UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2008]

19 listopada 2008 r.

Miejski Konkurs Wiedzy o AIDS

W dniu 26.11.2008 w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu odby si Miejski Konkurs Wiedzy o AIDS dla uczniw bytomskich gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych. Do konkursu zgosio si 10 uczniw reprezentujcych 4 bytomskie gimnazja. W dniu konkursu nie zgosia si 1 uczennica. Test rozwizywa 9 uczestnikw. 9 szk ponadgimnazjalnych reprezentowao 22 uczniw. Test konkursowy obejmowa wiadomoci o HIV i AIDS oraz szeroko pojtej profilaktyce. Test zawiera 26 pyta rnego typu (krtkiej odpowiedzi, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), za ktre mona byo otrzyma 40 punktw.
Najlepsze rezultaty na poziomie gimnazjalnym uzyskali:
IMI I NAZWISKO SZKOA NAZWISKO OPIEKUNA PKT.
1. Aleksandra Labocha Gimnazjum nr 11 mgr Adriana Labus 31
2. Katarzyna Olszok Gimnazjum nr 15 mgr Anna Jaruszewska 28
3. Natalia Kubiak Gimnazjum nr 14 mgr Karina Dyba 27

Najlepsze rezultaty na poziomie ponadgimnazjalnym uzyskali:
IMI I NAZWISKO SZKOA NAZWISKO OPIEKUNA PKT.
1. Anna Dzienniak I LO mgr Lidia abska 34
2. Marlena Czaja ZSG-H mgr Magorzata Simon 31
3. Boena Targosz IV LO mgr Joanna Furtak 30
19 listopada 2008 r.

50-lecie NASA

W dniach 16-18 listopada 2008 r. uczniowie naszej szkoy Marcin Gajda, Tomasz Kaua, Kinga Stecua (2B) oraz Maciej Miara (2A) brali udzia w, odbywajcych si w Warszawie, obchodach 50-lecia NASA. Uczniowie ci s laureatami Oglnopolskiego Konkursu Wiedzy i Astronautyce. Towarzyszya im p. mgr Weronika Kaluba-Dytkowska.
Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali wystaw w Paacu Kultury i Nauki oraz obejrzeli projekcj filmu w kinie Imax.
Drugiego dnia byli w Instytucie Lotnictwa, gdzie grupa naukowcw prowadzia badania dowiadczalne nad samolotami, m.in. w tunelu aerodynamicznym. Nastpnie udali si do Centrum Bada Kosmicznych, gdzie wysuchali bardzo ciekawego wykadu na temat Ukadu Sonecznego. Kolejnym punktem wycieczki byo spotkanie z amerykaskim astronaut polskiego pochodzenia p. George'm Zamka oraz wykad studentw w sali senatu w Gmachu Gwnym Politechniki Warszawskiej.Nastpnie uczniowie brali udzia w spotkaniu, ktre miao miejsce w siedzibie Ambasadora Stanw Zjednoczonych, gdzie otrzymali pamitkowe dyplomy i ksiki.
W trzecim dniu laureaci i ich opiekunowie mieli okazj zwiedza galeri obrazw oraz rzeb w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Zobacz zdjcie [1].18 listopada 2008 r.

Warsztaty naukowe

Klasa 2B, pod opiek p. Hanny Malcher - Strojny i p. Marcina Popiecha, uczestniczya w warsztatach naukowych pt. "Opowiemy Ci o lsku" zorganizowanych przez Regionalny Orodek Doskonalenia WOM w Katowicach oraz "Gazet Wyborcz".
Na warsztaty, powicone najnowszej historii Grnego lska i Zagbia, skaday si nastpujce wykady:
 • "Nie tylko Nikiszowiec - czyli o zabytkowych osiedlach robotniczych na Grnym lsku."
 • "Okupacja niemiecka Grnego lska i Zagbia i jej konsekwencje po zakoczeniu wojny z perspektywy mieszkacw."
 • "Granica przez rodek podwrka, czyli o skomplikowanym podziale Grnego lska po 1922 roku."  17 listopada 2008 r.

  Nieziemskie kamienie - meteoryty

  Klasa 1C, pod opiek p. Agnieszki Kasperczyk, udaa si na wykad prof. dr hab. ukasza Karwowskiego pt. "Nieziemskie kamienie - meteoryty", ktry odby si w ramach projektu edukacyjnego z okazji wiatowego Roku Planety Ziemi.

  Zajrzyj na stron Polskiego Towarzystwa Geograficznego.  15 listopada 2008 r.

  Prbny egzamin maturalny

  W dniu dzisiejszym odbyy si kolejne prbne egzaminy maturalne. Tym razem uczniowie zdawali nastpujce przedmioty:

 • biologia (PP) - 6 osb,
 • biologia (PR) - 37 osb,
 • historia (PP) - 23 osoby,
 • historia (PR) - 5 osb,
 • matematyka (PP) - 7 osb,
 • matematyka (PR) - 39 osb,  14 listopada 2008 r.

  Mistrzostwa Bytomia w koszykwce dziewczt

  Nasza druyna zaja II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w koszykwce dziewczt. W reprezentacji graj nastpujce uczennice: Izabela Krawczyk (1B), Magdalena Szczepaska (1B), Angelika Litwin (1C), Magdalena gowik (1C), Karolina Matusiak (1C), Dominika Bajda (1D), Agata Adamus - kapitan (1E), Dominika Franik (1E), Karolina Ros (1E) oraz Katarzyna uczyska (3C).

  Zobacz zdjcia [1] [2].

  GRATULUJEMY!!!  14 listopada 2008 r.

  Zarzdzenie dyrektora szkoy

  Na podstawie Rozporzdzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z pn. zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor zarzdzi, e w dniu 29 listopada 2008 r. (sobota) odpracowany zostanie dzie 2 stycznia 2009 r. (pitek).

  Zajrzyj na stron MEN i zobacz kalendarz roku szkolnego 2008/2009.  14 listopada 2008 r.

  Pika rczna chopcw

  Miejski Szkolny Zwizek Sportowy w Bytomiu poinformowa nas, i nasza reprezentacja zdobya II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w pice rcznej chopcw, w kategorii szk ponadgimnazjalnych.

  GRATULUJEMY !!!  14 listopada 2008 r.

  Regulamin wycieczek i imprez szkolnych

  Od poniedziaku 17 listopada 2008 r. w naszej szkole bdzie obowizywa nowy regulamin organizacji wycieczek i imprez szkolnych.
  Tekst regulaminu dostpny bdzie w dziale "Statut i regulamin".  13 listopada 2008 r.

  Wycieczka do Muzeum Wydziau Nauk o Ziemi w Sosnowcu

  Uczniowie klas 1A, 1B, 1E oraz 2E wzili udzia w wykadach, ktre odbyy si w auli Muzeum Wydziau Nauk o Ziemi Uniwersytetu lskiego. Tematyka wykadw zwizana bya z okrelaniem czasu geologicznego oraz ewolucj czowieka. Opiekunami modziey byli Magorzata Brzustewicz, Barbara witek oraz Marian Kupczyk.  13 listopada 2008 r.

  Uroczyste podsumowanie

  10 listopada w BCK odbyo si uroczyste podsumowanie konkursw miejskich. W ramach miejskich obchodw 90 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci pod patronatem Prezydenta Bytomia i Wydziau Edukacji Urzdu Miejskiego w Bytomiu odbyy si liczne konkursy , w ktrych nagrody zdobyli nasi uczniowie:

 • Dorota Frydrych (3B) I miejsce w miejskim konkursie plastycznym "Wybitne postaci dce do niepodlegoci Polski ..."
 • Renata ukasiewicz (1A) II miejsce w miejskim konkursie plastycznym "Wybitne postaci dce do niepodlegoci Polski ..."
 • Elbieta Paczyk (3B) II miejsce w Miejskim Konkursie Pieni Patriotycznej dla uczniw szk ponadgimnazjalnych "Polskie drogi do niepodlegoci"
 • Dawid Marklowski (2B) III miejsce w Miejskim Konkursie Pieni Pianistycznej dla uczniw szk ponadgimnazjalnych "Polskie drogi do niepodlegoci".
 • Pawe Krliczek (2C) II miejsce w miejskim konkursie "Ku niepodlegej Polsce"  10 listopada 2008 r.

  Wycieczka do kina

  W dniu dzisiejszym klasy 2D oraz 2E uday si do Katowic na seans filmowy.  09 listopada 2008 r.

  Kwiaty zamiast kamieni

  W dniach od 6 do 9 listopada 2008 r. w filii Muzeum Grnolskiego w Bytomiu odbyy si warsztaty polsko-niemieckie, dotyczce poznania kultury ydowskiej w poczeniu z nabywaniem multimedialnych umiejtnoci w pracy.
  Z naszej szkoy w warsztatach uczestniczyo 6 uczniw: Magdalena Dikta, Natalia Reichert, Maja Domin z 2E oraz Karolina egnaek i Weronika Zwanziger z 2D.

  Oto ich wraenia:
  "To byy niezapomniane cztery dni dla kadej z osb. Cae warsztaty byy bardzo dobrze zorganizowane. Zapewniono nam take smaczne obiady w szkole gastronomicznej i Jazz Clubie. Mielimy moliwo pracy na profesjonalnym sprzcie filmowym, w celu nakrcenia reportau. Wbrew obiegowym stereotypom, wszyscy uczestnicy warsztatw, byli zainteresowani poznaniem ladw kultury ydowskiej w naszym okrgu. Dziki tym warsztatom zdobylimy nie tylko wiedz, ale rwnie nowe dowiadczenia, ktre na co dzie nie sa dostpne."
  "Ja osobicie jestem najbardziej zadowolona z zaprzyjanienia si z kolegami z Niemiec. Wiem, e w jednym z nich zyskaam wspaniaego przyjaciela."
  "To byo bardzo ciekawe dowiadczenie. Miaam moliwo zwiedzenia wielu ciekawych miejsc, a co najwaniejsze poznaam wietnych kolegw z Niemiec."

  Zajrzyj na relacj z konferencji umieszczon na stronie Urzdu Miejskiego.  06 listopada 2008 r.

  Spotkanie z Prezydentem Bytomia

  W Sali Lustrzanej naszej szkoy odbyo si spotkanie Prezydenta Miasta Bytomia mgr Piotra Koja z uczniami klas maturalnych. Pomysodawc i inicjatorem tego spotkania by Pan Prezydent, ktry w jego trakcie odpowiada na pytania uczniw, dotyczce biecych problemw naszego miasta.

  Zajrzyj na blog Pana Prezydenta oraz na relacj ze spotkania umieszczon na stronie Urzdu Miejskiego.  05 listopada 2008 r.

  Polskie drogi do niepodlegoci

  W dniu dzisiejszym w Sali Lustrzanej odbya si kolejna edycja Midzyszkolnego Konkursu Poezji, Pieni i Prozy Patriotycznej - "Polskie drogi do niepodlegoci", pod patronatem Prezydenta Miasta Bytomia.
  Organizatorami konkursu byli, oprcz naszego Liceum, Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna im. Fr. Chopina w Bytomiu oraz Komisja Midzyzakadowa NSZZ "Solidarno" Pracownikw Owiaty i Wychowania w Bytomiu.
  W konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych. Jury w skadzie: mgr Helena Colik (UM w Bytomiu), mgr Danuta Szymczyk (MDK nr 1 w Bytomiu) oraz mgr Ewa Rafke - Kot (NSZZ "Solidarno") ocenio wystpy modych artystw i przyznao bardzo atrakcyjne nagrody.
  Za recytacj, w kategorii szk gimnazjalnych, I miejsce zaja Marta Maek z Gimnzajum Nr 7 w Bytomiu a nagrod specjaln Przewodniczcego NSZZ Solidarno zdobya Adrianna Jendroszek z Gimnazjum Nr 1 w Bytomiu.
  Za wykonanie pieni patriotycznej I miejsce zaja Marta Gawcka, ktra, wraz z towarzyszcym jej zespoem, reprezentowaa Gimnazjum Nr 7 w Bytomiu.
  Za recytacj, w kategorii szk ponadgimnazjalnych, I miejsce zajli Paulina Zieliska z II LO w Bytomiu oraz Mateusz Zatwarnicki z ZSEE w Bytomiu a nagrod specjaln Przewodniczcego NSZZ "Solidarno" zdobya Kinga Tyraa reprezentujca I LO w Bytomiu.
  Za wykonanie pieni patriotycznej, w kategorii szk ponadgimnazjalnych, Grand Prix zdoby Micha Stchy z I LO w Bytomiu a I miejsce Ewelina Dikta reprezentujca MDK Nr 1 w Bytomiu.
  Nagrody specjalne Przewodniczcego NSZZ "Solidarno" otrzymali ponadto Aleksandra Berezowska oraz Hanna Hanuszewska reprezentujce ZSGH w Bytomiu oraz Agata Czarnecka, Martyna Polczyk oraz Katarzyna Sowa z I LO w Bytomiu.
  Nagrod specjaln Dyrektora IV LO w Bytomiu, za opracowanie podkadw muzycznych dla uczestnikw konkursu, otrzyma Krzysztof Wygldacz ucze klasy 2A naszego Liceum .  04 listopada 2008 r.

  50-lecie powstania NASA

  Pani mgr Weronika Kaluba - Dytkowska poinformowaa nas, i nastpujcy uczniowie naszej szkoy Marcin Gajda, Tomasz Kaua, Kinga Stecua (2B) oraz Maciej Miara (2A) zostali laureatami oglnopolskiego konkursu z okazji 50-lecia NASA (National Aeronautics and Space Administration), ktry zosta zorganizowany pod patronatem ambasady Stanw Zjednoczonych w Polsce. Konkurs skada si z dwch etapw w trakcie ktrych uczniowie musieli odpowiedzie cznie na 90 pyta.
  W nagrod nasi uczniowie zostali zaproszeni na rocznicowe obchody 50-lecia NASA, ktre odbd si w Warszawie, w dniach od 16 do 18 listopada 2008 r. W planie obchodw przewidziano m.in. spotkanie z amerykaskim astronaut oraz wykady na Politechnice Warszawskiej.

  GRATULUJEMY !!!  04 listopada 2008 r.

  Twrczo spdza czas

  Uczennica klasy 1A Magdalena Karwat latem 2008 r. braa udzia w obozie Interkamp, ktry odby si w Kazimierzu Dolnym. Organizatorzy obozu przekazali nam informacj, e Magda w szczeglny sposb wyrnia si na obozie dziennikarskim, dla rwienikw stanowia wzr, a dla wychowawcw i opiekunw bya nieocenion pomoc.

  GRATULUJEMY !!!  03 listopada 2008 r.

  "Ku niepodlegej Polsce"

  Pan mgr Piotr Baraski poinformowa nas, i ucze klasy 2C Pawe Krliczek zdoby II miejsce w konkursie "Ku niepodlegej Polsce", organizowanym przez Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Bytomiu.

  GRATULUJEMY !!!


 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ