"...pedagogiem trzeba się urodzić"

Antoni Witkowski

Profesor Witkowski urodził się 5 lutego 1918 roku w Zbarażu (dawnym województwie tarnopolskim). Mając 29 lat trafił do Bytomia, gdzie został skierowany by prowadzić zajęcia kultury fizycznej w II Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim. Z bagażem doświadczeń i pełen entuzjazmu zaczął uczyć młodzież niekonwencjonalnymi metodami. Jak sam mówił: "Moja młodzież... tańczy, ale tylko tańce góralskie, gdyż wymagają dużego wysiłku i żelaznej wprost kondycji."

W czasie swej 41 letniej działalności pedagogicznej, profesor zainicjował powstanie SKS Sztubak, w którym dominowała koszykówka, ale nie zapomniano również o innych dyscyplinach.

Pomimo braku sprzętu sportowego (na początku do dyspozycji była tylko jedna amerykańska piłka do koszykówki), starał się zachować optymizm i żyć w myśl zasady: "Żeby innych zapalać, trzeba samemu płonąć", dlatego też szeregi działaczy sportowych, trenerów i nauczycieli zostały zasilone przez jego wychowanków.

Do jego osiągnięć można jeszcze dopisać pracę asystenta trenera Szwaji w bytomskiej Polonii, a także współorganizowanie MKS-u, w ramach którego prowadził zespół koszykarski.

14 marca 1998 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji 80-tej rocznicy urodzin "nestora wuefistów", gdzie przy lampce szampana i torcie złożono solenizantowi najserdeczniejsze życzenia. W trakcie uroczystości goście przeszli do sali gimnastycznej, ozdobionej maksymami profesora, gdzie odbył się mecz młodzieży ze starymi wygami. Doświadczenie wzięło górę nad młodością. Profesor Antoni Witkowski starał się być przykładem dla swoich następców oraz dwóch pokoleń wychowanków.

Stał się legendą, nauczycielem, któremu po latach nadal wyznają: "Kochamy Cię, Wiciu."

 
Profesor Witkowski i inni nauczyciele wychowania fizycznego

Z inicjatywy absolwentów rocznika 1954 - Sesja Naukowa poświęcona pamięci mgr Waleriana Bętkowskiego. W środku profesorowie Antoni Witkowski i Helena Morawcowa