UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Biologia


2 maja 2012 r.

WEBQUEST-y dla klas 1A i 1C oraz grupy 2AD - biologia podstawy

Zapraszam do pobrania materiaw do nauki.

Wiadomo od p. Barbary witek

Co sycha Panie Darwinie?

W poszukiwaniu ewolucji…

DIETETYCY ..…W AKCJIZapraszam do naszych WEBQUEST-w. Dokumenty do pobrania w postaci prezentacji PowerPoint-a:

Wyprawy po przyprawy

WQ - Czy naley ba si GMOWQ - Jak cao i zdrowo przyszedem na wiat.ppt

WQ - od pierwszego krzyku do ....ppt

WQ - Jak cao i zdrowo przyszedem na wiat.pptx

WQ - od pierwszego krzyku do ....pptx

Fakulteciki klas trzecich zapraszamy na zajcia przygotowawcze do matury, organizowane przez prof.Furtak. Organizowane s we wtorki od 7:10 do 7:45 dla klas 3ABC, oraz w pitki od 15:20 do 16:05 dla klas 3DE. Zapraszamy rwnie wszystkich chtnych na spotkania Kka Twrczego Biologii , na ktrych z pewnoci poszerzycie swoj wiedz biologiczn. Spotkania prowadzi prof.Brzustewicz we wtorki od 15:15 do 16:05.

Zapraszamy!

Poniej znajduje si odnonik do standardw maturalnych z biologii ,ktre znaduj si na stronach 41-42.

Standardy maturalne strona 41-42. (Plik PDF)

Wilczek Joanna: Choroby przenoszone drog pciow (*.ppt)
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ