UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Archiwum aktualnoci

[archiwum] [2008]

19 grudnia 2008 r.

Spektakl w lskim Teatrze Taca

Grupa uczniw naszej szkoy, udaa si pod opiek p. Marty Zborowickiej na spektakl do lskiego Teatru Taca. Uczniowie ogldali spektakl "PANOPTICON" albo/i Przypowie o maku".18 grudnia 2008 r.

Wyjcie do teatru

Uczniowie klas pierwszych, pod opiek nauczycieli naszej szkoy, udali si do Katowic na spektakl teatralny pt. "Scenariusz dla 3 aktorw", ktry odby si w Teatrze Korez.17 grudnia 2008 r.

Konferencja HIV/AIDS

Grupa uczniw naszej szkoy: Sabina Dera, Boena Targosz, Zuzanna Rzepka, Kamila Pietraga, Sandra Oczkowska, Kamila Szukaa oraz Dawid Zaborny wzia udzia w VI Konferencji powiconej tematyce HIV/AIDS, ktra organizowana bya przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziaania Uzalenie w Bytomiu.
Na program Konferencji skaday si: wykad dr D. Broka ze Szpitala Zakanego w Chorzowie, prezentacja wynikw bada ankietowych przeprowadzonych wrd modziey bytomskich szk rnego typu, projekcj filmu "yj bez ryzyka AIDS" oraz rozstrzygnicie konkursu tematycznego.
Uczennice klasy 1D Sandra Oczkowska oraz Kamila Szukaa zdobyy wyrnienie za prezentacj multimedialn na temat "Zagroenia HIV/AIDS", a Dawid Zaborny z klasy 3A zdoby 1 miejsce za spot reklamowy "Ostrze/zapoznaj swoich rwienikw o zagroeniach zwizanych z HIV/AIDS".15 grudnia 2008 r.

Konkurs Piosenki Obcojzycznej

Organizatorzy Miejskiego Konkursu Piosenki Obcojzycznej poinformowali nas, e Magdalena Kozio (2B), Magdalena Kucharska (2B) oraz Elbieta Paczyk (3B) zakwalifikoway si do Finau, ktry odbdzie si w Bytomskim Centrum Kultury.

GRATULUJEMY!!!13 grudnia 2008 r.

Prbna matura z jzyka polskiego

W dniu dzisiejszym odby si kolejny prbny egzamin maturalny. W egzaminie z jzyka polskiego wzio w udzia 140 uczniw w tym 21 na poziomie rozszerzonym.12 grudnia 2008 r.

Wyjazd do Paacu Modziey w Katowicach

Z inicjatywy dr Magorzaty Brzustewicz, grupa 15 uczniw klas pierwszych, zainteresowanych pogbianiem wiedzy biologicznej, udaa si w dniu dzisiejszym na zajcia laboratoryjne do Pracowni Edukacji Ekologicznej, ktra mieci si w Paacu Modziey w Katowicach. Zajcia powicone byy analizie biologicznej i chemicznej biaek.10 grudnia 2008 r.

Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

W dniu dzisiejszym zakoczy si cykl szkole w zakresie pierwszej pomocy. W tym roku uczestniczyli w nich uczniowie klas II i III, ktrzy w zeszym roku nie mieli okazji naby tych umiejtnoci.
Wszyscy uczniowie klas II i III s przeszkoleni przez wykwalifikowanych ratownikw medycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.09 grudnia 2008 r.

Wykady geograficzne

Grupa uczniw klas drugich, pod opiek mgr Joanny Sitek, udaa si na kolejne wykady geograficzne pt. "Potop wiata" oraz "Historia zlodowace", ktre wygosi dr Andrzej Boczarowski.
Uczennica klasy 2D Katarzyna Drapa zaja II miejsce w Miejskim Konkursie "Planeta Ziemia - co jej zagraa", zorganizowanym z okazji Roku Planety Ziemia.

GRATULUJEMY!!!4-7 grudnia 2008 r.

Modzie z Recklinghausen

W dniach 4 – 7 grudnia 2008 roku w naszym miecie gocia 20 osobowa grupa uczniw z gimnazjum w Recklinghausen, w Niemczech. Przyjechali oni na zaproszenie wadz Bytomia w ramach X Bytomskich Spotka Europejskich. Niemieccy uczniowie gocili w domach bytomskich rwienikw. Jedenacioro z nich zaprosili uczniowie naszej szkoy. W ramach przygotowanego programu wszyscy, polscy i niemieccy uczniowie, uczestniczyli w jubileuszowym spotkaniu Bytomskich Klubw Europejskich w Sali Sesyjnej Urzdu Miasta. W czasie tego spotkania wysuchali wystpie zaproszonych goci m.in. prof. J. Buzka oraz kibicowali uczestnikom etapu finaowego Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim. Trzeci dzie wizyty obejmowa wycieczk do Krakowa, w czasie ktrej zwiedzili Wawel, Katedr na Wawelu, Koci Mariacki, Sukiennice, a popoudniu uczestniczyli w Jarmarku witecznym. Pozostay czas uczniowie z Recklinghausen spdzali wraz z polskimi gospodarzami na lodowisku, w DSD odwiedzili rwnie kluby modzieowe i dyskoteki. Krtka, bo trwajca zaledwie cztery dni, wizyta dobiega koca w niedziel, 7 grudnia. Po serdecznych poegnaniach i zach wszyscy obiecali sobie powtrne spotkanie, tym razem w Recklinghausen.05 grudnia 2008 r.

X Bytomskie Spotkanie Europejskie

w Sali sesyjnej Urzdu Miejskiego odbyo si X Bytomskie Spotkanie Europejskie w ramach ktrego rozegrano etap finaowy Konkursu wiedzy o Parlamentach Polski i Niemiec. W rozgrywkach udzia wziy 4 3-osobowe druyny: druyna z II LO w Bytomiu, druyna goci – modziey z Recklinghausen, druyna bytomskich radnych i druyna z naszej szkoy. Po zacitym pojedynku I miejsce zajli Radni, a nasze reprezentantki: Paulina Brodziska, Dorota Frydrych i Justyna Wroska zajy III miejsce.05 grudnia 2008 r.

Wizyta w przedszkolu nr 30 w Bytomiu

To ju najwyraniej stao si tradycj naszej szkoy, e w okolicach 6 grudnia nasi uczniowie odwiedzaj zaprzyjanione Przedszkole nr 30 w Bytomiu. Od czterech lat nasi uczniowie organizuj zabaw Mikoajkow dla przedszkolakw.
W tym roku, naszym Milusiskim, wiele radoci i umiechu dostarczyli przedstawiciele klasy 1E w skadzie: Bartek Filipczak, Kamila Gmur, Kamila Pietraga, Szymon Segiet. Opiekunem naszych uczniw bya mgr Judyta Szczchor.05 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja uczniw klas III

W dniu dzisiejszym odbya si konferencja Rady Pedagogicznej, w trakcie ktrej dokonano semestralnej klasyfikacji uczniw klas trzecich.
Najwysz redni frekwencj oraz najwysz redni ocen uzyskali uczniowie klasy 3A - odpowiednio 94,9% oraz 3,93.

GRATULUJEMY!!!05 grudnia 2008 r.

Terminy klasyfikacji dla klas I i II

Dyrektor szkoy ustali nastpujce terminy klasyfikacji za I semestr roku szkolnego 2008/2009, dla uczniw klas pierwszych i drugich:
 • 09 stycznia 2009 r. - wystawienie przewidywanych ocen semestralnych,
 • 12 stycznia 2009 r. - zebrania z rodzicami, przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych,
 • 12 stycznia 2009 r. - ostateczny termin skadania do dyrektora szkoy pisemnych poda o umoliwienie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego,
 • 20 stycznia 2009 r. - ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych,
 • 23 stycznia 2009 r. - konferencja klasyfikacyjna za pierwszy semestr,
 • 30 stycznia 2009 r. - ostateczny termin skadania poda do dyrektora szkoy o rozpatrzenie zgodnoci trybu wystawiania ocen semestralnych,
 • 16 lutego 2009 r. - konferencja plenarna,  04 grudnia 2008 r.

  Deklaracje przedmiotowe

  Dla uczniw klas pierwszych, ktrzy niebawem bd skadali deklaracje wyboru przedmiotw, nauczanych wg rozszerzonego programu nauczania, umiecilimy, w dziale "Statut i regulamin", obowizujc w naszej szkole ramow siatk godzin.  04 grudnia 2008 r.

  Laureatki konkursu

  Mio nam poinformowa, i Dorota Frydrych oraz Renata ukasiewicz zostay laureatkami wojewdzkiego konkursu "Jesienna Herbertoteka".

  GRATULUJEMY !!!  02 grudnia 2008 r.

  "Dziady Cz II (?)"

  W dniu 2 grudnia 2008 r. o godzinie 17:00 w szkolnej auli odbyo si przedstawienie teatralne "Dziady Cz II(?)". Wzili w nim udzia wszyscy uczniowie klasy 2B. Znak zapytania dodany do tytuu dziea Adama Mickiewicza nawizywa do konwencji spektaklu, gdy ten romantyczny utwr zosta przez uczniw wzbogacony o elementy muzyczne (2 piosenki) i taneczne. Wrd goci na widowni znaleli si dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz naszej modzie szkoy.
  Bardzo ciepe przyjcie spektaklu przez widzw, owacje na stojco, wiadczyy o tym, e dwa miesice intensywnych prb przyniosy oczekiwane rezultaty i e udao si naszym modym aktorom odda tajemnicz, czasami wrcz mroczn atmosfer pogaskiego obyczaju wywoywania duchw zmarych przodkw - "dziadw".
  Scenografi wykonay Patrycja Maota, Joanna Muszyska, Marta Osadnik oraz Aleksandra Nowak. Opraw muzyczn przygotowa Marcin Gajda, plakaty i zaproszenia byy dzieem Mateusza Ledwiga.
  Szczeglne podzikowania dla Jasia Gregoriewa z klasy IIC za pomoc w obsudze sprztu technicznego oraz dla Krzysztofa Wygldacza za przygotowanie podkadw muzycznych.
  Nad caoci czuwaa opiekun koa teatralnego mgr Joanna Jaksik.

  Zobacz zdjcia: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]  01 grudnia 2008 r.

  Koszykwka chopcw

  Na sali gimnastycznej odbyy si eliminacje do Mistrzostw Bytomia chopcw w koszykwce. Nasza druyna wystpia w skadzie: Filip Zemrzycki, Micha Sokolowski, ukasz urke, Marcin Krysztopolski, Przemysaw Studziski, Micha Bdowski, Radosaw Lebek

  01 grudnia 2008 r.

  V Midzyszkolna Konferencja na temat zagroenia HIV/AIDS

  1 grudnia 2008 roku w IV LO odbya si V Midzyszkolna Konferencja na temat zagroenia HIV/AIDS. Bya ona skierowana do uczniw bytomskich gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych. W ramach konferencji przedstawiono gwne zagadnienia i zagroenia zwizane z HIV/AIDS, byy one przedstawione przez prelegentw: Barbar wiatek i Ann Kukielczak studentk lskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Odbya si rwnie prelekcja filmu „ycie pod murem” adresowanego przede wszystkim do modych ludzi. W kocowej czci przedstawiono laureatw Konkursu Wiedzy o AIDS i wrczono nagrody. Gwnym organizatorem konferencji i konkursu bya mgr Barbara witek oraz mgr Agnieszka Kasperczyk.
 • 4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ