UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Akademia Otwartych Umysw - INFORMATYKA

PLIKI DO WICZE DLA GIMNAZJUM

1.doc

2.doc
Kalkulator do wielomianw wzbogacony o funkcje graficzne.


Do uruchomienia wymagane s biblioteki .NET w wersji 2.0 lub nowsze.

Wszelkie prawa autorskie s zastrzeone i nale do autora programu Bartka Pkiewicza ucznia klasy II D (2008_2009)


Kalkulator do pobrania


----------------
Program obliczajcy odchylenie standardowe wprowadzonych liczb.


Do pobrania wersja rdowa napisana w jzyku programowania C++
Do pobrania wersja skompilowana napisana w jzyku programowania C++

----------------
Program rozwizujcy wiczenie:
Bierzemy pod uwag grup piciu uczniw.
Program umoliwia wprowadzenie do tablicy ocen semestralnych z szeciu przedmiotw:
jzyka polskiego, historii, matematyki, jzyka angielskiego, informatyki i wychowania fizycznego. W celu przypieszenia pracy nad programem niech to wprowadzanie odbywa si za pomoc funkcji losowej, generujcej liczby z przedziau 1 do 6.
Nastpnie program: Wywietla na monitorze oceny uzyskane przez kadego ucznia wraz z nazw przedmiotu.
Dla kadego ucznia wywietla ocen najwysz i najnisz wraz z nazw przedmiotu, ktrego dotyczy ta ocena.
Dla kadego ucznia wywietla redni jego ocen.
Wywietli ucznia z najwysz redni (podajc oczywicie t warto). Wywietli rednie z poszczeglnych przedmiotw.
Wywietli przedmiot, z ktrego uczniowie uzyskali najwysz redni. Kady punkt ma realizowa inna funkcja zdefiniowana w programie.
Wskazwka
Uczniowie, wycznie w celu uproszczenia, mog by numerowani, np. u1, u2, itp.


Do pobrania wersja rdowa napisana w jzyku programowania C++
Do pobrania wersja skompilowana napisana w jzyku programowania C++

Wszelkie prawa autorskie s zastrzeone i nale do autora programu Macieja Miary ucznia klasy III A (2009_2010)

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ