UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Akademia Otwartych Umysw

w tym dziale bdzie mona publikowa wasne pomysy, dowiadczenia, referaty, wykady itp itd.
Dzia bdzie podzielony na tematy lub przedmioty.
Dzia redaguje Baej Baraski obecnie w klasie III C.

Artykuy z Historii - nie tylko wspczesnej, ale rwnie zamierzchej
Poezja - znana i nieznana.
Informatyka - przykadowe programy naszych uczniw.
Matematyka - rozszerzenie.
Muzyka4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ