Oferta Edukacyjna
2017/2018
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO w Bytomiu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szkoły

+ Akademia Otwartych Umysłów - INFORMATYKA

PLIKI DO ĆWICZEŃ DLA GIMNAZJUM

1.doc

2.doc
Kalkulator do wielomianów wzbogacony o funkcje graficzne.


Do uruchomienia wymagane są biblioteki .NET w wersji 2.0 lub nowsze.

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i należą do autora programu Bartka Pęśkiewicza ucznia klasy II D (2008_2009)


Kalkulator do pobrania


----------------
Program obliczający odchylenie standardowe wprowadzonych liczb.


Do pobrania wersja źródłowa napisana w języku programowania C++
Do pobrania wersja skompilowana napisana w języku programowania C++

----------------
Program rozwiązujący ćwiczenie:
Bierzemy pod uwagę grupę pięciu uczniów.
Program umożliwia wprowadzenie do tablicy ocen semestralnych z sześciu przedmiotów:
języka polskiego, historii, matematyki, języka angielskiego, informatyki i wychowania fizycznego. W celu przyśpieszenia pracy nad programem niech to wprowadzanie odbywa się za pomocą funkcji losowej, generującej liczby z przedziału 1 do 6.
Następnie program: Wyświetla na monitorze oceny uzyskane przez każdego ucznia wraz z nazwą przedmiotu.
Dla każdego ucznia wyświetla ocenę najwyższą i najniższą wraz z nazwą przedmiotu, którego dotyczy ta ocena.
Dla każdego ucznia wyświetla średnią jego ocen.
Wyświetli ucznia z najwyższą średnią (podając oczywiście tę wartość). Wyświetli średnie z poszczególnych przedmiotów.
Wyświetli przedmiot, z którego uczniowie uzyskali najwyższą średnią. Każdy punkt ma realizować inna funkcja zdefiniowana w programie.
Wskazówka
Uczniowie, wyłącznie w celu uproszczenia, mogą być numerowani, np. u1, u2, itp.


Do pobrania wersja źródłowa napisana w języku programowania C++
Do pobrania wersja skompilowana napisana w języku programowania C++

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i należą do autora programu Macieja Miary ucznia klasy III A (2009_2010)

4 Liceum Ogólnokształc±ce. Wszelkie prawa zastrzeżone | code&design: SAMIOZ