s i zostaa Mistrzyni Bytomia w tej konkurencji.

GRATULUJEMY !!!08 padziernika 2008 r.

Wycieczka do Zakopanego

W dniach od 8 do 10 padziernika 2008 r. odbya si wycieczka uczniw klasy 2A oraz 2C do Zakopanego. Opiekunami modziey byli Sylwia Bielski, Joanna Jaksik oraz Marcin Popiech.
Zwiedzanie rozpoczlimy od Muzeum Przyrodniczego,, nastpnie udalimy si do, pooonej przy ul. Kasprusie, willi "Atma", gdzie mieszka jesen z najsynniejszych kompozytorw - Karol Szymanowski.
Kolejnym etapem naszego zwiedzania by stary koci parafialny, kapliczka i zabytkowy cmentarz na Pksowym Brzyzku, gdzie znajduje si m.in. symboliczny grb Witkacego i mogiy jego rodzicw. Jest to rwnie miejsce pochwku K. Makuszyskiego, W. Orkana, K. Przerwy - Tetmajera oraz W. Hasiora.
W synnej dzielnicy Zakopanego - Jaszczurwce - znajduje si drewniana kapliczka zaprojektowana przez St. Witkiewicza. Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie mieci si w piknej, zabytkowej, drewnianej willi. Kustosz tego obiektu bardzo interesujco opowiada o yciu i twrczoci modopolskiego artysty. Obok domu mieci si mauzoleum, w ktrym spoczywaj prochy poety oraz jego ony.
Kolejnymi etapami naszej wycieczki bya Dolina Kocieliska oraz Krzeptwki, gdzie obejrzelimy wntrze kocioa Ksiy Palotynw - Sanktuarium Fatimskie, wybudowane w latach 1987 - 1992 jako votum wdzicznoci za uratowanie ycia Ojca witego Jana Pawa II po zamachu w maju 1981 r.
Kolejnego dnia udalimy si kolejk grsk na Gubawk. Po 1,5 godz. wdrwce zjechalimy ponownie do centrum Zakopanego, by pospacerowa po synnych Krupwkach.
Niestety o godz. 14:30 musielimy opuci gocinn stolic Tatr i uda si w drog powrotn. Do Bytomia wrcilimy o godzinie 18:45 zmczeni, ale peni bogatych wrae.03 padziernika 2008 r.

Bytomski CROSS jesienny

W dniu dzisiejszym w Parku Miejskim w Bytomiu odby si jesienny Cross, w ktym uczestniczyy szkoy podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W kategorii dziewczt, dystans o dugoci 1,8 km, przebiego ponad 100 bytomskich uczennic, w tym 11 reprezentujcych nasze Liceum. Izabela Krawczyk zdobya VI miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
W kategorii chopcw, dystans o dugoci 3,6 km, przebiego 150 uczestnikw, w tym 13 z naszego Liceum. Bartosz Filipczak zaj III miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

W klasyfikacji generalnej nasza szkoa zaja pierwsze miejsce, wyprzedzajc V LO oraz PSB.
Za zdobycie pierwszego miejsca otrzymalimy st do tenisa stoowego.

Uczestnicy zawodw przystpili do rywalizacji wraz z nauczycielami reprezentujcymi dane szkoy.
Nasze Liceum reprezentowa mgr Grzegorz Skibniewski, ktry, w kategorii mczyzn, zaj bardzo dobre III miejsce.

GRATULUJEMY !!!03 padziernika 2008 r.

"Lew" znowu w Bytomiu

Uczniowie klas 1A oraz 1D uczestniczyli w, odbywajcej si na bytomskim Rynku, uroczystoci odsonicia przez Prezydenta Bytomia mgr Piotra Koja rzeby picego lwa.

Zobacz zdjcia i przeczytaj wicej na ten temat na stronie Urzdu Miejskiego.03 padziernika 2008 r.

Sparing siatkarzy

Mska druyna siatkwki rozegraa w dniu dzisiejszym mecz sparingowy z reprezentacj Gimnazjum Nr 10 w Bytomiu. Po zacitej walce nasi reprezentanci przegrali mecz w stosunku 1:2.
Niedugo rewan na naszym parkiecie!02 padziernika 2008 r.

Regulamin przyj uczniw

Na podstawie zarzdzenia dyrektora szkoy, od dnia dzisiejszego, obowizuje nowy regulamin przyj uczniw z innych szk ponadgimnazjalnych.
Tre regulaminu znajduje si w dziale "Statut i regulaminy".02 padziernika 2008 r.

Repatriacja w filmach dokumentalnych

W dniu dzisiejszym klasa 1D uczestniczya w spotkaniu z Pani redaktor Ew Szakalick, pracujc dla Telewizji Polskiej. W trakcie spotkania poruszano tematyk zwizan z problemem repatriacji. Pokazane zostay nastpujce filmy dokumentalne: "mier po raz setny", "Tu si kocz tory" oraz "Droga do Polski". Po projekcji filmw odbya si dyskusja na temat potrzeby realizacji historycznych filmw dokumentalnych. Spotkanie zorganizowao Towarzystwo Mionikw Kresw Poudniowo - Wschodnich.02 padziernika 2008 r.

Matura 2009

Dyrektor szkoy ogosi tre wewntrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w IV LO im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu, ktra obowizuje w roku szkolnym 2008/2009.
Tre instrukcji znajduje si w dziale "Matura 2009".01 padziernika 2008 r.

Deklaracje maturalne

Wczoraj upyn termin skadania deklaracji maturalnych. Na rce dyrektora szkoy wpyno 198 deklaracji, w tym 32 wypenione przez absolwentw naszej szkoy.01 padziernika 2008 r.

Dzie pierwszoklasisty

Na sali gimnastycznej odby si "dzie pierwszoklasisty", ktry poprowadzili uczniowie klasy 2B.
Wrd przygotowanych konkurencji byy m.in. scenka z ycia klasy, malowanie portretu wychowawcy, quiz na temat szkoy i uczcych w niej nauczycieli. Zaarta walka midzy uczestnikami toczya si w trakcie picia mleka oraz przebijania balonw.
Ostatecznie zwyciya klasa 1B, otrzymujc nagrod niespodziank oraz jeden "dzie bez pytania".

GRATULUJEMY !!!01 padziernika 2008 r.

Harmonogram zaj UKS-u

Prezes UKS "Sikorak" informuje, i zajcia sportowe, w roku szkolnym 2008/2009, odbywa si bd wg nastpujcego harmonogramu:

Poniedziaek - pika siatkowa oraz siownia od 15:30 do 17:30,
Wtorek - siownia od 15:30 do 17:00,
roda - pika siatkowa oraz siownia od 15:30 do 17:30,
Czwartek - pika siatkowa oraz siownia od 15:30 do 17:30,
Pitek - SIS oraz siownia od 15:30 do 17:00,
Sobota - pika koszykowa oraz siownia od 18:00 do 19:30,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ