UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Akademia Otwartych Umysw - POEZJA

Kilka wierszy Piotra B

Przykazania: Nikola Nizioek, Dagmara Klimkowska, Dominika Tarnowska

1. Tobie si kaniamy, ycie zawdziczamy, serce swe oddamy, pokon dzi skadamy.
Bo Ty Bogiem naszym, teraz i po ycia kres.
Wierz w Boga mego, wierz w ciemno
Nie mwi imienia Pana swego na daremno.
Dzie wity wieci, obowizkiem jest kadego
W niedziel zamiataj do kocioa, kolego.
Ref:
Nie kady yje dobrze, yjemy chwil,
Gdy upadamy, budujesz Nas swoj si.
Ty na grze Synaj dae drogowskazy,
abymy yli godnie bez grzechu i skazy.
2. Czcij ojca swego i matk swoj, bo to oni Ci pomogli i t waciw drog.
Nie zabijaj- mwi kolejne przykazanie
A Ty znw widzisz kropl krwi na biaej cianie.
ycie darem Boga jest niepowtarzalnym, zabicie bliniego jest czynem karalnym
Wok Nas tyle gwatw, zdrad i nienawici,
Dlaczego w ludziach jest tyle zawici?
Czemu tego tyle?
Przecie ycie to mia by przywilej!
Ale to wiat jest taki, on upokarza,
uczucia zamraa i trudne sytuacje stwarza.
Nie ruszaj co nie Twoje, nie kradnij cudzych rzeczy, bo to sidmemu przykazaniu przeczy.
Nie obmawiaj za plecami swych kolegw i blinich, bo gdy przyjd problemy, oni bd Ci najblisi.
ona brata Twego nie Tobie jest dana, wic jej nie podaj- to amanie przykazania.
Ty jest m podpor Panie,
m si i dum, wierz tylko w Ciebie, Amen
Ref:
Tobie si kaniamy, ycie zawdziczamy, serce swe oddamy, pokon dzi skadamy.
Bo Ty Bogiem naszym jest, teraz i po ycia kres.
Bo Ty Bogiem naszym..
Bo Ty Bogiem naszym jest…
Bo Ty Bogiem naszym jest teraz i po ycia kres.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ